Vārdu secībai ir nozīme: no patiesības skaidrošanas līdz juridiskām procedūrām

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Mana meita Jaņa ir ļoti spējīga jauna sieviete, taču viņa nesaprata, kad es viņai skaidroju, ka Faluņgun vajāšana Ķīnā – tas ir nepareizi. Es nezināju, kāpēc tā notiek. Un tad kādu dienu es izlasīju stāstu.

Kārtības nozīme

Bajs Sujs, Cjinu dinastijas diženais sekretārs, imperatora Sjaņfena valdīšanas laikā bija iesaistīts skandālā. Viņa palīgs pieņēma kukuli un ierakstīja zinātnieku Luo kandidātu sarakstā uz imperatora eksāmenu. Pēc šīs krāpšanas atmaskošanas vairākas tajā iesaistītās personas tika sodītas. Imperators nolēma atstādināt Baju no amata šī netīšā pārkāpuma dēļ.

Bet Su Šuņs, cita augsta ranga amatpersona, uzstāja, ka Bajs jāsoda ar nāvessodu. Bajs vienmēr bija godīgs un bieži vien tieši norādīja uz birokrātiskām problēmām, kas dažām amatpersonām, tostarp Su, ļoti nepatika.

"Pārkāpums ir nepiedodams. Pieļautā kļūda ir saprotama," sprieduma uzmetumā rakstīja imperators, ar to domājot, ka ka Bajs ir vienkārši ignorējis šo jautājumu.

Su mierīgi (iespējams, viņa dziļās saiknes ar karalisko ģimeni dēļ) un vēsi sacīja: "Pieļautā kļūda ir saprotama. Pārkāpums ir nepiedodams."

Vārdu sakot, tikai mainot teikumu secību, Bajs tika nosūtīts uz nāvessodu izpildes vietu Caišikou, kur Cjinu dinastijas laikā parasti tika izpildīti nāvessodi.

Šis stāsts parādīja, cik svarīga ir kārtība, kādā cilvēki kaut ko saka. Tas man palīdzēja saprast, kā paskaidrot savai meitai, kāpēc Faluņgun vajāšana ir nelikumīga.

Nepamatota apspiešana

Kad 1999. gadā Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) sāka vajāt Faluņgun, Jaņa bija tikai 13 gadus veca. Viņa bija šausmās, redzot, kā es atkal un atkal tieku arestēta un aizturēta par to, ka iestājos par savu ticību Faluņgun. Kad miliči vairākkārt ieradās pārmeklēt mūsu mājas, viņa bija pārbijusies un jutās bezpalīdzīga. Šīs traumējošās ainas atstāja pēdas viņas jaunajā prātā, un tāpēc viņa nevēlējās uzzināt, kas ir Faluņgun.

Bet Jaņa joprojām mani mīlēja. Pēc tam, kad 2016. gadā es iesniedzu kriminālsūdzību pret bijušo ĶKP vadītāju Dzjanu Dzemiņu par pavēli uzsākt Faluņgun vajāšanu, mani atkal ieslodzīja. Kad iznācu no cietuma, Jaņa jau bija precējusies, un viņa mani uzaicināja dzīvot pie sevis. "Es tevi pasargāšu [no arestēšanas]," viņa man teica. Taču ikreiz, kad es mēģināju runāt par Faluņgun, viņa teica "nē" – traumējošā pieredze, kas gūta gadu gaitā pieredzētās nežēlīgās vajāšanas laikā, viņu bija pārāk iespaidojusi.

Kādu dienu viņas māsīca, kas strādā vietējā milicijas pārvaldē, meitai pastāstīja, ka vietējās amatpersonas atkal plāno Faluņgun praktizētāju masveida arestus. Tajā laikā es jau pārcēlos atpakaļ uz savām mājām, netālu no Jaņas. Viņa mani brīdināja par situāciju un lūdza neiet ārā un neskaidrot patiesību. Es grasījos viņai paskaidrot, ka Faluņgun praktizētāji nav vainīgii, taču viņa mani nekavējoties apturēja un teica: "Lūdzu, nerunā par to. Labi? Ja milicija aiztur kādu personu, šī persona ir pārkāpusi likumu."

