Cilvēktiesību eksperti: piespiedu orgānu izņemšana ir slēpts genocīds

2021. gada 25. septembrī notikušajā "Pasaules samita par orgānu piespiedu izņemšanas apkarošanu un novēršanu" piektajā sesijā tika aplūkota orgānu piespiedu izņemšanas ietekme uz sabiedrību.


Pasaules samitā par orgānu ieguves no dzīviem cilvēkiem apkarošanu un novēršanu, kas notika no 2021. gada 17. līdz 26. septembrim, 38 runātāji no 19 valstīm, tostarp valdības amatpersonas, ārsti, profesori, tiesneši, juristi un cilvēktiesību aktīvisti, apsprieda tādas tēmas kā orgānu ieguves apmēri, plašsaziņas līdzekļu pašcenzūra un globālā ietekme uz sabiedrību, ko rada nespēja stāties pretī Ķīnai saistībā ar tās transplantācijas praksi, un to, ko sabiedrība var darīt, lai izbeigtu šīs ļaunprātības.

Profesore no Kanādas: "Orgānu izņemšana ir genocīda forma"

Manitobas Universitātes (Kanāda) Sociālā darba fakultātes profesore un docente, kā arī Cilvēktiesību pētniecības centra zinātniskā līdzstrādniece Dr. Marija Čunga (Maria Cheung), sacīja, ka Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) ir īstenojusi genocīdu pret Faluņgun praktizētājiem, kas ārējai pasaulei paliekot nepamanīts, ilgst jau vairāk nekā divus gadu desmitus.

Genocīds ir "lēns iznīcināšanas process, kas atspoguļo aizsargātas grupas īstenotu slēptu masveida slepkavības fenomenu – sabiedrība neredz tūlītēju vardarbīgas nāves gadījumu pieaugumu."

"Kultūras genocīda patiesā būtība un definīcija ir grupas kopīgās pārliecības iznīcināšana. Faluņgun gadījumā mērķis ir šīs grupas uzskati vai garīgā būtība, ko Ķīnas komunistiskais režīms vēlas iznīcināt," viņa piebilda.

Viņa sacīja, ka Faluņgun popularitāte un straujā izplatība 90. gadu vidū Ķīnā tika uzskatīta par morālu un kulturālu izaicinājumu ĶKP marksistiskajai ideoloģijai, turklāt Faluņgun praktizētāju skaits pārsniedza ĶKP biedru skaitu. Šī iemesla dēļ bijušais ĶKP līderis Dzjans Dzemins pavēlēja īstenot visaptverošu Faluņgun izskaušanas kampaņu.

Kad sākotnējais mēģinājums neitralizēt grupu cieta neveiksmi tās noturības dēļ, ĶKP uzsāka "ilgstošo vajāšanas fāzi, pielietojot varmācīgu piespiešanu atteikties [no uzskatiem] un fizisku iznīcināšanu".

Viņa atzīmēja: "Kad cilvēkam, piespiedu kārtā, izņem orgānus vai spīdzina līdz nāvei, tā ir fiziska iznīcināšana. Kad cilvēkam liek parakstīt solījumu [pārstāt praktizēt] – tā ir garīga un sociāla nāve. Klaudija Kārda (Claudia Card) raksturoja sociālo nāvi kā sociālās vitalitātes zudumu, kas ir identitātes un līdz ar to arī savas eksistences jēgas zudums."

"ĶKP sistemātiskie propagandas centieni demonizēt un dehumanizēt Faluņgun pakļāva upurus naidam un izolācijai no viņu ģimeņu, kaimiņu, uzticamo draugu un kolēģu puses. Sociālā nāve un garīgā nāve atšķirībā no fiziskām masveida slepkavībām ir klusa un bez asinīm, taču centienos izskaust [kādu grupu] tā sasniedz līdzīgu un dziļu efektu. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai varētu saprast genocīda ļaunumu."

Viņa paskaidroja, ka nerimstošā propaganda "nodrošina, ka lielākā sabiedrības daļa gan ignorē, gan noraida šīs grupas pastāvēšanu kā audzēju vai vīrusu, no kura vajadzētu atbrīvoties. Šādu darbību normalizēšanas rezultāts ir Ķīnas sabiedrības un starptautiskās sabiedrības nevērība. Tas rada vidi, kurā aukstais genocīds – novājināšanas genocīds – var attīstīties un turpināties vairāk nekā divdesmit gadus."

Viņa secināja, ka "šāda mēroga noziegums genocīda līmenī nostāda cilvēci kritiskā situācijā. Mēs nevaram tikai diskutēt par to, izrādot akadēmisku interesi, taču neveicot jēgpilnus pasākumus."

