Ženēva, Šveice: Faluņ Dafa mītiņā pie ANO Cilvēktiesību padomes biroja ievēlētās amatpersonas nosoda ĶKP

2021. gada 15. jūlijā Faluņ Dafa praktizētāji franciski runājošajā Šveices daļā rīkoja aktivitātes pie Vilsona pils, kur atrodas ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs.

Viņi aicināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomi un Šveices valdību izdarīt spiedienu uz Ķīnas komunistisko partiju (ĶKP), prasot pārtraukt 22 gadus ilgušo Faluņ Dafa praktizētāju vajāšanu Ķīnā, un nosodīt ĶKP īstenoto, valsts sankcionēto orgānu izņemšanu praktizētājiem.

Neraugoties uz lietu, četri Šveices Nacionālās padomes locekļi bija ieradušies paust atbalstu praktizētāju miermīlīgajam protestam. Vairāki padomes locekļi, kuri nevarēja ierasties, nosūtīja atbalsta vēstules.

Praktizētāji 15. jūlijā protestē pret 22 gadus ilgo vajāšanu pie Augstā cilvēktiesību komisāra biroja.

Runā Faluņ Dafa praktizētāju pārstāve.

Padomes loceklis Nikolā Valdērs: "Es jūs pilnībā atbalstīšu"

Šveices Nacionālās padomes loceklis Nikolā Valdērs.

Šveices Nacionālās padomes loceklis un padomes Ārpolitikas komitejas loceklis Nikolā Valdērs (Walder Nicolas) intervijā īpaši norādīja, ka Padome sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Ķīnu pieprasījusi Šveices valdībai iekļaut rezolūciju par cilvēktiesībām un sociālajām tiesībām. Rezolūcija tiks iekļauta nākamās Padomes sanāksmes darba kārtībā.

Padomes loceklis Valdērs arī teica: "Nesen mēs balsojām par priekšlikumu izpētīt tibetiešu un uiguru minoritāšu, kā arī Faluņ Dafa praktizētāju, drošību un dzīves apstākļus Šveicē. Šīs grupas bieži tiek vajātas un pakļautas uzraudzībai no Ķīnas valdības un Šveices slepeno dienestu puses. Viņu ģimenes locekļi savā dzimtenē patiešām ir apdraudēti. Lai stiprinātu šo minoritāšu grupu drošību mūsu valstī, ir nepieciešams visaptverošs ziņojums par visiem šiem jautājumiem."

Padomes loceklis Valdērs arī teica, ka viņš ļoti apbrīno praktizētāju drosmi. "Vajāšana joprojām turpinās. Es zinu, ko jūs pārdzīvojat un ko daudzi no jums piedzīvo Ķīnā. Ķīnā jūs tiekat pārāk ilgi vajāti."

"Tagad mēs cītīgi strādājam pie tā, lai panāktu pārmaiņas Ķīnā, lai liktu Ķīnas valdībai (ĶKP) saprast, ka diktatūrai nav nākotnes. Šī cīņa tiešām prasa drosmi. Šajā cīņā par brīvību es jūs pilnībā atbalstīšu un novēlu jums veiksmi."

Padomes loceklis Dimjē: "Faluņ Dafa vajāšana ir 21. gadsimta apkaunojums"

Ženēvas Lielās padomes loceklis Patriks Dimjē.

Ženēvas Lielās padomes loceklis Patriks Dimjē (Patrick Dimier) sacīja: "Es atbalstu visas nevardarbīgās kustības, jo īpaši Faluņ Dafa, jo tās praktizētāji ir nežēlīgas vajāšanas upuri.

Tas ir apkaunojums cilvēcei 21. gadsimtā. Neatkarīgi no tā, vai valsts ir liela vai maza, viņi nedrīkst šādi rīkoties un nedrīkst uzbrukt labu cilvēku integritātei tikai tāpēc, ka viņiem ir atšķirīga domāšana. Man šī vajāšana ir vienkārši nepieņemama."

Padomes loceklis Bathasā: "Pamata tiesības ir jāaizstāv"

Ženēvas pilsētas padomes loceklis Liks Bathasā.

Ženēvas pilsētas padomes loceklis Liks Bathasā (Luc Barthassat) sacīja: "Faluņ Dafa šeit cīnās jau vairāk nekā 20 gadus, lai tiktu ievērotas viņu cilvēktiesības un pamattiesības.

