ĶKP darbojas pret Ķīnas interesēm

Pēdējo 17 gadu laikā, miermīlīgi pretojoties nežēlīgajai vajāšanai, ko uzsāka bijušais komunistiskā režīma vadītājs Dzjan Dzemiņs, Faluņgun praktizētāji ir demonstrējuši milzīgu žēlsirdību. Viņi stingri aizstāv savu ticību, drosmīgi atmasko komunistiskā režīma pastrādātās zvērības un, domājot par citiem, pārliecinoši skaidro sabiedrībai patiesību par šo pilnveidošanās praksi.

Turpretī Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP), lai saglabātu savu despotisko valdīšanu pār ķīniešu tautu, pielieto vardarbību un viltu. Režīms apsūdz Faluņgun par „iesaistīšanos politikā” un ir uzspiedis tam zīmogu „Pret Ķīnu”.

Daudzi nevainīgi cilvēki ir noticējuši šiem meliem, kuru dēļ tiem izveidojušies aizspriedumi pret Faluņgun, tādējādi viņi neapzināti ir iekrituši partijas un tās rokaspuišu izliktajās bīstamajās lamatās.

Pamattiesības iesaistīties politikā

Plašākā nozīmē jēdzienam „politika” nepiemīt noniecinoša nozīme, jo tas ietver sevī aktivitātes, kas saistītas ar valsts pārvaldi, kā arī sabiedriskajiem jautājumiem un sabiedrības interesēm. Tāpēc ikvienam ir tiesības tajā iesaistīties.

Šaurākā definīcijā jēdziens „politika” ietver sevī aktivitātes, kas saistītas ar politiskā spēka iegūšanu un saglabāšanu, kā arī valsts pārvaldes formām.

Tomēr ĶKP autokrātiskās valdīšanas apstākļos jēdziens „politika” ir kļuvis par rungu, ar kuru iebiedēt cilvēkus. Ņemot vērā ĶKP pastāvīgās nežēlīgās politiskās tīrīšanas un vajāšanas, ikreiz, kad pieminēts, šis vārds raisa cilvēkos nepamatotas psiholoģiskas bailes.

Pretošanās vajāšanām nav politika

Faluņ Dafa dvēseles un ķermeņa pilnveidošanas prakses pamatā ir „Īstenības Labestības Pacietības” princips, un tādējādi tai nav nekāda sakara ar politiku. Praktizētāji, kuri savā ikdienas dzīvē, sekojot Faluņ Dafa principiem, cenšas būt labi cilvēki, nav ieinteresēti politikā. Un it īpaši viņus neinteresē ĶKP piekoptā politika, kas pilna ar varmācību un meliem.

Faluņgun prakse ir plaši atzīta visā pasaulē – kā mierīga pilnveidošanās sistēma, kas nes cilvēkiem lielu fizisko un garīgo labumu. Faluņgun sekotāji piedalās daudzās sabiedriskajās aktivitātēs un ir izpelnījušies visu sabiedrības slāņu atzinību. Faluņgun nekad nav iesaistījies jebkādos politiskajos strīdos.

Konstitucionālās tiesības praktizēt

Cita starpā, Ķīnas Konstitūcija katram Ķīnas pilsonim garantē: vārda brīvību, preses brīvību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, reliģiskās pārliecības brīvību, tiesības rīkot gājienus un demonstrācijas, tiesības kritizēt un izteikt priekšlikumus jebkurai valsts institūcijai vai amatpersonai.

Ņemot vērā Konstitūcijā piešķirtās tiesības, nevainīgiem cilvēkiem, kuri tiek nežēlīgi vajāti, ir tiesības prasīt izbeigt vajāšanas.

Kurš patiesībā ir pret Ķīnu?

Kopš ĶKP nāca pie varas Ķīnā, tā ir nesusi ķīniešu tautai milzīgas sāpes un ciešanas un nodarījusi neizmērojamu kaitējumu Ķīnas nacionālajām interesēm.

Daudzo ĶKP politisko kustību un tīrīšanu laikā dzīvību zaudējuši desmitiem miljoni Ķīnas iedzīvotāju.

Ķīniešu tautai ir tikušas liegtas tiesības uz vārda brīvību, preses brīvību un atņemtas balsstiesības.

ĶKP valdīšanas laikā vairāk nekā 1,8 kvadrātkilometri Ķīnas zemes tikuši slepeni atdoti citām valstīm, ieskaitot to 1 miljonu kvadrātkilometru zemes, ko Dzjan Dzemiņs 1999. gada decembrī atdeva Krievijai.

ĶKP augsta ranga amatpersonas, tādas kā Dzjan Dzemiņs un Džou Junkans, ir veicinājuši korupciju visos valdības līmeņos, kas izraisīja strauju morālo degradāciju visā Ķīnā. Parastie ķīnieši uztraucas par savu drošību.

Kad mēs apsveram to, kas ir noticis kopš brīža, kad ĶKP sagrāba varu, nav grūti saprast, kurš patiesībā ir pret Ķīnu.

Vēsture parādīs, ka Faluņgun jebkurai sabiedrībai nes tikai labumu, tāpat kā tas bija redzams Ķīnā, pirms komunistiskais režīms to aizliedza.

17 gadus ilgā Faluņgun praktizētāju miermīlīgā pretestība ĶKP īstenotajām vajāšanām ir demonstrējusi taisnības spēku. Aizstāvot taisnīgumu, praktizētāji pārdzīvojuši lielas ciešanas, taču nevis sevis, bet cilvēces labā. Viņi ir spēks, kas nes sabiedrībai stabilitāti.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/6/158129.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.