Ziņas par vajāšanu: Iekšējās Mongolijas sieviešu cietumā joprojām turpinās necilvēcīga izturēšanās pret Faluņgun praktizētājām

Iekšējās Mongolijas sieviešu cietums ir centrālā vieta, kur ieslodzīt vietējās iedzīvotājas viņu ticības dēļ. Kopš Ķīnas komunistiskais režīms uzsāka Faluņgun garīgās disciplīnas, kas balstīta uz „Īstenības Labestības Pacietības” principu, vajāšanu, šajā cietumā likumpaklausīgas praktizētājas tiek turētas ieslodzījumā un pakļautas intensīvai vajāšanai.

Cenšoties piespiest praktizētājas atteikties no viņu ticības Faluņgun, cietuma vadība pielieto dažāda veida taktiku, tai skaitā fizisku spīdzināšanu, nezināmu medicīnisku preparātu ievadīšanu, psiholoģiskas manipulācijas un piespiedu darbu.

Daudzas praktizētājas ir guvušas smagas fiziskas traumas ar ilgstošām komplikācijām un/vai emocionālas traumas. Vismaz par vienu praktizētāju ir zināms, ka cietumā viņa mirusi spīdzināšanu rezultātā.

Pēc apstiprinātiem datiem – līdz šodienai vismaz 41 praktizētāja no provinces ir tikusi ieslodzīta cietumā vismaz vienu reizi par to, ka izmantojusi savas Konstitūcijā noteiktās tiesības uz ticības brīvību. Četras no šīm praktizētājām ir Liu Sjužunas kundze un viņas trīs meitas – Tiaņ Sjiņa, Tiaņ Fana un Tiaņ Miao, – viņas visas noteiktu laiku pavadījušas ieslodzījumā. Nesen, drīz pēc atbrīvošanas, Tiaņ Sjiņa tika atkal ieslodzīta.

Režīma īstenotās informācijas blokādes dēļ pilnīga informācija par to nav pieejama, taču, iespējams, ir vēl simtiem vietējo praktizētāju, kas tiek pakļautas vajāšanai šajā cietumā.

Fiziska spīdzināšana

Cietuma uzraugs Kan Dzjaņvejs bieži bijis iniciators tam, lai praktizētājas pakļautu smagiem pārbaudījumiem. Viņš un arī citi uzraugi solījuši ieslodzītajām kriminālnoziedzniecēm saīsināt viņu ieslodzījuma termiņu, ja tās arī spīdzinās praktizētājas.

Lian Lisjiņas kundze mirusi no spīdzināšanu izraisīta vēža

Pēc nelikumīgā aresta 2004. gada augustā Lian Lisjiņas kundzei tika piespriests sešu gadu ilgs cietumsods. Izcietusi visdažādākos spīdzināšanu veidus, viņa saslima ar vēzi. Saskaņā ar vietējās milicijas sniegtajām ziņām viņa mirusi, atrodoties ieslodzījumā.

Daudzi praktizētāji kļuvuši par Kana zvērību upuriem

Gandrīz visas praktizētājas cietumā tikušas pakļautas uzrauga Kan Dzjaņveja uzbrukumiem. Viņš pat vēl lepojas ar pastrādātajām zvērībām: „Kā ziņo Minghui.org, es esmu visļaunākais no uzraugiem. Un kas par to?”

Reiz viņš sagrāba Van Sjufanas kundzi aiz matiem, lai sistu viņai pa galvu ar elektrošoka steku. Viņš stundām ilgi sita ar dūrēm viņai pa krūtīm, salaužot sievietei vairākas ribas. Kad pēc trim gadiem Vanas kundze tika atbrīvota, krūtis viņai vēl joprojām sāpēja un galva vairākās vietās bija bez matiem.

Arī Džai Cuisja kundzei pēc atkārtotas piekaušanas, kurai viņu pakļāva Kans, bija lauztas ribas. Mēnešiem ilgi viņa nespēja staigāt un pārvietojās tikai rāpus.

Kans nežēlīgi spēra vairāk nekā 70 gadus vecajai Li Juidži kundzei dzimumorgānu apvidū. Divas ieslodzītās uzrāva viņu kājās un aizvilka uz kabinetu, kur viņa bija spiesta stundām ilgi atrasties fiksētā pozīcijā (stāvus vai tupus).

Nogrūdis Pan Čuņsjanas kundzi zemē, Kans sagrāba viņu aiz matiem un vilka pa grīdu.

