Apvienotā Karaliste: parlamenta deputāti nosoda Faluņ Dafa vajāšanu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2023. gada 20. jūlijā apritēja 24. gadadiena, kopš Faluņ Dafa praktizētāji miermīlīgi iestājas pret Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) īstenoto vajāšanu. 2023. gada 15. jūlijā praktizētāji Apvienotajā Karalistē rīkoja gājienu Londonas centrā, turpinot atmaskot ĶKP noziegumus, kas saistīti ar orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem. Vairāki Lielbritānijas parlamenta deputāti nosūtīja viņiem atbalsta vēstules.

Septiņi parlamenta deputāti nosūtīja vēstules, kurās pauda atbalstu Faluņ Dafa praktizētāju centieniem izbeigt vajāšanu. Augšējā rindā no kreisās uz labo: Īans Murejs, Patriks Greidijs, Tomijs Šepards. Apakšējā rindā no kreisās uz labo: Leila Morana, Rupa Huka, Anna Maklakflina, Pols Bristovs.

Mēs necietīsim šādus rupjus cilvēktiesību pārkāpumus

Parlamenta deputāts Īans Murejs.

Parlamenta deputāts Īans Murejs (Ian Murray) savā vēstulē norādīja: "Es joprojām esmu dziļi satraukts par cilvēku vajāšanu Ķīnā viņu reliģijas vai pārliecības dēļ, neatkarīgi no tā, vai tie ir uiguru musulmaņi Sjiņdzjanā, kristieši, budisti vai Faluņgun praktizētāji. Brīvība praktizēt, mainīt vai dalīties savā ticībā vai pārliecībā bez diskriminācijas vai vardarbīgas pretošanās ir cilvēktiesības, kas jābauda ikvienam."

"Esmu informēts par satraucošajiem apgalvojumiem, kas vairāku gadu garumā izskanējuši par cilvēku orgānu ieguvi Ķīnā. Es arī saprotu, ka minoritāšu un reliģiskās grupas, tostarp Faluņgun praktizētāji, iespējams, ir kļuvuši par īpašu mērķi."

Viņš turpināja: "2014. gada beigās Ķīnas varas iestādes paziņoja, ka valsts pārtrauks orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem, kam piespriests nāvessods. Šīs politikas īstenošana būtu nozīmīgs solis. Tomēr es zinu, ka jaunākajos ziņojumos ir teikts, ka šī prakse turpinās, tostarp "Starptautiskās koalīcijas transplantātu ļaunprātīgas izmantošanas pārtraukšanai Ķīnā" (ETAC) iniciētā Ķīnas tribunāla (Neatkarīgais tribunāls par orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā) spriedumā."

"Patiešām Ķīnas tribunāls secināja, ka orgānu piespiedu izņemšana jau gadiem ilgi tiek veikta visā Ķīnā ievērojamos apmēros, un galvenie upuri ir Faluņgun praktizētāji un uiguri."

Viņš rakstīja: "Es uzskatu, ka Apvienotās Karalistes valdībai ir jāuzdod papildu jautājumi Ķīnas iestādēm par šo problēmu un jānodrošina, ka tā turpina izskatīt visus jaunos pierādījumus, kas tiek iesniegti. Es arī uzskatu, ka Apvienotās Karalistes valdībai būtu jāizdara spiediens uz Pasaules Veselības organizāciju, lai tā sniegtu skaidru atbildi uz Ķīnas tribunāla secinājumiem un veiktu pienācīgu un neatkarīgu novērtējumu."

Viņš uzsvēra: "Es turpināšu izdarīt spiedienu uz Apvienotās Karalistes valdību, lai tā dotu skaidru vēstījumu, ka mēs nestāvēsim malā un necietīsim šādus rupjus cilvēktiesību pārkāpumus."

Esmu kopā ar Faluņ Dafa praktizētājiem

Parlamenta deputāts Patriks Griedijs.

Parlamenta deputāts Patriks Griedijs (Patrick Grady) savā vēstulē norādīja: "Lūdzu, esiet pārliecināti par manu pastāvīgo solidaritāti ar Faluņgun un Faluņ Dafa praktizētājiem Ķīnā un visā pasaulē, kā arī ar visiem tiem, kurus vajā un apspiež Ķīnas komunistiskā partija. Ķīnas valdība ir jāsauc pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par tiesību uz reliģijas un ticības brīvību ļaunprātīgu neievērošanu. Pasaules valstu valdībām, tostarp Apvienotās Karalistes valdībai, ir pienākums runāt un rīkoties, kur vien tas iespējams."

Parlamenta deputāts Tomijs Šepards.

Parlamenta deputāts Tomijs Šepards (Tommy Sheppard) rakstīja: "Jebkura situācija, kas noved pie aktīvas minoritāšu diskriminācijas no jebkuras valdības puses, ir jānosoda, un var teikt, ka Ķīnas valdība ir atbildīga ne tikai par šausminošo diskrimināciju, bet arī par kultūras genocīdu pret daudzām minoritātēm tās teritorijā."

