Šveices amatpersonas novēl Faluņ Dafa dibinātājam daudz laimes dzimšanas dienā

2021. gada 13. maijā Faluņ Dafa dibinātājam Li Hundži kungam apritēja 70. dzimšanas diena. Par godu šim īpašajam gadījumam četras Šveices amatpersonas nosūtīja Li kungam laba vēlējumus un pauda savu atbalstu Faluņ Dafa.

 
Ženēvas kantona Lielās padomes loceklis Patriks Dimjē.

Ženēvas kantona Lielās padomes loceklis Patriks Dimjē (Patrick Dimier) sacīja, ka Ženēva ir pasaules miera un cilvēktiesību galvaspilsēta. Citiem vārdiem sakot, tik nelielā vietā katru dienu tiek iemiesotas ļoti svarīgas vērtības cilvēka dzīvei harmonijā.

Viņš piebilda, ka viņu centieni vērsti uz to, lai ikviens spētu brīvi izteikties un domāt patstāvīgi, un viņi piešķir ļoti lielu nozīmi mieram savā valstī. Ženēva ir ļoti internacionāla pilsēta, un iedzīvotāju integrācija ir ļoti svarīga. Patriks Dimjē atzīmēja, ka Li kunga dzimšanas diena, kas vienlaikus ir arī Pasaules Faluņ Dafa diena, viņam ir ļoti nozīmīga, jo Faluņ Dafa un tā universālās vērtības – Īstenība, Labestība un Pacietība – ir brīnišķīgas. Viņš ķīniešu valodā sacīja: "Faluņ Dafa hao! Džeņ Šaņ Žeņ hao! (Faluņ Dafa ir brīnišķīgs! Īstenība, Labestība, Pacietība ir brīnišķīgi principi!")

 
Bijušais Šveices Federālās asamblejas loceklis un pašreizējais Ženēvas pilsētas senators Liks Bartasā.

Ženēvas pilsētas senators Liks Bartasā (Luc Barthassat) sacīja, ka par godu 13. maijam, kad tiek atzīmēta arī 29. gadadiena kopš Faluņ Dafa izplatīšanas pasaulē, viņš novēl Faluņgun dibinātājam Li Hundži kungam daudz laimes dzimšanas dienā. Viņš sacīja – Faluņ Dafa mums atgādina par to, ka tradicionālās vērtības un cilvēktiesības ir ļoti svarīgas. Liks Bartasā norādīja, ka šīs prakses pamatā ir Īstenības, Labestības un Pacietības vērtības, kas ir cēlas vērtības un dod cilvēcei cerību. Arī viņš ķīniešu valodā sacīja: "Faluņ Dafa hao! Džeņ, Šaņ, Žeņ hao!"

 
Rakstnieks, bijušais Šveices Federālās asamblejas loceklis un bijušais Valē kantona padomes loceklis Oskars Frēzingers.

Bijušais Šveices Federālās asamblejas loceklis Oskars Frēzingers (Oskar Freysinger) sacīja, ka pasaulē, kur valda materiālisms un cilvēki ir atrauti no sava gara un dvēseles, par laimi pastāv Faluņ Dafa, kas iestājas par Īstenības, Labestības un Pacietības vērtībām un atbalsta dvēseles un ķermeņa līdzsvaru.

Viņš piebilda, ka harmonija un savstarpēja cieņa cilvēcei ir ļoti svarīgas. Sekojot patiesam garīgajam ceļam, cilvēka domas un rīcība var kļūt cēlas. Oskars Frēzingers novēlēja Faluņ Dafa gaišu nākotni un lielus panākumus.

 
Bijušais Lozannas mērs un Šveices Federālās asamblejas loceklis Daniels Brelazs.

Vēl viens bijušais Šveices Federālās asamblejas loceklis Daniels Brelazs (Daniel Brélaz) sacīja, ka visā savas 40 gadus ilgās politiskās karjeras laikā viņš vienmēr ir bijis uzticīgs godprātībai un patiesībai. Runājot ar sabiedrību, ir svarīgi teikt patiesību un būt uzticamam.

Šajā nolūkā, viņu bieži ir mudinājuši izkopt pacietību, kas ir ļoti nozīmīgi, jo ne visiem ir vienādi uzskati, līdzīga reliģiskā pārliecība vai kultūras vide. Ja cilvēki viens pret otru ir iecietīgi, viņiem izdodas izvairīties no pilsoņu un reliģisko karu riska. No šī viedokļa raugoties, pacietība uzskatāma par vienu no pamatvērtībām. Atzīstot Faluņ Dafa pozitīvo ietekmi uz sabiedrību, viņš apsveica Li kungu dzimšanas dienā un 29. gadadienā, kopš pasaule tika iepazīstināta ar Faluņ Dafa.


Raksts angļu valodā: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192432.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.