Neprasiet Skolotājam palīdzību parasto cilvēku lietās

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jau ilgu laiku daudzi praktizētāji man apkārt ir ļoti pieķērušies savu ģimenes locekļu "panākumiem dzīvē". Viņi pievērš lielu uzmanību visiem savu tuvinieku dzīves aspektiem, tostarp izglītībai, darbam, karjerai, finansiālajam nodrošinājumam, laulībām, lēmumiem par bērna piedzimšanu u.t.t. Lai gan ir normāli vēlēties vislabāko saviem mīļajiem, no Dafa pilnveidošanās perspektīvas raugoties, pārmērīga iesaistīšanās ģimenes locekļu dzīvēs ir pieķeršanās.

Daudzi praktizētāji ir lūguši Skolotājam svētīt viņu bērnus vai radiniekus ar izcilām atzīmēm, labi apmaksātu darbu, plaukstošiem ģimenes uzņēmumiem, bērniņa piedzimšanu vai citām lietām, pēc kurām ilgojas parastie cilvēki.

Skolotājs ir šeit, lai labotu Visumu un vadītu Dafa sekotājus pilnveidoties, nevis rūpētos par parasto cilvēku lietām Izlabošanas ar Likumu periodā, jo tas būs jādara tad, kad Likums labos cilvēku pasauli. Dafa sekotājiem, praktizējot pilnveidošanos cilvēku sabiedrībā, ir jāatbilst parasto cilvēku dzīvesveidam, taču mūsu prātam ir jābūt ārpus parasto cilvēku lietām.

Skolotājs teica:

"Patiesības skaidrošana un dzīvo būtņu glābšana ir tas, kas jums jādara. Bez tā nav nekā cita. Šajā pasaulē nav nekā cita, kas jums būtu jādara." (Likuma izklāsts 2015. gada Ņujorkas Fa konferencē)

Mums ir jāgādā par savu bērnu mācībām, jo tā ir vecāku atbildība. Taču, ja mēs par to pārāk daudz rūpējamies, tas kļūst par pieķeršanos; ja mēs tam pievēršam vairāk uzmanības nekā Dafa un sevis pilnveidošanai, tas ir vēl sliktāk.

Kas attiecas uz bērniņa piedzimšanas jautājumu, šķiet, ka šī problēma ir vēl nopietnāka. Daži praktizētāji sāk uztraukties, ja pēc vairākiem laulībā nodzīvotiem gadiem viņu bērniem nav neviena mazuļa. Viņi pat lūdz Skolotāju svētīt viņus ar mazbērniem, ko praktizētājam nevajadzētu darīt.

Grāmatā "Džuaņ Faluņ" Skolotājs vairākkārt saka, ka mums jārīkojas saskaņā ar lietu dabisko kārtību. Es sapratu, ka Budas rūpējas tikai par dzīvo būtņu paaugstināšanos, nevis par viņu ģimenes lietām. Tam, vai praktizētāja bērniem ir vai nav pēcnācēji, ir maz sakara ar pašiem praktizētājiem vai viņu pilnveidošanos. Šī tieksme ir pieķeršanās, kas mums ir jānovērš.

Sākumā man pašam šajā ziņā neveicās labi. Taču, mācoties Likumu, es pamazām sapratu, ka lūgt Skolotāja palīdzību lietās, kas nav saistītas ar pilnveidošanos, neatbilst Likumam.

Kas attiecas uz lietām šajā cilvēku pasaulē, praktizētājiem tās jāuztver mierīgi. Mēs esam Dafa sekotāji, un, lai gan mēs pilnveidojamies cilvēku sabiedrībā, mūsu pilnveidošanās sfēra neatrodas šeit. Mums ir jāskatās tālāk par parasto cilvēku līmeni. Cilvēkiem ir savs liktenis, un tas, kas viņiem ir lemts, notiks, bet pēc tā, kas nav lemts, nav jātiecas. Praktizētājiem jārīkojas saskaņā ar lietu dabisko kārtību, nedrīkst rīkoties tā, kā to dara parastie cilvēki.

Šī cilvēku sabiedrība ir nepieciešama Skolotājam Izlabošanai ar Likumu, un tā arī ir vide, kurā Dafa sekotāji var pilnveidoties un paaugstināties. Viss mums apkārt notiekošais ir paredzēts tam, lai palīdzētu mums pilnveidoties, un galu galā mūsu sirdis nedrīkstētu iespaidot parasto cilvēku lietas.

