FDIC: Vienpadsmit gadus ilgās vajāšanas un miermīlīgās protesta akcijas

Faluņ Dafa informācijas centra paziņojums, 2010. gada 20. jūlijs
 

Ņujorka. Vienpadsmit gadus atpakaļ, šajā pašā laikā, Ķīnas komunistiskā partija uzsāka Faluņgun – miermīlīgas un populāras, desmitiem miljonu Ķīnas pilsoņu iecienītas garīgās prakses iznīcināšanas kampaņu. Taču Faluņgun praktizētāji nav vienīgie upuri, un izpostītās dzīves un zaudētās dzīvības nav vienīgā maksa, kuru nācies samaksāt.

Pēc 1999. gada 20. jūlija, kad Ķīnas komunistiskā partija pieņēma lēmumu apspiest Faluņgun praksi, lielākā daļa Faluņgun grāmatu tika publiski sadedzinātas, valsts plašsaziņas līdzekļi uzsāka prakses apmelošanas kampaņu un praksi nomelnojošu propagandu. Faluņgun praktizētājiem tika atņemta vārda, sapulces un ticības brīvība, kā arī tiesības uz juridisko aizstāvību. Par nodarbošanos ar Faluņgun praksi studenti tika izslēgti no skolām, darba vietās darbinieki tika izdoti ieslodzījumam un spīdzināšanām.

Šodien Faluņgun praktizētāji ir lielākā sirdsapziņas gūstekņu grupa pasaulē, simtiem tūkstoši praktizētāji tikuši nelikumīgi ieslodzīti. Ieslodzījuma laikā desmitiem tūkstošu cilvēku tikuši spīdzināti, mēģinot piespiest viņus atteikties no savas pārliecības. Viņi tikuši pakļauti elektro šoka steku sitieniem, dedzināšanai, piekāršanai pie griestiem un piekaušanai. Viņiem ir liegts pietiekams uzturs, un viņus pakļauj piespiedu barošanai, izmantojot asos piparus un cilvēku izkārnījumus. Sievietes izvaro un pat veci cilvēki un bērni netiek saudzēti, viņus iesloga un pret viņiem vērsta nežēlīga izturēšanās. Liels daudzums pārliecinošu pierādījumu ļauj apgalvot, ka tūkstoši vai pat desmitiem tūkstoši praktizētāju tikuši nogalināti, lai no viņiem varētu izņemt un pārdot dzīvībai svarīgus orgānus. 2009. gadā tika apstiprināti vairāk nekā 109 ziņojumi par praktizētājiem, kuri ieslodzījuma laikā nežēlīgas izturēšanās rezultātā ir gājuši bojā.

Pat ārpus Ķīnas robežām Faluņgun praktizētājiem draud izsekošana, iebiedēšana, neslavas celšana un pat vardarbība no komunistiskās partijas aģentu puses.

Sirdsapziņas nogalināšana

Komunistiskās partijas īstenotā apspiešanas kampaņa skar ne tika Faluņgun sekotāju fizisko drošību. Drīzāk tā ir drauds kam daudz būtiskākam un noturīgākam: cilvēka tiesībām kļūt labākam, vispārcilvēciskām vērtībām un visas nācijas vienotībai.

Kopš 1999. gada, kad tika uzsākta apspiešanas kampaņa, Faluņgun praktizētāji ne reizi nav izteikuši jebkādas politiskās ambīcijas, ne reizi nav veikuši neko graujošu. Viņi nav uzstājuši uz politiskām pārmaiņām, tā vietā viņi tikai centušies pārveidot savas sirdis. Pat ja viņi nav politiski disidenti, viņi ir garīgi disidenti. Valstī, kurā tiek slavināta vardarbība, viņi izvēlējās ticēt labestībai un pacietībai. Sistēmā, kurā izplatījusies krāpšana un korupcija, viņi praktizē patiesumu. Un Ķīnā, kuras jaunā mantra ir „būt bagātam ir lieliski” , viņi ir sapratuši, ka dzīves jēga nav dzīšanās pēc naudas, bet gan sevis pilnveidošana, pašanalīze, meditācija un nesavtība.

Pieaugot Faluņgun praktizētāju skaitam – pēc aplēsēm, līdz 1999. gadam ar praksi nodarbojās vairāk nekā 70 miljoni cilvēku, tās popularitāte izraisīja komunistiskās partijas līderu dusmas, kuri uztvēra Faluņgun morālo filozofiju, kā ideoloģisku konkurenci. Šī dinamika tika aprakstīta Ķīnas komunistiskās partijas oficiālā rupora Xinhua News Agency redakcijas rakstā, kurš tika publicēts 1999. gada 27. jūlijā un kurā tika paziņots: „[Faluņgun] sludinātajai īstenībai, labestībai un pacietībai nav nekā kopīga ar sociālisma ētikas un kultūras progresu, kuru mēs cenšamies panākt.”

