Šveice: 24. gadadienā kopš vajāšanu sākuma Ķīnā 21 valdības amatpersona pauž atbalstu Faluņgun

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2023. gada 20. jūlijā pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra biroja Ženēvā notika miermīlīgs Faluņgun praktizētāju mītiņš. Mītiņa dalībnieki aicināja Ķīnas komunistisko partiju (ĶKP) izbeigt nu jau 24 gadus ilgušo Faluņgun vajāšanu Ķīnā. 21 Šveices valdības amatpersona nosūtīja viņiem atbalsta vēstules, kurās nosodīja ĶKP par tās smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņi aicināja Šveices valdību stiprināt savu apņemšanos izbeigt šo vajāšanu un nodrošināt ticības un domas brīvības ievērošanu. Amatpersonas arī izteica atzinību Faluņgun praktizētājiem par viņu drosmi un neatlaidību, kā arī apliecināja savu atbalstu praktizētāju centieniem izbeigt zvērības Ķīnā.

Septiņi Federālās asamblejas deputāti un 14 kantonu un pašvaldību padomju locekļi nosūtīja atbalsta vēstules saistībā ar Faluņgun praktizētāju miermīlīgās pretošanās vajāšanai 24. gadadienu. No kreisās uz labo, no augšas uz leju: Nacionālās padomes loceklis Žans Pjērs Grīns, Ženēvas Lielās padomes locekle Liza Mazone, Nacionālās padomes locekle Lorensa Felmane-Rīle, Nacionālās padomes locekle Leonora Poršeta, Nacionālās padomes loceklis Kristiāns Dandress, Nacionālās padomes loceklis Tomass Blēzi, Nacionālās padomes loceklis Filips Nantermods, Ženēvas Valsts padomes loceklis Žans Šarls Riels, Ženēvas Valsts padomes loceklis Tomass Vengers, Ženēvas Valsts padomes loceklis Filips de Ružmons, Ženēvas pilsētas padomes loceklis Džons Rossi, Valē kantona Padomes locekļa aizstājējs Maksims Moiks, Valē kantona Padomes loceklis Matjē Klērs, Fribūras kantona Padomes loceklis Jubērs Daflons, Neišateles kantona Padomes locekle Marī Kloda Falē, Neišateles kantona Padomes loceklis Niels Smits, Neišateles kantona Padomes loceklis Rišārs Žigons, Neišateles kantona Padomes loceklis Blēzs Fivazs, Neišateles kantona Padomes locekle Asamoi Roza Ljēvra, Valdetraversas pilsētas Padomes locekle Naomi Humberta, Juras kantona Padomes loceklis Nikolā Žirārs.

Nacionālās padomes loceklis: "Es stingri atbalstu Faluņgun vajāšanas izbeigšanu"

Nacionālās padomes loceklis Žans Pjērs Grīns.

Nacionālās padomes loceklis Žans Pjērs Grīns (Jean-Pierre Grin) savā vēstulē rakstīja: "Es atbalstu Eiropas Parlamenta 2022. gada 5. maijā pieņemto rezolūciju saistībā ar ziņojumiem par to, ka Ķīnā turpinās orgānu izņemšana. Es jau esmu aicinājis ES un tās dalībvalstis aktualizēt orgānu izņemšanas problēmu, veidojot attiecības ar trešajām valstīm."

Viņš arī norādīja: "Es aicinu Ķīnu pilnībā ievērot Pasaules Veselības organizācijas prasības par orgānu ieguves pārredzamību un izsekojamību. Tāpat kā eksperti, arī es aicinu Ķīnu ātri reaģēt uz apgalvojumiem par orgānu izņemšanu un ļaut starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām veikt neatkarīgu pārbaudi."

Ženēvas Lielās padomes locekle Liza Mazone.

