Virdžīnijas štats pieņem rezolūciju, kurā stingri nosoda Faluņgun vajāšanu Ķīnā

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Virdžīnijas Ģenerālā asambleja 2022. gada 11. februārī pieņēma Pārstāvju palātas Rezolūciju Nr. 9 (H.R.9), kurā aicina komunistisko Ķīnu nekavējoties pārtraukt Faluņgun vajāšanu. Šī divpartiju rezolūcija ar nosaukumu "Nosodīt Ķīnas komunistiskās partijas īstenoto Faluņgun praktizētāju vajāšanu" tika pieņemta vienbalsīgi (82:0).

 
Pārstāvju palātas Rezolūcija Nr. 9, ko Virdžīnijas Ģenerālā asambleja pieņēma 2022. gada 22. februārī.

Rezolūciju iniciēja Virdžīnijas štata republikāņu partijas pārstāvis Džons Avoli un demokrātu pārstāve Keija Korija, un tās līdzautori ir 31 Pārstāvju palātas loceklis. Rezolūcija ne tikai nosoda Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) īstenoto Faluņgun praktizētāju spīdzināšanu, piespiedu darbu un orgānu izņemšanu, kam viņi pakļauti, bet arī aicina atklāt sabiedrībai ĶKP nežēlību un nekavējoties izbeigt zvērības.

"H.R.9 mērķis ir pievērst īpašu uzmanību smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko pastrādājusi ĶKP," 8. februāra uzklausīšanas sanāksmē paskaidroja republikāņu pārstāvis Avoli. Šī rezolūcija arī palīdz Virdžīnijas iedzīvotājiem uzzināt par necilvēcīgo piespiedu darba sistēmu un orgānu izņemšanu Ķīnā, kas ir viena no galvenajām ASV tirdzniecības partnerēm.

Faluņgun ir garīga prakse, kas māca "Īstenības, Labestības, Pacietības" principus. ĶKP vajā šo miermīlīgo praksi kopš 1999. gada jūlija. ASV Valsts departaments dažādos ziņojumos par vairāk nekā 20 gadus ilgajām vajāšanām ir apstiprinājis, ka ĶKP nosūta Faluņgun praktizētājus uz darba nometnēm, kur viņi ir spiesti strādāt necilvēcīgos apstākļos. Patiesībā šādi piespiedu darbā saražotie produkti ir plaši pieejami ASV. ĶKP arī izņem orgānus praktizētājiem, lai gūtu peļņu no orgānu transplantācijas operācijām.

Uzklausīšanas sanāksmē liecību sniedza ģimenes ārste no Virdžīnijas, Tatjana Deninga, kura praktizē Faluņgun. "Lai gan par to tiek maz ziņots, vietējo iedzīvotāju atbalsts ir bijis ļoti spēcīgs visā štatā," viņa sacīja. "Mēs uzskatām, ka Pārstāvju palātas Rezolūcija Nr. 9 ir mūsu kolektīvās sirdsapziņas izpausme. Tas neļaus Virdžīnijas iedzīvotājiem kļūt par nevainīgu cilvēku slepkavību līdzzinātājiem. Tas arī palīdzēs izskaidrot mūsu pilsoņiem, ka Ķīnas tauta un Ķīnas komunistiskā partija nav viens un tas pats."

Uzklausīšanas sēdē piedalījās arī vajāšanu pārdzīvojusī Vana Čuņjaņa. Tāpat kā citi Faluņgun praktizētāji, viņa no šīs prakses bija guvusi gan fizisku, gan garīgu labumu. Tomēr savas pārliecības dēļ viņa tika ieslodzīta darba nometnē uz 7 gadiem.

"Viņa [Vana] bija spiesta strādāt vergu darbu 18 stundas dienā. Un vairāk nekā 20 citi Faluņgun praktizētāji, kurus viņa zināja, ir zaudējuši dzīvību apspiešanas dēļ," skaidroja Dr. Deninga.

"Aizturēšanas laikā viņai tika noņemti arī asins paraugi, lai noskaidrotu audu saderību orgānu transplantācijai. Tas nozīmē, ka ĶKP varas iestādes viņu uzskatīja par potenciālu orgānu donoru."

Virdžīnijā ir labi zināms par ĶKP īstenoto orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem. 2021. gadā vien 24 štata pašvaldībās tika pieņemtas līdzīgas rezolūcijas, lai veicinātu izpratni par šo jautājumu. Ievēlētās amatpersonas ir ļoti pateicīgas par šo svarīgo informāciju, kuru snieguši Faluņgun praktizētāji, jo bez tās viņi nebūtu zinājuši par šīm vajāšanām, īpaši par orgānu piespiedu izņemšanu, kas ilgst jau vairāk nekā 20 gadus.

