Apvienotā Karaliste: 25. aprīļa apelācijas gadadienā valdības amatpersonas pauž atbalstu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Apvienotās Karalistes valdības augstākās amatpersonas ir paudušas atbalstu centieniem izbeigt Ķīnā notiekošo Faluņ Dafa (jeb Faluņgun) vajāšanu. Lielbritānijas premjerministra Rišī Sūneka birojs, Skotijas pirmā ministra Hamzas Jusefa birojs un vairāki Lielbritānijas Lordu palātas un Pārstāvju palātas locekļi nosūtīja vēstules, kurās pauda atbalstu 2024. gada 20. aprīlī notikušajam pasākumam par godu 25. aprīļa apelācijas 25. gadadienai, kad 10 000 Faluņ Dafa praktizētāju Ķīnā miermīlīgi vērsās pie savas valdības ar lūgumu nodrošināt viņiem tiesības brīvi praktizēt savu ticību.

Vēstule no premjerministra biroja

Lielbritānijas premjerministra Rišī Sūneka birojs atsūtīja vēstuli, kurā bija teikts: "Premjerministra vārdā pateicos par jūsu 30. marta vēstuli, kurā viņš tika aicināts piedalīties Apvienotās Karalistes Faluņ Dafa asociācijas rīkotajā mītiņā 20. aprīlī.

Premjerministrs pateicas par laiku, ko veltījāt tam, lai nosūtītu viņam ielūgumu. Valdība joprojām ir ļoti satraukta par Faluņgun praktizētāju un citu personu vajāšanu Ķīnā viņu reliģijas vai pārliecības dēļ, un ir ticami pierādījumi, kas liecina, ka Faluņgun praktizētāji tiek pakļauti ārkārtīgi nežēlīgai attieksmei.

Brīvība praktizēt, mainīt vai dalīties savā ticībā vai pārliecībā bez diskriminācijas vai vardarbīgas pretestības ir cilvēktiesības, kas pienākas visiem cilvēkiem. Valdība uzskata, ka sabiedrības, kuru mērķis ir garantēt reliģijas vai pārliecības brīvību, ir stabilākas, labklājīgākas un noturīgākas pret vardarbīgu ekstrēmismu."

null

Apvienotās Karalistes premjerministrs Rišī Sūneks.

null

Vēstule no premjerministra biroja.

Vēstule no Skotijas pirmā ministra biroja

Skotijas pirmā ministra Hamzas Jusefa birojs nosūtīja vēstuli, kurā teikts: "Skotijas valdība joprojām ir ļoti nobažījusies par kristiešu, musulmaņu, budistu, Faluņgun praktizētāju un citu kopienu vajāšanu Ķīnā viņu reliģijas vai pārliecības dēļ. Mēs uzskatām, ka ikvienam ir jābūt iespējai brīvi praktizēt savu reliģiju saskaņā ar saviem uzskatiem, un mēs strādājam pie tā, lai visā pasaulē pieņemtu ideju, ka citu ticību klātbūtne neapdraud reliģijas, valsts vai kultūras identitāti."

null

Skotijas pirmais ministrs Hamza Jusefs.

null

Vēstule no Skotijas pirmā ministra biroja.

Vēstules turpinājumā teikts: "Dažu reliģisko grupu aizliegums, kā arī juridiskie ierobežojumi un vajāšana, kas vērsta pret citiem, apdraud reliģiskās pārliecības brīvību. Mēs rūpīgi izskatīsim visus mums iesniegtos pierādījumus par iespējamiem pārkāpumiem un orgānu izņemšanu. Ja tā ir taisnība, sistemātiska, valsts īstenota orgānu izņemšana ir uzskatāma par nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu."

Parlamenta deputāta no Glāzgovas Patrika Greidija vēstījums

null

Parlamenta deputāts Patriks Griedijs.

Parlamenta loceklis Patriks Greidijs nosūtīja vēstuli, kurā teikts: "Es ar lepnumu solidarizējos ar tiem, kuri šodien atzīmē 25 gadadienu kopš 10 000 Faluņgun praktizētāju miermīlīgās vēršanās pie Ķīnas valdības, prasot izbeigt Faluņgun praktizētāju piekaušanu un arestus.

Ikvienam ir tiesības dzīvot mierā un drošībā, un reliģijas un ticības brīvība ir vienas no cilvēka pamattiesībām. Pārāk daudzās pasaules daļās šīs tiesības joprojām tiek liegtas vai netiek īstenotas.

Ķīnā etniskās un reliģiskās minoritātes, tostarp Faluņgun praktizētāji un uiguru musulmaņi, joprojām pārlieku bieži tiek patvaļīgi arestēti un ieslodzīti, pakļauti piespiedu darbam, pazušanai un citai necilvēcīgai attieksmei.

