Džordžijas štata Senāts pieņem rezolūciju, kurā nosoda orgānu izņemšanas zvērības Ķīnā

2018. gada 27. martā Džordžijas štata Senāts pieņēma Senāta rezolūciju 629. Senāta rezolūcija 629 aicina Ķīnu nekavējoties apturēt orgānu piespiedu izņemšanu ieslodzītajiem un sirdsapziņas gūstekņiem, konkrēti, pārliecības dēļ ieslodzītajiem Faluņgun sekotājiem, kā arī citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupu locekļiem.

Senāta rezolūcija 629 tika pieņemta nedēļu pēc tam, kad Džordžijas Pārstāvju palāta pieņēma līdzīgu Pārstāvju palātas rezolūciju 944, kurā pauž satraukumu par orgānu piespiedu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā.

Senāta rezolūciju 629 iniciēja seši senatori, tai skaitā Džordžijas štata Senāta Reglamenta komitejas priekšsēdētājs, republikānis Džefs Mallis (Jeff Mullis) un demokrāts Herolds Džonss (Harold Jones). 14. februārī rezolūcija tika vienbalsīgi pieņemta Reglamenta komitejā un 27. martā – Senātā.

Džordžijas štata Kapitolijs.
Džordžijas štata Senāta Reglamenta komitejas priekšsēdētājs, senators Džefs Mallis piedalās uzklausīšanā par orgānu piespiedu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā, 2018. gada 14. februāris.

Sēdē senators Džefs Mallis atzīmēja, ka Ķīnā notiekošā Faluņgun praktizētāju nogalināšana un orgānu piespiedu izņemšana ir jānosoda. Pārkāpumi attiecībā uz ticības brīvību un slepkavošana ir jāizbeidz. Rezolūcija nodod skaidru vēstījumu Ķīnas komunistiskajai partijai (ĶKP), ka Faluņgun praktizētāju vajāšana un slepkavošana ir jāaptur.

Veselības un sociālo dienestu komitejas priekšsēdētāja, senatore un Republikāņu partijas locekle Renē Untermane (Renee Unterman) pastāstīja Senatoram Mallisam, ka agrāk ir strādājusi slimnīcā, nieru transplantācijas nodaļā, un viņai labi zināms, ar kādu nepacietību pacienti gaida orgānus. Viņa runāja par to, kā Ķīnā notiekošais genocīds ietekmē ikvienu no mums, un pateicās senatoram Mallisam par rezolūcijas iniciēšanu.

Senāta rezolūcija 629.

Turpinājumā pilns rezolūcijas teksts.

Rekomendējot veikt konkrētus pasākumus attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas darbībām pret Faluņgun praktizētājiem un citām minoritāšu grupām; kā arī citu iemeslu dēļ.

TĀ KĀ, ka daudzpusīgi un ticami ziņojumi ir atklājuši Ķīnas Tautas Republikā notiekošo pārliecības dēļ ieslodzīto, galvenokārt Faluņgun garīgās prakses praktizētāju, kā arī citu reliģisku un etnisku minoritāšu grupu pārstāvju masveida nogalināšanu, lai iegūtu orgānus transplantācijai; un

TĀ KĀ, ka Ķīnas orgānu transplantācijas sistēma neatbilst Pasaules Veselības organizācijas pamatprincipiem attiecībā uz orgānu ieguves izsekojamību un pārredzamību, un ka Ķīnas valdība pretojas šīs sistēmas neatkarīgai pārbaudei; un

TĀ KĀ, ka tradicionālās ķīniešu paražas prasa, lai cilvēka ķermenis pēc nāves tiktu saglabāts neskarts. Tomēr, neraugoties uz retiem orgānu ziedošanas gadījumiem, Ķīnas transplantācijas industrija kopš 2000. gada ir ievērojami uzplaukusi; un

