Varšavā notikusi 2012. gada Polijas Fa konference

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2012. gada 10. novembrī Varšavā notika 2012. gada Polijas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference, kurā praktizētāji dalījās pilnveidošanās ceļā gūtajā izpratnē, atklāsmēs un pieredzē.

Rietumu praktizētājs Jašs pastāstīja, ka viņš nav ne Faluņ Dafa asociācijas atbildīgā persona, ne arī oficiālais koordinators. Turklāt viņš dzīvo tālu no Varšavas un tuvējā apkārtnē ir maz citu praktizētāju. Taču kā Likuma Izlabošanas perioda Faluņ Dafa praktizētājs viņš skaidri saprata, ka Faluņ Dafa prakses izplatīšana Polijā ir pilnveidošanās ceļš, ko viņam sagatavojis Skolotājs. Nešaubīgi ticot Skolotājam un Likumam, viņš pārvarēja dažādus šķēršļus gan praktizētāju vidē, gan ārpus tās, un viņam izdevās noorganizēt un koordinēt prakses izplatīšanas pasākumus visā Polijā. Viņi izsūtīja arī lielu skaitu patiesību skaidrojošas vēstules dažāda līmeņa vietējām pašvaldībām un dažādām reliģiskajām kopienām. Katrs pasākums piesaistīja vietējo plašsaziņas līdzekļu uzmanību, un tie laikus atspoguļoja Polijas iedzīvotājiem ziņas par Faluņ Dafa. Šie vietējo ziņu stāsti bieži nonāca arī valsts mēroga plašsaziņas līdzekļu ziņās. Ar godājamā Skolotāja spēcinošo atbalstu Faluņgun veicināšanas panākumu ietekme ir pakāpeniski pieaugusi, tomēr vēl joprojām ir daudzi aspekti, kurus nepieciešams papildināt un uzlabot. Jašs kopā ar pārējiem Polijas praktizētājiem uzcītīgi pūlēsies stiprināt praktizētāju vienotā ķermeņa spēku un rast jaunus veidus, kā skaidrot patiesību Polijas valdībai.

Rietumu praktizētājs Mateušs dalījās divos savas izpratnes aspektos. Vienā gadījumā viņš atklāja, ka viņam bija ļoti spēcīga pieķeršanās reputācijai un slavai, ka viņš apskauda citus, un bija pārliecināts, ka viņš labi pilnveidojas, un skatījās uz citiem no augšas. Visas šīs pieķeršanās bija kļuvušas par šķēršļiem viņa pilnveidošanās ceļā, lai asimilētos ar principu „Īstenība Labestība Pacietība”. Atsakoties no savām cilvēciskajām pieķeršanām, viņš izdzīvoja sāpīgu procesu un beidzot atrada savu patieso „es” un izturēja Sjiņsjin pārbaudījumus. Otrs aspekts saistīts ar to, ka būdams praktizētājs, kurš Likumu ir saņēmis vēlāk, lai panāktu Likuma Izlabošanas procesu, viņš neatlaidīgi mācījās Likumu, līdz varēja veiksmīgi no galvas noskaitīt pirmās četras „Džuaņ Faluņ” lekcijas.

Huan kungs no Ķīnas dalījās savā pieredzē, kuru bija guvis nesen notikušajā parakstu vākšanas kampaņā, un pastāstīja par piedzīvotajiem brīnumainajiem notikumiem. Organizācija „Ārsti pret piespiedu orgānu izņemšanu” (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH) ierosināja parakstu vākšanas kampaņu, lai lūgtu ANO izmeklēt ĶKP sankcionēto orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā. Huan kungs devās lūgt atļauju izmantot telpas vietu parakstu vākšanas pasākumam. Par nožēlu, viņš uzzināja, ka pieteikumu nepieciešams iesniegt divas nedēļas pirms pasākuma, un iespēja brīvi izmantot vietu tika liegta. Pateicoties spēcīgajai pārliecībai, ka „visi ir atnākuši priekš Dafa”, viņa pūliņiem skaidrot patiesību un Skolotāja atbalstam, visas viņa vēlēšanās beigu beigās piepildījās: parakstu vākšanas pasākums netika atlikts ne par vienu dienu. Tai pašā laikā, parakstu vākšanas procesā Huan kungs pamanīja, ka parakstu skaits pieaug līdz ar praktizētāju panākumiem Sjiņsjin paaugstināšanā. Viņš patiesi izprot pilnveidošanās dziļāko nozīmi.

Rietumu praktizētāja Dorisa teica, ka pēdējos gados viņai bijis pārāk daudz mājsaimniecības darbu, tādēļ attiecībā uz savu pilnveidošanos, viņa pamazām kļuvusi nolaidīgāka. Viņas pieķeršanās komfortam arvien vairāk pieauga, un tādēļ viņa gandrīz novērsās no Faluņ Dafa, līdz kādu dienu godājamais Skolotājs deva viņai mājienu: sapnī viņa redzēja sevi sēžam nelielā laivā, kura dreifēja tumšā jūrā ar lieliem viļņiem. Viņas laiva peldēja arvien tālāk un tālāk no milzīgā kuģa, kurā atradās Dafa skolnieki. Šis skats viņu satrieca, viņa pamodās un apzinājās Dafa skolnieka atbildību un desmitiem tūkstošu gadu gaidīšanas nozīmi. Viņa saprata, ka viņa joprojām var pilnveidoties, lai arī viņai ir tik daudz saimniecībā darāmo darbu. Svarīga ir tieši Sjiņsjin uzlabošana. Dorisa ir atradusi savu vietu Likuma Izlabošanas procesā un cenšas atgūt nokavēto.

Marija pilnveidojas jau 15 gadus. Viņa pastāstīja par savu pieredzi, pilnveidojoties saskaņā ar „ Īstenības Labestības Pacietības” principiem. Viņa izprata, ka ir jābūt laipnai ne tikai pret visu ārpasaulē, bet arī pret visām dzīvajām būtnēm savā ķermenī. Viņa dalījās brīnišķīgajā sajūtā un ieguvumos, ko viņa sasniedza, sazinoties ar dzīvajām būtnēm savā ķermenī.

Jauna praktizētāja Mirka arī stāstīja godājamam Skolotājam par savu pilnveidošanās pieredzi pēc Faluņ Dafa prakses uzsākšanas. Viņa ļoti vēlējās piedalīties šī gada Eiropas Fa konferencē, bet daudzas praktiskas dabas problēmas apgrūtināja paveikt iecerēto. Negaidīti visas problēmas atrisinājās vienu dienu pirms izbraukšanas. Viņa brīnumainā kārtā atrisināja finansiālās problēmas un sarežģījumus saistībā ar atbrīvošanos no darba uz šīm dienām. Viņa bija dziļi pārsteigta par Faluņ Dafa neparasto spēku un skaistumu.

Pulksten trijos pēcpusdienā ar siltiem aplausiem Fa konference noslēdzās. Pēc konferences visi klātesošie Dafa skolnieki kopā mācījās Likumu un pārrunāja dažādus ar to saistītos jautājumus Varšavas Fa studiju vietā. Viņi ieskatījās sevī, lai atrastu savas kļūmes un novērstu nepilnības. Viņi teica, ka no visas sirds palīdzēs Skolotājam Likuma Izlabošanas procesā un vēl centīgāk uzlabos [skolnieku] vienoto ķermeni.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2012/11/16/136334p.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.