Tiesību eksperti aicina pieņemt stingrākus likumus, lai apturētu orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā

2021. gada 18. septembrī "Pasaules samita par orgānu piespiedu ieguves apkarošanu un novēršanu" otrajā tiešsaistes seminārā uzstājās četri tiesību eksperti. Viņi bija vienisprātis, ka Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) īstenotā orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem ir genocīda veids, bet spēkā esošie tiesību akti ir nepietiekami, lai ierobežotu vai novērstu šo plašā mērogā notiekošo noziegumu. Lai apturētu ĶKP zvērības transplantācijas jomā, viņi ieteica valstīm veikt konkrētus juridiskus pasākumus, palielināt sabiedrības informētību šinī jautājumā un pastiprināt valsts regulējumu transplantācijas nozarē.

Šie četri juristi bija Dr. iur. Karloss Iglesiass Himeness (Carlos Iglesias Jiménez, Esq.) no Spānijas, Dr. iur. Deivids Matass (David Matas, Esq. ) no Kanādas, Seulas administratīvās tiesas tiesnesis Kims Songs (Kim Song) no Dienvidkorejas un Dr. iur. Terēza Ču (Theresa Chu, Esq. ) no Taivānas.

 

Pasaules samitu par orgānu izņemšanas no dzīviem cilvēkiem apkarošanu un novēršanu organizē piecas nevalstiskās organizācijas no Eiropas, ASV un Āzijas. Divas nedēļas nogales pēc kārtas, no 2021. gada 17. līdz 26. septembrim, ir paredzēti seši forumi. Tajos uzstāsies 38 uzaicinātie lektori no 19 dažādām valstīm, tostarp Eiropas Parlamenta deputāti, bijušie Francijas ministri, dažādu valstu parlamentu deputāti, ārsti, zinātnieki, profesori, tiesneši, juristi un cilvēktiesību aizstāvji.

Jurists no Spānijas: "Orgānu izņemšana ir genocīda veids"

Jurists no spānijas Karloss Iglesiass Himeness, kurš pārstāvēja Faluņgun praktizētājus tiesas prāvā pret bijušo ĶKP līderi Dzjanu Dzemiņu, savā runā norādīja, ka orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem ir bezprecedenta gadījums. "Mums ir darīšana bezprecedenta noziegumu, kas ir patiesi nežēlīgs un paredzēts nogalināšanai, turklāt nes milzīgu peļņu," viņš paskaidroja. "Komunistiskā diktatūra gadu desmitiem ir ne tikai ierobežojusi un iznīcinājusi Ķīnas iedzīvotāju individuālās un kolektīvās brīvības, bet arī īpaši saasinājusi vajāšanu ticības dēļ."

Viņš uzsvēra, ka ĶKP orgānu izņemšanas noziegumiem ir trīs atšķirīgas iezīmes. Pirmkārt, ĶKP mērķis ir fiziski iznīcināt cilvēkus ar garīgu pārliecību, jo īpaši miljoniem Faluņgun praktizētāju, un orgānu izņemšanai dzīviem cilvēkiem ir masu iznīcināšanas raksturs. Otrkārt, režīms to dara, lai tā korumpētās amatpersonas gūtu peļņu. Treškārt, ar propagandas palīdzību ĶKP ir tieši reklamējusi, ka Ķīnas transplantācijas sistēma ir efektīva, progresīva un veiksmīga, tādējādi maldinot starptautisko sabiedrību un slēpjot savas ļaundarības.

Himeness uzsvēra, ka šos nežēlīgos noziegumus nedrīkst attaisnot vai ignorēt, un par tiem ir jāsoda. Diemžēl līdz pat šai dienai Rietumvalstu valdības vēl nav izteikušas stingru nosodījumu orgānu ieguvei no dzīviem cilvēkiem un nav stājušās pretī ĶKP diktatūrai.

Himeness paskaidroja, ka ĶKP ir iefiltrējusies starptautiskās organizācijās, piemēram, ANO Cilvēktiesību padomē, Pasaules Veselības organizācijā un Apvienoto Nāciju Organizācijā. Tas ļāva režīmam slēpt savus noziegumus un apklusināt Rietumu valdības, starptautiskās aģentūras un organizācijas.

Pasaules sabiedrībai šajā procesā ir svarīga loma. "Tas, kas mūs atšķir un vienlaikus vieno kā cilvēciskas būtnes, ir mūsu pašu vienotība un noteiktas vērtības: cieņa pret dzīvību, cieņa pret ticību, cieņa pret brīvību," viņš turpināja, "šos briesmīgos noziegumus nedrīkst pieļaut, un mēs aicinām cilvēkus pieprasīt, lai tie tiktu izbeigti. Orgānu piespiedu izņemšanas noziegumam ir jādara gals! Attiecībā uz upuriem ir jāpanāk taisnīgums!"

