ASV Valsts departamenta ikgadējais ziņojums par reliģisko brīvību izgaismo Faluņgun vajāšanu Ķīnā

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

ASV Valsts departaments 2. jūnijā publicēja ziņojumu par starptautisko reliģisko brīvību 2021. gadā. Šajā ziņojumā ar detalizētiem piemēriem tiek secināts, ka Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) turpina vajāt Faluņgun praktizētājus Ķīnā.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens 2022. gada 2. jūnijā publiskoja Starptautisko ziņojumu par reliģijas brīvību 2021. gadā.

"ĶTR turpina vajāt citu reliģiju sekotājus, kurus tā uzskata par neatbilstošiem Ķīnas komunistiskās partijas doktrīnai," 2. jūnijā preses konferencē sacīja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens. Tas ietver "šķēršļu radīšanu saistībā ar nodarbinātību un dzīves vietu" tādām grupām kā Faluņgun.

ASV Valsts departamenta Starptautiskās reliģijas brīvības biroja īpašais vēstnieks Rašads Huseins, kas vadīja komiteju, kura bija atbildīga par šī gada ziņojuma sagatavošanu, sacīja: "Reliģijas brīvība ir būtiska Amerikas vēstures sastāvdaļa. Mūsu valsti gadsimtiem ilgi veidoja cilvēki, kuri bēga no reliģiskām vajāšanām. Tāpēc ir dabiski, ka reliģijas brīvība tika iekļauta Amerikas dibināšanas dokumentos, tostarp mūsu Konstitūcijas Tiesību bila pirmajā labojumā. Reliģijas brīvība ir arī universālas tiesības, kas nostiprinātas vairākos starptautiskos dokumentos un nolīgumos, tostarp Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā."

Pandēmijas laikā apspiešana turpinās

Lai gan Ķīnas Konstitūcija paredz reliģiskās pārliecības brīvību, tā acīmredzami seko ĶKP faktu interpretācijai un pieļauj tikai tā sauktās "normālās reliģiskās aktivitātes", nedefinējot jēdzienu "normālās". Tas ir novedis pie daudzu reliģisko grupu nežēlīgas apspiešanas.

"Saskaņā ar Minghui.org (ar Faluņgun saistīts izdevums) interneta vietnē publicēto informāciju, gada laikā vajāšanas rezultātā par savu ticību miris 101 Faluņgun praktizētājs, savukārt 2020. gadā – 107 praktizētāji. Gan Minhui.org, gan Faluņ Dafa informācijas centrs ziņoja, ka milicija ir arestējusi vairāk nekā 5000 praktizētājus un vajājusi vairāk nekā 9000 citus praktizētājus," teikts ziņojumā.

Ziņojumā norādīts, ka pandēmijas laikā šie skaitļi nav samazinājušies. Faktiski ĶKP pastiprināja savu kampaņu pret reliģiskajām grupām, kuras tā dēvēja par "sektām", un izplatīja naida propagandu, lai tās nomelnotu.

Vajāšana neaprobežojas tikai ar aizturēšanu. Vairākas grupas, tostarp Faluņgun praktizētāji, "ziņoja par nopietnu sociālo diskrimināciju nodarbinātības, dzīves vietas un uzņēmējdarbības iespēju jomā". Tāpēc ASV ir sākušas piemērot sankcijas dažām ĶKP amatpersonām par reliģisko vajāšanu.

Aizturēšana un spīdzināšana

Pirms 1999. gadā sākās Faluņgun vajāšana, Ķīnas valdība lēsa, ka praktizētāju skaits sasniedz aptuveni 70 miljonus. Daudzi avoti ir apstiprinājuši, ka "ĶKP uztur ārpus likuma ietvariem pastāvošu, partijas vadītu drošības aparātu, lai iznīcinātu Faluņgun kustību un citas organizācijas".

Nevalstiskās cilvēktiesību organizācijas Dui Hua Foundation Politisko ieslodzīto datu bāze liecina, ka 2021. gada 30. septembrī par reliģisko pārliecību tika ieslodzīti 3793 cilvēki. Starp tiem 2751 ir Faluņgun praktizētāji.

Minghui.org ziņoja, ka miliči bieži bija vardarbīgi, arestējot Faluņgun praktizētājus, kam sekojusi viņu spīdzināšana apcietinājumā. Piemēram, veikala īpašnieks Li Sjaņsji no Aņjanas pilsētas, Henaņas provincē, tika arestēts 2021. gada 11. maijā par to, ka viņš tirgū runāja ar cilvēkiem par Faluņgun. Kad Li kungs aizturēšanas centrā izpildīja Faluņgun vingrojumus, uzraugi saslēdza viņu rokudzelžos un pakļāva spīdzināšanai.