Visiem ievēlētajiem politiķiem visā pasaulē ir jāiebilst pret šādiem pārkāpumiem un jāaicina mūsu valdības skaidri norādīt Ķīnas valdībai, ka šāda prakse nav pieņemama."

Parlamenta deputāta no Edinburgas dienvidu daļas, Leiboristu partijas pārstāvja Īana Mureja vēstule

null

Parlamenta deputāts Īans Murejs.

Parlamenta deputāts Īans Murejs savā vēstulē norādīja: "Pēdējos gados esmu ticis pastāvīgi informēts par Faluņgun praktizētāju vajāšanu Ķīnā. Ir skaidrs, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas un vienā balsī jāpauž viedoklis, ka jebkādu grupu vajāšana Ķīnā un visā pasaulē ir nepieņemama. Mums arī jāaicina starptautiskā sabiedrība saukt Ķīnas valdību pie atbildības par apsūdzībām orgānu izņemšanā. Mēs dzīvojam neviennozīmīgā pasaulē, bet skaidrs ir tas, ka mēs esam vienoti pret visa veida vajāšanu, rasismu un nevienlīdzību. Paldies, ka turpināt cīnīties par taisnīgumu."

Parlamenta deputāta no Sauthemptonas Alana Vaitheda vēstule

null

Parlamenta deputāts no Sauthemptonas Alans Vaitheds.

Parlamenta deputāts Alans Vaitheds rakstīja: "Es vēl aizvien esmu dziļi nobažījies par cilvēku vajāšanu Ķīnā viņu reliģijas vai pārliecības dēļ, neatkarīgi no tā, vai tie ir uiguru musulmaņi Siņdzjanā, kristieši, budisti vai Faluņgun praktizētāji. Brīvība praktizēt, mainīt vai dalīties savā ticībā vai pārliecībā bez diskriminācijas vai vardarbīgas pretestības ir cilvēktiesības, kas būtu jābauda visiem.

Esmu informēts par neticami satraucošajiem apgalvojumiem, kas vairāku gadu garumā ir izskanējuši saistībā ar cilvēku orgānu ieguvi Ķīnā. Es arī saprotu, ka minoritāšu un reliģiskās grupas, tostarp Faluņgun praktizētāji, varētu būt īpaši apdraudēti.

Es zinu, ka jaunākajos ziņojumos ir teikts, ka šī prakse turpinās, tostarp "Starptautiskās koalīcijas transplantātu ļaunprātīgas izmantošanas pārtraukšanai Ķīnā" iniciētā "Ķīnas tribunāla" spriedumā. "Ķīnas tribunāls" secināja, ka orgānu piespiedu izņemšana jau gadiem ilgi tiek veikta visā Ķīnā ievērojamā apjomā, un galvenie upuri ir Faluņgun praktizētāji un uiguri.

Uzskatu, ka Apvienotās Karalistes valdībai šajā sakarā ir jāuzdod papildu jautājumi Ķīnas valdībai un jānodrošina, ka tiek izskatīti visi jaunākie iesniegtie pierādījumi. Uzskatu, ka Apvienotās Karalistes valdībai būtu arī jāpieprasa, lai Pasaules Veselības organizācija sniedz skaidru atbildi saistībā ar "Ķīnas tribunāla" secinājumiem un veic pienācīgu, neatkarīgu novērtējumu. Es turpināšu izdarīt spiedienu uz Apvienotās Karalistes valdību, lai tā sūtītu skaidru vēstījumu, ka mēs nestāvēsim malā un necietīsim šādus rupjus cilvēktiesību pārkāpumus."

Parlamenta locekļa Marka Pričarda vēstule

null

Parlamenta loceklis Marks Pričards.
.

Parlamenta loceklis Marks Pričards savā vēstulē rakstīja: "Brīvība praktizēt, mainīt vai dalīties savā ticībā vai pārliecībā bez diskriminācijas vai vardarbīgas pretošanās ir cilvēktiesības, kas pienākas visiem cilvēkiem.

Liecības par to, ko viņi piedzīvojuši, ir ārkārtīgi satraucošas, un attieksme pret viņiem ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc Ķīna ir viena no 32 valstīm, kas Apvienotajai Karalistei ir prioritāras cilvēktiesību jomā.

Apvienotās Karalistes valdība regulāri izsaka bažas par cilvēktiesību jautājumiem, tostarp bažas par attieksmi pret reliģiskajām un etniskajām minoritātēm, gan tieši Ķīnas iestādēm, gan EDSO, Eiropas Padomē un ANO Cilvēktiesību padomē.

Turklāt ārlietu ministrs 2023. gada 5. decembrī savā ievadsarunā ar Ķīnas ārlietu ministru pauda bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā."

