ĶKP noziegumi

 • Faluņgun praktizētāju vajāšana pastiprinās pirms ĶKP 20. Nacionālā kongresa

  16. oktobrī sākas Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) 20. Nacionālais kongress. Divus mēnešus pirms kongresa ĶKP pastiprināja Faluņgun praktizētāju vajāšanu, cenšoties nodrošināt "stabilitāti" un neļaujot viņiem aizstāvēt savas tiesības uz ticības brīvību. Starp vainīgajiem ir milicijas darbinieki, Politiski-juridisko lietu komitejas un citu valsts iestāžu amatpersonas, kā arī dzīvojamo rajonu komiteju pārstāvji.
 • Galvenie fakti par Faluņ Dafa vajāšanu Ķīnā

  1992. gada maijā Skolotājs Li Hundži sāka iepazīstināt ar Faluņ Dafa, zināmu arī kā Faluņgun, plašu sabiedrību. Pateicoties prakses labvēlīgajai ietekmei uz cilvēka fizisko un garīgo pašsajūtu, tā strauji izplatījās sabiedrībā no sirds uz sirdi. Nepilnu desmit gadu laikā praktizētāju skaits jau bija ~70–100 miljoni cilvēku. Sākotnēji Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) ļoti atbalstīja Faluņ Dafa. Taču, laikam ejot, tā laika ĶKP līderi Dzjan Dzemiņu sāka pārņemt bailes zaudēt ideoloģisko kontroli pār tik daudziem cilvēkiem, un viņš apskauda prakses lielo popularitāti un cilvēku pausto cieņu Li Hundži kungam.
 • Gaņsu provinces sieviešu cietumā Faluņgun praktizētājas tiek regulāri spīdzinātas

  Gaņsu provinces sieviešu cietumā Faluņgun praktizētājas pastāvīgi tiek piekautas un spīdzinātas.
 • Piespiedu orgānu izņemšanas programmu Ķīnā organizē valsts un realizē militāristi

  „Mēs nevaram ignorēt faktu, ka 21. gadsimtā dzīvi cilvēki tiek izmantoti kā izejviela orgānu transplantācijai jeb orgānu izņemšanai. Nekas tāds nav dzirdēts kopš Otrā pasaules kara un nacisma laikiem. Mēs nekādā gadījumā nepacietīsim šādu ļaunumu,” šos vārdus ir teicis Eiropas Parlamenta deputāts Leonidas Donskis.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (9. daļa)

  Visbriesmīgākais ir tas, ka ĶKP dara visu, lai sagrautu visas nācijas morāles pamatus, cenšoties pārvērst ikkatru ķīnieti par lielāku vai mazāku noziedznieku, lai radītu labvēlīgu vidi, kurā ĶKP “virzība uz priekšu vienā solī ar laiku” varētu izdzīvot. Šajā vēsturiskajā brīdī mums visiem ir ārkārtīgi svarīgi izprast, ka ĶKP rīkojas kā neliešu banda, atmaskot tās ļaunprātīgo būtību, lai ķīniešu tauta varētu nodrošināt sev ilgstošu stabilitāti un mieru, pēc iespējas ātrāk ieietu ērā, kurā vairs nav ĶKP, un sāktu celt jaunu, skaistu nākotni.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (8. daļa)

  Lai gan komunistiskā partija nekad nav pasludinājusi sevi par reliģiju, tā atbilst katrai atsevišķai reliģijas pazīmei. Tās dibināšanas sākuma posmā ĶKP uzskatīja marksismu par vienīgo absolūto patiesību pasaulē. Tā dievbijīgi pielūdza Marksu kā savu garīgo Dievu un aicināja tautu uz mūžīgu cīņu, lai uzceltu “komunisma paradīzi zemes virsū”. Komunistiskā partija ievērojami atšķiras no jebkuras ortodoksālas reliģijas. Visas ortodoksālās reliģijas tic Dievam un labestībai, to mērķis ir garīgi virzīt cilvēci un glābt dvēseles. Komunistiskā partija netic Dievam un ir pret tradicionālajām morāles normām.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (7. daļa)

  ĶKP 55 gadus ilgā pastāvēšanas vēsture rakstīta ar asinīm un meliem. Šī asiņainā vēsture ir briesmīga, bet reti kuram tā zināma. Kad ķīnieši savā laikā zaudēja 60-80 miljonus nevainīgu cilvēku dzīvību, kad tika sagrautas neskaitāmas ģimenes, daudzi kļuva domīgi: “Kādēļ ĶKP nepārtraukti slepkavo?” Šodien ĶKP nogalina Faluņgun sekotājus, pat vēl 2004. gada novembra sākumā Haņjuaņā tika šauts uz cilvēkiem, kas izteica neapmierinātību ar valdību. Daudzi domā arī tā: “Vai ĶKP kādreiz spēs pārstāt nogalināt, vai spēs iemācīties runāt ar vārdiem, nevis ar ieročiem?”
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (6. daļa)