"13. jūnijā varas iestādes paziņoja Li ģimenei, ka 12. jūnijā viņš nomira. Tie, kas bija redzējuši viņa ķermeni, sacīja, ka Li bija ļoti novājējis, galva pietūkusi, bet viņa mugura un ceļgali savainoti," teikts ziņojumā.

Žurnāls Bitter Winter ziņoja, ka 2021. gada 12. aprīlī varas iestādes informējušas pulkveža Guna Picji ģimeni Šaņdunas provinces Cjindao pilsētā par to, ka viņš ir nomiris cietumā. Guns bija Faluņgun praktizētājs un bijušais Šaņdunas provinces Rezerves artilērijas divīzijas štāba priekšnieka vietnieks. Lai gan amatpersonas viņa nāvi skaidroja ar "pēkšņu asinsizplūdumu smadzenēs", Guna ģimene un draugi stāstīja, ka uz viņa ķermeņa ir redzējuši spīdzināšanas pēdas.

Ļoti bieži amatpersonas atteicās atdot praktizētāju mirstīgās atliekas ģimenēm, un tā notika arī ar Hu Haņdzjao kundzi no Sjaočanas apgabala Hubejas provincē.

Minghui.org ziņoja, ka Hu Haņdzjao kundze nomira cietumā, izciešot četru gadu cietumsodu par Faluņgun praktizēšanu. Viņa tika arestēta 2021. gada 15. martā par to, ka stāstīja cilvēkiem par Faluņgun, un Sjaočanas apgabala tiesa 2021. gada jūnija beigās piesprieda viņai četru gadu cietumsodu. 13 dienas pēc tam, kad viņu pārveda uz Hubejas provinces sieviešu cietumu, cietuma administrācija 9. novembrī piezvanīja Hu vīram un paziņoja, ka viņa sieva ir mirusi. Viņas ķermenis ģimenei netika atdots.

Sistemātiski cilvēktiesību pārkāpumi

Faluņgun vajāšana ir plaši izplatīta. Atsaucoties uz Minghui.org sniegto informāciju, ziņojumā teikts, ka "milicija arestēja un vajāja Faluņgun praktizētājus visā valstī". Turklāt masveida aresti bieži notika ap 25. aprīli (1999. gadā rīkotās Faluņgun praktizētāju miermīlīgās apelācijas gadadiena) un 13. maiju (Pasaules Faluņ Dafa diena).

"Saskaņā ar Minghui.org datiem, vajāšanu pastiprināja arī "stabilitātes uzturēšanas" kampaņa pirms ĶKP simtgades jubilejas. No jūlija līdz augustam Hebejas, Heilundzjanas, Šaņdunas, Dzjiliņas, Sičuaņas, Šaņsji un Liaoninas provincēs bija vislielākais vajāto praktizētāju skaits," rakstīts ziņojumā. "Arestēto vidū bija skolotāji, restorānu darbinieki, bibliotekāri, celtnieki, rūpnīcu strādnieki, akadēmiķi, medmāsas, inženieri, lauksaimnieki, veikalu īpašnieki un daudzi pensionāri."

Tādu gadījumu ir daudz. Piemēram, 2021. gada 12. septembrī Minghui.org ziņoja, ka dažādos reģionos notikuši vairāki milicijas īstenotie vajāšanu gadījumi un praktizētāju aresti. Viena no šiem praktizētājiem bija Jana Sjaodži no Fušuņas pilsētas Liaoninas provincē. Viņa tika arestēta 10. martā par Faluņgun materiālu izplatīšanu. Uzraugi viņu pakļāva elektrošoka steku triecieniem. Vēl kāda praktizētāja bija 98 gadus vecā Caja Sjufana no Dzjiliņas pilsētas. Milicija viņu arestēja 14. maijā par runāšanu ar cilvēkiem par Faluņgun. "Caju vairākas stundas turēja metāla būrī milicijas iecirknī un veica dzīvesvietas pārmeklēšanu, pirms atbrīvoja viņu pret drošības naudu," teikts ziņojumā.

Vajāšanai tika pakļauti praktizētāji no visiem sabiedrības slāņiem. Piemēram, 20. jūlijā varas iestādes arestēja bijušo pamatskolas skolotāju no Pekinas Gunu Žuipinu. Kad sieviete uzsāka bada streiku, viņu baroja piespiedu kārtā. Trīs dienas vēlāk, 23. jūlijā, miliči arestēja Li Lihunas kundzi, vidusskolas skolotāju no Hunaņas provinces, jo viņa bija runājusi ar cilvēkiem par Faluņgun.