Es pēkšņi sapratu, kāpēc Jaņa atsakās klausīties, kad es runāju par Faluņgun: visus šos gadus viņa domāja, ka es pārkāpju likumu. Tāpēc es nomierinājos un teicu: "Jaņa, tu esi ļoti gudra meitene. Vienkārši meklē internetā, un tu redzēsi, ka Sabiedriskās drošības ministrijas publicētajā 14 kultu sarakstā nav Faluņgun. Faktiski 2011. gadā izdotais "Preses un publikāciju galvenās pārvaldes paziņojums Nr. 50" atcēla Faluņgun grāmatu publicēšanas aizliegumu. Tāpēc Faluņgun vajāšana ir nelikumīga un vērsta pret tādiem nevainīgiem cilvēkiem kā tava māte."

Es viņai arī atvainojos par neērtībām, ko vajāšana viņai bija sagādājusi šo gadu gaitā. "Bet, ja miliči mani atkal arestēs, es iesūdzēšu viņus par Kriminālkodeksa neievērošanu tostarp 238. panta par nelikumīgu aizturēšanu, 239. panta par nolaupīšanu, 245. panta par nelikumīgu ielaušanos un 251. panta par nelikumīgu reliģijas brīvības atņemšanas pārkāpšanu."

Jaņa pārsteigta paskatījās uz mani un sacīja: "Mammu, vai tu zini likumus?" Es atbildēju apstiprinoši – jā, jo es tos biju mācījusies. "Ja nepieciešams, es varu aizstāvēt [Faluņgun praktizētāju] lietas kā advokāts," es piebildu. Toreiz es jutu, ka Skolotājs Li (Faluņgun dibinātājs) ir man blakus un palīdz. Galu galā ĶKP totalitārās varas apstākļos vienkāršiem pilsoņiem ir grūti kaut ko spriest par likumiem.

Bez bailēm

Kad vēlāk skaidroju Jaņai patiesos faktus par Faluņgun, viņa vairs nepretojās. Meita pamazām pieņēma šo informāciju un uzzināja, kāpēc ĶKP vajā nevainīgus praktizētājus. Kad es mudināju mūsu radiniekus izstāties no ĶKP organizācijām, Jaņa mani vairs necentās apturēt. Viņa man arī atgādināja, ka jāraida taisnas domas, lai pretotos vajāšanai.

Tradicionālā ķīniešu kultūra ir ļoti dziļa, un mēs no tās varam daudz mācīties. Iedvesmu smēlos no raksta sākumā pieminētā senā stāsta. Vienkārši mainot argumentācijas secību – vispirms runājot par juridiskajiem faktiem un pēc tam par Faluņgun faktiem –, es spēju panākt izrāvienu savos centienos izskaidrot patiesību savai meitai.

Šis process arī man pašai ļoti palīdzēja. Runājot ar meitu par likumiem, es jutu, ka bailes, kas mani bija mocījušas gadiem ilgi, pēkšņi pilnībā izzuda. Atskatoties atpakaļ, es sapratu, ka visus šos gadus esmu arī atzinusi komunistiskās partijas izvērsto vajāšanu. Kad man kļuva skaidrs, kādas ir manas pilsoņa likumīgās tiesības, es sapratu, ka tieši ĶKP ir pārkāpusi likumu, vajādama Faluņgun praktizētājus. Ar šo sapratni manas bailes tikt vajātai uzreiz pazuda.

ĶKP īstenotās kampaņas "Pilnīga likvidācija" (kuras mērķis ir piespiest katru praktizētāju atteikties no savas ticības) un miliču īstenoto vajāšanu laikā pirms ĶKP 20. Nacionālā kongresa, 2022. gada oktobrī ar mani bija viss kārtībā, lai gan es biju milicijas "melnajā sarakstā". Esmu ļoti pateicīga Skolotājam Li, ka viņš mani aizsargā.