  Kopš ĶKP 1949. gadā bija ieguvusi varu, tā valsts resursus ziedoja Ķīnas bagātās tradicionālās kultūras iznīcināšanai. Šis nelāgais nodoms neradās no ĶKP pieķeršanās tehniskajam progresam, nedz arī aiz vienkāršas muļķības, akli pielūdzot Rietumu civilizāciju. Galvenokārt tas bija saistīts ar ĶKP iedzimto ideoloģisko opozīciju tradicionālajai ķīniešu kultūrai. Tādējādi ĶKP uzsāktā ķīniešu kultūras iznīcināšana bija ieplānota, labi organizēta un sistemātiska, tā tika īstenota ar valsts vardarbības palīdzību. Kopš dibināšanas brīža līdz pat šai dienai ĶKP nekad nav pārstājusi “revolucionizēt” Ķīnas kultūru un patiešām mēģina pilnībā izmainīt tās likteni.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (5. daļa)

  Kopš brīža, kad Ķīna uzsāka ekonomiskās atklātības reformas XX gadsimta septiņdesmito gadu beigās, Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) cenšas starptautiskās sabiedrības acīs radīt pozitīvu liberālas valsts tēlu. Tomēr pēdējo piecu gadu asiņainās, neprātīgās, plaši izplatītās, nežēlīgās un necilvēcīgās represijas pret Faluņgun, ļāvušas starptautiskajai sabiedrībai vēlreiz ieraudzīt ĶKP īsto seju un kaunpilnos cilvēktiesību pārkāpumus, ko tā pastrādājusi. Kādēļ Faluņgun, kas atbalsta “Īstenības, Labestības, Pacietības” principus un kuru praktizē vairāk nekā 60 pasaules valstīs, tiek vajāts vienīgi Ķīnā un nekur citur pasaulē? Kādas ir Dzjana Dzemiņa un ĶKP savstarpējās attiecības šo represiju gaitā?
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (4. daļa)

  Pēdējā gadu simtenī kā zibens spēriens uzradās komunisma rēgs, izveidojot spēku, kas nostājies pret dabu un cilvēcību, nodarot bezgalīgas ciešanas un postu. Šis spēks ir novedis cilvēces civilizāciju līdz iznīcības robežai. Tā neskaitāmās pret Dao pastrādātās nekrietnības vērstas tieši pret Debesīm un Zemi, padarot to par ārkārtīgi ļaunu spēku, kas nostājies pret Visumu.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (3. daļa)

  Ķīnas komunistiskās partijas vardarbība un ļaunprātība ir daudz nežēlīgāka par Cjiņ dinastijas tirāniju. Visiem zināms, ka komunistiskās partijas filozofija – tā ir cīņas filozofija. Komunistiskās partijas vara balstās uz veselu virkni iekšēju un ārēju cīņu: šķiru, politiskā kursa un ideoloģisko cīņu. Paraudzīsimies uz Ķīnai tik grūtajiem 55 gadiem, kad tajā valdīja ĶKP, un to, kā komunistiskā partija pēc varas sagrābšanas izmantojusi varas mehānismus un šķiru cīņu, lai īstenotu dzīvē šķiru iznīcināšanas programmu un brutālu revolūcijas vardarbību kā instrumentu nežēlīgas kundzības īstenošanai. Slepkavojot cilvēkus un iznīdējot cilvēka dabu, kā arī represējot jebkuru ticību, izņemot ticību komunistiskajai partijai, ĶKP uzsāka politisku kustību, kas bija vērsta uz komunistiskās partijas kā Dieva nostiprināšanu Ķīnā.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (2. daļa)

  Kā mūsdienu Ķīnā varēja izveidoties komunistiskā partija, un kā tai izdevās sagrābt varu? Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) pastāvīgi iedvesa ķīniešu tautai, ka vēsture ir izvēlējusies ĶKP, ka tauta ir izvēlējusies ĶKP un ka “bez ĶKP nebūtu nekādas jaunās Ķīnas”. Vai ķīniešu tauta izvēlējās komunistisko partiju? Vai arī komunisti apvienojās partijā un piespieda ķīniešu tautu to pieņemt? Atbildes uz šiem jautājumiem mums jāmeklē vēsturē.
 • Laikraksta "The Epoch Times" publicētie komentāri par komunistisko partiju (1. daļa)

  Tikai nedaudz vairāk kā desmit gadi pagājuši kopš bijušās Padomju Savienības un Austrumeiropas komunistiskā režīma krišanas, starptautiskā komunisma kustība saskārusies ar noraidījumu visā pasaulē. Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) bojā eja vairs ir tikai laika jautājums. Pirms noklaudzējis aizveroties ĶKP zārka vāks, mēs vēlētos sniegt pēdējo vērtējumu par to un par starptautisko komunistisko kustību, kas ilgāk kā gadsimtu bijusi par sodību visai cilvēcei.
 • Ķīnas komunistiskā partija ir lielākais noziedzīgais grupējums Ķīnā

  2005. gada 1. decembrī interneta mājas lapa Clearwisdom.net ziņoja, ka kāds policists Hebei provincē, atrodoties dežūrā, izvarojis divas sievietes Faluņgun praktizētājas. Daudzi cilvēki ir satriekti un dusmīgi, turklāt viņi vēlas uzzināt, kādēļ ĶKP tiesībsargājošo iestāžu darbinieki uzdrīkstas tik atklāti un rupji izdarīt šādus noziegumus.