Pilnveidot sevi patiesības skaidrošanas vietā netālu no Eifeļa torņa

Pieredze, kas tika nolasīta 2017. gada Eiropas Fa konferencē Parīzē
 

Sveicināti, Skolotāj,
Sveicināti, draugi praktizētāji,

Es atbraucu uz Franciju 2014. gada septembra vidū un septembra beigās pievienojos patiesības skaidrošanas aktivitātēm netālu no Eifeļa torņa. Ar praktizētāju laipnu palīdzību es ātri iejutos šajā projektā. Kad biju Ķīnā, es arī devos skaidrot patiesību un izplatīt materiālus. Tajā laikā man patiesības skaidrošana vispirms bija jāsāk ar dažiem racionāliem, vispārīgiem tematiem, tad jāskaidro patiesība ar atjautību.

Situācija pie Eifeļa torņa ir citādāka, jo varu brīvi runāt ar atvērtu prātu. Skolotājs tik daudziem ķīniešiem ieplāno došanos uz ārzemēm, un tā mērķis ir ļaut viņiem dzirdēt patiesību un tikt izglābtiem. Esmu apņēmusies katru dienu skaidrot patiesību tūrisma vietā. Kad tūristi izkāpj no sava autobusa un dodas uz restorāniem, es sekoju viņu grupai, lai izskaidrotu viņiem patiesību. Daži tūristi piekrīt izstāties no Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) un vairākkārt man pateicas; daži vienkārši mierīgi smaida; daži atsakās klausīties; daži pat lamā mani; dažreiz cilvēks, ar kuru tu runā, neklausīsies, un viņa noraidījums un oponējošā uzvedība no citu cilvēku puses tiek pastiprināta – apsūdzēt, uzbrukt, norādīt ar pirkstu, skaļi kliegt, apzināti pārtraukt patiesības skaidrošanu. Vai šāda situācija tevi aizskar? Kā man uz to visu vajadzētu skatīties?

Dažreiz, kad mana pašcieņa bija apdraudēta, es tiku aizskarta un izjutu dusmas. Īpaši grūti atbrīvoties no cīņas mentalitātes ir šajos divos gadījumos. Pirmajā gadījumā tūrists man draud ar vārdiem: “Ja turpināsi runāt, es zvanīšu policijai!” Esmu stipri aizkaitināta un skaļi iebilstu: “Mūsu patiesības skaidrošana ir cilvēku glābšana, lai cilvēki izvairītos no briesmām; tā ir laba jums visiem; tas ir amorāli, ja jūs ziņojat par mums milicijai Ķīnā, Debesis jūs sodīs. Ja jūs zvanīsit Francijas policijai, viņi neļaus jums tik viegli atgriezties Ķīnā, jo visa pasaule zina, ka Faluņ Dafa ir labs.” Tad šis cilvēks aizlavās prom un vairs nevar tikt glābts. Tā ir cīņas mentalitātes izpausme un žēlošanās. Viņam tiek stāstīta patiesība, palīdzot viņam mainīt ĶKP piesārņotos uzskatus, taču bez līdzjūtības. Otrais gadījums – kad daži tūristi apzināti mani iztaujā un draud, es atbildu skaļi. Reiz es sastapos ar vidēja vecuma vīrieti. Es viņam paskaidroju patiesību, viņš neatbildēja, bet apzināti mani iztaujāja: “Kur tu Ķīnā dzīvo? Tev joprojām var būt radinieki Ķīnā! Vai tu joprojām saņem algu?” Es viņam atbildēju skaļā balsī: “Vispirms jūs man parādiet savas pilnvaras, jums nav tiesību uzdot man šādus jautājumus; tas ir arī bezjēdzīgi, pat ja jums ir ārvalstu pilnvaras.” Viņš paņēma savu kameru un grasījās mani fotografēt. Tajā momentā es viņam skaļi teicu: “Jūsu uzņemtā fotogrāfija ir tikai jums pašam, fotogrāfiju, kuru uzņemšu ar jums, varēs redzēt visa pasaule – tā ir liela publiska demonstrācija, cik tas būs brīnišķīgi!” Es satvēru savu tālruni un gatavojos viņu nofotografēt, kamēr šis cilvēks ātri aizsoļoja uz autobusu. Šāda veida notikumi nozīmē, ka man joprojām ir pieķeršanās bailēm, cīņai un vēlmei žēloties. Es stāstu patiesību bez žēlsirdības. Neskatoties uz to, ka tas viņam bija brīdinājums, es joprojām biju aizskarta, un manī nebija žēlsirdības.