Juridiskās procedūras

Ir tāds juridisks termins "procesuālo tiesību pārkāpums". Kriminālprocesa likuma 238. pants nosaka, ka sākotnējais spriedums ir jāatceļ, ja pirmās instances tiesa "pārkāpj šā likuma noteikumus par atklātu lietas izskatīšanu", "pārkāpj tiesneša atstatīšanas sistēmu" vai "atņem vai ierobežo pušu procesuālās tiesības, tādējādi ietekmējot tiesas procesa taisnīgumu." Tāpat sākotnējais spriedums var tikt atzīts par spēkā neesošu, ja "tiesas sastāvs ir bijis nelikumīgs" vai "ir pieļauti citi likumā noteikto tiesvedības procedūru pārkāpumi, kas var ietekmēt tiesas procesa taisnīgumu".

Piemēram, Henaņas provinces Džoukou tiesa 2020. gada 3. jūlijā Ķīnas tiesas spriedumu dokumentācijas tīmekļa vietnē publicēja administratīvās lietas otrās instances tiesā pasludināto spriedumu. Kad Luji apgabala milicijas pārvalde izmeklēja azartspēļu lietu, milicim, kurš rakstīja aizturēšanas protokolu, bija beidzies miliča apliecības derīguma termiņš. Tādējādi sākotnējais spriedums tika atzīts par spēkā neesošu.

Faktiski, kad Faluņgun praktizētāji tika arestēti Ķīnā, notika daudzi procesuālo tiesību pārkāpumi. Piemēram, praktizētāji bieži nebija informēti par savām tiesībām, bet tiesnesis un prokurors, kuriem vajadzēja atstatīt sevi, to nedarīja. Turklāt miliči nereti pratina praktizētājus ilgāk, nekā to atļauj likums, un bieži vien viņi izspiež atzīšanos ar spīdzināšanas palīdzību. Tā visa dēļ varētu atcelt praktizētājiem piespriesto cietumsodu.

Turklāt Kriminālprocesa likuma 91. pantā skaidri noteikts, ka apcietinājumā nedrīkst atrasties ilgāk par 37 dienām, kuru laikā milicijai ir jāsaņem apstiprinājums no prokuratūras par apcietināšanas ordera izdošanu. Šāda informācija ir noderīga, lai palīdzētu mums glābt praktizētājus un neļautu milicijai pārkāpt procesuālos likumus.

Kādā nesenā krimināllietā apsūdzētajam tika piespriests nāvessods. Apelācijas laikā viņa advokāts norādīja, ka pirmās instances tiesa ir pārkāpusi procesuālās tiesības un sākotnējais spriedums tika atcelts. Citā gadījumā Džans Juihuaņs no Dzjansji provinces tika pratināts, pielietojot spīdzināšanu 6 dienas un naktis, kuru laikā milicija ieveda telpā arī vilku sugas suni, kurš sakoda aizturēto. Viņš tika nepamatoti turēts cietumā veselus 26 gadus, līdz 2020. gada augustā tika attaisnots un atbrīvots.

Tā ir taisnība, ka ĶKP reti ievēro likumu, taču tā joprojām izmanto likumu, lai kriminalizētu tos, kurus tā plāno "iztīrīt". Ir neskaitāmi daudz piemēru, kad Faluņgun praktizētāji ir cietuši netaisnību, tāpēc zināšanas par Kriminālprocesa likumu palīdzēs sevi aizstāvēt.

Piemēram, kad aizturētais praktizētājs pratināšanas laikā norādīja, ka milicis, kas viņu pratināja cenšas izspiest atzīšanos, milicis nekavējoties pārtrauca sarunu. Ir daudz līdzīgu situāciju, un mēs varam rīkoties efektīvāk, lai pretotos vajāšanām un glābtu cilvēkus.

Viss iepriekš teiktais ir mana personiskā izpratne. Lūdzu, norādiet, ja kaut kas nav pareizi.

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/12/207290.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.