ĶKP diktatūra ļoti labi virzās uz savu mērķi, vai nu nopērkot cilvēku gribu, vai uzpērkot cilvēku gribu, vai arī draudot cilvēku gribai. To var izdarīt ar nelielu grupu, bet to nevar izdarīt ar miljoniem cilvēku, kuri ir drosmīgi, un kuriem jārunā atklāti," piebilda Himeness. "Nākotnē tiesas priekšā stāsies ne tikai tie, kas ir vainīgi šajos noziegumos, bet arī visi tie cilvēki, kuru līdzvainīgā klusēšana ir veicinājusi un ļāvusi notikt visām šīm zvērībām – visiem būs jāstājas tiesas priekšā."

Jurists no Kanādas: "Nepieciešami stingrāki likumi, lai apturētu orgānu masveida ieguvi no dzīviem cilvēkiem"

Starptautiskais cilvēktiesību advokāts Deivids Matass no Kanādas pēdējo desmit gadu laikā ir apceļojis vairāk nekā 40 valstis, lai atmaskotu ĶKP veikto orgānu izņemšanu sirdsapziņas gūstekņiem, īpaši Faluņgun praktizētājiem. 2006. gada jūlijā viņš un Deivids Kilgors publicēja ziņojumu, kas bija balstīts uz viņu veikto neatkarīgo izmeklēšanu. Par šo darbu viņi saņēma "Starptautiskās apvienības par cilvēka tiesībām" (International Society for Human Rights, IGFM) balvu un tika nominēti Nobela Miera prēmijai 2010. gadā.

Savā runā Matass sacīja, ka kopš 2006. gada ziņojuma publicēšanas juridiskajā jomā kopumā ir notikušas pārmaiņas. Taču Ķīnā joprojām plašā mērogā turpinās orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem, un citas valstis arī nav veikušas konkrētus pasākumus, lai apturētu šādas slepkavības.

Matass sacīja, ka komunistiskajā Ķīnā likumus izmanto, lai sodītu tos, kas uzdrošinās nepiekrist partijai. Tur nav likuma varas, ir tikai partijas vara. Izmantojot cietumu sistēmu un valsts pārvaldītās slimnīcas, ĶKP režīms kontrolē un padara par normu sirdsapziņas gūstekņu masveida nogalināšanu orgānu iegūšanai. Veicot šādas masu slepkavības, ĶKP ir divkāršs mērķis – nogalināt cilvēku grupas, ko partija uzskata par ienaidniekiem, un gūt peļņu, pārdodot viņu orgānus. Patiesībā orgānu tirdzniecība Ķīnā ir vairāku miljardu dolāru vērts bizness.

"Maz ticams, ka partija būtu apturējusi vai apturētu orgānu tirdzniecību neatkarīgi no tā, ko nosaka likums," viņš piebilda.

Matass sacīja, ka starptautiskajā līmenī pēdējo desmit gadu laikā 11 ES valstis ir ratificējušas un 15 valstis parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas "Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību" (2015. g.). Dažas, tostarp Izraēla (2008. gadā), Taivāna (2015. gadā), Beļģija (2009. gadā) un Itālija (2016. gadā), arī ir pieņēmušas tiesību aktus, lai novērstu orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem. Arī vairākās citās valstīs notiek attiecīgo likumu pieņemšanas process. "Taču, salīdzinājumā ar starptautiskās kopienas lielumu (ANO ir 193 dalībvalstis), to valstu skaits, kas aktīvi pieņem likumus, ir nožēlojami mazs, un ir jādara daudz vairāk," viņš piebilda.

Tiesnese no Dienvidkorejas: "Sankcijas saskaņā ar Magņitska likumu"

Tiesnese Kima Songa, kas ir "Dienvidkorejas orgānu transplantācijas ētikas asociācijas pārstāve", uzskata, ka globālās Magņitska sankcijas ir pieejams un ērts instruments, lai vērstos pret noziedzniekiem, kas iesaistīti orgānu izņemšanā no dzīviem cilvēkiem.

Viņa sacīja, ka orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem ir sistemātiska slepkavošana. Nav viegli panākt vienprātīgu lēmumu starp 193 ANO dalībvalstīm, kurām ir atšķirīgas intereses un principi.

Martā ASV, ES, Kanāda un Apvienotā Karaliste izveidoja Magņitska koalīciju, lai piemērotu sankcijas ĶKP amatpersonām par cilvēktiesību pārkāpumiem Siņdzjanas provincē. ASV Kongress gatavojas ieviest globālas Magņitska sankcijas pret orgānu izņemšanā iesaistītajām personām.

