Dr. Terija Mārša: "Nostāties vēstures pareizajā pusē"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2023. gada 7. jūlijā ASV Apelācijas tiesa 9. apgabalā nāca klajā ar atzinumu, ar kuru atcēla zemākās instances tiesas lēmumu noraidīt Faluņgun praktizētāju ierosināto lietu pret Cisco Systems. Savā prasības pieteikumā prasītāji apgalvo, ka tehnoloģiju uzņēmums palīdzēja un atbalstīja vardarbīgu apspiešanas kampaņu (doudžen), ko Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) īstenoja pret miermīlīgajiem šīs ticības grupas pārstāvjiem. Dr. Terija Mārša uzskata, ka šis notikums ir "milzīga cilvēktiesību un Faluņgun uzvara".

Dr. Mārša ir vadošais advokāts, kas pārstāv prasītājus šajā lietā un "Cilvēktiesību juridiskā fonda" izpilddirektore Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā. Viņa ir strādājusi pie šīs lietas pēdējos 15 gadus 13 prasītāju – Faluņgun praktizētāju un viņu radinieku grupas – vārdā.

 
Dr. Terija Mārša.

Kā norāda Dr. Mārša, "Faluņgun ir austrumu garīgās prakses veids, kas māca saviem sekotājiem to, kā ikdienas dzīvē iekļaut īstenību, labestību un pacietību, kā arī nodarboties ar tā dēvēto "pilnveidošanos", lai sasniegtu apskaidrību." Saskaņā ar ASV likumiem Faluņgun ir kvalificējams kā reliģija, ciktāl Faluņgun principi un prakse atbilst reliģijas juridiskajai definīcijai, ko noteikusi katra Apgabaltiesa Amerikas Savienotajās Valstīs.

Lieta, kas uzsākta pirms 15 gadiem

Dr. Mārša nolēma uzsākt šo lietu Senāta Tieslietu komitejas 2008. gada maija sēdē, kurā Cisco vadītājs liecināja par sava uzņēmuma saistību ar ĶKP novērošanas aparātu Golden Shield, ko tā daļēji izveidoja, lai vardarbīgi apspiestu Faluņgun piekritējus un citas sociālās minoritātes. Tas notika, "iztaujājot Cisco viceprezidentu par konkrētiem uzņēmuma PowerPoint programmā izstrādātajiem iekšējiem dokumentiem".

Saskaņā ar uzklausīšanas sēdes stenogrammu, atbildot uz jautājumiem, Cisco viceprezidents atzina, ka "Cisco iekšējā prezentācijā bija iekļauts Ķīnas valdības oficiālais paziņojums par naidīgu elementu, tostarp reliģisko organizāciju, apkarošanu". Citos Cisco paziņojumos tajos pašos vai ar tiem saistītos dokumentos tiek solīts īstenot "cīņas kampaņu" pret Faluņgun un tā raksturota kā "ienesīga iespēja" uzņēmumam.

Pēc trīs gadus ilgušas izmeklēšanas 2011. gadā Dr. Mārša ASV Kalifornijas Ziemeļu apgabala apgabaltiesā iesniedza lietu Doe v. Cisco, pamatojoties uz pierādījumiem, ko savākuši Faluņgun piekritēji, tostarp vairāki tehnoloģiju eksperti.

Kāpēc Cisco palīdzēja ĶKP?

"Cisco bija viens no augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, kas cīnījās par piekļuvi Ķīnas tehnoloģiju tirgum," skaidro Dr. Mārša. "Kā apgalvots mūsu prasības pieteikumā, lai nodrošinātu piekļuvi ienesīgajam tehnoloģiju tirgum Ķīnā, atbildētāji piedāvāja, projektēja un izstrādāja vairākus augsta līmeņa risinājumus, piemēram, lietojumprogrammu integrāciju, kas palīdzētu valsts drošības dienestu darbiniekiem un partijas aģentiem identificēt, apcietināt un piespiedu kārtā pārveidot Faluņgun sekotājus Ķīnā."

Pamatojoties uz šiem un līdzīgiem apgalvojumiem prasības pieteikumā cita starpā tiek apgalvots, ka Cisco vadītāji ir pārkāpuši "Spīdzināšanas upuru aizsardzības likumu" un Cisco ir pārkāpis "Ārvalstnieku deliktu statūtus" (Likums par noziedzīgiem nodarījumiem pret ārvalstniekiem).