Cilvēku glābšanas process, skaidrojot patiesību, ir līdzīgs kausēšanas un attīrīšanas procesam milzīgā krāsnī. Tas ir pilnveidošanās ceļš, kas mums jāturpina glābjot cilvēkus. Nomierinoties un meklējot sevī, es zinu, ka šo lietu uzrašanās ir saistīta ar manu pilnveidošanās stāvokli. Es ne visai labi noturēju savas emocijas tik daudzu tūristu priekšā, – gatavojos runāt visu patiesību, bet nevarēju izmantot galvenos punktus un biju nepacietīga; pret dažiem no tiem, kuri neizstājās no ĶKP un teica netīrus vārdus, es neizturējos ar iecietību un neveiksmes dēļ pat sakliedzu. Tas, ko es izrādīju, bija bezjūtīgums kopā ar pieķeršanos vēlmei žēloties un cīņai; es nebiju labestīgi izvēlējusies atklāt atšķirīgus faktus atšķirīgiem cilvēkiem ar patiesu vēlmi viņus glābt; gluži pretēji, man bija doma, ka mans uzdevums ir pateikt – tas ir viņa paša lēmums izstāties [no ĶKP] vai nē. Tas ir domāšanas veids, lai, darot lietas, izvairītos no atbildības un bezjūtība; dažreiz tas var izpausties kā vēlme izvēlēties tikai laipna izskata cilvēku, ar kuru runāt. Nav pareizi darīt to ar bailēm utml., jo to visu izraisa cilvēka domas.

Lai tiktu galā ar šīm pieķeršanām, es tikai varu vairāk mācīties Likumu un mainīt savus uzskatus. Skolotājs “Likuma izklāstā 2013. gada Fa konferencē ASV Rietumos” saka:

“Tagad no kontinentālās Ķīnas ierodas arvien vairāk un vairāk tūristu grupu. Tas ir iekārtots, lai cilvēki citā vidē dzirdētu par patieso situāciju. Faktiski, patiesās situācijas skaidrošanas punkti ir pirmā līnija – patiesās situācijas skaidrošanas frontes pirmā līnija.”

Tajā pašā Likuma izklāstā Skolotājs arī saka:

“Kad kāds izbrauc uz ārzemēm [no Ķīnas], vai tad viņš nedodas uz ārzemēm tieši tādēļ, lai dzirdētu patiesību, jo viņam nav iespējams to izdzirdēt Ķīnā? Jūs nevarat atteikties no šiem cilvēkiem. Tāpēc mums ar jums joprojām vajag katrā reģionā labi veikt patiesības skaidrošanu tūristu vietās.”

„Likuma izklāstā Manhetenā” Skolotājs arī teica:

“Viss nav tik vienkāršs: gan kaut kas šķietami nenozīmīgs, gan tas, kādas domas ir kādam cilvēkam, gan daudzveidīgi un atšķirīgi cilvēki, lietas un notikumi, ar kuriem saskaraties, kad skaidrojat patiesību. Bet to ir iespējams paveikt tikai tad, kad savā sirdī jūs turat žēlsirdību. Nevajag satraukties un daudz par to domāt, ja parastajiem cilvēkiem ir kaut kāda attieksme, vai ja viņi kaut ko kļūdaini saprot. Ja jūs rīkojaties tikai tamdēļ, lai glābtu cilvēku, lai glābtu visas dzīvās būtnes, tad es domāju, ka rezultātā tas spēj izmainīt visu.”