Ženēvas Lielās padomes locekle Liza Mazone (Lisa Mazzone) rakstīja: "Izsaku jums atzinību par jūsu drosmi, neatlaidību un rīcību. Arī es pievienošos jums, lai turpinātu nepieciešamās darbības."

Viņa piebilda: "Es apņēmīgi atbalstu Faluņgun vajāšanas izbeigšanu. Mēs turpināsim stingri prasīt, lai Šveices varas iestādes ieņem skaidru nostāju un rīkojas, lai pārtrauktu orgānu izņemšanu no minoritāšu grupām Ķīnā, tostarp Faluņgun praktizētājiem, kā arī citu necilvēcīgu izturēšanos."

Nacionālās padomes locekle Lorensa Felmane-Rīle.

Lorensa Felmane-Rīle (Laurence Fehlmann Rielle), Nacionālās padomes locekle, savā vēstulē rakstīja: "Faluņgun ir pilnveidošanās forma, kuras pamatā ir cieņa pret cilvēciskām vērtībām, tādām kā Īstenība, Labestība, Pacietība. Šobrīd to praktizē vairāk nekā 100 valstīs. Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Parlamenta un vairāku nevalstisko organizāciju ziņojumos un deklarācijās ir pausts nosodījums par šādu satriecošu un neiedomājamu vajāšanu. Viens no necilvēcīgas attieksmes veidiem, no kuras cieš Faluņgun praktizētāji, ir orgānu izņemšana."

Rīles kundze arī norādīja: "Kādus noziegumus šie nevainīgie cilvēki ir izdarījuši, lai būtu pelnījuši tik nežēlīgu apspiešanu? Vai pilnveidošanās tiek uzskatīta par noziegumu? Vai ticēt universālajiem principiem – Īstenībai, Labestībai, Pacietībai – ir noziegums? Gluži pretēji – mūsu pasaulei šādas vērtības ir ļoti nepieciešamas! Mums jāturpina nosodīt ĶKP darbības, kas pārkāpj cilvēktiesības. Es aicinu Šveices valdību būt stingrākai un pielikt lielākas pūles, lai izbeigtu šo apspiešanu, nodrošinātu ticības un domas brīvības ievērošanu."

Rīles kundze pauda pilnīgu atbalstu Faluņgun praktizētājiem, uzslavēja viņu drosmi un nelokāmo apņēmību, kā arī izteica pārliecību, ka viņu tuvinieki, kā arī citi Faluņgun praktizētāji kādu dienu varēs atgūt brīvību un atgriezties savā dzimtenē, lai dzīvotu normālu dzīvi Ķīnā.

Nacionālās padomes locekle: "Faluņgun praktizētāju ilgstošie, miermīlīgie un racionālie protesti ir patiešām apbrīnojami"

Nacionālās padomes locekle Leonora Poršeta.

Nacionālās padomes locekle Leonora Poršeta (Léonore Porchet) rakstīja: "Starptautiskajai sabiedrībai ir jāsoda ĶKP par pastrādātajiem grēkiem, vajājot Faluņgun."

Viņa uzsvēra: "Jo īpaši orgānu izņemšana bez [cilvēka] piekrišanas ir briesmīgs noziegums. Valdība, kas pieļauj cilvēku nogalināšanu orgānu dēļ, ir izdarījusi noziegumu pret cilvēci."

Poršetas kundze uzskata, ka Faluņgun praktizētāju centieni visu šo gadu garumā ir patiesi apbrīnojami un iedvesmojoši. Viņa pateicās viņiem par uzticību miermīlīgai, racionālai pretestībai un pauda cerību, ka kādu dienu Ķīna kļūs līdzīga Šveicei, kurā tiks ievērota ticības un domas brīvība – pamattiesības, ko aizsargā konstitūcija.

Nacionālās padomes loceklis Kristiāns Dandress.

Nacionālās padomes loceklis Kristiāns Dandress (Christian Dandrès) rakstīja: "Es sūtu jums šo atbalsta vēstījumu, saskaroties ar ĶKP nepārtraukto nežēlību un apspiešanu."