Tiesnese uzskata, ka globālajām Magņitska sankcijām ir trīs priekšrocības: pirmkārt, tās var ieviest un īstenot suverēna valsts, kas ļautu ātri un savlaicīgi piemērot sankcijas ārvalstu noziedzniekiem. Otrkārt, likumprojekts ir vērsts tikai pret noziedzniekiem, un relatīvi neskar valsts suverenitāti. Sankcijas pret privātpersonām ir ļāvušas izvairīties no ĶKP stūrgalvīgā apgalvojuma par "iejaukšanos iekšējās lietās". Treškārt, ieceļošanas aizliegums un līdzekļu iesaldēšana ir mazāk stingri attiecībā uz pierādījumu pārbaudes prasībām, nekā krimināltiesas spriedumi, un katrai valstij ir plaša rīcības brīvība imigrācijas kontroles jomā.

"Tas ir saprātīgs veids, kā piemērot sankcijas un izvairīties no negatīvas ietekmes uz neaizsargātām personām, kuras nav iesaistītas noziegumā. Globālās Magņitska sankcijas varētu būt labs pirmais solis. Mūsu rīcībā jau ir detalizēta informācija par komunistiskās partijas augstākajām amatpersonām, kas atbildīgas par orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem, un Magņitska koalīcijas paplašināšana padarīs šos centienus vēl efektīvākus un iedarbīgākus," viņa teica.

Kima Songa uzsvēra, ka globālās Magņitska sankcijas nav alternatīva starptautisko krimināltiesību koordinēšanai, bet gan minimālās sankcijas, ko šobrīd var pieņemt.

"Sākot ar globālajām Magņitska sankcijām, mums ir iespēja izlabot attieksmi pret cilvēka cieņu," viņa paskaidroja. "Tas būtu apkaunojums mūsdienu cilvēcei, ja mēs, peļņas un izdevīguma vadīti, ignorētu šo noziegumu vai patiesi necenstos to apturēt."

Juriste no Taivānas: "Orgānu piespiedu izņemšanas kriminalizēšana"

Taivānas Faluņgun cilvēktiesību juristu grupas pārstāve Terēza Ču sacīja: "Izmeklēšanu ziņojumi, ko 15 gadus laikā iesniegušas cilvēktiesību grupas, pētnieciskās organizācijas un valdības, ir apstiprinājuši, ka Faluņgun praktizētāji Ķīnā ir lielākā orgānu izņemšanas dzīviem cilvēkiem upuru grupa un viņi ir lielākie dzīvu cilvēku orgānu nodrošinātāji ĶKP represīvās politikas ietvaros."

"Noziegumi, kas saistīti ar orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem, ietver kā minimums miesas bojājumu nodarīšanu, slepkavības, spīdzināšanas, noziegumus pret cilvēci un masveida iznīcināšanu. Būtībā, Ķīnas komunistiskās partijas orgānu izņemšanas zvērības ir sarežģīta, savstarpēji saistīta noziegumu sistēma," viņa skaidroja.

Viņa uzsvēra, ka orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem tiek izmantota ne tikai, lai veiktu tīrīšanas un iznīcinātu Faluņgun grupas un etniskās minoritātes, bet arī lai sagādātu izejmateriālus eksperimentiem ar cilvēkiem un [cilvēku ķermeņu] eksponātiem. Noziedznieku nodomi un taktika ir daudzveidīga, tā ir nopietna un strukturēta noziedzīga sistēma. Taču joprojām nav visaptverošas starptautiskas konvencijas vai juridiska regulējuma, kas paredzētu sankcijas par šādām zvērībām.

Viņa aicināja valstis cieši sadarboties, lai aktīvi izmeklētu un sauktu pie atbildības personas, kas ir atbildīgas par orgānu ieguvi no dzīviem cilvēkiem; administratīvajā līmenī aizliegt ieceļot valstī personām, kas iesaistītas orgānu ieguvē no dzīviem cilvēkiem, pārtraukt apmācīt Ķīnas medicīnas personālu un pārtraukt publicēt rakstus par Ķīnas transplantācijas nozari. Likumdošanas līmenī var pieņemt arī pilnīgākus, detalizētākus un nopietnākus krimināllikumus cīņai ar orgānu izņemšanu.

"Mums ir pilnībā jāaptur un jāsoda šīs 21. gadsimtā vēl nepieredzētās zvērības cilvēktiesību jomā un jāieraksta vēsturē lappuse par cilvēktiesībām un taisnīgumu, kā tam jābūt," viņa piebilda.

2019. gadā Neatkarīgais Ķīnas tribunāls Londonā nonāca pie tāda paša secinājuma. Pirmkārt, ieslodzīto nogalināšana orgānu transplantācijas nolūkā Ķīnā turpinās; otrkārt, galvenie upuri ir Faluņgun praktizētāji. Treškārt, šādi ĶKP noziegumi pret Faluņgun praktizētājiem un uiguriem ir noziegumi pret cilvēci.

Raksts angļu valodā: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195896.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.