Meli valda it visā. Šodien, neatkarīgi no tā, vai cilvēki atrodas Ķīnā vai citur, es domāju, ka viņu dzīvības ir vēl vairāk apdraudētas. Šodien, pateicoties Faluņ Dafa, visai pasaulei vajadzētu apzināties un atmosties. Uzstāsim uz savām tiesībām un cilvēktiesību ievērošanu. No šodienas mums atkal par katru cenu ir jāaizstāv pamattiesības."

Padomes loceklis Barčī: "ĶKP vajadzētu izzust"

Ženēvas Lielās padomes loceklis Fransuā Barčī.

Ženēvas Lielās padomes loceklis Fransuā Barčī (Baertschi François) stāstīja, ka, būdams laikraksta reportieris, viņš ņēmis interviju par orgānu izņemšanu Ķīnā. Toreiz viņš bija satriekts. Diemžēl laikraksts viņa interviju cenzēja. Viņš teica: "Tas bija pirms 15 gadiem. Manuprāt, Ķīnas komunistiskajam režīmam vajadzētu izzust."

Šveices Kristiešu akcija spīdzināšanas izskaušanai: "Valdībai būtu jāveic stingri pasākumi pret ĶKP"

"Šveices Kristiešu akcijas spīdzināšanas izskaušanai" paziņojums.

Organizācija "Šveices Kristiešu akcija spīdzināšanas izskaušanai", kas jau sen ir atbalstījusi praktizētāju centienus pretoties vajāšanai, pirms 20. jūlija nosūtīja paziņojumu, kurā pauda atbalstu Šveices Faluņ Dafa asociācijai.

Paziņojumā teikts: "Šveices Kristiešu akcija spīdzināšanas izskaušanai atkārtoti pauž solidaritāti desmitiem tūkstošu Faluņ Dafa vajāšanas upuru un kopā ar Šveices Faluņ Dafa asociāciju nosoda Ķīnas valdības sistemātisko Faluņ Dafa praktizētāju un citu etnisko minoritāšu vajāšanu un pieprasa, lai Ķīna (ĶKP) pārtrauc šo vajāšanu.

Šveices Kristiešu akcija spīdzināšanas izskaušanai atbalsta Šveices Faluņ Dafa asociācijas lūgumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra birojam un attiecīgajām ANO aģentūrām, jo īpaši Šveices iestādēm. Šveices Kristiešu akcija spīdzināšanas izskaušanai aicina Šveici beigt kavēties un diskutēt, un tā vietā rīkoties! Mūsu valdībai ir steidzami un bez kompromisiem jāveic stingri pasākumi pret Ķīnas (ĶKP) varas iestādēm, lai izbeigtu viņu noziegumus."

Situācijas vēsture

Ar Faluņ Dafa (zināms arī kā Faluņgun) sabiedrība tika iepazīstināta 1992. gadā. Drīz vien aptuveni 100 miljoni cilvēku visā Ķīnā sāka to praktizēt, piedzīvojot veselības stāvokļa un rakstura uzlabošanos. Toreizējais Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) līderis Dzjan Dzemiņs uztvēra garīgās prakses arvien pieaugošo popularitāti kā draudus ĶKP ateistiskajai ideoloģijai, un 1999. gada 20. jūlijā izdeva rīkojumu aizliegt Faluņgun.

Pēdējos 22 gadus ilgušo vajāšanu laikā Minghui.org interneta mājaslapa ir apstiprinājusi tūkstošiem Faluņgun praktizētāju nāvi; tiek uzskatīts, ka faktiskais skaits ir daudz lielāks. Vēl vairāk praktizētāju savas ticības dēļ ir tikuši ieslodzīti cietumos un pakļauti spīdzināšanai.

Ir konkrēti pierādījumi, ka ĶKP sankcionē orgānu izņemšanu ieslodzītajiem praktizētājiem, kuri tiek nogalināti, lai apgādātu ar orgāniem transplantācijas nozari.

Saskaņā ar Dzjana personīgo rīkojumu ĶKP izveidoja "ofisu 610" – ārpus likuma ietvariem pastāvošu drošības organizāciju ar tiesībām ignorēt milicijas un tiesu sistēmas, un kuras vienīgā funkcija ir īstenot Faluņgun vajāšanu.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194196.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.