Godātais Skolotājs izklāsta Likumu 2015. gada Ņujorkas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē

2015. gada Ņujorkas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference notika 14. maijā Bārklija centrā Bruklinā, un tajā piedalījās vairāk nekā 8 300 praktizētāju no 50 valstīm.

Skolotājs Li apmeklēja 2015. gada Ņujorkas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferenci un runāja apmēram divas stundas.

Likuma konferences skatuvi rotāja liels horizontāls plakāts ar uzrakstu „2015. gada Ņujorkas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference”. Skatuves abās pusēs bija izvietoti vertikāli plakāti ar dzejas rindām no Skolotāja dzejoļa „Likums izlabo Visumu” (Hun Jiņ II):

„Labestība spēj harmonizēt Debesis un Zemi, vēstot pavasari,
Taisnās domas spēj glābt cilvēkus šajā pasaulē.”

Skolotāja fotogrāfija bija centrā zem lielā horizontālā plakāta, bet tai abās pusēs atradās Faluņ emblēmas. Zālei visapkārt bija izvietoti elektroniskie ekrāni, kuros bija redzamas dažādas debesu ainas ar Budām, Daosiem un dieviem Dieviem. Uz mazākiem ekrāniem vestibilā bija lasāmas Skolotāja vārsmas no „Hun Jiņ”, kuras praktizētājiem atgādināja par to, ka viņiem jāpilnveidojas vēl uzcītīgāk, un jādara tas saskaņā ar Likumu.

Konferenci apmeklēja vairāk nekā 8 300 praktizētāju no 50 valstīm.

Skolotājs ierodas mācīt Likumu

Skolotājs ieradās konferences norises vietā no rīta. Dafa sekotāji sagaidīja Skolotāju, stāvot kājās, un ilgi aplaudēja, paužot savu cieņu. Skolotājs beidza Likuma izklāstu apmēram vienos dienā, un sekotāji vēlreiz piecēlās kājās, lai ar vētrainiem aplausiem pavadītu Skolotāju un paustu Viņam visdziļāko pateicību.

Dafa sekotāju pilnveidošanās ceļš Likuma izlabošanas periodā

Faluņ Dafa praktizētāji dalās savā pilnveidošanās pieredzē 2015. gada Ņujorkas Faluņ Dafa pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferencē.

Piecpadsmit Faluņ Dafa praktizētāju no Ņujorkas, Kalifornijas, Kanādas, Austrālijas, Somijas un Taivānas dalījās savā pilnveidošanās pieredzē un stāstīja par to, kā viņi palīdzējuši Skolotājam Likuma izlabošanas procesā. Praktizētāji, kas dalījās pieredzē, bija dažāda vecuma - jaunākais no viņiem bija vēl bērns, bet vecākais bija 75 gadus vecs. Daži no viņiem bija tikko kā sākuši praktizēt, bet citi pilnveidojušies jau vairāk nekā desmit gadu.

Stingri pilnveidojoties, var panākt būtiskas izmaiņas sevī

Levi no Ņujorkas sāka pilnveidoties Faluņ Dafa 1999. gadā. Neilgi pēc tam, kad 1999. gada jūlijā sākās vajāšanas, viņš pievienojās praktizētājiem, kuri centās cilvēkiem skaidrot patiesību. Viņš gatavoja informatīvos materiālus, sazinājās ar medijiem un organizēja tikšanās ar valdības amatpersonām.

Tomēr, neraugoties uz visu to, sirds dziļumos viņš juta, ka kaut kas atdala viņu no Likuma.

Pirms četriem gadiem viņu piemeklēja smags - ar slimību karmu saistīts - pārbaudījums, kas ilga vairākus gadus. Slimības simptomi atkārtojās atkal un atkal. Taču, neraugoties uz to visu, viņš katru dienu mācījās Likumu un lasīja rakstus Minghui.org interneta mājaslapā. Viņš turpināja apmeklēt vietējo praktizētāju grupas Likuma mācīšanās nodarbības un Dafa projektu dalībnieku tikšanās, kā arī darīt to, kas Dafa skolniekam ir jādara. Viņš padziļināti mācījās Likumu un raidīja taisnās domas.

Pakāpeniski viņš atklāja savu fundamentālo pieķeršanos – viņš bija pievienojies praktizētājiem, kuri centās apliecināt Likumu, jo vēlējās tikt izglābts un galu galā tapt apbalvots. Viņš neatbilda Skolotāja cerībām, jo pilnveidošanās un dzīvo būtņu glābšanas procesā nebija sasniedzis taisnu domu stāvokli un nebija atbrīvojies no egoisma.

Drīz vien viņam kļuva skaidrs, ka nepieciešams sevi mainīt. Levi sāka vēl vairāk mācīties Likumu un pievērsa nopietnu uzmanību taisno domu raidīšanai. Uzcītīgi pilnveidojoties, viņš spēja fundamentāli mainīt sevi.

Levi juta, ka no jauna atklāj sevī prieku par to, ka asimilējas ar Likumu kā Likuma izlabošanas perioda Dafa sekotājs. Noslēgumā viņš teica: „Mana sirds ir ar Skolotāju un Likuma izlabošanu.”

