Pasaules samits pret orgānu ieguvi: plašsaziņas līdzekļiem ir atbildība atmaskot zvērības

Pēc trim veiksmīgiem tiešsaistes semināriem, kas norisinājās no 17. līdz 19. septembrim, "Pasaules samits par orgānu piespiedu izņemšanas apkarošanu un novēršanu" 24. septembrī sāka savu ceturto semināru, kura tēma bija "Mediju klusēšana un pašcenzūra saistībā ar orgānu piespiedu izņemšanas noziegumiem".

Samita laikā ir ieplānoti seši semināri. To kopīgi organizēja piecas NVO, tostarp "Ārsti pret orgānu piespiedu izņemšanu" (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH) no ASV, "Asociāciju un privātpersonu darbības koordinācija par pārliecības brīvību" (Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience) no Francijas, "Taivānas asociācija starptautiskai orgānu transplantāciju pārraudzībai" (Taiwan Association for International Care of Organ Transplants, TAICOT), "Korejas asociācija ētiskai orgānu transplantācijai" (Korea Association for Ethical Organ Transplants, KAEOT) no Dienvidkorejas un "Transplantācijas tūrisma izpētes asociācija" (Transplant Tourism Research Association, TITRA) no Japānas.

Ceturtajā seminārā uzstājās vairāki viesi, tostarp franču ekonomists un žurnālists Moriss Droēns (Maurice Droin), itāļu žurnālists un esejists Marko Respinti (Marco Respinti), žurnāliste un rakstniece Zoē Valdesa (Zoé Valdés) un žurnālistikas profesore Čana Čin-Hva (Chang Chin-Hwa).

Franču žurnālists: patiesības meklējumi

Moriss Droēns ir franču ekonomists un žurnālists, kurš strādājis arī Francijas Aizsardzības ministrijā. Viņš sacīja, ka Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) veiktā orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem ir noziegums pret cilvēci. Taču lielākie Rietumu plašsaziņas līdzekļi par to ir klusējuši. Tas notika ĶKP finansiālā spiediena, ideoloģiskās iefiltrēšanās un pret Rietumiem vērstas agresīvas diplomātijas dēļ.

 
Franču ekonomists un žurnālists Moriss Droēns stāsta par ĶKP ietekmi.

Droēns stāstīja, ka šā gada jūnijā 12 ANO cilvēktiesību eksperti publicēja ziņojumu par ĶKP veikto orgānu izņemšanu. Ziņojumā ne tikai apstiprināts ĶKP noziegums – orgānu izņemšana – bet arī konstatēts, ka upuru vienīgais tā dēvētais "noziegums" ir tas, ka viņiem bija citādāka ideoloģija nekā ĶKP. Ziņojums tika sagatavots pateicoties šo ekspertu smagajam darbam, kuriem nācās pārvarēt daudzas grūtības, lai iegūtu pierādījumus par orgānu izņemšanu, taču pēc iepazīšanās ar to, un tai sekojošas pašcenzūras, aģentūra Agence France-Presse nolēma to nepublicēt.

Lai gan Ķīnā tiek pastrādāti smagi cilvēktiesību pārkāpumi, ĶKP manipulē ar plašsaziņas līdzekļiem gan Ķīnā, gan ārpus tās, lai slēptu savus noziegumus. Tāpēc par orgānu izņemšanas zvērībām joprojām netiek ziņots.

Savas runas laikā Droēns sacīja: "Ķīniešu preses cenzūra Ķīnā ir "normāla", jo tur ir atļauts tikai komunistiskās partijas apstiprināts viedoklis. Bet vai tas ir normāli, ka Rietumu prese cenzē preses izdevumus valstīs, kas sevi dēvē par demokrātiskām?"

Ar propagandas palīdzību ĶKP jau ilgu laiku iefiltrējas Rietumu sabiedrībā, maksājot plašsaziņas līdzekļiem naudu, lai tie publicētu tās rakstus, tādējādi ietekmējot politikas veidošanu. Rezultātā ārsti, ievēlētās amatpersonas un likumdevēji piever acis un ignorē cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā.

Droēns mudina cilvēkus pievērst uzmanību tādiem neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem kā The Epoch Times un NTD, kas cenšas sniegt ziņas bez cenzūras un bez ĶKP ietekmes. Šo abu mediju centieni ir svarīgi, jo "patiesības meklēšana un atklāšana ir noderīga, un tad jūs varēsiet spriest par to, cik svarīgi ir saglabāt vārda un preses brīvību, kas tagad tiek apspiesta".

Žurnālisti ir sabiedrības sargsuņi

Marko Respinti ir profesionāls žurnālists un esejists no Itālijas, kā arī Bitter Winter – starptautiska izdevuma par reliģijas brīvības un cilvēktiesību jautājumiem galvenais direktors. "Žurnālistika ir demokrātijas sargsuns, kas nemitīgi kalpo labākas sabiedrības izveidei," viņš atzīmēja, "Jo īpaši tas attiecas uz žurnālistiku, kas pēta totalitāras valstis, kurās viltus ziņas un vardarbība ir dienišķā maize."

