Dažas domas pēc raksta "Visus šos gadus Faluņgun Ķīnā vienmēr ir bijis likumīgs” izlasīšanas

Nesen publicētajā rakstā Visus šos gadus Faluņgun Ķīnā vienmēr ir bijis likumīgs tika minēti vairāki Ķīnas komunistiskā režīma izdoti dokumenti, kuros dažas konkrētas reliģiskās grupas tiek nodēvētas par sektām, lai pierādītu, ka Faluņgun vajāšanai nekad nav bijis juridiska pamata. Kāpēc? Jo šajos dokumentos Faluņgun nekad nav ticis pieminēts. Faluņgun nav un nekad nav bijis režīma noteiktajā oficiālajā aizliegto grupu sarakstā.

Lai gan, manuprāt, ir labi, ka mums ir zināma vispārēja juridiska informācija par to, ka vajāšanai nav juridiska pamata, es vēlētos aicināt draugus-praktizētājus, skaidrojot patiesību, nepiešķirt šiem dokumentiem pārāk lielu nozīmi.

Piemēram, kad mums saka, ka "kādā valstī kristietība nav likumīga", mēs uzskatām, ka kaut kas nav kārtībā ar šo valsti, nevis ar kristietību. Tāpat mums nevajadzētu pārāk uztraukties par to, kā komunistiskais režīms apzīmē Faluņgun, bet palikt pie tā, ka Faluņgun ir jābūt likumīgam visās valstīs, tostarp Ķīnā.

Džeņ, Šaņ un Žeņ (Īstenība, Labestība un Pacietība) ir Visuma augstākie principi. Ja cilvēks dzīvo saskaņā ar Īstenības, Labestības un Pacietības principiem, viņš ir cēls un godīgs cilvēks. Ja režīms vēršas pret likumpaklausīgiem Faluņgun praktizētājiem tikai viņu ticības dēļ, vai tā nav skaidra norāde, ka šis režīms ir samaitāts, nelikumīgs un ļauns?

Ārpus Ķīnas Faluņgun praktizētāji vienmēr ir varējuši likumīgi praktizēt savu ticību un runāt par to ar citiem. Tomēr Ķīnā šādas normālas darbības tiek dēvētas par "nelikumīgām", lai gan režīms nespēj sniegt nekādu juridisku pamatojumu saviem apgalvojumiem.

Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) likumi, atklāti sakot, pastāv tikai ļaunās partijas interešu aizsardzībai. ĶKP pakļautībā esošā tiesībaizsardzība nešķiro labo no ļaunā vai pareizo no nepareizā, bet tiek izmantota tikai kā instruments, lai nodrošinātu to, kas ir visizdevīgākais partijai, "lielajai, varenajai un pareizajai" par kādu tā sevi pasludinājusi uz visiem laikiem.

Šodien starptautiskā sabiedrība ir vienisprātis, ka komunistiskajā Ķīnā nav tiesiskuma. Vienīgais īstais likums ir klausīt partijai, pat ja tas nozīmē veicināt ļaunumu un kaitēt tiem, kas nav izdarījuši neko sliktu.

Tā ir taisnība, ka ĶKP nevienā no šiem dokumentiem nekad nav pieminējusi Faluņgun. Patiesībā nekad nav bijis pieņemts likums, kas kriminalizētu Faluņgun. Kā es saprotu, ĶKP nebija neviena rakstiska likuma par Faluņgun kriminalizēšanu, jo to izdarīt bija sarežģīti. Lai kaut ko vai kādu kriminalizētu, ĶPK vispirms ir jāraksturo šī lieta vai persona.

Tāpēc, ja tā būtu vēlējusies pieņemt likumus par šīs prakses aizliegšanu, tai būtu jāpaskaidro, kas ir Faluņgun. Tas varētu pamudināt daudzus meklēt Faluņgun grāmatas, lai uzzinātu, kas ir bijis aizlieguma iemels. Partija nevēlējās, lai tas notiktu, jo sabiedrība viegli saprastu, ka Faluņgun vienkārši māca cilvēkus sekot principiem "Īstenība, Labestība, Pacietība".

Tādēļ partija ķērās pie Faluņgun nomelnošanas ar savas apmelojošās propagandas palīdzību un pasludināja Faluņgun par kultu, nepieņemot nekādus likumus, un vienlaikus iznīcināja Faluņgun grāmatas un materiālus, lai neļautu sabiedrībai uzzināt, kas patiesībā ir Faluņgun. Tā izmantoja savus milzīgos propagandas ruporus, lai noskaņotu masas pret Faluņgun, izmantojot nomelnošanu plašsaziņas līdzekļos, un efektīvi izskaloja Ķīnas iedzīvotāju smadzenes, liekot viņiem ticēt, ka Faluņgun "ir pelnījis to, ko saņēmis".

Lai ko ĶKP darītu, tās galvenais mērķis vienmēr ir bijis attaisnot un turpināt vajāšanas. Tāpēc pat tad, kad mēs skaidrojam patiesību, atsaucoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, mums jābūt uzmanīgiem.

Piemēram, lai gan Ķīnas Augstākās tautas tiesas un Augstākās tautas prokuratūras izdotajā "Lēmumā par kulta organizāciju aizliegšanu un kulta darbību novēršanu un sodīšanu par tām" nav pieminēta Faluņgun kustība, tajā nepārprotami norādīts, ka savas garīgās pārliecības uzturēšana un faktu izskaidrošana tiek uzskatīta par noziedzīgu darbību.

Un vēl – lai gan Sabiedriskās drošības ministrija neiekļāva Faluņgun savā 2000. gadā izdotajā kultu sarakstā, pirms tam tā bija publicējusi daudzus citus dokumentus, kas bija tieši vērsti pret Faluņgun.

Ja mēs pārāk daudz akcentēsim faktu, ka Faluņgun nav iekļauts kultu sarakstā, mēs patiesībā samazināsim ĶKP ļaunumu un, iespējams, liegsim sev iespēju pilnībā atklāt vēl briesmīgākos vajāšanas aspektus.

Atkārtoju, ka Faluņgun likumība neizriet no likumiem, kas ir spēkā Ķīnā vai jebkur citur. Lai izbeigtu vajāšanas, mums jāpaļaujas uz patiesības par šīm vajāšanām celšanu gaismā, nevis jāatsaucas uz ĶKP politiku, noteikumiem un likumiem.

Iepriekšminētais ir mana ierobežotā izpratne. Lūdzu, izlabojiet, ja kaut kas nav pareizi.

Redaktora piezīme: šis raksts atspoguļo tikai autora izpratni viņa pašreizējā pilnveidošanās stāvoklī, un ir paredzēts praktizētāju pieredzes apmaiņai, lai varētu "salīdzināt mācoties, salīdzināt pilnveidojoties". (Patiesa pilnveidošanās, Hun Jiņ).

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202925.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.