Ar pastāvīgu Likuma mācīšanos es uzlaboju savu Sjiņsjin, atrodu savus trūkumus, mainu savus uzskatus, kā arī atlaižu satraukumu savā sirdī: “Es ierados šeit, lai glābtu cilvēkus; tas ir mans mūžīgais solījums – glābt cilvēkus šajā tūrisma vietā; tā ir Dafa skolnieka misija un atbildība. Man būtu jābūt laipnai un žēlsirdīgai, bez cilvēciskām domām; man nevajadzētu būt aizskartai; manām domām jābūt taisnām.”

Reiz, kad tūristu grupa pēc pusdienām restorānā devās uz savu autobusu, es piegāju pie viņiem, lai izskaidrotu patiesību. Tūristu gids atgrūda mani un turēja horizontāli izstieptas rokas, lai neļautu man tuvoties autobusam. Viņš teica: “Viņi visi ir mani cilvēki; mēs neklausīsimies tajā, ko jūs sakāt; mēs nevēlamies dzirdēt vai ticēt nekam, kas saistīts ar politiku; lūdzu turieties tālāk no mums, jo tālāk, jo labāk.”

Tad es sev atgādināju: “Neapvainojies; nebaidies no kauna; glāb viņu ar žēlsirdību.” Es priecīga paspēru soli uz priekšu un teicu: “Sveicināti, ekskursijas vadītāj, es zinu, ka tas nav viegls darbs jebkuram; tūristu gidam ir smagi jāstrādā; tas tiešām nav viegli. Nav nekas nepareizs tajā, ka jūs aizsargājat un rūpējaties par saviem tūristiem, tā ir jūsu gādība un atbildība pret viņiem, es jūs par to cienu. Bet vai jūs zināt, – tāpat kā jūs, es arī gribu, lai viņiem būtu labi?” Gids gatavojās kāpt autobusā, bet apstājās un sacīja: “Tad, lūdzu, runājiet.” Spriedze mazinājās. Es teicu: “Jūs esat ļoti gudrs, ir tik acīmredzams, ka ĶKP ir diktatoriska un dominē it visā. Vairāk nekā desmit gadus tā ir nežēlīgi vajājusi Faluņgun praktizētājus, bet neļauj ķīniešiem uzzināt patiesību. ĶKP safabricēja “Tiaņaņmeņas pašsadedzināšanās incidentu”, lai vajātu Faluņgun; tā neuzdrošinās to izspēlēt atkārtoti, jo Starptautiskā izglītības attīstības organizācija (International Education Development – IED) šo incidentu ir atzinusi par “Tiaņaņmeņas laukuma pašsadedzināšanās falsifikāciju”; to vadīja pati ĶKP. Turklāt ĶKP izmanto jebkāda veida brutālas metodes, lai vajātu Faluņgun praktizētājus, piespiedu kārtā izņem viņiem orgānus un pēc tam tos pārdod par augstām cenām; tā ir veikusi visus šos nežēlīgos aktus; Debesis to sodīs ar nelaimēm, kas ir Debesu atmaksas likums.

Tātad, ja jums bija sarkanais kaklauts, kad bijāt jauni, vai pievienojāties partijai un kļuvāt par tās biedru, jums bija jādod svinīgs zvērests, ka veltīsiet tai savu dzīvi. Mēs, ķīnieši, visi zinām, ka zvēresta došana nav parasta lieta; zvērests ir jāpilda; pēc zvēresta jūs esat daļa no ĶKP; jūs saņemsiet sodu no Debesīm. Tāpēc es nenogurstoši strādāju, lai pastāstītu ķīniešiem par to, ka zvērests ir jāatsauc, un tad viņi varēs būt drošībā. Tā ir labestīga un glābjoša rīcība. Jūs uzkrāsiet diženu tikumu, ja visi jūsu cilvēki izstāsies no ĶKP. Kā gidam jums ir jāceļo visur. Jums ir pat vēl svarīgāk atteikties no šī sliktā zvēresta – ne ĶKP dēļ, bet gan sevis dēļ. Pēdējās tiesas dienā jūs sapratīsiet, cik tas ir svarīgi. Es izvēlēšos jums pseidonīmu, lai jūs izstātos no partijas un būtu drošībā, vai tas derēs?” Nesakot ne vārda, viņš iekāpa autobusā.