TĀ KĀ, ka Valsts departamenta 2011. gada ziņojumā par cilvēktiesībām Ķīnā ir teikts, ka "Ārvalstu un vietējie plašsaziņas līdzekļi un atbalsta grupas turpina ziņot par orgānu izņemšanas gadījumiem, it īpaši no Faluņgun praktizētājiem un uiguriem"; un

TĀ KĀ, ka jaunajā, 2016. gada jūnijā publicētajā izmeklēšanas ziņojumā, kuru veikuši cilvēktiesību advokāts Deivids Matass, bijušais Kanādas Valsts sekretārs Āzijas-Klusā okeāna reģionā Deivids Kilgors un žurnālists Ītans Gatmens, tiek lēsts, ka Ķīnā ik gadu tiek veiktas 60 000 līdz 100 000 transplantāciju operācijas, nevis 10 000, kā to apgalvo Ķīnas valdība, kas ir "rūpnieciska mēroga, valsts pārvaldīta orgānu transplantācijas sistēma, kuru kontrolē ar valsts politiku un finansējumu, un kurā iesaistītas gan militārās, gan civilās veselības aprūpes sistēmas."; un

TĀ KĀ, ka Ķīnas Aknu transplantācijas reģistrācijas sistēma liecina, ka vairāk nekā 25 procentos gadījumu notikušas ārkārtas transplantācijas, kurām orgāns ticis atrasts dažu dienu vai pat stundu laikā. Nekritiskos gadījumos aknu transplantāta gaidīšanas laiks parasti tiek norādīts nedēļās. Vairumam pacientu citās valstīs piemērotu orgānu nākas gaidīt gadiem ilgi; un

TĀ KĀ Ķīnas valdība apgalvo – 90 procenti no visiem orgānu transplantātiem Ķīnā tiek iegūti no ieslodzītajiem, kam izpildīts nāvessods. Taču uz nāvi notiesāto skaits kopš 2002. gada ir samazinājies par 10 procentiem ik gadu, un tas ir daudz mazāks par veikto transplantācijas operāciju skaitu. Valdība nekad nav atzinusi, ka orgānu ieguves avots ir pārliecības dēļ ieslodzītie; un

TĀ KĀ Faluņgun garīgā prakse, kurā iekļauti meditatīvi "cjigun" vingrojumi, un kas koncentrēta uz tādām vērtībām, kā īstenība, labestība un pacietība, 90. gados Ķīnā kļuva ļoti populāra, un tās praktizētāju skaits pēc dažādiem aprēķiniem sasniedza 70 miljonus; un

TĀ KĀ 1999. gada jūlijā Ķīnas komunistiskā partija uzsāka intensīvu valsts mēroga vajāšanu, kas iekļāva fizisku un garīgu spīdzināšanu, kas vērsta uz Faluņgun garīgās prakses izskaušanu, un kas atspoguļoja partijas ilgstošo neiecietību pret lielām, neatkarīgām pilsoniskās sabiedrības grupām; un

TĀ KĀ kopš 1999. gada simtiem tūkstoši Faluņgun praktizētāju tikuši nelikumīgi ieslodzīti Ķīnas pāraudzināšanas ar darbu nometnēs, ieslodzījuma centros un cietumos, kur spīdzināšana, vardarbība un apšaubāmas medicīniskās pārbaudes un asins analīzes Faluņgun praktizētājiem ir pierasta lieta; un

TĀ KĀ 2015. gadā organizācija Freedom House ziņoja, ka Faluņgun praktizētāji Ķīnā veido lielāko daļu no pārliecības dēļ ieslodzītajiem un ir pakļauti paaugstinātam riskam nomirt vai tikt nogalinātiem ieslodzījumā; un

TĀ KĀ Apvienoto Nāciju Spīdzināšanas novēršanas komiteja un īpašais ziņotājs spīdzināšanu jautājumā ir pauduši bažas attiecībā uz apgalvojumiem par orgānu izņemšanu ieslodzītajiem Faluņgun praktizētājiem un aicinājuši Ķīnas Tautas Republikas valdību uzlabot orgānu transplantācijas sistēmas kontrolējamību un pārskatāmību, kā arī sodīt tos, kas atbildīgi par ļaunprātībām; un