Viņš turpināja: "Ķīnas iekšpolitikā un ārpolitikā vērojama satraucoša tendence attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem kopumā, tostarp jau vēsturiski Tibetā un pret Faluņgun praktizētājiem. Faluņgun praktizētāji ir bijuši pakļauti nožēlojamai vajāšanai no Ķīnas valdības puses, kas kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem ir centusies izskaust šīs garīgās prakses piekritējus."

"Visiem cilvēkiem ir tiesības uz vārda un reliģijas brīvību, un Ķīnai tās ir jāievēro. Lūdzu, varat būt pārliecināti, ka es arī turpmāk centīšos aizstāvēt cilvēktiesības visur, un jebkura valdība, kas sankcionē vai pieļauj pārkāpumus pret saviem pilsoņiem (vai citiem), ir jāsauc pie atbildības un tai ir jārēķinās ar starptautiskās sabiedrības reakciju."

Parlamenta deputāte Leila Morana.

Parlamenta deputāte Leila Morana (Layla Moran) savā vēstījumā norādīja: "Lūdzu, esiet droši, ka šis jautājums man ir ļoti svarīgs. Konservatīvajai valdībai ir ļoti nepieciešama pārdomāta un stratēģiska pieeja Apvienotās Karalistes un Ķīnas attiecībām, aizstāvot cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu.

Cilvēktiesības un tiesiskums ir liberāldemokrātu darbības pamatā. Tās ir mūsu pamatvērtības. Liberāldemokrāti turpinās mudināt valdību izmantot Apvienotās Karalistes ietekmi un īstenot ārpolitiku, kas veicinātu un aizsargātu šīs vērtības."

Parlamenta deputāte Rupa Huka.

Parlamenta deputāte Rupa Huka (Rupa Huq) rakstīja: "Esmu gandarīta, ka pagājušajā gadā pieņemtajā Veselības un aprūpes likumā ir iekļauti pasākumi, lai nodrošinātu, ka ierobežojumi un pārkāpumi saistībā ar komerciāliem darījumiem ar transplantācijai paredzētiem orgāniem tagad tiek attiecināti arī uz darbībām ārpus Apvienotās Karalistes."

"Es turpināšu izdarīt spiedienu uz Apvienotās Karalistes valdību, lai tā paustu skaidru vēstījumu, ka mēs nestāvēsim malā un necietīsim šādus rupjus cilvēktiesību pārkāpumus."

Parlamenta deputāte Anna Maklakflina.

Parlamenta deputāte, Skotijas Nacionālās partijas locekle Anna Maklakflina (Anne McLaughlin) savā vēstulē rakstīja: "Es pilnībā atzīstu reliģijas, ticības, pārliecības un vārda brīvības fundamentālo nozīmi cilvēktiesību, kā normas, veicināšanā sabiedrībās visā pasaulē. Nedrīkst atkāpties no starptautiskajiem centieniem aizsargāt reliģijas brīvību un novērst reliģisko minoritāšu vajāšanu visā pasaulē."

Parlamenta deputāts Pols Bristovs.

Parlamenta deputāts Pols Bristovs (Paul Bristow) rakstīja: "Brīvība praktizēt, mainīt vai dalīties savā ticībā vai pārliecībā bez diskriminācijas vai vardarbīgas pretošanās ir cilvēktiesības, kas pienākas visiem cilvēkiem."

"Apvienotā Karaliste joprojām ir ļoti satraukta par Ķīnā notiekošo Faluņgun praktizētāju un citu grupu vajāšanu. Šo cilvēku liecības par piedzīvoto ir ārkārtīgi satraucošas, un attieksme pret viņiem ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc Ķīna ir viena no Apvienotās Karalistes prioritārajām valstīm cilvēktiesību jomā."

Viņš turpināja: "Atbilstoši tās prioritārajam statusam Lielbritānijas valdība regulāri izsaka bažas par cilvēktiesībām, tostarp par attieksmi pret reliģiskajām un etniskajām minoritātēm gan tieši Ķīnas iestādēm, gan daudzpusējos forumos, tostarp Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā, Eiropas Padomē, Starptautiskajā reliģiskās brīvības vai ticības aliansē. Tas tika darīts arī paziņojumā ANO Cilvēktiesību padomei un toreizējā ārlietu ministra personīgajā uzrunā ANO Cilvēktiesību padomei 2022. gada martā."

Viņš rakstīja: "Ministri Ārlietu un sadraudzības lietu ministrijā rūpīgi izskatīja ziņojumu, ko sagatavojis ETAC iniciētais Ķīnas tribunāls. Apvienotās Karalistes nostāja joprojām ir tāda – ja tā ir taisnība, sistemātiska, valsts atbalstīta orgānu izņemšana ir uzskatāma par nopietnu cilvēktiesību pārkāpums. Amatpersonas piedalījās ETAC rīkotajās sabiedriskajās apspriešanās, kā arī noslēguma sanāksmē, kurā tika paziņoti tās provizoriskie secinājumi. Kā man tika ziņots, šis ziņojums ir viens no vairākiem informācijas avotiem, ko Apvienotā Karaliste ņem vērā, izskatot šo jautājumu."

Noslēgumā viņš piebilda: "Lūdzu, varat būt droši, ka es paudīšu jūsu bažas ārlietu ministram."


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210394.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.