Dažas dienas vēlāk, dienas vidū, autobuss apstājās netālu no manis. Tūristu gids izkāpa no autobusa un pienāca pie manis. “Sveicināti kundze, kāda sakritība, ka atkal jūs satieku. Es piekrītu jūsu teiktajam, un pseidonīmam, kuru izvēlējāties man pirms vairākām dienām. Paldies! Lūdzu, nedusmojieties uz mani. Man nevajadzēja jūs grūstīt; tajā dienā es nebiju pie pilna prāta.” Es atbildēju: “Viss kārtībā; esmu laimīga par jums, jūs būsiet svētīts; jūsu dēļ visa šī grupa tiks svētīta.”

Šis gids tūristiem skaļi teica: “Hei! Jūs visi varat saņemt pseidonīmu no šīs kundzes (lai izstātos no ĶKP)! Es stāvēju starp viņiem un skaļā balsī teicu: “Sveicināti visi, mums bija sarkans kaklauts, kad bijām jauni un pievienojāmies partijai un kļuvām par tās biedriem, zvērot ziedot tai savu dzīvi. Mēs, ķīnieši, visi zinām, ka zvērests nav vienkārša lieta, zvērests būs jāpilda. ĶKP ir korumpēta, ar visiem tās biedriem-ierēdņiem, kas iesaistīti naudas izšķērdēšanā un piesavināšanā. Daži no viņiem pat sūta savas sievas un bērnus izbaudīt dzīvi ārzemēs, nerūpējoties par parastajiem pilsoņiem. Tādas lietas kā viltoti izstrādājumi, viltota pārtika, viltots piens – tas viss ir šausminoši. “Tiaņaņmeņas pašsadedzināšanās incidents” tika inscenēts, lai vajātu Faluņgun. Viņi neuzdrošinās to vēlreiz izrādīt, jo Starptautiskā izglītības attīstības organizācija apstiprināja, ka tā ir “Tiaņaņmeņas laukuma pašsadedzināšanās falsifikācija”.

Un vēl jo vairāk, – visļaunākā ĶKP rīcība ir orgānu piespiedu izņemšana Faluņgun praktizētājiem, pārdodot orgānus par augstām cenām. Tādējādi, Debesis drīz vien likvidēs ĶKP. Ja mums visiem ir doma tikt vaļā no sliktā zvēresta, ko devāt, lai pievienotos ĶKP, mums būs gaiša nākotne. Ja nāks nelaime un katastrofa, mūs tas neietekmēs. Vienkārši dodiet savu piekrišanu, sakot “labi”, un Debesis par mums parūpēsies, jo Debesis vēro, ko mēs darām. Vai es varu izvēlēties pseidonīmu, ar kuru jūs varētu atteikties no ĶKP zvēresta?”

Vispirms es lūdzu vienam cilvēkam izstāties, viņš teica: “Es nestrādāju ĶKP, mana dzīve pieder man, tāpēc es izstājos.” Tad sekoja pārējie – īsā laikā vairāk nekā divdesmit cilvēki izstājās no ĶKP. Tad gids teica: “Kundze, mēs steidzamies, mums ir jāiet.” Pēc viņa dotajām norādēm grupa pakāpeniski aizgāja. Visi šie cilvēki tika izglābti. Paldies Skolotājam par man sagādāto labvēlīgo iespēju glābt cilvēkus.