TĀ KĀ 2016. gada jūnijā Savienoto Valstu Pārstāvju palāta vienbalsīgi pieņēma Pārstāvju palātas rezolūciju 343, kurā nosoda sistemātisko, valsts sankcionēto orgānu izņemšanu Faluņgun sekotājiem un citiem pārliecības dēļ ieslodzītajiem; un

TĀ KĀ reliģisko vai politisko ieslodzīto nogalināšana ar mērķi pārdot viņu orgānus transplantācijai ir vēl nepieredzēts un rupjš cilvēka pamattiesību uz dzīvību pārkāpums; un

TĀ KĀ orgānu tūrismam uz Ķīnu nevajadzētu būt medicīniskās konfidencialitātes aizsargātam, bet jābūt atklāti uzraugāmam. Neviena valsts nedrīkst pieļaut, ka tās pilsoņi dodas uz Ķīnu veikt transplantāciju, kamēr Ķīna nav ļāvusi veikt pilnīgu izmeklēšanu attiecībā uz bijušajiem un tagadējiem orgānu izņemšanas gadījumiem no pārliecības dēļ ieslodzītajiem.

TĀPĒC ŠAJĀ SAKARĀ SENĀTS NOLEMJ, ka šīs institūcijas locekļi iesaka:

(1) Šī štata un Amerikas Savieno Valstu amatpersonām vērsties pie Ķīnas Tautas Republikas valdības ar aicinājumu nekavējoties izbeigt orgānu izņemšanu visiem ieslodzītajiem un savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, konkrēti, pārliecības dēļ ieslodzītajiem Faluņgun sekotājiem un citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupu pārstāvjiem;

(2) Šī štata un Amerikas Savieno Valstu amatpersonām vērsties pie Ķīnas Tautas Republikas valdības ar aicinājumu nekavējoties pārtraukt 17 gadus ilgo Faluņgun vajāšanu un atbrīvot visus Faluņgun praktizētājus un citus pārliecības dēļ ieslodzītos;

(3) Šī štata un Amerikas Savieno Valstu amatpersonām aicināt Amerikas Savienoto Valstu prezidentu uzlikt ASV Valsts departamentam par pienākumu veikt visaptverošu un pārskatāmu izmeklēšanu par orgānu transplantācijas praksi Ķīnas Tautas Republikā, kā arī aicināt saukt pie atbildības tos, par kuriem zināms, ka tie iesaistīti šajā neētiskajā praksē;

(4) Veikt pasākumus, lai izveidotu to Džordžijas štata pilsoņu reģistru, kas ceļo uz ārzemēm orgānu transplantācijas saņemšanai; un

(5) Veikt pasākumus, lai aizliegtu iebraukt valstī tiem, kas bijuši iesaistīti nelikumīgā cilvēka audu un orgānu izņemšanā, un pieprasīt, lai šādi indivīdi tiktu saukti pie atbildības, tiklīdz tie sper kāju uz šī štata zemes.

PAPILDUS TIEK NOLEMTS, ka Senāta sekretāram ir tiesības un pienākums sagatavot šīs rezolūcijas kopijas nosūtīšanai Amerikas Savienoto Valstu prezidentam un viceprezidentam, Amerikas Savienoto Valstu Senāta priekšsēdētājam un sekretāram, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas priekšsēdētājam un sekretāram, Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētājam, Pārstāvju palātas Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētājam, kā arī Džordžijas štata delegātiem Kongresā.

Rezolūcija Džordzijas Ģenerālasamblejas mājaslapā atrodama šeit .


Avots: Georgia State Senate Passes Resolution Condemning Organ Harvesting Atrocities in China


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.