Arizonas štata Kongress pieņem memorandu sakarā ar orgānu izņemšanas zvērībām Ķīnā

Gan Arizonas štata Senāts, gan Pārstāvju palāta pieņēma Memorandu HCM2004 (House Concurrent Memorial HCM2004), kurā nosoda Faluņgun vajāšanu un orgānu piespiedu izņemšanu savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā, lielākā daļa no kuriem ir Faluņgun praktizētāji. Memorands tika pieņemts 2018. gada 3. aprīlī.

Tas aicina rīkoties sekojošos galvenajos punktos:

1. Amerikas Savienoto Valstu Kongresam nekavējoties veikt pilnīgu un pārredzamu izmeklēšanu par orgānu transplantācijas un ieguves praksi Ķīnas Tautas Republikā.

2. Amerikas Savienoto Valstu Kongresam aizliegt ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs ārstiem, kas iesaistīti neētiskā orgānu ieguvē vai transplantācijas operācijās, kurās izmantoti orgāni, kas izņemti ieslodzītajiem Ķīnā.

3. Amerikas Savienoto Valstu Kongresam pieņemt likumu, kas aizliegtu Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem saņemt orgānu transplantāciju ārzemēs, ja orgānu avots nav nedz pārskatāms, nedz izsekojams atbilstoši starptautiskajiem ētikas principiem.

4. Arizonas mediķu sabiedrībai brīdināt pacientus jautājumā par ceļošanu uz Ķīnu orgānu saņemšanai un censties paaugstināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, studentu, pacientu un sabiedrības informētību par neētisko orgānu transplantācijas praksi Ķīnas Tautas Republikā.

5. Arizonas štata valsts sekretāram šī memoranda kopijas nodot Amerikas Savienoto Valstu Senāta priekšsēdētājam, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas priekšsēdētājam, Arizonas Medicīnas padomes izpilddirektoram un Arizonas Universitātes Medicīnas koledžas dekānam.

Memoranda pieņemšanas process aizsākās 2017. gada 25. aprīlī. Vietējie Faluņgun praktizētāji rīkoja piemiņas pasākumu, vēršot sabiedrības uzmanību uz to, ka 1999. gadā Ķīnas komunistiskā partija nelikumīgi aizliedza Faluņgun praksi. Praktizētāji tikās ar Arizonas štata likumdevējiem, lai informētu tos par Faluņgun nežēlīgo vajāšanu, apspriestu jautājumu par izmeklēšanu, kas veikta attiecībā uz orgānu piespiedu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā, kurā visvairāk ir cietuši tieši Faluņgun praktizētāji, kā arī tibetieši, mājas baznīcu kristieši un uiguri.

Štata Pārstāvju palātas loceklis, demokrāts Tonijs Rivero (Tony Rivero) bija viens no likumdevējiem, ar kuriem tikās praktizētāji. Rivero teica: "Es jūtu nepieciešamību steidzami rīkoties..."

Rivero būtiski palīdzēja vietējiem Faluņgun praktizētājiem saprast Arizonas likumdošanas procesu un virzīties uz priekšu šajā procesā.

2018. gada janvārī notika pasākums, kurā piedalījās apmēram puse no Arizonas štata Pārstāvju palātas locekļiem, štata senatori un bijušais ASV Pārstāvju palātas loceklis Mets Salmons (Matt Salmon), kurš pasākumā bija galvenais runātājs.

Pasākumā piedalījās arī Arizonas štata Universitātes studente no Ķīnas, kura praktizē Faluņgun, un kura pastāstīja par pastāvīgajiem draudiem un bailēm, ko viņa piedzīvoja Ķīnā. Viņa pastāstīja, kā, mācoties vidusskolā, baidījusies par to, ka citi skolēni un pasniedzēji no viņas novērsīsies, jo viņas māte vairākas reizes tika ieslodzīta cietumā par Faluņgun praktizēšanu.

Pasākumā piedalījās arī organizācijas "Ārsti pret orgānu piespiedu izņemšanu" (DAFOH) pārstāvis, kurš iepazīstināja klātesošos ar pārliecinošiem pierādījumiem par nelikumīgas orgānu tirdzniecības pastāvēšanu Ķīnā. Viņš iepazīstināja ar kopsavilkumu no vairāk nekā 1000 lappušu biezās atskaites, kurā sniegti neapgāžami pierādījumi, kas galvenokārt iegūti no informācijas avotiem Ķīnā un norāda, ka liels skaits Faluņgun praktizētāju tikuši nogalināti orgānu transplantācijas vajadzībām.

"Šī problēma skar Arizonu, jo mums nav nekāda mehānisma, kas atturētu Arizonas pilsoņus no došanās uz Ķīnu, lai saņemtu neētiski iegūtu orgānu transplantācijai, un pasargātu viņus no iesaistīšanās noziegumā pret cilvēci," norādīja viens no likumdevējiem. "Turklāt nav iespējams uzzināt, cik daudzi ķīniešu ārsti, kurus mēs esam apmācījuši prestižos Arizonas transplantāciju centros, pēc atgriešanās savā valstī veiks šos noziegumus, iespējams, pret savu gribu un sirdsapziņu."

