ASV Pārstāvju palātas jaunākā iniciētā rezolūcija aicina nekavējoties izbeigt Faluņgun vajāšanu Ķīnā

ASV Pārstāvju palātas loceklis Dana Rorabahers no Kalifornijas 2018. gada 8. jūnijā iepazīstināja ar jaunu rezolūciju H. Res. 932. Rezolūcija pauž solidaritāti Tuidan kustībai, kas mudina cilvēkus atteikties no zvēresta, ko tie devuši Ķīnas komunistiskajai partijai (ĶKP) un ar to saistītajām organizācijām. Tā arī aicina nekavējoties izbeigt Faluņgun vajāšanu Ķīnā. Rezolūcija tika iesniegta Pārstāvju palātas Starptautisko attiecību komitejā.

Mītiņš pie Kapitolija Vašingtonā, 2017. gada jūlijs.

Genocīds un Tuidan kustība

Rezolūcijā norādīts, ka ĶKP ne tikai novedusi nedabiskā nāvē vismaz 60 miljonus cilvēku Ķīnā, bet arī apspiež miermīlīgas kustības, šī apspiešana iekļauj slaktiņu Tiaņaņmeņas laukumā un 19 gadus ilgo Faluņgun vajāšanu.

Atsaucoties uz ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisijas (USCIRF) 2017. gada ziņojumu par Ķīnu, rezolūcijā teikts: "Ķīnas valdība turpina aizturēt, ieslodzīt un spīdzināt neskaitāmus reliģiskās brīvības aizstāvjus, cilvēktiesību aizstāvjus un ticīgos, tostarp ārkārtīgai vajāšanai pakļautos Faluņgun praktizētājus.

Saskaņā ar "Pasaules organizācijas Faluņgun vajāšanas izmeklēšanai" (WOIPFG) sniegto informāciju, ĶKP ir īstenojusi genocīdu, izņemot orgānus dzīviem Faluņgun praktizētājiem. Konkrētāk, komunistiskās partijas centrālā vadība 1999. gada 10. jūnijā izveidoja "ofisu 610", lai koordinētu un īstenotu darbības, kuru mērķis ir likvidēt Faluņgun praktizētājus.

Rezolūcijā apstiprināts, ka uz 2018. gadu aptuveni 300 miljoni cilvēku jau ir atteikušies no savas piederības ĶKP.

Tāpēc Pārstāvju palāta "aicina Ķīnas komunistisko partiju (ĶKP) nekavējoties pārtraukt Faluņgun vajāšanas kampaņu un atteikties no tās."

"Kustība ir mainījusi prātus un sirdis Ķīnā"

Tuidan kustība aizsākās 2004. gadā pēc tam, kad laikraksts The Epoch Times bija publicējis "Deviņus komentārus par komunistisko partiju". Kopš tā laika vairāk nekā 307 miljoni cilvēku izvēlējušies izstāties no Ķīnas komunistiskās partijas un tās jaunatnes organizācijām – jaunajiem pionieriem un komunistiskās jaunatnes līgas.

Forumā, kas notika 2017. gada 20. decembrī, vairāki kongresa locekļi nosodīja Faluņgun apspiešanu Ķīnā. Savienoto Valstu kongresmenis Stīvs Kings teica, ka Faluņgun praktizētāju cilvēktiesības tiek sabradātas. „Cilvēku grupai, aptuveni 70 līdz 100 miljoniem cilvēku, ir liegtas viņu brīvības, pamattiesības un viņu dabiskās tiesības. Pēc tam viņi tiek vajāti un spīdzināti, izstumti no sabiedrības un nogalināti. Viņu orgāni tiek pārdoti tirgū, lai kāds cits varētu dzīvot. Tā ir šaušalīga liecība par nicinošo necieņu pret cilvēktiesībām, ko pauž Ķīnas komunistiskās partijas marksistiskā valdība.”

ASV Pārstāvju palātas loceklis Dana Rorabahers uzstājas forumā 2017. gada 20. decembrī.

Rorabahers teica: „Izstāšanās kustība ir ļoti svarīga, jo tā dod cilvēkiem, kas atrodas šajā ļaunajā sistēmā, iespēju iziet, iespēju neiesaistīties savu tautiešu vajāšanā un pasaules apdraudēšanā.”

Savā vēstulē senators un ASV Kongresa Izpildu komisijas Ķīnas jautājumos (U.S.Congressional-Executive Commission on China, CECC) priekšsēdētājs Marko Rubio un Pārstāvju palātas loceklis un ASV Kongresa Izpildu komisijas Ķīnas jautājumos (CECC) līdzpriekšsēdētājs Kriss Smits pauda atbalstu Faluņgun.

Viņu vēstulē teikts: „Mēs nekad nedrīkstam klusēt par šausmām, ar ko saskaras Faluņgun praktizētāji Ķīnā, un mums jāstrādā, lai vainīgie tiktu saukti pie atbildības par saviem noziegumiem. Komunistiskā partija ir atbildīga par Faluņgun praktizētāju spīdzināšanu un patvaļīgu aizturēšanu. Pēdējos gados mums abiem ir bijis gods līdzdarboties ar likumdošanas iniciatīvām Pārstāvju palātā un Senātā, paužot solidaritāti Faluņgun praktizētājiem un nosodot situāciju, ka orgānu izņemšana notiek bez piekrišanas saņemšanas.”

Citā forumā, kas notika 2018. gada 9. maijā, Rorabahers teica par Tuidan kustību: "Es zinu, ko tas viņiem ir maksājis. Bez jebkādām izredzēm satriekt šos bandītus, kas kontrolē Ķīnu, viņi bijuši stingri un nelokāmi, iedvesmojuši citus ķīniešus un iedvesmojuši pasauli.

Smits nosūtīja atbalsta vēstuli izstāšanās no ĶKP kustībai. "Kustība ir mainījusi sirdis un prātus Ķīnā un tik daudzus cilvēkus atbrīvojusi no ĶKP ideoloģiskās apstrādes un korupcijas," viņš rakstīja.

"Faluņgun praktizētāji ir cietuši no nepieņemamas briesmīgas vajāšanas no ĶKP puses. Daudzi Faluņgun praktizētāji tikuši patvaļīgi aizturēti, ieslodzīti, spīdzināti un pat nogalināti, jo valdības iestādes spiež Faluņgun praktizētājus atteikties no savas pārliecības. Netaisnības, ko Faluņgun praktizētāji ir pārcietuši šajos pēdējos 19 gados, ir liels kauns Ķīnas mūsdienu vēsturē," rakstīja Smits.


Avots: New U.S. House Resolution Introduced to Stop the Persecution of Falun Gong in China


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.