Pilnveidot sevi, strādājot ar Shen Yun saistītos projektos

Shen Yun Performing Arts kolektīva māksliniece Kaidi dalījās atziņās, kuras guvusi: „Pieķeršanās darīt lietas aizstāja vēlmi glābt cilvēkus.” Viņa kļuva pašapmierināta savu sasniegumu dēļ un aizmirsa, ka tos viņai devis Skolotājs un tie ir Skolotāja nesto upuru rezultāts.

Tiklīdz viņa atslābināja taisno domu raidīšanu, viņa sastiepa potīti un viņai sāka sāpēt mugura. Viņa uzskatīja šīs ciešanas par iespēju pilnveidot savu Sjiņsjin. Šīs grūtības palīdzēja viņai nostiprināt taisnās domas.

Viņa teica: „Tas, kādas domas mums parādās kritiskos brīžos, ir patiešām svarīgi. Ja visgrūtākajos brīžos mēs domāsim par Skolotāju, tad spēsim pārvarēt visas nelaimes.”

Dzjin Kuņs pastāstīja par to, kā viņš no dejotāja pārtapis par apgaismes inženieri. Viņš sāka visu no jauna un kļuva par labu speciālistu savā jomā.

Pagājušā gada jūlijā Džan kundze no Taivānas palīdzēja organizēt pieņemšanu VIP personām, kas notika pirms Shen Yun koncerta. Nedēļu pirms šī pasākuma pēkšņi nomira viņas vīrs.

Viņa atcerējās Skolotāja vārdus no „Čikāgas Likuma konferencei” (Uzcītīgas pilnveidošanās būtība III):

„Lai arī ko jūs piedzīvojat savas pilnveidošanās laikā – labu vai sliktu –, tas ir labi, jo tas viss ir vienīgi jūs pilnveidošanās labad.”

Viņa saprata, ka Likumā viņai ir jāsaglabā skaidra apziņa. Pieņemšana noritēja ļoti veiksmīgi. Tika pārdots vairāk nekā 400 biļešu, lai gan vēl nebija zināmi izrāžu datumi. Shen Yun veicināšanas komanda Gaosjunā (Taivāna) izveidoja spēcīgu vienoto ķermeni, kurā katrs praktizētājs ir Likuma daļiņa. Tā šķita parasta lieta, taču tā bija kritiski svarīga kopējo panākumu gūšanai.

Kansina no Austrālijas, kas dzimusi Turcijā, pastāstīja trīs atgadījumus, kas notika ar viņu Shen Yun veicināšanas pasākumu laikā. Ziemassvētku brīvdienās viņa palūdza savu kolēģi vadīt lielu kravas mašīnu ar Shen Yun reklāmu. Drīz pēc tam kolēģis sāka praktizēt Faluņ Dafa.

Reiz iepirkšanās centrā viņa kādam vīrietim pārdeva biļetes uz Shen Yun . Pēc kāda laika vīrietis viņai piezvanīja un pateicās par to, ka viņam ir bijusi iespēja uzzināt par Shen Yun , un teica, ka viņas stāstījums ir dziļi saviļņojis viņa sirdi.

Kansina arī raidīja taisnās domas, lai novērstu ļaunuma faktorus, kas neļāva viņas māsai noskatīties Shen Yun izrādi.

Kansinas dēls sāka pilnveidoties astoņu gadu vecumā. Viņš zināja, ka ir savādāks nekā citi bērni, un viņš patiešām bija spējīgs neiesaistīties konfliktos un palikt mierīgs, kad citi bērni viņu aizskāra vai arī fiziski uzbruka.

Kad viņš pieauga, reiz - pirms iestājeksāmena institūtā - miegā Skolotājs aizveda viņu ceļojumā uz Krieviju, kur parādīja nozīmīgākos Krievijas revolūcijas notikumus. Patiecoties tam, viņš ļoti veiksmīgi nokārtoja eksāmenu vēsturē. Vēstures skolotājs teica, ka viņam vajadzētu kļūt par Krievijas revolūcijas vēstures pasniedzēju.

Izrauties cauri fundamentālajām pieķeršanām

Romāns ir reklāmas pārdošanas aģents, kurš strādā laikrakstam Epoch Times Ņujorkā. Tomēr sākumā viņa pārdošanas apjomi bija pavisam slikti. Pēc septiņiem neveiksmīgiem mēģinājumiem noslēgt darījumu viņš domāja par aiziešanu no šī darba, uz ko reklāmas pārdošanas nodaļas vadītājs teica: „Pienākot patiesības mirklim, tu vai nu sabruksi, vai izlauzīsies cauri.”

Nākamajā mēnesī viņš jau spēja spert dažus soļus vajadzīgajā virzienā, tomēr vēl nespēja pilnībā veltīt sevi šim darbam. Beigu beigās viņš atklāja savu fundamentālo pieķeršanos – pārāk augstu vērtēt pašam sevi –, un varēja veikt izrāvienu. Tagad viņš ir viens no produktīvākajiem pārdošanas nodaļas darbiniekiem, ir noslēdzis visvairāk līgumu, viņam ir vislielākie pārdošanas apjomi un viņš pārdod reklāmu par visaugstākajām cenām.