Tagadējais Arizonas štata Universitātes viceprezidents Mets Salmons septiņdesmito gadu beigās divus gadus dzīvoja Taivānā un aktīvi strādāja pie Ķīnas un Taivānas jautājumiem. Viņš runāja par to, cik svarīga ir Arizonas un ASV sadarbība cilvēktiesību aizsardzības jautājumos. Viņš arī minēja par smalki maskētiem draudiem, kas bieži tiek saņemti no Ķīnas diplomātiem un ĶKP locekļiem.

Arizona šobrīd ir trīspadsmitais štats, kas oficiāli nosodījis Faluņgun vajāšanu un orgānu izņemšanas zvērības. Līdz ar ASV Kongresa rezolūcijas (H.Res 343) pieņemšanu, tas demonstrē ASV un štatu valdību apņēmību būt par cerības bāku cilvēktiesību aizsardzības jautājumos visā pasaulē.

Priekšvēsture

Arizonā memoranda saņēmējs tiek lūgts rīkoties jautājumus, kuros Arizonas likumdevējiem pašiem nav tiesību rīkoties. Rezolūcija ir likumdevēja viedokļa, gribas, nodoma vai apņemšanās deklarēšana jautājumos, kas ietilpst likumdevēja juridiskajā kompetencē.

2018. gada 22. februārī pēc izskatīšanas Vietējo un Starptautisko lietu komitejā, Arizonas Pārstāvju palāta vienbalsīgi pieņēma Pārstāvju palātas Memorandu HCM2004, ar kuru janvārī iepazīstināja tās vienīgais iniciators – Pārstāvju palātas loceklis Tonijs Rivero.

Kāpēc tika pieņemts memorands, nevis rezolūcija? Arizonas štatā memoranda saņēmējs tiek lūgts rīkoties jautājumus, kuros Arizonas likumdevējiem pašiem nav tiesību rīkoties. Rezolūcija ir likumdevēja viedokļa, gribas, nodoma vai apņemšanās deklarēšana jautājumos, kas ietilpst likumdevēja juridiskajā kompetencē.

Tā kā tas ir memorands, tad tā ir prasība rīkoties. Tas ir kopīgs (gan štata Pārstāvju palātas, gan Senāta pieņemts) memorands.

Arizonas Senāta un Pārstāvju palātas kopīgā Memoranda HCM2004 pilns teksts:

Amerikas Savienoto Valstu Kongresam un Arizonas vadošajiem medicīnas speciālistiem:

Memoranda autori ar cieņu apliecina:

Tā kā kopš 1999. gada jūlija Ķīnas Tautas Republika ir vajājusi cilvēkus, kas praktizē Faluņgun — garīgo praksi, kuras galvenās vērtības ir īstenība, labestība un pacietība, un kas ar vingrojumu un meditācijas palīdzību ļauj sasniegt fizisko un garīgo labklājību, ko dokumentāli apliecina ASV Valsts departaments, ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisija, organizācijas Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House un daudzas citas valstiskas un neatkarīgas organizācijas; un

Tā kā Faluņgun praktizētāju vajāšana saistīta ar plaši pielietotām spīdzināšanām, piespiedu darbu, pretlikumīgu ieslodzīšanu aizturēšanas centros un cietumos, un šie pretlikumīgi ieslodzītie sirdsapziņas gūstekņi piespiedu kārtā tiek pakļauti medicīniskajām pārbaudēm, tostarp viņiem tiek veiktas asins un urīna analīzes, rentgena, ultraskaņas un datortomogrāfijas izmeklējumi; un

Tā kā, saskaņā ar oficiāliem paziņojumiem, laika posmā no 1999. līdz 2004. gadam, vienlaikus ar Faluņgun vajāšanu sākumu, transplantāciju skaits Ķīnā visas valsts mērogā pieauga trīskārtīgi; un
Tā kā orgānu transplantācijas sistēma Ķīnā neatbilst Pasaules Veselības organizācijas prasībai par pārskatāmu un izsekojamu orgānu ieguves praksi, un Ķīnas Tautas Republika nav pieļāvusi jebkādu transplantācijas sistēmas neatkarīgu vai objektīvu kontroli un pārbaudi; un

Tā kā pašreizējais Ķīnas Cilvēka orgānu un transplantācijas komitejas vadītājs Huan Dzjefu apgalvoja, ka Ķīna no 2015. gada 1. janvāra pārtrauks orgānu izņemšanu uz nāvi notiesātajiem ieslodzītajiem, taču neviena oficiāla Ķīnas Tautas Republikas iestāde nav veikusi šādu paziņojumu, un šī apgalvojuma patiesumu nav pārbaudījis neviens neatkarīgs pētnieks. 2016. gada maijā Dr. Dzjefu ar valsts plašsaziņas līdzekļu starpniecību paziņoja, ka nākamajos piecos gados Ķīna palielinās transplantācijas centru skaitu no 169 līdz 300; un