Nezināmu preparātu ievadīšana

Praktizētājas, kuras bija uzsākušas bada streiku, uzraugi pakļāva nežēlīgai piespiedu barošanas procedūrai. Van Jinas kundze, kas aptuveni gadu neko neēda, par sodu tika pakļauta piespiedu barošanai. Uzraugi bieži lēja viņai kuņģī nezināmu dzeltenīgu šķidrumu, kas izraisīja viņas saslimšanu.

Arī Ši Jumejas kundzei daudzas reizes tika doti nezināmi medikamenti. Lai gan viņa nebija pieteikusi bada streiku, uzraugi atrada iemeslus, lai sazāļotu viņu. Tie ar nolūku viltoja viņas asinsspiediena rādītājus kā bīstami augstus un piespieda viņu lietot tabletes, lai ārstētu šos „simptomus”.

Psiholoģiskas manipulācijas

Lai piespiestu praktizētājas atteikties no savas ticības, uzraugi piespieda viņas lasīt vai skatīties Faluņgun nomelnojošus propagandas materiālus.

Reiz 14 praktizētājas no vienas „smadzeņu skalošanas” grupas tika nostādītas ierindā iepretim ieslodzītajām kriminālnoziedzniecēm, kurām uzraugi lika vairākas stundas no vietas apsaukāt praktizētājas.

Cietuma uzraugi centās arī maldināt praktizētāju ģimenes locekļus un izmantot tos, lai salauztu praktizētāju gribu. Piemēram, kādas praktizētājas tuvinieki pārstāja apmeklēt viņu cietumā pēc tam, kad bija kļuvuši par uzraugu viltību upuriem. Papildus tam, ka viņa bija dziļi satriekta par ģimenes nodevību, šī praktizētāja tika pakļauta arī pilnīgai izolācijai, jo cietuma uzraugi pavēlēja citām ieslodzītajām nesarunāties ar viņu un netuvoties viņai. Pēc vairākiem gadiem, atceroties šo laiku, praktizētāja atzīst, ka tolaik viņa gandrīz garīgi sabrukusi.

Vergu darbs

Cietumā praktizētājas ir spiestas strādāt smagu darbu bez samaksas. Lai ražotu visdažādākos produktus, viņas tiek nostrādinātas ilgas stundas. Pēc saskarsmes ar toksiskām izejvielām, smagi strādājot antisanitāros apstākļos, daudzām praktizētājām radušās problēmas ar veselību.

41 zināmā ieslodzītā praktizētāja

Dai Džeņjuņa, Din Jaņli, Duaņ Sjuecjiņa, Faņ Dzjiņlina, Gao Džifaņa, Huan Čaosja, Dzji Šužuna, Li Šiliņa, Li Juifeņa, Li Juidži, Lian Lisjiņa, Liu Fenžuna, Liu Fenjuņa, Liu Sjužuna, Liu Jinčuņa, Liu Juipina, Men Guilaņa, Pan Čuņsjana, Šao Guidžeņa, Ši Juimeja, Sun Jacjiņa, Tiaņ Fana, Tiaņ Miao, Tiaņ Sufana, Tiaņ Sjiņa, Van Fenhua, Van Guihua, Van Dzjufana, Van Sucjiņa, Van Sjufana, Van Jina, Vu Aihuna, Jaņ Šukuja, Jan Ližuna, Jui Fenjina, Džai Cuisja, Džan Cuimiņa, Džan Cuipina, Džen Guidži, Džou Lijina, Dzuo Jafeņa.

Situācijas vēsture

Agrāk Iekšējās Mongolijas sieviešu cietums atradās Sjaoheihes reģiona Hohhotas pilsētā un bija zināms kā Iekšējās Mongolijas Pirmais sieviešu cietums. 2003. gada novembrī tas tika pārcelts uz Šuaidzjajinas ciematu, apvienojot to ar Iekšējās Mongolijas Otro sieviešu cietumu, kurš savukārt tika pārcelts uz šo vietu no Baoaņdžao, Sjinaņas pilsētas.

Praktizētāju vajāšanā iesaistītās personas Iekšējās Mongolijas sieviešu cietumā

Uzraugi: Kan Dzjaņvejs, Sjao Mei, Bai Guižun, Liu Gan, Bai Guimei, Vu Žinin un Džao Penčen.

Ieslodzītās: Juaņ Veja, Šeņ Bo, Li Sjaolaņa un Liu Jaņa.

Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/31/156112.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.