"Es domāju, ka atbalstīt jūs cīņā pret šādu nežēlīgu vajāšanu un jūsu centienus panākt, lai Ķīna ievērotu cilvēktiesības un demokrātiju, ir pamatpienākums, un tas ir arī izšķirošs faktors miera un cilvēka cieņas uzturēšanai pasaulē."

Nacionālās padomes loceklis Tomass Blēzi.

Nacionālās padomes loceklis Tomass Blēzi (Thomas Bläsi) rakstīja: "Es apliecinu jums savu atbalstu. Esmu pret jebkāda veida spīdzināšanu un vardarbību attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem."

Nacionālās padomes loceklis: "Faluņgun vajāšana ir šausminoša, un es paužu tai visstingrāko nosodījumu"

Nacionālās padomes loceklis Filips Nantermods.

Nacionālās padomes loceklis Filips Nantermods (Philippe Nantermod) savā vēstulē norādīja: "Nevienai politiskajai varai nevajadzētu vajāt savus cilvēkus par viņu pārliecību. Faluņgun praktizētāju vajāšana ir šausminoša. Es bez svārstīšanās izsaku tai savu visstingrāko nosodījumu."

Ženēvas valsts Padomes loceklis: "Universālās vērtības – Īstenība, Labestība, Pacietība – ir cilvēka cieņas pamats"

Ženēvas Valsts padomes loceklis Žans Šarls Riels.

Ženēvas Valsts padomes loceklis Žans Šarls Riels (Jean-Charles Rielle) rakstīja: "Esmu šeit kopš Faluņgun praktizētāju vajāšanas sākuma, jums līdzās. Mēs turpinām neatlaidīgi aicināt Ķīnas valdību pārtraukt šo vajāšanu."

"Ķīnā Faluņgun sekotāji tiek aizvesti uz īpašām vietām, piespiedu darba nometnēm un slimnīcām, lai izņemtu viņiem orgānus, viņi pat tiek spīdzināti līdz nāvei. ĶKP vajadzētu kaunēties par šo ticīgo cilvēku apspiešanu."

Viņš arī teica: "Universālās vērtības – Īstenība, Labestība, Pacietība – ir cilvēka cieņas pamats."

Ženēvas Valsts padomes loceklis Tomass Vengers.

Ženēvas Valsts padomes loceklis Tomass Vengers (Thomas Wenger) rakstīja "Šajā starptautiskajā pilsētā Ženēva, cilvēktiesības, miermīlīgs dialogs, lūdzu, atcerieties, Vispārējā cilvēktiesību deklarācija garantē, ka ikviens ir dzimis, lai būtu brīvs, un pret viņu ir jāizturas vienlīdzīgi cieņā un tiesībās."

Viņš piebilda: "Šodien, 2023. gada 20. jūlijā, Faluņgun sekotāji joprojām tiek apcietināti, spīdzināti un ieslodzīti. Ar to nedrīkst samierināties. Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā minētie principi ir jāpiemēro visā pasaulē, tostarp Ķīnā. Katram no mums ir jābūt uzticīgam šo cilvēktiesību aizstāvēšanā. Es to daru no visas sirds."

Ženēvas Valsts padomes loceklis Filips de Ružmons.

Ženēvas Valsts padomes loceklis Filips de Ružmons (Philippe de Rougemont) savā vēstulē rakstīja: "Tieši pateicoties jūsu neatlaidīgajiem centieniem protestēt pret šo vajāšanu, šī sabiedrība var turpināt attīstīties pozitīvā virzienā."