Tā kā Ķīnas Tautas Republika nav oficiāli atcēlusi 1984. gadā ieviestos noteikumus, kas ļauj izņemt orgānus ieslodzītajiem, kam izpildīts nāvessods, un tādēļ uz nāvi notiesāto ieslodzīto orgānu izmantošana joprojām ir likumīga; un

Tā kā pastāv liela neatbilstība starp Ķīnas Tautas Republikas oficiāli paziņoto transplantācijas operāciju daudzumu un neatkarīgo izmeklētāju aplēsēm; un

Tā kā jaunākie pierādījumi liecina, ka Ķīnā katru gadu tiek veiktas 30 000 līdz 100 000 transplantācijas operācijas bez identificētiem orgānu avotiem; un

Tā kā jaunākie pierādījumi liecina, ka kopš 1999. gada ievērojams skaits Faluņgun praktizētāju varētu būt nogalināti viņu orgānu dēļ; un

Tā kā šo transplantātu saņēmēji ir Ķīnas pilsoņi un personas, kas dzīvo ārzemēs, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs; un

Tā kā 2015. gadā Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās reliģijas brīvības komisijas ikgadējā ziņojumā Ķīna atkal tika atzīmēta kā "valsts, kas rada īpašas bažas," saistībā ar smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nelikumīgu orgānu izņemšanas praksi, un kurā norādīts, ka "jo sevišķi tam pakļauti ieslodzītie Faluņgun praktizētāji"; un

Tā kā 2015. un 2016. gadā Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos nosodīja joprojām notiekošo, neētisko orgānu piespiedu izņemšanas praksi Ķīnā; un

Tā kā 2015. gada martā Eiropas Padome pieņēma Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību, kurā teikts, ka "cilvēku orgānu tirdzniecība aizskar cilvēka cieņu un tiesības uz dzīvību un rada nopietnu apdraudējumu sabiedrības veselībai"; un

Tā kā 2016. gada maijā Minesotas likumdevēji pieņēma rezolūciju S.F. Nr. 2090, "paužot bažas par pastāvīgajiem un ticamajiem ziņojumiem attiecībā uz sistemātisko, valsts sankcionēto, piespiedu kārtā veikto orgānu izņemšanu savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, galvenokārt Faluņgun praktizētājiem, kas ieslodzīti savas garīgās pārliecības dēļ, kā arī citu reliģiju un etnisko minoritāšu grupu pārstāvjiem Ķīnas Tautas Republikā"; un

Tā kā 2016. gada jūnijā Savienoto Valstu Pārstāvju palāta pieņēma Pārstāvju palātas rezolūciju 343, paužot bažas par Ķīnā notiekošo orgānu ieguvi no savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, kas nav devuši savu piekrišanu, tostarp "liela skaita Faluņgun praktizētāju un citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupu pārstāvjiem"; un

Tā kā 2016. gada septembrī Eiropas Parlaments pieņēma rakstisku deklarāciju 0048, kurā teikts, ka "starptautiskā kopiena ir asi nosodījusi orgānu ieguvi Ķīnā, un ir jārīkojas, lai to izbeigtu"; un

Tā kā labdarības organizācija medicīnas ētikas aizstāvībai "Ārsti pret orgānu piespiedu izņemšanu", kas pēdējo desmit gadu laikā ir uzraudzījusi un objektīvi ziņojusi par situāciju transplantācijas jomā Ķīnā, tika nominēta 2016. gada Nobela miera prēmijai; un

Tā kā ieslodzīto, tostarp reliģisko vai politisko ieslodzīto nogalināšana ar mērķi pārdot viņu orgānus transplantācijai ir vēl nepieredzēts un rupjš cilvēka pamattiesību uz dzīvību pārkāpums.

Tāpēc memoranda sastādītājs, Arizonas štata Pārstāvju palāta un Senāts, kas kopīgi pieņēmuši šo memorandu, lūdz:

1. Amerikas Savienoto Valstu Kongresam nekavējoties veikt pilnīgu un pārredzamu izmeklēšanu par orgānu transplantācijas un ieguves praksi Ķīnas Tautas Republikā.

2. Amerikas Savienoto Valstu Kongresam aizliegt ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs ārstiem, kas iesaistīti neētiskā orgānu ieguvē vai transplantācijas operācijās, kurās izmantoti orgāni, kas izņemti ieslodzītajiem Ķīnā.

3. Amerikas Savienoto Valstu Kongresam pieņemt likumu, kas aizliegtu Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem saņemt orgānu transplantāciju ārzemēs, ja orgānu avots nav nedz pārskatāms, nedz izsekojams atbilstoši starptautiskajiem ētikas principiem.

4. Arizonas mediķu sabiedrībai brīdināt pacientus jautājumā par ceļošanu uz Ķīnu orgānu saņemšanai un censties paaugstināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, studentu, pacientu un sabiedrības informētību par neētisko orgānu transplantācijas praksi Ķīnas Tautas Republikā.

5. Arizonas štata valsts sekretāram šī memoranda kopijas nodot Amerikas Savienoto Valstu Senāta priekšsēdētājam, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas priekšsēdētājam, Arizonas Medicīnas padomes izpilddirektoram un Arizonas Universitātes Medicīnas koledžas dekānam.


Avots: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169276.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.