Viens no piemēriem ir ĶKP režīms, kas ne tikai iznīcina visas reliģijas, bet arī apcietina un spīdzina ticīgo grupas gan fiziski, gan garīgi. Viņš sacīja, ka ĶKP īstenotā orgānu izņemšana ir turpinājusies jau gadu desmitiem un galvenie upuri ir Faluņgun praktizētāji. Par upuriem kļuvušas arī citas minoritātes, tostarp uiguri, tibetieši un kristieši.

 
Marko Respinti, profesionāls žurnālists un esejists no Itālijas, runā par žurnālistu atbildību.

Viņš sacīja, ka ĶKP ir slēpusi daudzus savus noziegumus un pat sūtījusi amatpersonas izplatīt melus starptautiskos forumos. Kā piemēru var minēt Faluņgun praktizētājus un uigurus. Tos, kas uzdrošinās runāt patiesību, ĶKP dēvē par "meļiem". Kad pieaugošo pierādījumu dēļ ĶKP vairs nespēj slēpt savus noziegumus, tā atrod ieganstus, lai mēģinātu "attaisnot" savu rīcību un izvairītos no starptautiskās sabiedrības iesaistīšanās.

Diemžēl daži žurnālisti padevās ĶKP spiedienam. Atkārtojot ĶKP melus, viņi vēl vairāk pasliktināja situāciju Ķīnā, jo ĶKP īstenotās apspiešanas eskalācija izraisīja vēl vairāk nāves gadījumu. Patiesībā žurnālisti nedrīkst ticēt uz vārda ĶKP apgalvojumiem. Tā piemēram – lai gan režīms apgalvoja, ka transplantācijas orgāni iegūti no brīvprātīgiem donoriem, transplantāciju skaits ievērojami pārsniedza reģistrēto donoru skaitu.

"Žurnālisti nav detektīvi, bet, veicot savu darbu, viņi var veikt zināmu izmeklēšanu; žurnālisti nav detektīvi, bet viņi var sniegt faktus, kuri detektīviem var noderēt. Žurnālisti pat nav garīgie skolotāji, taču, pareizi darot savu darbu, viņi var sniegt norādījumus, kas var palīdzēt kaut nedaudz pabarot cilvēku dvēseli," skaidroja Respinti, "turēsimies tālāk no sprediķojošiem žurnālistiem, bet labi žurnālisti var vismaz izvairīties no savas un arī lasītāju dvēseles saindēšanas."

Būdams profesionāls žurnālists, viņš ieteica citiem žurnālistiem strādāt, lai izveidotu resursu krātuvi ar informāciju un ziņojumiem par orgānu izņemšanas noziegumiem, kā arī mudināja tos atklāti apspriest šīs informācijas ticamību un ĶKP reakciju. Šie pasākumi palīdzētu izbeigt nevainīgu cilvēku nogalināšanu Ķīnā.

Apturēt zvērības

Zoē Valdesa ir žurnāliste, rakstniece un kinooperatore no Kubas. "Kā žurnāliste ar savu literāro darbu es nosodu un visiem spēkiem nosodīšu šos noziegumus pret disidentiem, kuri tiek sodīti, spīdzināti un nogalināti par savu pārliecību," viņa teica, norādot, ka lielākā daļa upuru ir Faluņgun praktizētāji un uiguri. "Šai noziedzīgajai praksei ir nekavējoties jādara gals."

 
Žurnāliste un rakstniece Zoē Valdesa aicina darīt galu ĶKP noziegumiem.

Viņa sacīja, ka ĶKP ir pastrādājusi visdažādākos noziegumus pret cilvēci, mēģinājusi tos noslēpt un likt cilvēkiem tos ignorēt vai aizmirst. Visiem inteliģences pārstāvjiem un žurnālistiem ar sirdsapziņu būtu jānosoda ĶKP un jāprasa, lai tā pārtrauc savus noziegumus.

Kā piemēru var minēt ĶKP īstenoto orgānu izņemšanu. Tā vietā, lai iebilstu pret šiem noziegumiem, populārākie plašsaziņas līdzekļi patiesībā tos aizstāv. ANO cilvēktiesību eksperti bija paziņojuši, ka saņēmuši ticamu ziņojumu par ĶKP veikto orgānu izņemšanu, un ka šīs noziedzīgās darbības tiek ļoti slēptas. Ziņojot par šo situāciju, daudzi plašsaziņas līdzekļi pievienoja vienu teikumu – ĶKP noliedz šo noziegumu faktu.