Patiesības skaidrošana tūrisma vietās

Lana no Somijas skaidro patiesību ķīniešu tūristiem, ar skaļruni atskaņojot audioierakstus. Vietējie iedzīvotāji ir pieraduši pie klusuma, taču Lana pārvarēja savas bailes un izvēlējās pareizo laiku, kad to darīt, kā arī audioierakstu ilgumu. Cilvēki labāk saprata to, kāpēc viņa tā cenšas, un galu galā tie sāka viņai palīdzēt.

Šajā procesā Lana ieskatījās sevī un uzlaboja sadarbību ar vietējiem rietumu praktizētājiem.

Jahuja no Losandželosas sāka praktizēt 2011. gadā. Viņa regulāri brauc uz lidostu, lai palīdzētu ķīniešu tūristiem uzzināt patiesību. Sākumā viņa nezināja, kā ar viņiem runāt. Taču tagad viņa spēj labi runāt un ar labiem panākumiem palīdz ķīniešu tūristiem izstāties no komunistiskās partijas organizācijām.

Katru reizi, ierodoties lidostā, viņa sev saka: „Atmet savu ego un pilnībā velti sevi tam, ko dari.”

Lai glābtu cilvēkus, gados veca praktizētāja zvana uz Ķīnu

Li kundze no Kanādas ir 75 gadus veca. Kopš 2008. gada decembra viņa zvana uz Ķīnu un skaidro ķīniešiem patiesību pa telefonu. Viņa ir palīdzējusi vairāk nekā 11 800 cilvēku saraut saites ar komunistiskajām organizācijām.

Li dzīvo veco ļaužu pansionātā. Palīdzot citiem pansionāta iemītniekiem šūšanas darbos, viņa ir ieguvusi daudz draugu un palīdzējusi viņiem uzzināt patiesību. Kad viņas jaunākais dēls 39 gadu vecumā gāja bojā autoavārijā, viņa atcerējās Skolotāja Likumu un tāpēc spēja izturēt šo pārbaudījumu.

Jauna praktizētāja uzcītīgi virzās uz priekšu

Dzjan kundze no Ņujorkas sāka praktizēt 2014. gada jūnijā. Lai arī agrāk - komunistiskās propagandas ietekmē - viņai bija izveidojies negatīvs priekšstats par Dafa, tagad viņa bieži iet uz 17. piestātni, lai palīdzētu ķīniešu tūristiem uzzināt patiesību.

Būdama pavisam jauna praktizētāja, viņa augstu novērtē iespēju pilnveidoties un strauji paaugstinās, daudz lasot Skolotāja lekcijas.

Mailzs no Kalifornijas agrāk bija atkarīgs no narkotikām, alkohola un video spēlēm. Pēc tam, kad 2011. gadā viņš sāka praktizēt Faluņ Dafa, vectēvs teica, ka viņš ir pilnībā mainījies. Tagad Mailzs ir precējies ar savu draudzeni. Mailzs cenšas iepazīstināt ar Shen Yun pēc iespējas vairāk cilvēku un izlauzties no dažādu priekšstatu radītajiem ierobežojumiem.

Sjansjans no Kanādas ir jauns praktizētājs, kurš sāka pilnveidoties 2012. gada jūlijā. Atrodoties skautu nometnē, viņš atrada naudu un atdeva to nometnes personālam. Viņa tēvs jautāja, kādu balvu viņš par to vēlētos, un zēns palūdza viņam izlasīt grāmatu „Džuaņ Faluņ”.

Tā viņš sāka savu pilnveidošanās ceļu. Viņš piedalās Shen Yun veicināšanas pasākumos, izplata Likumu vietās, kur praktizētāji izpilda vingrojumus, un zvana uz Ķīnu, lai palīdzētu cilvēkiem izstāties no Ķīnas komunistiskās partijas.

Katija no Ņujorkas un Emija no Austrālijas dalījās ar pārējiem savā izpratnē. Katija atbild par Dievišķās zemes maršējošā orķestra sitamajiem instrumentiem. Viņa teica: „Meistarības uzlabošanās notiek pēc tam , kad esam paaugstinājušies sevis pilnveidošanā. Viss ir saistīts ar pilnveidošanos.”

Emija pastāstīja par to, kā viņa mainījusi sevi un uzlabojusi savu Sjiņsjin, koordinējot vietējos pasākumus, kuru laikā tika atmaskota orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem Ķīnā. Šajā projektā iesaistītie praktizētāji izveidoja vienotu ķermeni, un pasākumi noritēja ļoti veiksmīgi.

Likuma konference noslēdzās pēc taisno domu raidīšanas pulksten 18:00. Konferences dalībnieki devās prom ar vienotu izpratni par to, ka savā pilnveidošanās ceļā jābūt vēl uzcītīgākiem, jāpilnveidojas vēl tīrākā apziņas stāvoklī un jāglābj vēl vairāk cilvēku.


Raksts angļu valodā: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150561.html


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.