Šveice: 12 likumdevēji uzrakstījuši vēstules Faluņgun atbalstam

Faluņgun praktizētāji visā Šveicē nesen rīkoja virkni pasākumu, lai veicinātu sabiedrības informētību par Ķīnā notiekošo vajāšanu. 12 likumdevēji uzrakstīja vēstules, kurās pauda atbalstu Faluņgun un nosodīja apspiešanu Ķīnā.

Pasākumi notika Bernē, Cīrihē un Sanktgallenē. Likumdevēji, kas uzrakstīja vēstules šo pasākumu atbalstam, pārstāvēja Nacionālo Padomi un Kantonu padomi – Federālās sapulces apakšējo un augšējo palātu.

Nopietni cilvēktiesību pārkāpumi

Nacionālās Padomes deputāte Ivonna Feri.

Ivonna Feri (Yvonne Feri), kura ir Nacionālās Padomes deputāte kopš 2011. gada, sacīja, ka vienmēr ir pievērsusi uzmanību minoritāšu un vardarbības upuru aizsardzībai. Nežēlīgā vajāšana attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem Ķīnā, sliktā izturēšanās pret viņiem, tostarp nelikumīgi aresti, neiedomājama spīdzināšana un smadzeņu skalošana, turpinās kopš 1999. gada jūlija. Turklāt Ķīnas varas iestādes ir arī nogalinājušas Faluņgun praktizētājus un pārdevušas viņu orgānus peļņas gūšanai.

Viņa sacīja, ka šāda rīcība nav pieņemama, un, lai gan šie noziegumi Ķīnā var šķist tāli no Šveices, tomēr piekāpšanās tādam tirāniskam režīmam var kaitēt visiem. Vuhaņas vīrusa izplatība ir tam labs piemērs. Īsā laikā tika ietekmēta visa pasaule, un līdz šai dienai mūsu dzīve joprojām nevar atgriezties normālā stāvoklī.

Taču praktizētāji Ķīnā ir cietuši daudz vairāk, sacīja Feri. Vienkārši par to, ka praktizē miermīlīgu meditācijas veidu, Faluņgun praktizētāji zaudē darbu, ģimeni, draugus, veselību un pat dzīvību.

Cilvēka pamattiesības ir universāli standarti, un ikviens paļaujas, ka tās ievēros un aizsargās. Viņa ķīniešu vārdā pateicās Faluņgun praktizētājiem par viņu centieniem un izteica cerību, ka vēl lielāks skaits cilvēku aizdomāsies par vajāšanu un sniegs savu ieguldījumu šajā lielajā darbā.

70 gadu laikā ĶKP ir nogalinājusi 2700 cilvēkus dienā

Savā vēstulē Nacionālās Padomes deputāte Martina Munza (Martina Munz) norādīja, ka Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) ir pilnībā atbildīga par traģēdijām, kas notikušas ar Faluņgun praktizētājiem. Vajāšana Ķīnā parāda nepieciešamību steidzami aizsargāt cilvēktiesības, ticības brīvību un mūsu sirdsapziņas.

Kopš varas sagrābšanas 1949. gadā, totalitārais ĶKP režīms ir ignorējis cilvēktiesības, vārda brīvību un reliģijas brīvību. Diktatūra provocē cīņu starp sociālajām grupām un pieliek lielas pūles, lai iznīcinātu cilvēci. Ņemot vērā visu Ķīnas plašsaziņas līdzekļu cenzūru un personiskās brīvības ierobežošanu, parastajiem pilsoņiem tiek skalotas smadzenes tāpat kā ieslodzītajiem, kas dzīvo neskaitāmās darba nometnēs.

Nacionālās Padomes deputāte Martina Munza.

Aptuveni 70 miljoni cilvēku ir zaudējuši dzīvības ĶKP neskaitāmo politisko kustību laikā. Tas nozīmē, ka kopš brīža, kad ĶKP pirms 70 gadiem pārņēma varu, dienā vidēji tika izdzēstas vairāk nekā 2700 cilvēku dzīvības. Viens no sliktākajiem Faluņgun vajāšanas aspektiem ir ĶKP īstenotā orgānu tirdzniecība jeb nogalināšana orgānu dēļ. Daudzi Faluņgun praktizētāji ir kļuvuši par šo zvērību upuriem.

Munza aicināja Faluņgun praktizētājus un viņu atbalstītājus turpināt miermīlīgos centienus cīņā ar ĶKP izvērsto vajāšanu. Šie centieni uzlabos cilvēktiesību situāciju Ķīnā un atjaunos ķīniešu tautas cieņu, nesot cerību Ķīnai un pasaulei. Viņa pateicās praktizētājiem par viņu neatlaidību un atzinīgi novērtēja viņu vienotos centienus.