"Iedzīvotāju dzīvības aizsargāšana ir valdības galvenā prioritāte, kas ir svarīgāka par visu pārējo. Nosūtot viņus uz cietumiem vai darba nometnēm tikai tāpēc, ka viņi neatlaidīgi pieturas noteiktām ideoloģijām (piemēram, Faluņgun), un izņemot orgānus no viņu ķermeņiem, Ķīnas valdība savas tautas priekšā ir zaudējusi tiesības būt par valdību. Mēs esam kopā ar praktizētājiem un ceram, ka šīs valsts valdība ievēros ļaužu cilvēktiesības neatkarīgi no viņu reliģijas vai pārliecības."

Ženēvas pilsētas padomes loceklis Džons Rossi.

Ženēvas pilsētas padomes loceklis Džons Rossi (John Rossi) rakstīja: "Es jūs aizstāvu un atbalstu jūsu centienus izbeigt šo cilvēces traģēdiju. Lūdzu, turpiniet nerimstoši cīnīties, jo tas ir pareizi."

Valē kantona Padomes locekļa aizstājējs Maksims Moiks.

Valē kantona Padomes locekļa aizstājējs Maksims Moiks (Maxime Moix) savā vēstulē atzīmēja: "Gadu no gada Ķīnā notiekošās vajāšanas, jo īpaši Faluņgun praktizētāju apspiešana, tiek reģistrētas. Arvien vairāk cilvēku sadarbojas, lai atklātu šo vajāšanu."

Valē kantona Padomes loceklis Matjē Klērs.

Valē kantona Padomes loceklis Matjē Klērs (Mathieu Clerc) rakstīja: "Cilvēktiesību ievērošanai vajadzētu būt katras sabiedrības pamatam. Šīs cilvēktiesības ir neatņemamas, un tās nedrīkst pārkāpt."

Fribūras kantona Padomes loceklis Jubērs Daflons.

Fribūras kantona Padomes loceklis Jubērs Daflons (Hubert Dafflon) rakstīja: "Dažādās pasaules daļās tiek pārkāptas cilvēka pamatbrīvības un demokrātijas principi. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk Faluņgun ir pelnījis mūsu beznosacījumu atbalstu."

Neišateles kantona Padomes locekle Marī Kloda Falē.

Neišateles kantona Padomes locekle Marī Kloda Falē (Mary-Claude Fallet) savā vēstulē rakstīja: "Kā var pat domāt par to, lai izskaustu cjigun, kura pamatā ir miermīlīga kultūras tradīcija un tradicionālās vērtības – Īstenība, Labestība, Pacietība? Pateicoties tā labvēlīgajai ietekmei uz veselību. 20. gadsimta 90. gadu beigās Ķīnā Faluņgun praktizēja aptuveni 100 miljoni cilvēku. Iedomājieties, cik daudz cilvēku piedzīvoja šādu nežēlību."

Viņa piebilda: "Mēs nevēlamies, lai šādas barbariskas darbības atkārtojas, un es ceru, ka mana vēstule palīdzēs izbeigt šo vajāšanu un mans atbalsts sniegs mierinājumu upuriem un viņu ģimenēm."

Neišateles kantona Padomes loceklis Niels Smits.

Neišateles kantona Padomes loceklis Niels Smits (Niel Smith) rakstīja, ka pilnībā atbalsta Faluņgun praktizētāju aktivitātes, atzīmējot miermīlīgās pretošanās 24. gadadienu. Viņš sacīja: "Es ceru, ka aicinājumi no Šveices un visas pasaules var palīdzēt tiem, kas tiek spīdzināti par viņu cieņu pret patiesumu, labestību un pacietību, atgūt brīvību un dot cerību viņu ģimenēm."

Neišateles kantona Padomes loceklis Rišārs Žigons.

