Vācija: valdības tīmekļa vietnē publicēta vēstule, kurā pausts atbalsts Faluņ Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2023. gada 20. jūlijā Vācijas federālās valdības komisāra reliģijas un ticības brīvības jautājumos tīmekļa vietnē tika publicēta vēstule, kurā pausts atbalsts Faluņ Dafa. Raksta autors Franks Švābe (Frank Schwabe) nosodīja Ķīnā notiekošo Faluņ Dafa vajāšanu un pauda atzinību praktizētāju 24 gadus ilgajiem centieniem to izbeigt. Franks Švābe ir Vācijas Parlamenta deputāts no Sociāldemokrātiskās partijas un federālās valdības komisārs reliģijas un ticības brīvības jautājumos.


Federālās valdības komisāra Franka Švābes vēstules ekrānuzņēmums no Komisāra reliģijas un ticības brīvības jautājumos tīmekļa vietnes.

Vēstules ievaddaļā teikts: "Saistībā ar daudzajiem pasākumiem, kuri pievērš uzmanību vajāšanai pret Faluņ Dafa organizāciju, federālās valdības komisārs Franks Švābe sūta sveicienus cietušajiem."

Franks Švābe un viņa vēstule.

Savā vēstulē Švābes kungs rakstīja: "Kā federālās valdības komisārs reliģijas un ticības brīvības jautājumos, es sūtu jums šo sveicienu. Šodien labprāt būtu personīgi piedalījies [pasākumā, lai paustu protestu pret vajāšanu]. Es vēlos vērst jūsu uzmanību uz Ķīnas valsts nežēlīgo izturēšanos pret cilvēkiem, kuri praktizē savu ticību.

Faluņ Dafa praktizētāji ir cietuši no plaša mēroga vajāšanām vairāk nekā 24 gadus. Izsakām jums visdziļāko līdzjūtību un atbalstu. Faluņ Dafa kā garīga kopiena, kuras pamatā ir Īstenība, Labestība un Pacietība, kā izskatās, rada nopietnus draudus Ķīnas varas iestādēm.

Ķīnas varas iestādes līdz šim nav spējušas un nav vēlējušās atspēkot ziņojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem, vajāšanu, nelikumīgu aizturēšanu un tā sauktajiem pāraudzināšanas pasākumiem.

Neiedomājami ir arī tas, ka Ķīnas režīms nelikumīgi izņem orgānus ieslodzītajiem Faluņ Dafa sekotājiem. Tas mani dziļi apbēdina.

Es vēlreiz aicinu Ķīnas valdību ievērot starptautiskās tiesības un aizsargāt cilvēktiesības, tostarp tiesības brīvi praktizēt reliģiju un ticību. Tai būtu arī jānodrošina pārredzamība par to, kā Ķīnā tiek iegūti orgāni transplantācijai, un jānodrošina starptautiskajai sabiedrībai brīva piekļuve tiesas sēdēm un cietumiem – tas ir vienīgais veids, kā risināt šos nopietnos apsūdzības jautājumus.

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka reliģijas, ticības un garīgās pārliecības brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām un ir būtiski svarīgas brīvai un taisnīgai sabiedrībai. Mums arī jāapzinās, ka visā pasaulē ir daudz cilvēku, kuri tiek vajāti par savu pārliecību un uzticību reliģijas un ticības brīvībai.

Izteiksim atzinību [praktizētājiem] un apņemsimies iestāties par tādu pasauli, kurā tiek ievērota reliģijas un ticības brīvība, cilvēktiesības un vārda brīvība. Lai Faluņgun praktizētāju piemiņa iedvesmo mūs drosmīgi un bezbailīgi strādāt brīvākas sabiedrības labā.

Varat būt droši, ka es arī turpmāk būšu jums pieejams un kopā ar jums aizstāvēšu tiesības uz reliģijas, garīguma un ticības brīvību."

Tīmekļa vietnes adrese: https://religionsfreiheit.bmz.de/religionsfreiheit-de/aktuelles/grusswort-falun-dafa-168906


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210718.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.