Nežēlīgo vajāšanu atmaskošana

Tobiass Bagenstoss (Tobias Baggenstos), Šveices Tautas partijas pārstāvis no Cīrihes, sacīja, ka apbrīno praktizētāju drosmi pretoties ĶKP. Viņš norādīja, ka Faluņgun, kā arī citu minoritāšu un reliģisko grupu apspiešana ir nepamatota. Ieslodzītie cilvēki tiek pārvērsti par valsts īpašumu. Tas ir tik pretīgi, ka šos cilvēkus ne tikai ekspluatē piespiedu darba nometnēs, bet viņiem vēl arī izņem orgānus, lai tos pārdotu. Tas padara gan šos nebrīvprātīgos "donorus", gan tos, kas saņem orgānus, par šīs apkaunojošās sistēmas upuriem.

Tobiass Bagenstoss, likumdevējs no Šveices Tautas partijas.

Bagenstoss sacīja, ka gan viņš, gan viņa partija nosoda šādus noziegumus. Viņš teica, ka šādas informācijas saņemšana pati par sevi ir ļoti nozīmīga. Cilvēkiem ir jāzina, kas ir noticis un kas varētu notikt. Viņš arī teica, ka stāstīs par to cilvēkiem, pat tiem, kas nevēlas klausīties, jo visa pasaule ir jāinformē par ĶKP ļaunajiem darbiem.

Sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem

Vēl viens likumdevējs no Cīrihes, Urss Hans (Urs Hans), sacīja, ka skaidri atceras, kā pirms 20 gadiem redzējis televīzijā Faluņgun praktizētāju mierīgo meditāciju. Viņš sameklēja internetā informāciju par praksi, uzzināja par 21 gadu ilgo vajāšanu Ķīnā, un 20. jūlijā apmeklēja praktizētāju rīkoto mītiņu Cīrihē.

Pasākumā Hans aicināja Šveices valdību piemērot sankcijas pret ĶKP diktatūru, un lūdza cilvēkus visā pasaulē mācīties no vēstures kļūdām. Viņš atzīmēja, ka amatpersonām nevajadzētu klusēt ekonomisko interešu dēļ. ĶKP ekspansija pasaulē ir notikusi daļēji tāpēc, ka daudzas Rietumu valstis un uzņēmumi investējuši Ķīnā ievērojamus līdzekļus. Koncentrējoties uz īstermiņa ieguvumiem, Rietumu līderi ir upurējuši savas morālās vērtības un neatkarību.

Urss Hans, likumdevējs no Cīrihes.

Ar sērošanu par tiem, kas miruši, nepietiek, piebilda Hans. Lai palīdzētu praktizētājiem, kuri Ķīnā tiek vajāti par savu ticību, ir jāveic konkrēti pasākumi gan Šveicē, gan pārējā Eiropā. Pretējā gadījumā visa pasaule var kļūt par totalitārā ĶKP režīma upuri.

Sociāldemokrātiskās partijas loceklis Bernhards Haizers (Bernhard Hauser) piekrīt iepriekšminētajam. Viņš mudināja Šveices valdību atklāti kritizēt ĶKP cilvēktiesību pārkāpumus. Haizera kungs uzsvēra, ka tāpat būtu jāievieš juridiski pasākumi, lai aizliegtu tirdzniecību starp Šveici un Ķīnu, ja vien netiek pierādīts, ka šie tirdzniecības darījumi sniedz tiešu labumu tiem, kas tiek vajāti.

Priekšzīmīgi pilsoņi

Bazils Oberholcers (Basil Oberholzer) ir Zaļo partijas pārstāvis Sanktgallenē. Viņš norādīja, ka reliģiskā brīvība ir universāla vērtība un cilvēku apspiešana par dzīves mērķa meklēšanu ir smags cilvēktiesību pārkāpums.

Viņš sacīja, ka Faluņgun praktizētāji vēlas tikai praktizēt savu ticību. Viņu miermīlīgā izturēšanās un neatlaidība, saskaroties ar tik nežēlīgu vajāšanu, ir pozitīvs piemērs visiem. Tādu represiju ignorēšana apdraudēs cilvēci.

Eva Kellere (Eva Keller), vēl viena Sociāldemokrātiskās partijas locekle sacīja – par ĶKP noziegumiem ir jāuzzina vēl lielākam skaitam cilvēku. Lai gan Faluņgun nav vienīgā grupa, kas tiek apspiesta Ķīnā, un plašsaziņas līdzekļos ir maz ziņojumu par Faluņgun vajāšanu, cilvēki nekad nedrīkst ignorēt šādus nodarījumus.

Zaļo partijas pārstāve Nadīna Nīderhauzere (Nadine Niederhauser) pateicās praktizētājiem par to, ka viņi atmasko šausminošo situāciju Ķīnā un izteica cerību, ka vajāšana drīz beigsies.


Avots: Switzerland: Twelve Legislators Write Letters Supporting Falun Gong


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.