Valdesa arī norādīja, ka ĶKP aizliedza iebraukt Ķīnā ikvienam, kurš vēlējās veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Viņa sacīja, ka daudzu plašsaziņas līdzekļu uzticamība ir apšaubāma. Tā vietā, lai nosodītu ļaundarus un izpētītu faktus, viņi vienkārši atkārto ĶKP melus.

Noslēgumā viņa teica, ka ĶKP īstenotā orgānu izņemšana ir smags noziegums. Kad daži populārākie plašsaziņas līdzekļi par to neziņoja, noklusēja vai aizstāvēja, tie darbojās kā ĶKP sabiedrotie.

Brīvās pasaules plašsaziņas līdzekļu pienākums

Taivānas Nacionālās universitātes Žurnālistikas institūta profesore Čana Čin-Hva sacīja, ka ĶKP sankcionētā orgānu piespiedu izņemšana pastāv jau daudzus gadus un joprojām turpinās. Turklāt Faluņgun praktizētāji ir galvenais orgānu avots, par ko Ķīnas tribunāls paziņoja 2019. gada jūnijā.

 
Žurnālistikas profesore Čana Čin-Hva teica – mēs nevaram ignorēt faktu, ka orgāni tiek pārdoti kā preces.

Viņa sacīja, ka tribunāls, veicot izmeklēšanu, bija aptaujājis dažas Ķīnas slimnīcas, kur viņiem tika paziņots, ka daži orgāni ir izņemti no Faluņgun praktizētājiem. Nesen tika konstatēts, ka Faluņgun praktizētāji ir galvenais orgānu avots. Savā ziņojumā tribunāls norādīja, ka cilvēki tika nogalināti pēc pieprasījuma, ar mērķi iegūt viņu orgānus. Ziņojuma autori apgalvo, ka ĶKP ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci, lai gan Pekina to joprojām noliedz.

Izmeklēšana parādīja, ka šis noziegums bija no augšas uz leju organizēts genocīds, kura motīvs varētu būt finansiāls ieguvums. Turklāt tribunāls norādīja, ka, īpaši nežēlīga izturēšanās, iespējams, ir bijusi arī pret uiguriem un tibetiešiem. Lai gan tas ir nopietns un smags noziegums, par to nav ziņojis gandrīz neviens no lielākajiem plašsaziņas līdzekļiem.

Čana atsaucās uz Droēna iepriekš pieminēto ziņojumu, kuru publicēja 12 neatkarīgi ANO cilvēktiesību eksperti. Profesore sacīja – viņu satriekusi tajā atklātā informācija, un sarūgtinājis fakts, ka galvenajos plašsaziņas līdzekļos šis ziņojums gandrīz netika atspoguļots. Tikai Taivānas Centrālā ziņu aģentūra bija publicējusi rakstu "ANO cilvēktiesību eksperti šokēti: orgānu piespiedu izņemšana, kas vērsta pret minoritātēm Ķīnā. Pekina to dzedzīgi noliedz," ko bija sagatavojis tās pārstāvis Ženēvā.

Lai gan šķiet, ka virsraksts sniedz līdzsvarotu informāciju no abām pusēm, patiesībā tas diskreditēja ANO cilvēktiesību ekspertu secinājumus un maldināja lasītājus. Čana sacīja, ka teikums "Pekina to dzedzīgi noliedz" rada iespaidu, ka ANO ziņojums varētu būt apstrīdams vai pat maz ticams. Šādi rīkojoties, plašsaziņas līdzekļi slēpj faktus, tādējādi ļaujot noziegumam turpināties.

Čana sacīja – problēma nav saistītas tikai ar žurnālistiem vai plašsaziņas līdzekļiem. Daudzi zinātnieki un Ķīnas eksperti ir secinājuši, ka ĶKP maina naudu pret varu, lai kontrolētu pasauli, un šo modeli izmanto visās jomās. Tas attiecas uz uzņēmumiem, tehnoloģijām, izklaides industriju, izdevējdarbību, akadēmiskajām aprindām un plašsaziņas līdzekļiem. Rezultātā tiek ietekmēti ziņu mediji, kuriem ir saikne ar Ķīnas tirgiem.

Tāpēc viņa mudināja atbalstīt neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus, kas paliek uzticīgi saviem principiem, piemēram, Epoch Times un NTD Television, sakot: "No vēstures esam mācījušies, ka nopietni cilvēktiesību pārkāpumi ir pelnījuši plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Atklājot patiesību, mēs varam palīdzēt ātrāk izbeigt noziegumus."

Viņa atkārtoti uzsvēra, ka plašsaziņas līdzekļu pienākums ir apturēt ĶKP noziegumu – orgānu tirdzniecību par naudu.

Noslēgumā profesore pauda cerību, ka vēl vairāk plašsaziņas līdzekļu spēs "atjaunot un ievērot savu profesionālo ētiku" un "atklāt patiesību, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk apturēt noziegumus".


Raksts angļu valodā: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/30/195976.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.