ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisija (USCIRF) pievērš uzmanību orgānu piespiedu izņemšanai Ķīnā

8. maijā notikušajā brīfingā par politisko stratēģiju ASV Starptautiskās reliģiskās brīvības komisijas (USCIRF) priekšsēdētājs Daniels Marks (Daniel Mark) uzsvēra jautājumu par orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem, tostarp Faluņgun praktizētājiem.

USCIRF ir ASV federālās valdības komisija, kas izskata faktus un gadījumus, kuri saistīti ar reliģiskās brīvības pārkāpumiem starptautiskā līmenī, un sniedz politiskus ieteikumus prezidentam, valsts sekretāram un Kongresam. 228 lappušu garajā 2018. gada pārskatā 7 lappuses veltītas situācijai Ķīnā. Turklāt, Ķīna, līdz ar Ziemeļkoreju, Irānu un Vjetnamu, iekļauta "īpašas bažas izraisošo valstu" sarakstā (the countries of particular concern, CPC).

ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisijas priekšsēdētājs Daniels Marks 2018. gada 8. maijā uzstājās politiskās stratēģijas brīfingā.

Brīfinga laikā Marka kungs sacīja, ka reliģiskās brīvības situācija Ķīnā turpina pasliktināties. "Ķīnas īpatnību" vārdā Ķīna turpina kontrolēt, pārvaldīt un manipulēt ar visiem ticību aspektiem. Viņš arī norādīja, ka Faluņgun praktizētāji tiek nelikumīgi aizturēti un ir vieni no vissmagāk cietušajiem upuriem orgānu izņemšanas noziedzīgajā praksē.

"... varas iestādes turpina bargi vērsties pret nereģistrētām un reģistrētām baznīcām un vajāt Faluņgun praktizētājus," teikts ziņojuma galvenajos secinājumos. Īpaši tika pieminēti advokāti Dzjan Tiaņjuns un Gao Džišens, kuri tikuši vajāti par to, ka aizstāvēja kristiešus un Faluņgun praktizētājus.

Ziņojumā ASV valdībai ieteikts, saskaņā ar Starptautisko Reliģijas brīvības likumu, noteikt Ķīnu kā īpašas bažas izraisošu valsti (CPC), un norādīts, ka, pamatojoties uz Frenka R. Volfa iniciēto Starptautisko reliģijas brīvības likumu un Globālo Magņitska cilvēktiesību atbildības likumu, ASV valdībai vajadzētu pastiprināt savus centienus reliģiskās brīvības nostiprināšanā pasaulē.

Aizturētie praktizētāji

Ziņojumā uzskaitīti daži praktizētāji, kuri vairākkārt tikuši aizturēti par Faluņgun praktizēšanu. "Piemēram, 2017. gada 19. septembrī milicija Naņdzjinā aizturēja Ma Džeņjuju, kura jau agrāk piecas reizes tika arestēta par Faluņgun praktizēšanu, izcieta cietumsodu un vairākkārt tika pakļauta nopratināšanai un spīdzināšanai."

Pat pēc atbrīvošanas no apcietinājuma praktizētāji joprojām tiek uzraudzīti un vajāti. "Arī 2017. gadā varas iestādes turpināja uzraudzīt Faluņgun praktizētāju un bijušo pārliecības dēļ ieslodzīto Van Dživeņu, ierobežojot viņa pārvietošanās brīvību un neļaujot viņam atkalapvienoties ar savu ģimeni Amerikas Savienotajās Valstīs," rakstīts ziņojumā.

Psihiatriska spīdzināšana un seksuāla vardarbība

Ziņojumā norādīts, ka varas iestādes regulāri vēršas pret Faluņgun praktizētājiem un iesloga viņus darba nometnēs vai cietumos. Tajā norādīts, ka daudzi praktizētāji pazuduši bez vēsts, un kopš pazušanas viņu atrašanās vieta nav zināma.

Turpinājumā teikts: "Aizturētie Faluņgun praktizētāji tiek pakļauti psihiatriskiem un citiem medicīniskiem eksperimentiem, nevajadzīgām medicīniskām pārbaudēm, seksuālai vardarbībai, spīdzināšanai un orgānu izņemšanai, bieži vien tādā veidā cenšoties piespiest viņus atteikties no savas ticības."

Cilvēktiesību aizstāvji: orgānu piespiedu izņemšana turpinās

Ziņojumā tika uzsvērts arī jautājums par orgānu izņemšanu. "Kaut arī Ķīna apgalvo, ka 2015. gada 1. janvārī tā izbeigusi orgānu izņemšanas praksi no ieslodzītajiem (tiek uzskatīts, ka daudzi no tiem ir Faluņgun praktizētāji vai citu reliģiju piekritēji), cilvēktiesību aizstāvji uzskata, ka šī prakse turpinās," rakstīts ziņojumā.

Ķirurgs un bijušais veselības ministra vietnieks Huan Dzjefu 2017. gadā pārstāvēja Ķīnu starptautiskā samitā. Viņš apgalvoja, ka Ķīna cenšas reformēt tās orgānu transplantācijas sistēmas un procesus. Tomēr kritiķi norādīja uz viņa tiešo lomu transplantācijas operāciju īstenošanā un Ķīnas transplantācijas programmas vadīšanā.

Identificēti galvenie vainīgie

Ziņojumā teikts, ka 18 gadu ilgo Faluņgun vajāšanu iniciēja tā laika prezidents Dzjan Dzemiņs, kurš tad arī izveidoja bēdīgi slaveno "ofisu 610" – ārpustiesas drošības aparātu, kura vienīgais uzdevums ir Faluņgun iznīcināšana.

"2017. gada jūlijā "Pasaules organizācija Faluņgun vajāšanas izmeklēšanai" (The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIPFG) papildināja savu sarakstu ar atjauninātu informāciju par vairāk nekā 37 000 organizācijām un 80 000 personām, kuras, kā domājams, ir vajājušas Faluņgun praktizētājus; jaunākajos papildinājumos iekļautas Valsts drošības ministrijas amatpersonas, kā arī "ofisa 610", sabiedriskās drošības un tiesu sistēmas darbinieki," teikts ziņojumā.


Avots: U.S. Commission (USCIRF) Highlights Forced Organ Harvesting in China

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.