Neišateles kantona Padomes loceklis Rišārs Žigons (Richard Gigon) rakstīja: "Izsaku savu solidaritāti un nemainīgu atbalstu. Es atbalstu jūsu nesalaužamo drosmi un atbalstu jūsu nepārtrauktos, miermīlīgos, 24 gadus ilgos aicinājumus pretoties šai vajāšanai. Ceru, ka kādu dienu visi Faluņgun praktizētāji varēs atgriezties dzimtenē un atkal apvienoties ar ģimeni, nenokļūs cietumos, darba nometnēs un smadzeņu skalošanas centros, izvairīsies no masu slepkavībām, spīdzināšanas, orgānu izņemšanas, kas notiek katru dienu, īsāk sakot, būs brīvi no nežēlīgām un ļaunām darbībām."

Neišateles kantona Padomes loceklis Blēzs Fivazs.

Neišateles kantona Padomes loceklis Blēzs Fivazs (Blaise Fivaz) rakstīja sekojošo: "Es paužu atbalstu visām ģimenēm, kuras piedzīvojušas asiņainas vajāšanas un slepkavības, tādēļ, ka praktizē Faluņgun un tic Īstenībai, Labestībai un Pacietībai. Mums ir jāaizsargā domas un ticības brīvība!

Es stingri nosodu ĶKP par šādām darbībām pret cilvēktiesībām. 24 gadus ilgs slaktiņš, 24 gadus ilgas spīdzināšanas, 24 gadus ilgas ciešanas – tas ir nepieņemami! Mums ir nekavējoties jāizbeidz šādi genocīda noziegumi pret Faluņgun praktizētājiem un minoritāšu grupām Ķīnā! Mums ir jāturpina nerimstoši nosodīt šādus noziegumus."

Neišateles kantona Padomes locekle Asamoi Roza Ljēvra.

Neišateles kantona Padomes locekle Asamoi Roza Ljēvra (Assamoi Rose Lièvre) rakstīja: "Faluņgun praktizētāji ir nevainīgi. Kopš 1999. gada 20. jūlija viņi tiek vajāti tikai tāpēc, ka tic Īstenības, Labestības, Pacietības filozofijai, kuru viņi praktizē, lai uzlabotu veselību."

Viņa turpināja: "24 miermīlīgas apelācijas gadi, 24 gadus ilguši klusi, miermīlīgi protesti pret ĶKP īstenoto Faluņgun praktizētāju nežēlīgo apspiešanu un orgānu izņemšanu no viņu ķermeņiem, lai gūtu milzīgu komerciālu peļņu."

Vēstules noslēgumā viņa uzsvēra: "Es stingri nosodu visas ĶKP darbības, kas pārkāpj cilvēktiesības. Mums jāturpina atklāt šos noziegumus, kas vērsti pret Faluņgun praktizētājiem! Šiem ilgajiem asinsizliešanas un ciešanu gadiem ir jābeidzas pēc iespējas ātrāk! Manas domas un vēlējumi ir veltīti arī visām tām ģimenēm, kuras gadu gaitā ir cietušas, jo bijušas atšķirtas no saviem mīļajiem."

Valdetraversas pilsētas Padomes locekle Naomi Humberta.

Valdetraversas pilsētas Padomes locekle Naomi Humberta (Naomi Humbert) rakstīja: "Mums ir jāturpina pacelt savas balsis, neatkarīgi no tā, vai tās ir klusas vai skaļas, un apvienojoties kopā, mēs turpināsim nepagurstoši nosodīt šādas darbības, kas pārkāpj cilvēktiesības, lai mūsu pamattiesības brīvi domāt un ticēt tiktu ievērotas."

Juras kantona Padomes loceklis Nikolā Žirārs.

Juras kantona Padomes loceklis Nikolā Žirārs (Nicolas Girard) rakstīja: "Faluņgun praktizētāju miermīlīgās pretošanās 24. gadadienas priekšvakarā es vēlreiz pārskatīju Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Apstājies pie 15. panta, es sajutos ārkārtīgi neērti, sava veida neizpratnē! Kā tā dēvētā modernā valsts (Ķīnas Tautas Republika) var pārkāpt konstitūciju, kas tika izstrādāta pirms 75 gadiem?"


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/31/210557.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.