Faluņgun praktizētājas Liaoninas sieviešu cietumā tiek pakļautas četriem smadzeņu skalošanas posmiem

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Liaoninas sieviešu cietuma 12. nodaļa ir vieta, kas speciāli paredzēta Faluņgun praktizētāju smadzeņu skalošanai. Pēc tam, kad praktizētājas ir nogādātas cietumā, vispirms tās dažas dienas tiek turētas 2. nodaļā, bet pēc tam pārceltas uz 12. nodaļu pārveidošanai. Lielākā daļa no viņām bija spiestas skatīties Faluņgun apmelojošus videoierakstus un rakstīt garantijas paziņojumus. Ja praktizētājas atsakās pakļauties, viņām neatļauj gulēt un izmantot tualeti. Tāpat viņas tiek pakļautas ilgstošai stāvēšanai kājās stundām ilgi, kā arī citām psiholoģiskām un fiziskām spīdzināšanas metodēm, ko pret viņām pielieto citas ieslodzītās.

Saskaņā ar kādas praktizētājas, kura reiz bija ieslodzīta 12. nodaļā, teikto, zemāk ir aprakstīti četri posmi, kurus uzraugi īsteno praktizētāju smadzeņu skalošanas procesā. Sievietes vārds drošības nolūkos netiek minēts.

Pirmais posms

Tiklīdz Faluņgun praktizētājas ierodas 12. nodaļā, ieslodzītās, kas ir norīkotas viņas uzraudzīt, aizved tās uz atsevišķu kameru. Pēc tam ieslodzītās uzdod viņām dažus pamatjautājumus, piemēram, kāpēc viņas praktizē Faluņgun un kāds ir viņu ģimenes stāvoklis. Tad ieslodzītās liek viņām atzīties, ka viņas ir izdarījušas noziegumu, un pieraksta viņu noziegumu, piemēram, ka viņas ir ieslodzītās, kuras notiesātas uz tik un tik gadiem un izcieš sodu 12. nodaļā. Ja praktizētājas uzstāj, ka nav pārkāpušas nekādus likumus, ieslodzītās neļauj viņām sēdēt vai kustēties, nereti pat aizliedz ēst, dzert, izmantot tualeti vai gulēt.

Dažas ieslodzītās verbāli uzbrūk Faluņgun un liek praktizētājām rakstīt garantijas paziņojumus. Dažas praktizētājas centās pārliecināt ieslodzītās nepiedalīties vajāšanā, taču viņas neklausījās.

Kad dažas praktizētājas spīdzināšanas rezultātā zaudēja samaņu vai tām sākās krampju lēkmes, ieslodzītās iebāza viņām mutē sauju cukura, izmērīja asinsspiedienu un paberzēja viņu rokas un kājas. Kad praktizētājas nāca pie samaņas, ieslodzītās turpināja viņām likt stāvēt taisni, nesaliecot muguru. Ja praktizētājas bija nogurušas un pietupās, ieslodzītās sagrāba viņas aiz padusēm un piespieda piecelties kājās. Tāpat ieslodzītās neļāva praktizētājām izmantot tualeti, kamēr tās nepiekrita uzrakstīt garantijas paziņojumus. Dažas praktizētājas bija spiestas atviegloties biksēs, un par to viņām nācās paciest pazemojumus no ieslodzīto puses. Ieslodzītās arī draudēja viņām uzvilkt trakokreklu vai ieslodzīt vieninieku kamerā.

Dažas praktizētājas spīdzināšanas dēļ kļuva neprātīgas. Ieslodzītās mēģināja viņas maldināt, lai tās pārrakstītu jau iepriekš sagatavotus garantijas paziņojumus, kuros bija vārdi, kas nomelnoja Faluņgun. Kad praktizētājas atteicās to darīt, ieslodzītās mainīja formulējumu un mudināja praktizētājas to ātri pārrakstīt. Pēc tam, kad praktizētājas bija pārrakstījušas paziņojumu, ieslodzītās ātri saķēra viņas aiz rokas un nospieda uz papīra īkšķa nospiedumu.

Otrais posms

Otrajā posmā divas ieslodzītās strādā pie vienas praktizētājas. Ieslodzītās katru dienu atskaņo Faluņgun nomelnojošus video un spiež praktizētājas pēc to noskatīšanās rakstīt domrakstus. Ja praktizētāja atsakās rakstīt negatīvas lietas par Faluņgun, viņai tiek draudēts vai viņa tiek sodīta.

Trešais posms

Trešais posms sākas aptuveni mēnesi vēlāk. Uzraugi šo posmu sauc par pārbaudes posmu, kura laikā, praktizētājas filmē, kad viņas atbild uz jautājumiem. Atbildes, kurās ir iekļauti Faluņgun nomelnojoši vārdi, tiek uzrakstītas pirms intervijas, un praktizētājām tās ir jāiegaumē. Ja praktizētāja atsakās atbildēt uz jautājumiem vai tikt filmēta, viņai draud pastiprināta vajāšana.

Ceturtais posms

Ceturtajā posmā praktizētājas tiek aizvestas uz lielu klasi, kur kopā ar citām ieslodzītajām ir spiestas piedalīties smadzeņu skalošanas sesijās. Otrdienās un ceturtdienās "lekcijas" lasa uzraugi, un to saturs ir saistīts ar Faluņgun nomelnošanu. Pēc tam visas ir spiestas uzrakstīt savas pārdomas. Pārējās dienās "lekcijas" ir veltītas komunistiskās partijas slavināšanai un garīgo ticību nosodīšanai.

Katru sestdienas pēcpusdienu notiek tests. Ja uzraugus neapmierina praktizētāju atbildes, viņi ar tām veic pārrunas. Ja uzraugi uzskata, ka praktizētājas nav izturējušas "pārbaudi", viņas aizved uz kādu telpu, kur liek ilgstoši stāvēt vai piespiež sēdēt uz maza ķeblīša, liekot no jauna klausīties propagandu. Lai "sods" tiktu atcelts, ir jāsagatavo ziņojums par savām pārdomām.

Kad kādu vecāka gadagājuma praktizētāju pēc divām dienām gatavojās atbrīvot, uzraugs Džans Dzjasjuaņs piespieda viņu atkal uzrakstīt garantijas paziņojumus. Džans reiz atklāti teica: "Ja valdība saka, ka kaut kas ir pareizi, tad tas ir pareizi. Pat ja kļūdāmies, mums joprojām ir taisnība. Jums bez ierunām jāpilda mūsu pavēles."

Sešus mēnešus un vienu mēnesi pirms praktizētāju atbrīvošanas uzraugi atkal filmē, kā viņas atbild uz 16 jautājumiem, tostarp tādiem, kas nomelno Faluņgun, lai novērtētu smadzeņu skalošanas pasākumu efektivitāti.

Vainīgo vārdi

12. nodaļā ir aptuveni desmit uzraugu, un daži no viņiem laiku pa laikam tiek nomainīti. Uzraugi un uzraudzes, kas iesaistīti vajāšanā: Vu Jaņ, Sjui Maņ, Hu Jan, Li Haņ, Ļui Sijao, Džan Minhaņ, Vu Mindzja, Gao Sjiņdzjin, Van Sjijue, Džan Dzjasjuaņ un Men Šuhaņ.

Ieslodzītās, kuras bija norīkotas uzraudzīt praktizētājas: Džou Penfeja, Džana Dzjina, Vana Sjaojaņa, Jana Faņa, Juaņa Liņdzje, Džana Haņveņa, Haņa Julina, Džana Li, Faņa Lili, Li Dzjinge un Sjuja Lijaņa.Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/14/215858.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.