"Spīdzināšanas upuru aizsardzības likums" ļauj ASV federālajām tiesām saukt pie atbildības jebkuru personu, kas "ārvalsts vārdā" pakļauj ASV pilsoni spīdzināšanai vai ārpustiesas nogalināšanai, pat ja šie pārkāpumi notiek ārvalstīs," sacīja Dr. Mārša.

Turklāt viņa piebilda, ka "9. apgabala tiesas kolēģija atcēla apgabaltiesas lēmumu noraidīt šo prasību, jo prasītājs Lī bija iesniedzis pamatotus pierādījumus tam, ka atbildētāji Čamberss un Čungs ir sekmējuši un atbalstījuši spīdzināšanu."

Apelācijas spriedums un ekspertu atzinumi

Neraugoties uz daudzajiem šķēršļiem, kas bija jāpārvar, lai veiksmīgi iesniegtu prasību saskaņā ar "Ārvalstnieku deliktu statūtu" pārkāpumiem, 9. apgabala tiesa atzina, ka prasītāji ir snieguši pienācīgus pierādījumus tam, ka atbildētājs (Cisco) ir palīdzējis īstenot un atbalstījis iespējamos starptautisko tiesību pārkāpumus, kas cita starpā ietver spīdzināšanu.

Tiesnese Mārša Berzona, 9. apgabala tiesas lēmuma autore, tā ievaddaļas kopsavilkumā norādīja: "Prasītāji pārliecinoši apgalvoja, ka korporatīvais atbildētājs Cisco sniedza palīdzību [Ķīnas komunistiskajai] partijai un Ķīnas valsts drošības dienestam, kas būtiski ietekmēja šo struktūru īstenotos starptautisko tiesību pārkāpumus."

Apelācijas sūdzību atbalstīja divi amici curiae (personas vai organizācijas, kas palīdz tiesai, sniedzot tai ar lietu saistītu informāciju) ekspertu atzinumi, ko iesniedza nevalstiskās cilvēktiesību organizācijas EarthRights un Electronic Frontier Foundation. Trešo amici curiae ziņojumu iesniedza bijušais Amerikas Savienoto Valstu pilnvarotais vēstnieks kara noziegumu jautājumos Deivids Šefers.

Iespējamā Cisco reakcija

Saskaņā ar Dr. Māršas teikto, Cisco, visticamāk, iesniegs prasību izskatīt lietu en banc (sēde, kurā lietu izskata viss tiesas sastāvs, nevis viens tiesnesis vai mazāka tiesnešu grupa), lūdzot visu 9. apgabala tiesas kolēģiju atcelt ekspertu secinājumus.

9. apelācijas tiesa ir lielākā no 13 federālajām apelācijas tiesām, un tās jurisdikcija ir tikai vienu līmeni zemāka par Augstākās tiesas jurisdikciju. ASV Konstitūcijā nav noteikts Augstākās tiesas tiesnešu skaits; 1869. gadā Kongress noteica deviņu tiesnešu skaitu, un tiesas sastāvs ir nemainīgs līdz pat mūsdienām. 9. apgabala Apelācijas tiesā pašlaik ir 29 tiesneši.

Kā norādīja Dr. Mārša, 9. apgabala tiesas lēmums ir labs vēstījums Faluņgun piekritējiem Ķīnā, kuri, viņasprāt, tiek spīdzināti un pakļauti citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, pamatojoties tikai uz to, ka viņi praktizē Faluņgun reliģiju.

Nostāties vēstures pareizajā pusē

Dr. Mārša sacīja, ka šī lieta "ir spēcīgs signāls" Faluņgun praktizētājiem, "atgādinot viņiem, ka "viņi stāv pareizajā vēstures pusē, un ka šis tiesas atzinums ir atklājis partijas ļauno būtību un tās īstenotās vardarbīgās kampaņas pret Faluņgun piekritējiem apmērus". Viņa piebilda, ka atzinums atmasko ĶKP melus un propagandu, kā to, kas tie arī ir – meli un propaganda.

Atzinumā skaidri norādīts, ka ĶKP apgalvojums par to, ka ASV atbalsta partijas lēmumu vajāt Faluņgun ticīgos Ķīnā, ir klaji nepatiess. Partijas īstenotā Faluņgun sekotāju vajāšana ir pretrunā pamatprincipiem, kas aizsargā reliģijas brīvību un tiesības netikt spīdzinātam. Dr. Mārša piebilda, ka apbrīno Faluņgun sekotājus Ķīnā par viņu uzticību galvenajām vērtībām – Īstenībai, Labestībai un Pacietībai.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210256.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.