Vardarbības rezultātā cilvēkiem bieži tika nodarīti miesas bojājumi, tāpēc varas iestādes ķērās arī pie psiholoģiskās vardarbības. "15. augustā civilā ģērbies milicis Haņdaņas pilsētā, Hebejas provincē, piekāva Vanu Šucjiņu par to, ka tā stāstīja viņam par Faluņgun. Vanas kundzei tika salauztas divas ribas un viņu nogādāja slimnīcā," rakstīts ziņojumā. "Minghui.org ziņoja, ka Baimacjao milicijas iecirkņa priekšnieks Džans Dzje draudējis viņu nošaut un nogalināt."

Orgānu piespiedu izņemšana

Vēl viens noziegums ir orgānu piespiedu izņemšana. 14. jūnijā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs publicēja paziņojumu, kurā 11 ar ANO saistītu neatkarīgu cilvēktiesību ekspertu grupa, tostarp ANO īpašais referents reliģijas vai ticības brīvības jautājumos Ahmeds Šahīds, pauda "satraukumu par ziņojumiem saistībā ar iespējamo orgānu izņemšanu minoritātēm, tostarp Faluņgun praktizētājiem, uiguriem, tibetiešiem, musulmaņiem un kristiešiem, kas tiek turēti apcietinājumā Ķīnā," teikts ziņojumā.

Atsaucoties uz Minghui.org publicēto informāciju, ziņojumā konstatēts, ka režīms ievācis DNS, asins paraugus un citus biometriskos datus no Faluņgun praktizētājiem pret viņu gribu.

Valsts ienaidnieki

ĶKP ir ļaunprātīgi izmantojusi savu tieslietu sistēmu, lai vajātu Faluņgun. "20. aprīlī Radio Free Asia ziņoja, ka Juliņas pilsētas (Šaaņsji provincē) milicijas pārvalde apstiprināja Gao Džišena sievai, ka joprojām paturēs ieslodzījumā viņas vīru – cilvēktiesību advokātu, kurš tika apcietināts 2017. gada septembrī," teikts ziņojumā. "Iepriekš Gao ģimene nezināja, kur viņš atrodas un vai viņš ir dzīvs. Agrāk Gao tiesas procesos aizstāvēja kristiešu, Faluņgun praktizētāju un citu minoritāšu grupu pārstāvjus."

Nosaucot dažādas reliģiskās grupas par sektām (sje dzjao), ĶKP uzsāka naida propagandas izplatīšanas kampaņas, lai tās diskreditētu. Žurnāls Bitter Winter ziņoja, ka 15. aprīlī, Nacionālās drošības izglītošanas dienā, varas iestādes organizēja izstādes, kas bija daļa no kampaņas pret sje dzjao, un studenti visā valstī parakstīja solījumus atteikties no aktivitātēm nelikumīgajās reliģiskajās grupās, kuras dēvē par sektām," teikts ziņojumā.

Tas izraisīja šo grupu diskrimināciju arī no sabiedrības puses. "Kā ziņots, turpinās potenciālo vai pašreizējo īrnieku diskriminācija viņu reliģiskās pārliecības dēļ. Kopš 2017. un 2018. gada, kad sāka nopietni piemērot 2005. gada Sabiedriskās drošības pārvaldes Sodu likuma pantus, kas saistīti ar aizdomīgām darbībām, Faluņgun praktizētāji stāsta par pastāvīgām grūtībām atrast izīrētājus, kas viņiem izīrētu mājokļus," teikts ziņojumā.

Arī bērni nav izņēmums. "Novembrī Minghui.org ziņoja, ka 14. oktobrī deviņas amatpersonas devās uz Ji Šujinas kundzes mājām un lika viņai uzrakstīt vēstuli par atteikšanos no Faluņgun. Tie draudēja – ja Ji kundze neatteiksies no Faluņgun, viņas mazmeitai, vidusskolas skolniecei, nākotnē tiks liegta iespēja iestāties koledžā. Viņa atteicās to darīt," rakstīts ziņojumā.

Pēdējos gados ASV valdība ir noteikusi sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem. Piemēram, Blinkens un ASV Valsts departaments 2021. gada 12. maijā paziņoja, ka Jujam Huejam, bijušajam Sičuaņas provinces Čendu pilsētas "Centrālās vadošās grupas ķecerīgu reliģiju novēršanai un apkarošanai" vadītājam tiks piemērotas sankcijas par Faluņgun vajāšanu.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/4/201685.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.