ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisijas ikgadējais ziņojums: Faluņgun vajāšana Ķīnā turpinās

25. aprīlī tika publicēts Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās reliģijas brīvības komisijas (United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF) 2022. gada ziņojums. Komisija ir konstatējusi, ka "reliģijas brīvības situācija Ķīnā 2021. gadā ir pasliktinājusies". Atsaucoties uz Minghui.org sniegto informāciju, ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā vajāšanas dēļ dzīvību zaudējis vismaz 101 praktizētājs.

ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisija publiskoja savu 2022. gada ziņojumu preses konferencē 2022. gada 25. aprīlī.

Tūkstošiem praktizētāju tiek vajāti un arestēti

Saskaņā ar "Starptautiskās reliģiskās brīvības likuma" definīciju Ķīna šajā ziņojumā atkal tika atzīta par "īpašas bažas izraisošu valsti", jo tā "sistemātiski, ilgstoši un rupji pārkāpj reliģijas brīvību".

Ziņojumā teikts, ka Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) ir ne tikai aizliegusi saviem biedriem ticēt vai praktizēt jebkuru ticību, bet arī ilgstoši apspiedusi reliģijas brīvību. Pēdējos gados tā ir kļuvusi arvien naidīgāka pret reliģijām, īstenojot to "ķīniskošanas" kampaņas.

"Šī politika pieprasa, lai reliģiskās grupas atbalstītu ĶKP varu un tās politiskos mērķus, tostarp pārveidojot savas reliģiskās mācības tā, lai tās atbilstu ĶKP ideoloģijai un politikai," norādīts ziņojumā. "Gan reģistrētas, gan nereģistrētas reliģiskās grupas un indivīdi, kas nonāk ĶKP redzeslokā, tiek vajāti, arestēti, ieslodzīti un pakļauti citai vardarbībai."

Tādas miermīlīgas grupas kā Faluņgun ir vēl vairāk pakļautas vajāšanai. "Faluņgun avots Minghui.org ziņoja, ka 2021. gadā varas iestādes vajājušas un arestējušas tūkstošiem Faluņgun praktizētāju un 892 no tiem ticis piespriests cietumsods. Vismaz 101 praktizētājs gāja bojā valdības veiktās vajāšanas rezultātā," teikts ziņojumā.

"Ticības brīvības un pārliecības dēļ cietušo sarakstā" ir iekļauti 208 Faluņgun praktizētāji, tādējādi tā ir viena no visvairāk vajātajām grupām Ķīnā.

Sankcijas pret vainīgajiem

Ziņojumā norādīts, ka 2021. gada maijā ASV Valsts departaments paziņoja par vīzu sankcijām attiecībā uz Ķīnas amatpersonu Juju Hueju par viņa līdzdalību Faluņgun praktizētāju vajāšanā.

"Reliģiskās minoritātes ir saskārušās ar vajāšanu, aizturēšanu un pat nāvi savas ticības vai pārliecības dēļ, un gadu gaitā panāktais progress ceļā uz vienlīdzīgāku piekļuvi izglītībai un sieviešu un meiteņu interešu pārstāvību ir zudis," preses konferencē norādīja USCIRF priekšsēdētāja Nadīna Maenza. Viņa sacīja, ka viņa un viņas vadītā aģentūra pievērš uzmanību Faluņgun apspiešanai, tostarp orgānu piespiedu izņemšanai pēdējos gados, un turpinās strādāt, lai palīdzētu apturēt vajāšanu.

ASV senators Marko Rubio video uzrunā sacīja, ka pagājušajā gadā daudzi cilvēki tika vajāti, aizturēti, spīdzināti un pat nogalināti savas pārliecības dēļ. Viņš un citas amatpersonas pievērsīs uzmanību pārkāpējiem, kas par to ir atbildīgi, jo īpaši ĶKP amatpersonām.

Ziņojumā sniegts ieteikums "paplašināt finansiālās un vīzu sankcijas, lai vērstos pret Ķīnas amatpersonām un struktūrām, kas atbildīgas par smagiem reliģijas brīvības pārkāpumiem, jo īpaši ĶKP Vienotās frontes darba nodaļā, Ķīnas reliģisko lietu valsts pārvaldē, sabiedriskās drošības un valsts drošības aparātā, kā arī vietās, kur notiek īpaši smagi pārkāpumi."

Ir arī svarīgi "sadarboties starptautiskos forumos ar līdzīgi domājošām valstīm, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomi, lai kopīgi sauktu Ķīnas valdību pie atbildības par smagiem reliģijas brīvības pārkāpumiem," teikts ziņojumā. Tas nozīmē arī ANO Izmeklēšanas komisijas izveidošanu, lai izmeklētu un identificētu genocīda un citu nežēlīgu noziegumu izdarītājus un dokumentētu smagus cilvēktiesību pārkāpumus visā Ķīnā.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/28/200098.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.