Vajāšanu mērķis nav Faluņgun praktizētāju nogalināšana, nāves gadījumi apcietinājumā parasti ir blakusparādība. Patiesais mērķis ir piespiest praktizētājus atteikties no reliģiskās pārliecības. Cilvēki, kuri cenšas dzīvot saskaņā ar augstām morāles normām, kuri tiecas uz altruismu un labestību, tiek ieslodzīti, apmeloti un spīdzināti, lai pārvērstu viņus par cilvēkiem bez garīgas pārliecības. Pēc tam, kad viņi piespiedu kārtā, pielietojot vardarbību ir tikuši „pārveidoti” , viņus piespiež piedalīties citu Faluņgun praktizētāju „pārveidošanā”. Tas nozīmē, ka vajāšanu mērķis ir pārvērst likumpaklausīgus pilsoņus, kuri tiecas uz labestību, par cilvēkiem, kuri ziņo par saviem draugiem, tādējādi pakļaujot tos spīdzināšanām.

Nācijas upuri

Faluņgun praktizētāji nav vienīgie vajāšanu upuri Ķīnā. Faluņgun apspiešanu vadīja komunistiskā partija un tās drošības dienesti, taču apspiešana notika ar simtiem miljonu Ķīnas pilsoņu klusējošu piekrišanu. Milicijas darbinieki, kuri apguvuši šo profesiju, lai aizstāvētu cilvēkus, tika spiesti ieslodzīt vecāka gadagājuma sievietes par meditēšanu parkā.

Darba nometņu apsargiem draud atlaišana, ja tie nepiedalās aizturēto Faluņgun praktizētāju spīdzināšanās un nežēlīgajā attieksmē pret viņiem. Žurnālisti un redaktori ir spiesti publicēt rakstus, kuri sēj naidu pret praksi. Skolotājiem skolās jānodrošina tas, lai neviens skolnieks neticētu Faluņgun, bet darba devēji spiesti izdot labus darbiniekus, kuri tiek nosūtīti uz darba nometnēm. Iedzīvotājiem tiek piedāvāta atlīdzība, lai tie ziņotu par saviem kaimiņiem, kuri praktizē Faluņgun un tiesnešiem nav atļauts pieņemt taisnīgu lēmumu attiecībā uz tiesas priekšā nonākušajiem Faluņgun praktizētājiem.

Un bez tam valsts līderi liek Ķīnas pilsoņiem neieredzēt Faluņgun, nicināt šo uz Īstenības Labestības Pacietības principiem balstīto mācību un klusēt saskaroties ar netaisnību.

Tie ir citi Faluņgun apspiešanas upuri. Tiesa, viņi nav aiz restēm un tiem nav atņemtas tiesības uz darbu un izglītību viņu pārliecības dēļ. Bet viņiem atņemts kaut kas vēl svarīgāks nekā fiziskā brīvība , viņiem atņemta tīra sirdsapziņa. Viņiem laupīts godprātīgums un viņi ir akli pret patiesību. Un tieši šo cilvēku dēļ Faluņgun praktizētāji Ķīnā joprojām riskē ar savām dzīvībām.

Šai pirms vienpadsmit gadiem uzsāktajai Faluņgun apspiešanai Faluņgun praktizētāji atbild ar nevardarbīgu patiesības skaidrošanu savu tautiešu vidū. Oficiālās propagandas plūsmai viņi pretstatīja pagrīdes tipogrāfijas, kurās tiek izgatavoti informatīvie materiāli par viņu garīgās pārliecības patieso būtību. Izmantojot satelītu viņi raida cenzūrai nepakļautas televīzijas programmas uz Ķīnu un, ar pilnveidotu programmu palīdzību uzlauž interneta cenzūru , kas ļauj miljoniem Ķīnas iedzīvotāju brīvi piekļūt informācijai. Viņi ir radījuši izpildītāj- un vizuālās mākslas kolektīvus, kuri nes mieru, labestību, patiesību un cerību ķīniešiem.

Šodien ir iemesls optimismam. Ar laiku arvien lielāks skaits ķīniešu atsakās tikt iesaistīti Faluņgun vajāšanās. Simtiem tūkstošu Ķīnas pilsoņu raksta vēstules Faluņgun interneta mājas lapām, izsakot savu atbalstu un solidaritāti vajātajiem Faluņgun sekotājiem. Desmitiem juristu cilvēktiesību jautājumos šobrīd aktīvi mēģina aizstāvēt Faluņgun piekritējus, neraugoties uz to, ka tā rezultātā viņiem draud advokatūras zaudēšana, ieslodzījums un pat spīdzināšanas.

Arvien vairāk ķīniešu pārvar savas bailes tikt pakļautiem vardarbībai, jo viņi ir sapratuši, ka dzīve bez apziņas brīvības nav dzīve. Viņi apzinājušies, ka tiesības uz patiesības meklējumiem un sevis pilnveidošana, ir tas, kas padara mūs par cilvēkiem. Tas ir tas, kas padara cilvēku stipru, piešķir dzīvei jēgu un padara to vērtīgu. Tas ir tas, kas sekmē nācijas vai kultūras uzplaukumu, tuvinot to dienu, kad ķīniešu nācija spēs sasniegt savu visaugstāko potenciālu, kļūstot par nāciju, kādu pasaule vēlētos to redzēt.

LAI SAŅEMTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU, LŪDZAM SAZINĀTIES AR FALUŅ DAFA INFORMĀCIJAS CENTRU

Kontakti: Geila Račlina (+1 917-757-9780), Levijs Brouds (+1 646-415-0998), Erpin Džans (+1 646-533-6147) vai Džoels Čipkars (+1 416-731-6000). Fakss: 646-792-3916;
e-pasts: contact@faluninfo.net; mājas lapa: http://www.faluninfo.net/

Informācijas pirmavots: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/7/21/118729p.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.