Organizācijas "Asociāciju un privātpersonu darbības koordinācija par pārliecības brīvību" prezidents: "ĶKP nozieguma slēpšana"

Francijas organizācijas "Asociāciju un privātpersonu darbības koordinācija par pārliecības brīvību" (Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience) priekšsēdētājs Tjerī Valē (Thierry Valle) dalījās savā personiskajā pieredzē par to, kā NVO un ANO cilvēktiesību eksperti pakļaujas ĶKP spiedienam un piever acis uz orgānu izņemšanas noziegumu slēpšanu.

Viņš sacīja, ka ANO Cilvēktiesību padomes sanāksmēs viņa vadītā NVO vairāku gadu garumā ir redzējusi, kā ĶKP reaģē uz NVO un ANO cilvēktiesību ekspertiem un kā cenšas ietekmēt Cilvēktiesību padomes darbu.

Valē kungs teica, ka "2017. gadā Vispārējā periodiskā pārskata par Ķīnu trešajā kārtā 150 valstis iesniedza 346 ieteikumus, un nevalstiskās organizācijas iesniedza desmitiem iesniegumu, lai nosodītu attieksmi pret Faluņgun un uiguru internēšanas nometnēs ieslodzītajiem."

Viņš turpināja: "Mēs esam piedalījušies vairāk nekā 10 Cilvēktiesību padomes sesijās. Sesiju pēc sesijas ir ievērojami pieaudzis to valstu un NVO skaits, kas nosoda cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā. Taču Ķīnas atbilde – neiejaukties tās iekšējās lietās – nav mainījusies."

Viņš piebilda: "Vēl viena metode, ko Ķīna izmanto, lai mazinātu uzticēšanos NVO un to efektivitāti, ir NVO izveidošana, kas pēc tam veic Ķīnai labvēlīgu propagandu. Pēc tam šo Ķīnas kontrolēto NVO pārstāvji tiek sūtīti uz starptautiskām sanāksmēm, lai sniegtu nepatiesus ziņojumus un aktualizētu nebūtiskus jautājumus, tādējādi novēršot sabiedrības uzmanību no bēdīgās cilvēktiesību situācijas valstī."

Pēc viņa domām, šīs valdības organizētās NVO (VONVO), izliekoties par bezpartejiskām, pārstāv ĶKP intereses. Tajā pašā laikā viņu rīcība neļāva starptautiskajai sabiedrībai sadzirdēt patieso tautas balsi. Viņš atzīmēja, ka gadu gaitā šo VONVO skaits ir nemitīgi palielinājies.

Valē pauda nožēlu, sakot: "Šodien mēs redzam, ka demokrātiskās valstis un starptautiskās organizācijas, šķiet, vēlas rīkoties. Taču pagaidām šiem labajiem nodomiem neseko saistoši pasākumi pret Ķīnu."

Viņš uzsvēra, ka ĶKP īstenotā orgānu izņemšana dzīviem Faluņgun praktizētājiem un uiguriem ir nopietns vispārcilvēcisko ētisko vērtību un cilvēka dzīvības un cieņas morāles principu pārkāpums. Viņš mudina ĶKP, kā ANO Cilvēktiesību padomes locekli, ievērot Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kā arī citas konvencijas, ko tā ir parakstījusi.

Argentīniešu pētniece: pilsoniskās sabiedrības loma zvērību apturēšanā

Atlas Network Latīņamerikas centra Argentīnā direktora vietniece Antonella Marti (Antonella Marty) norādīja, ka ĶKP ir sākusi savu slepkavību vēsturi kopš Lielā izrāviena un Kultūras revolūcijas laikiem. Slepkavības turpinās līdz pat šai dienai, un kārtējie upuri ir Faluņgun praktizētāji.

Martijas kundze norādīja, ka visas komunisma formas, kas izmēģinātas vēstures gaitā, "ir bijušas postošas... un nekad nav devušas labu rezultātu, jo ir pretrunā cilvēka dabai".

Viņa uzsvēra, ka "Faluņ Dafa, pazīstams arī kā Faluņgun, ir sena ķīniešu Budas skolas disciplīna, kuras mērķis ir pilnveidot un attīrīt ķermeni, prātu un garu. Tas balstās uz trim principiem – īstenību, labestību un pacietību –, kurus komunisms visā savas vēstures gaitā ir noraidījis un vajājis."

Lai vajātu praktizētājus, ĶKP izmantoja visbriesmīgākās spīdzināšanas metodes, tostarp smadzeņu skalošanu, piespiedu darbu, fizisku spīdzināšanu, sišanu, elektrošoku, izvarošanu un badināšanu, kā arī orgānu piespiedu izņemšanu.

