Viskrievijas Faluņ Dafa praktizētāju pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference iedvesmo praktizētājus vēl centīgāk pilnveidoties un izpildīt trīs lietas

2014. gada 27. septembrī Maskavā notika 15. Viskrievijas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference. Konferencē piedalījās vairāk nekā 200 praktizētāji no visas Krievijas, kā arī Ukrainas, Baltkrievijas, Kanādas, Bulgārijas un Izraēlas. Konferences laikā 21 praktizētājs nolasīja savu pilnveidošanās pieredzi par to, kā skaidro patiesību, glābj dzīvās būtnes, piedalās dažādos Dafa projektos un palīdz Skolotājam Likuma izlabošanas procesā.

Konferences zāle.

Konferences atklāšana.

Praktizētāji dalās pilnveidošanās pieredzē.

Ķīniešu praktizētāja no Maskavas pastāstīja, kā viņa jau vairākus gadus dodas uz Maskavas centru, lai Arbata rajonā skaidrotu cilvēkiem patiesību. Lai pārvarētu bailes un spētu regulāri turpināt iesākto, viņai nācās nopietni paaugstināt savu Sjiņsjin. Skaidrojot patiesību, praktizētājai bieži nākas saskarties daudziem ķīniešu tūristiem, starp kuriem ir arī spiegi, kuri cenšas nofotografēt praktizētājus patiesības skaidrošanas akcijās. Sākumā viņu apvainojumi un uzbrukumi praktizētājai sagādāja lielas ciešanas, taču ar laiku, izprotot šo problēmu no Dafa pozīcijām, viņa saprata: lai arī ko teiktu vai darītu citi, nekad nevajag reaģēt emocionāli un apvainoties – ja praktizētājs ļaujas emocijām, viņš nespēj efektīvi skaidrot patiesību un glābt cilvēkus. Turklāt mums ir jāpilnveido žēlsirdība un pacietība. Daudzi ķīnieši viņai jautāja, kāpēc viņa šeit nāk un apkauno savu valsti un tautu. Viņa atbildēja, ka nāk uz šejieni, lai glābtu savus tautiešus, kurus maldinājuši Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) meli. Savas pastāvēšanas laikā ĶKP ir pazudinājusi miljoniem ķīniešu un atnesusi tautai lielas nelaimes. Komunistiskā partija nav Ķīna, un tā saņems atmaksu par visiem saviem noziegumiem. Viņa arī paskaidroja, ka Faluņgun, kas sakņojas Ķīnas vēsturē un māca cilvēkus sekot „Īstenības Labestības Pacietības” principam, var nodrošināt cilvēkiem gaišu nākotni.

Praktizētāja no Ņižņijnovgorodas, kura ir divu bērnu māte pastāstīja par to, kā viņa pārvarēja bailes un vainas sajūtu un to, kā sapratusi savu atbildību Likuma un dzīvo būtņu priekšā. Pateicoties tam, ka viņa padziļināti mācījās Likumu, viņa saprata, ka pilnveidošanās pamatā ir jābūt patiesai vēlmei mainīt sevi. Pārbaudījumu laikā praktizētājs nekādā ganījumā nedrīkst nosodīt vai vainot citus. Pirmkārt ir jāprasa no sevis, un tad ļaunumam nebūs attaisnojumu, lai viņu represētu.

Gados jaunu praktizētāju pāris no Maskavas pastāstīja par to, ar kādiem pārbaudījumiem viņiem nācās sastapties pēc apprecēšanās. Kļūdaini, cilvēciski priekšstati par laulību, koncentrēšanās uz otra trūkumiem, tieksme mainīt otru, nevis ieskatīties sevī, nenovēršami izraisīja smagus konfliktus. Tikai no jauna izvērtējot savu pilnveidošanās ceļu, padziļināti mācoties Likumu un meklējot sevī, viņi spēja novērst vairākus gadus ilgušās pretrunas, harmonizēt pilnveidošanās vidi ģimenē un vēl efektīvāk piedalīties patiesības skaidrošanā un dzīvo būtņu glābšanā.

Praktizētāj no Voroņežas, kura bez saviem diviem bērniem audzina vēl 14 pieņemtus bērnus, pastāstīja, kā kopā ar citiem praktizētājiem Krimā organizēja nometni praktizētāju bērniem. Sākumā viņai nebija skaidrs, kā panākt, lai šie dažāda vecuma bērni iesaistītos prakses nodarbībās. Pēc tam viņa saņēma Skolotāja mājienu, ka šiem bērniem ir iepriekšnolemta likteņa saistība un viņi ir jāgrābj tāpat kā visi pārējie cilvēki. Viņa saprata, ka vislabākais veids, kā stāstīt bērniem par pilnveidošanās principiem un Sjiņsjin paaugstināšanu, ir iesaistot viņus spēlē. Rezultāti bija labi. Nometnes laikā bērni stipri mainījās, viņi katru dienu kopā izpildīja vingrojumus, mācījās Likumu un iepazina viens otru. Faluņgun iesakņojās viņu sirdīs.

Praktizētājs no Tomskas dalījās pieredzē par to, kā ceļojot uz dažādām Sibīrijas pilsētām, viņš skaidro patiesību. Viņš izprata – lai spētu ar žēlsirdību atmodināt cilvēku sirdis, pirmkārt ir labi jāpilnveidojas pašam, un strādājot Dafa projektos, nedrīkst aizmirst, ka laika atlicis maz un ir jāpasteidzas.

Vairāki praktizētāji pastāstīja par savu dalību izstādes „Īstenība Labestība Pacietība mākslā” rīkošanā un darbu „Epoch Times” projektā. Viņi uzsvēra – lai panāktu labākus rezultātus, ļoti svarīga ir savstarpējā sadarbība.

Praktizētāju stāsti ļoti iedvesmoja pārējos konferences dalībniekus. Dažus tie aizkustināja līdz asarām. Praktizētāji atzīmēja, ka Krievijas praktizētāju pilnveidošanās vide ir ievērojami uzlabojusies, un šī konference nenoliedzami iedvesmos Dafa skolniekus un palīdzēs viņiem vēl vairāk nostiprināt kopējo ķermeni, lai viņi varētu turpināt savu misiju un palīdzēt Skolotājam Likuma labošanā un dzīvo būtņu glābšanā.

Konference veiksmīgi noslēdzās pulksten 18.00.


Raksts krievu valodā: http://ru.minghui.org/articles/2014/10/1/65506.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.