Vēstule, ko nosūtīja parlamenta deputāts Stīvens Flinns, kurš pārstāv Aberdīnas dienvidus

null

Parlamenta deputāts Stīvens Flinns pārstāv Aberdīnas dienvidus.

"Es un mani kolēģi no Skotijas Nacionālās partijas (SNP) atbalstām Faluņgun praktizētājus un viņu tiesības bez bailēm praktizēt savu ticību. Reliģijas brīvība un vārda brīvība ir pamattiesības, ko starptautiskā sabiedrība jau sen par tādām atzinusi. Nedrīkst atslābināt starptautiskos centienus aizsargāt reliģijas brīvību un novērst reliģisko minoritāšu vajāšanu visur pasaulē.

Mans kolēģis no SNP, deputāts Patriks Greidijs, šā gada sākumā uzstājās parlamenta debatēs par starptautiskajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un uzsvēra, ka Apvienotās Karalistes valdībai ir jāturpina sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka Ķīnas valdība tiek saukta pie atbildības par izturēšanos pret tiem, kuri vēlas miermīlīgi praktizēt Faluņgun.

Lūdzu, esiet droši, ka SNP deputāti Vestminsterā turpinās regulāri izteikt mūsu satraukumu par cilvēktiesību pārkāpumiem un reliģijas un ticības brīvības apspiešanu tieši Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, lai viņi pēc tam varētu par to informēt Ķīnas varas iestādes."

Parlamenta deputātes, Leiboristu partijas pārstāves no Bristoles austrumu apgabala Kerijas Makartijas vēstījums

null

Parlamenta deputāte, Leiboristu partijas pārstāve no Bristoles austrumu apgabala Kerija Makartija.

Parlamenta deputāte Kerija Makartija rakstīja: "Es stingri ticu reliģijas brīvībai un tolerancei. Tas, ar kādiem sodiem un diskrimināciju saskaras Faluņgun praktizētāji, un tas, cik daudzi no viņiem ir miruši, ir šausmīgi."

Vēstule no Skotijas Parlamenta locekļa Boba Dorisa

null

Skotijas Parlamenta deputāts Bobs Doriss no Glāzgovas Merihilas un Springburnas vēlēšanu apgabala.

Skotijas Parlamenta loceklis Bobs Doriss rakstīja: "1999. gada 25. aprīlī tiek atzīmēta Faluņgun praktizētāju miermīlīgās vēršanās pie Ķīnas valdības gadadiena.

Ķīnas valsts īstenotās nepārtrauktās represijas un pilsonisko pamatbrīvību liegšana ir labi dokumentēta. Šie noziegumi ir pastāvīgs morāls un ētisks skandāls. Es zinu, ka starptautiskā sabiedrība gadu gaitā ir centusies piedāvāt konstruktīvu sadarbību Ķīnas varas iestādēm šajos jautājumos, tostarp mēģinot izdarīt zināmu diplomātisku spiedienu, tomēr šī sadarbība nav novedusi pie tā, ka Ķīna atzītu savu vainu, un man nav zināms, ka tā būtu mīkstinājusi savu attieksmi pret Faluņgun praktizētājiem.

Apvienotās Karalistes Faluņ Dafa asociācijas un arī daudzu citu organizāciju visā pasaulē nopelns ir tas, ka tās turpina turēt šo svarīgo un patiešām satraucošo jautājumu sabiedrības redzeslokā. Es ceru, ka mītiņš un 25. gadadienas pasākumi noritēs bez problēmām."

Lorda Roberta no Belgrāvijas atsauksme

null

Lords Roberts no Belgrāvijas.

Lords Roberts no Belgrāvijas rakstīja: "Faluņgun praktizētājiem, kurus Ķīnas komunistiskā partija tik drausmīgi vajā, ir jāzina, ka Rietumu demokrātiskās valstis nav aizmirsušas un nepiedos šādu attieksmi pret viņiem."

Lordu palātas locekles, baroneses Fjūksas vēstījums

null

Lordu palātas locekle, baronese Fjūksa.

Lordu palātas locekles, baroneses Fjūksas vēstulē teikts: "Es stingri atbalstu to cilvēku garīgās pārliecības brīvību, kuri praktizē nevardarbīgu ticību vai garīgo praksi, piemēram, Faluņgun, un man nav saprotams, kāpēc Ķīnas varas iestādes vajā praktizētājus."

Burtersetas baroneses Rutas Listeres vēstījums

null

Burtersetas baronese Listere.

Baronese Ruta Listere no Burtersetas rakstīja: "Šis ir paziņojums par atbalstu visu to cilvēku cilvēktiesībām, kuri praktizē miermīlīgo Faluņgun praksi. Kā cilvēks, kurš praktizē apzinātību un taiči, es saprotu, cik nozīmīgas ir šādas prakses."Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/21/216669.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.