"Miljoniem Faluņ Dafa praktizētāju šajā valstī nogalina politiskā partija, komunistiskā sistēma, kas izņem un pārdod viņu orgānus. Radzene tiek pārdota par 30 000 dolāru, plaušas – par 150 000 dolāru, sirds – par 130 000 dolāru, aknas – par 100 000 dolāru un niere – par 60 000 dolāru. Tā ir pretīga prakse, kas tur tiek īstenota," viņa teica.

Viņa uzskata, ka ikvienam indivīdam un pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma, "aizstāvot brīvību valstī, kuru moka asinskārs režīms, kas melo visai pasaulei. No pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ideju laboratorijām, fondiem, plašsaziņas līdzekļiem, dažādu klubu sanāksmēm – pat ģimenes tikšanās reizēs, tiekoties ar draugiem, visās iespējamās vietās, kur vien varam, mums ir jānes vēsts par ciešanām, kas tiek piedzīvotas Ķīnā un desmitiem citu pasaules valstu, kuras joprojām turas pie dzīves komunisma važās."

Holokaustu piedzīvojušas ģimenes pārstāve: "Mana atbildība ir apturēt orgānu piespiedu izņemšanu"

Larisa Vilskere (Larisa Vilsker) ir pensionēta būvinženiere un cilvēktiesību aizstāve no Izraēlas. Viņas tēvs izdzīvoja holokaustā. Kad nacisti ienāca Polijā, gandrīz visa viņas tēva lielā ģimene tika ieslodzīta Varšavas geto, un lielākā daļa no viņiem, tostarp mazi bērni, gāja bojā. Bērnībā Vilskeres kundze dzirdēja šausminošus stāstus par spīdzināšanu un eksperimentiem ar ieslodzītajiem koncentrācijas nometnēs.

"Man, pēckara laikā dzimušai, šķita, ka tas ir palicis pagātnē un nekad vairs neatkārtosies." Kad viņa uzzināja par "līdzīgām koncentrācijas nometnēm Ķīnā, kur cilvēki tiek nelikumīgi arestēti, ieslodzīti, spīdzināti, un kur piespiedu kārtā viņiem izņem dzīvībai svarīgus orgānus", viņa nolēma, ka "mans tiešais pienākums ir aicināt pasaules sabiedrību apturēt šos draudus visai cilvēcei".

Viņa atzina, ka "daudzām valstīm Ķīna ir izdevīgs ekonomiskais partneris un daudzas valstis ir nonākušas ekonomiskā atkarībā no tās." Taču tā vietā, lai biznesa un politisko ieguvumu dēļ pievērtu acis uz Ķīnā notiekošajām briesmīgajām lietām, viņa aicina starptautisko sabiedrību pievērst uzmanību tur notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

"Visiem cilvēkiem ir vienas kopīgas mājas – mūsu planēta Zeme. Un šodien mums ir dota iespēja sniegt reālu ieguldījumu, atjaunojot taisnīgumu uz mūsu planētas," viņa teica.

Bijušais Šveices parlamenta deputāts: "Esiet drosmīgi un sakiet NĒ"

Bijušais Šveices parlamenta deputāts un bestselleru autors Oskars Freizingers (Oskar Freysinger) atzīmēja: "Ķīnas komunistiskā partija ... nevar pieņemt Faluņgun mistisko pieeju. Tā kā tai nav kontroles pār visu, kas pārsniedz matēriju, tā nesaudzīgi medī visu, kas varētu pārsniegt matērijas robežas un līdz ar to izvairīties no tās kontroles."

"Tāpēc sistēma tik ļoti cenšas dehumanizēt tā sauktos "nepareizos" un "kaitniekus", kas uzdrošinās tai pateikt "nē". Vēl sliktāk – ĶKP paņems šo "ļauno" cilvēku orgānus "noderīgu", "paklausīgu" un tāpēc "to pelnījušu" biedru vajadzībām. Tā apgalvos, ka pārvērš ļauno par labo, visas sabiedrības labā barbariski izņemot atsevišķu cilvēku orgānus."

Viņš aicināja sabiedrību neklusēt gļēvuma vai savtīgas ieinteresētības dēļ. Viņš sacīja, ka inteliģence vienmēr ir bijuši pēdējā cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzības līnija pret barbarismu. Viņi ir kā "tautas vai nācijas sirdsapziņa. Viņiem jābūt drosmei ar savu rīcību un vārdiem nosodīt jebkuru uzbrukumu savu līdzcilvēku fiziskajai un morālajai neaizskaramībai. Viņiem ir jāprot pateikt NĒ."


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/2/196002.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.