Mums, praktizētājiem, ir jābūt skaidrībai par vienu lietu. Skolotājs ir ieplānojis Dafa sekotāju pilnveidošanās ceļu, kamēr parastie cilvēki joprojām iet savus parasto cilvēku ceļus.

Kad cilvēks saņem Dafa svētības, tas notiek tāpēc, ka viņš atbalsta Dafa, nevis mūsu centienu dēļ. Varētu domāt, ka dažas labvēlīgas lietas ir notikušas tāpēc, ka viņi ir lūguši Skolotāja palīdzību, taču tas tā nav. Vienkārši tā bija paredzēts.

Tas ir normāli, ja Dafa sekotāji lūdz Skolotāja palīdzību, kad sastopas ar grūtībām pilnveidošanās praksē. Kamēr mūsu taisnās domas ir spēcīgas, mēs varam tikt ar tām galā. Ja mēs nespējam atrisināt tās paši, varam lūgt Skolotāju, lai viņš mūs apgaismo vai pat palīdz mums tieši. Tieši tāpēc, ka mēs esam Dafa praktizētāji, Skolotājs var mums palīdzēt.

Ir vēl viena problēma – lai apstiprinātu, ka Dafa ir labs, daži no mūsu praktizētājiem saka: "Mani bērni ir tik labi tāpēc, ka es praktizēju Dafa." Mana pašreizējā izpratnes ir tāda – lai apstiprinātu Likumu, mums ir jāpievērš uzmanība tam, lai mēs paši rīkotos labi.

Mēs varam runāt tikai paši par sevi, pamatojoties uz savu personīgo pieredzi, praktizējot Dafa. Es uzskatu, ka tas ir tāpēc, ka pilnveidošanās vide ir ļoti sarežģīta. Ir karmiskās attiecības, kuras mēs nevaram redzēt, un ne visiem mūsu draugiem un radiniekiem ir laba dzīve tikai tāpēc, ka mēs praktizējam Dafa.

Piemēram, kāda praktizētāja teica, ka viņas dēla uzņēmumam klājas labi, jo viņa praktizē Dafa. Tad kāds cilvēks viņai jautāja: "Bet kāpēc jūsu jaunākajam dēlam ir garīga rakstura traucējumi?"

Ir gadījumi, kad praktizētāju ģimenes locekļi ir miruši no slimībām vai nelaimes gadījumos, ko nevar vienkārši izskaidrot ar to, ka mūsu ģimenes ir svētītas, jo mēs praktizējam Dafa.

Varbūt būtu labāk, ja mēs minētu piemērus par to, kā mēs paši un citi praktizētāji esam guvuši labumu vai arī par to, kā parastie cilvēki ir guvuši labumu, jo ir atbalstījuši Dafa. Kas attiecas uz nelaimēm un katastrofām, ar kurām ir saskārušies praktizētāju ģimenes locekļi, tas, iespējams, ir viņu liktenis, ko mēs nevaram mainīt neatkarīgi no tā, vai praktizējam Dafa vai nē.

Mēs miljoniem gadu sekojām Skolotājam uz leju no sfēras uz sfēru, līdz nonācām šajā cilvēku pasaulē. Pateicoties Skolotāja mācībai, mēs saprotam dzīves patieso jēgu, to, kas mēs esam, un to, ka mums ir svēta misija. Mēs esam atstājuši aiz muguras savu pagātnes slavu, lai palīdzētu Skolotājam Izlabošanā ar Likumu un dzīvo būtņu glābšanā šajā pasaulē. Mums nevajadzētu ļauties tikt maldinātiem no šīs sabiedrības haotiskajām parādībām, tādējādi apgrūtinot Skolotājam mūsu glābšanu. Katrai mūsu domai ir jāatbilst Likuma prasībām, mums jāuztver Likums kā Skolotājs un labi jāpraktizē, lai patiesi palīdzētu Skolotājam Izlabošanā ar Likumu, labi jādara trīs lietas un jāizpilda savi solījumi.

Redaktora piezīme: Šis raksts atspoguļo tikai autora izpratni viņa pašreizējā pilnveidošanās stāvoklī un ir paredzēts praktizētāju pieredzes apmaiņai, lai varētu "salīdzināt mācoties, salīdzināt pilnveidojoties," (no Patiesa pilnveidošanās, Hun Jiņ).

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/17/201331.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.