Patiesības skaidrošanas vietā esam vienots ķermenis. Praktizētāji, kas katru dienu skaidro patiesību, ļoti labi sadarbojas. Kad viens no mums stāsta patiesību, pārējie mierīgi raida Taisnās domas. Daži citi praktizētāji arī bieži ierodas šeit, lai izpildītu vingrojumus. Kad šeit ierodas tūristi, daži no viņiem saka: “Es negribu iet prom, kad dzirdu jūsu mūziku, tā patiešām ir brīnišķīga. Ja Ķīnas valdība nevajātu Faluņgun, mēs arī pievienotos jums praktizēšanā.” Diezgan bieži mēs redzam arī tūristus, kas ierodas un skaļi izrunā: “Faluņ Dafa ir brīnišķīgs, “Īstenība Labestība Pacietība” ir brīnišķīgs princips!” Tūristu gidi arī saka saviem tūristiem: “Mēs sapulcēsimies “Faluņ Dafa Hao” vietā,” vai “Mēs sapulcēsimies pie Faluņgun atrašanās vietas”. Šī patiesības skaidrošanas vieta ir taisnu domu lauks.

Reiz pie Eifeļa torņa bija milzīgs tūristu daudzums, visi praktizētāji bija aizņemti ar patiesības skaidrošanu. Kamēr es runāju šeit, cilvēku grupa paiet garām tur, es patiešām jutu nemieru. Tad man pienāca klāt jauna meitene: “Cienījamā kundze, jūs tik smagi strādājat, staigājot pūlī. Es dzirdēju, ko jūs viņiem sakāt. Es esmu ĶKP jauniešu grupas locekle, es vēlētos izstāties no tās, lūdzu, izvēlieties man pseidonīmu.” Piekrītot pseidonīmam, kuru es izvēlējos, viņa teica: “Kundze, kad pirmo reizi jūs ieraudzīju, es jūs noraidīju, un domāju, ka jūs šeit apmelojat Ķīnu un apkaunojat to ķīniešu priekšā. Es jūs ignorēju, kad runājāt ar mani.

Bet jūs runājāt ar šiem cilvēkiem atkal un atkal. Klausoties tajā, ko jūs teicāt, es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgi. Kāpēc ķīniešiem būtu jāstrādā Komunistiskās partijas labā? Kāpēc mums vajadzētu veltīt savu dzīvi svešai partijai? Vai partija nevirza mūs pa nepareizu ceļu? Vai tā nemuļķo ķīniešus? Ikvienam, kam ir kaut neliels lepnums par to, ka viņš ir ķīnietis, vajadzētu izstāties no ĶKP.” Tad jaunā meitene ātri ieskrēja pūlī un atveda pie manis 4-5 cilvēkus un teica: “Viņi visi ir mani radinieki, kundze, lūdzu, izstāstiet arī viņiem.” Uzklausot manis teikto, viņi visi viegli piekrita izstāties no ĶKP un vairākkārt man pateicās! Šī jaunā meitene palūdza vairākus patiesības skaidrošanas laikraksta (Zhen Xiang Bao – Džeņ Sjan Bao) eksemplārus, un dodoties prom, sacīja: “Kundze, ļaujiet palīdzēt jums tos izplatīt.” Pēc visu šo materiālu izdalīšanas viņa atnāca pie manis atvadīties un teica: “Es patiešām gribu dzirdēt vairāk no jums, bet man nav daudz laika un ir jādodas prom.” Es teicu: “Viss kārtībā, šeit ir programmatūras tīmekļa adrese, lai izkļūtu cauri Ķīnas interneta cenzūrai, tu vari to izmantot, lai brīvi lietotu internetu. Iesaku tev arī izlasīt grāmatu “Džuaņ Faluņ”, tava gudrība pieaugs, ja lasīsi to katru dienu. Tu uzzināsi, kāpēc, neskatoties uz ĶKP nežēlīgo vajāšanu, desmitiem miljonu Dafa sekotāju neuztraucas par savām personīgajām dzīvēm un pilnveidojas līdz galam. Kāpēc viņi neuztraucas par grūtībām un skaidro patiesību, riskējot ar savām dzīvībām? Šodien tu palīdzēji man izplatīt patiesību skaidrojošus laikrakstus un virzīji cilvēkus uz to, lai tie izstātos no ĶKP jauniešu organizācijām, – tu arī uzkrāji tikumu un glābi cilvēkus, tu būsi svētīta” Viņa teica: “Paldies, kundze, es skatīšos interneta tiešsaistē.” Viņa vairākkārt pateicās un aizgāja. Paldies, Skolotāj! Kad mēs bijām aizņemti ar cilvēku glābšanu, žēlsirdīgais Skolotājs iekārtoja tā, lai šī jaunā meitene palīdzētu. Šī jaunā meitene un vairāki citi cilvēki bija glābti. Paldies par Skolotāja žēlsirdību.

Šī gada 28. martā, pēc tam, kad izskaidroju patiesību, daži tūristi izstājās no ĶKP. Viņi arī teica vārdus, kas nāca no sirds. Es vēlos tos uzrakstīt un dalīties ar jums.

Pēc tam, kad es izskaidroju patiesību 60 gadu vecam vīrietim, viņš izstājās no ĶKP un sacīja man: “Es jau ilgu laiku stāvu šeit, redzu, ka jūs ļoti smagi strādājat, staigājat uz vienu un uz otru pusi, lai pastāstītu šiem cilvēkiem; daži no viņiem ir ļoti labi un izsaka jums pateicību; daži no tiem noraidoši māj ar rokām; daži pat mutiski apvaino jūs un atbild ar dusmīgu sejas izteiksmi, bet jūsu seja vienmēr ir smaidīga un prāts mierīgs, bez jebkādām dusmām, un tas nav tas, ko ikkatrs var sasniegt. Lūdzu, vai es varu jautāt, kāds ir jūsu mērķis? Kāpēc jūs tā rīkojaties?” Es atbildēju: “Faluņgun, ko mēs praktizējam, ir Budas skolas augsta līmeņa dižens pilnveidošanās ceļš; mēs pilnveidojamies, rīkojoties saskaņā ar trīs vārdiem: “Džeņ Šaņ Žeņ (Īstenība Labestība Pacietība)”; mēs nākam šeit katru dienu, lai skaidrotu patiesību un neko neprasām; mēs tikai uzkrājam tikumu, darām labus darbus un glābjam cilvēkus. Ķīnā, kādā ciematā Guidžou provincē ir milzīgs akmens, kas ir vairāk nekā 200 miljonu gadu vecs un kas pirms 500 gadiem pāršķēlās. Uz lūzuma virsmas ir seši lieli ķīniešu hieroglifi “Ķīnas komunistiskā partija ies bojā" (中国共产党亡)". Lūdzu, padomājiet par to, vai tā ir sakritība? Tas ir brīdinājums. Kopš ĶKP 1949. gadā sagrāba varu Ķīnā, tā dažādās kustībās nogalināja vairāk nekā 80 miljonus ķīniešu. Tagad tā piespiedu kārtā pat izņem orgānus Faluņgun praktizētājiem, gūstot no tā lielu peļņu, un tā izveidojot parādu, kuru nav iespējams nomaksāt. Tātad, Debesis to iznīcinās. Mūsu Skolotājs lūdz savus sekotājus glābt dzīvās būtnes šajā bīstamajā laikā, un tā ir lielākā žēlsirdība pret cilvēkiem. Mēs vienkārši to darām, riskējot ar savām dzīvībām. Sevis pilnveidošana un dzīvo būtņu glābšana – tas ir tas, ko mēs gribam.” Runājot par to, es pamanīju, ka viņa acīs parādās asaras. Viņš apslāpēja šņukstus: “Man tagad ir pilnīgi skaidrs. Es esmu zinātnieks, iepriekš esmu uzrakstījis grāmatas un publicējis dažus rakstus, kas slavē ĶKP. Esmu arī uzrakstījis kaut ko par manu patieso sajūtu un izpratni, bet to neļāva publicēt; tad es apstājos. Man viss ir pilnīgi skaidrs par ĶKP noziegumiem. Tas, ko esmu šodien redzējis un dzirdējis, ir dziļi aizkustinājis manu sirdi. Man ir sakāmi daži vārdi, lūdzu, nododiet tos saviem kolēģiem šeit. Jūsu grūtības, jūsu ciešanas, pazemojumi un apspiešana, kam tikāt pakļauti, nebūs veltīgas. Tieši tie ir jūsu nopelni un tikums, ko pazīst gan Debesis, gan Zeme. Faluņgun ir neparasts, tas man ir kā tāds liels morāls projekts. Lūdzu, atcerieties: pienāks diena, kad cilvēki visā pasaulē leposies ar to, ka Faluņgun pastāv.” Tad mums abiem acīs sariesās asaras.

Viņš bija ļoti satraukts: “Faluņgun ir dižens; jūsu Skolotājs ir dižens. Tas, ko jūs esat paveikuši, tiks ierakstīts un nodots vēsturē.” Es arī biju ļoti satraukta un atbildēju: “Paldies par jūsu taisno runu. Jums ir labs iedzimtais pamats, un jūs tiksiet svētīts!” Viņš teica: “Paldies jums par to.” Es turpināju: “Šeit ir programmatūra, kas jums palīdzēs apiet interneta cenzūru Ķīnā. Ar to jūs droši varat lietot internetu. Iesaku jums arī izlasīt mūsu vērtīgo pilnveidošanās grāmatu “Džuaņ Faluņ”. Tā ir grāmata no Debesīm. Lasot to atkārtoti, jūs daudz iegūsiet.” Viņš ar prieku to pieņēma: “Es noteikti to izlasīšu. Paldies! Paldies jums par atklāto sarunu ar mani šodien!” Es atbildēju: “Lūdzu pateicieties manam Skolotājam!”

Iepriekš minēti vairāki iespaidīgi gadījumi no manām patiesības skaidrošanas aktivitātēm. Katru dienu es redzu saviļņojošas pateicības izpausmes no cilvēkiem, kas tika glābti pēc izstāšanās no ĶKP. Daži no viņiem paspieda man roku; daži pateicībā turēja roku krūšu priekšā; daži pateicās ar heši žestu. To redzot, es vienkārši jūtu, ka ir vēl cilvēki, kurus vajag glābt. Protams, katru dienu es saskaros arī ar tiem, kas rupji runā, apvaino un grūsta mani. Agrāk šādos gadījumos es biju aizvainota un biju asarās. Tas viss var pakāpeniski izšķīst mācoties Likumu, ļaujot man pakāpeniski atbrīvoties no vēlmes cīnīties, žēloties, skatīties uz citiem, vēlmes saglabāt reputāciju un slavu, no sašutuma, pieķeršanās lietu darīšanai, fanātismam utml. Es domāju – kā Dafa skolniekiem Likuma izlabošanas periodā, mums vajadzētu ieklausīties Skolotāja teiktajā – vairāk mācīties Likumu, glābt vairāk cilvēku, aptvert visu, uzņemties atbildību par cilvēkiem, kas atrodas briesmās, un pilnveidot sevi patiesības skaidrošanas procesā. Tas ir ceļš, pa kuru mums jāiet.

Nobeigumā, pabeidzot šo pieredzes apmaiņu, un lai arī iedrošinātu citus praktizētājus, es citēšu Skolotāja teikto: “Budas gaisma apspīd it visu, Tikumība un taisnīgums ir harmoniski un skaidri.” (Hun Jiņ, “Harmonijā ar Likumu”)

Ja pamanāt kaut ko nepareizu, lūdzu, labestīgi norādiet uz to.

Paldies jums, Skolotāj! Paldies, draugi praktizētāji!

Avots: http://www.clearharmony.net/articles/a112235-Cultivating-myself-at-the-truth-clarification-site-near-the-Eiffel-Tower.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.