Ģenerālās asamblejas sanāksmē 2022. gada 25. janvārī Keija Korija iepazīstināja savus kolēģus ar Faluņgun praktizētājiem un pilnveidošanās prakses sistēmu. Viens no stažieriem, kas strādāja pie viņas pirms četriem gadiem, bija Faluņgun praktizētājs, kura tēvs Ķīnā gāja bojā represiju rezultātā. Arī Vana bija ļoti cietusi, – viņas vīrs nomira, cenšoties viņu aizsargāt. Uz tiesas sēdi viņa ieradās ar to pašu jaku, kura viņai bija mugurā aizturēšanas laikā.

 
Virdžīnijas Ģenerālās asamblejas loceklis Džons Avoli (otrais no labās) 2022. gada 8. martā Virdžīnijas Ģenerālajā asamblejā iepazīstina Faluņgun praktizētājus ar Pārstāvju palātas Rezolūciju Nr. 9.

Avoli pauda gandarījumu par to, ka šī rezolūcija tika pieņemta vienbalsīgi un izteica cerību, ka šādas rezolūcijas tiks pieņemtas arī citos štatos. ASV Kongresa un Baltā nama kopīgo pūliņu rezultātā viņi cer izbeigt šo apspiešanu.

Turpinājumā pilns rezolūcijas teksts.

Nosodot Ķīnas komunistiskās partijas īstenoto Faluņgun praktizētāju vajāšanu

Rezolūcijas autori – Avoli, Korija, Batens, Bulova, Kempbels, R.R. Deiviss, Delani, Edmunds, Fovlers, Freitass, Grīnhalgs, Guzmans, Heds, Laroks, Maršs, Makgvairs, Maknamara, Makkvīns, Mulins, Plams, Runjons, Tata, Vanvalkenburgs, Vokers, Veirs, Vots, Vēberts, Viljamss, Vilts, Raits un Vaiats.

TĀ KĀ Faluņgun garīgā prakse, kurā iekļauti meditatīvi "cjigun" vingrojumi, un kas orientēta uz tādām vērtībām, kā īstenība, labestība un pacietība, 90. gados Ķīnā kļuva ļoti populāra un tās praktizētāju skaits pēc dažādiem aprēķiniem sasniedza 70 miljonus; un

TĀ KĀ 1999. gada jūlijā Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) centās izskaust Faluņgun, uzsākot intensīvu vajāšanu valsts mērogā, un kopš tā laika simtiem tūkstošu praktizētāju ir tikuši nelikumīgi ieslodzīti Ķīnas piespiedu darba nometnēs, ieslodzījuma centros un cietumos, kur plaši izplatīta fiziska un garīga spīdzināšana; un

TĀ KĀ starptautiskie plašsaziņas līdzekļi un cilvēktiesību organizācijas ir dokumentāli pierādījuši, ka cietumos un darba nometnēs visā Ķīnā plaši tiek izmantots ieslodzīto, tostarp liela skaita Faluņgun praktizētāju, piespiedu darbs un šajās nometnēs saražotie produkti bieži tiek eksportēti uz ārzemju tirgiem, tostarp uz Amerikas Savienotajām Valstīm; un

TĀ KĀ 2016. gada jūnijā ASV Pārstāvju palāta vienbalsīgi pieņēma Pārstāvju palātas Rezolūciju Nr. 343, kurā nosodīta sistemātiskā, valsts sankcionētā orgānu izņemšana Faluņgun sekotājiem un citiem pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā; un

TĀ KĀ 1996. gadā Faluņgun tika ieviests arī Virdžīnijā, kur šobrīd atrodas daudzas brīvprātīgo vadītas prakses vietas, kas piedāvā bezmaksas meditācijas un vingrojumu apmācības nodarbības, un kur desmitiem Faluņgun sekotāju ieradušies dzīvot pēc pārciestā ieslodzījuma, spīdzināšanas, piespiedu darba un medicīniskajām pārbaudēm, ar kurām var noteikt orgānu saderību; un

TĀ KĀ valsts kontrolētie plašsaziņas līdzekļi Ķīnā un ārpus tās izmanto apmelošanu un neslavas celšanu, lai dehumanizētu Faluņgun praktizētājus, attaisnojot šīs nežēlīgās vajāšanas formas un kūdot uz diskrimināciju pret viņiem pat Amerikas teritorijā, kā rezultātā tika pieņemta Pārstāvju palātas rezolūcija NR. 304, kurā nosodīta vajāšana, draudi un diskriminācija attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem Amerikas Savienotajās Valstīs; un

TĀ KĀ darba nometnes un cietumi nes Ķīnas valdībai milzīgus ienākumus, plaši izmantojot tajos piespiedu darba sistēmu, kurā Faluņgun praktizētāji, reliģisko un etnisko minoritāšu pārstāvji un citi pārliecības dēļ ieslodzītie regulāri tiek piespiesti necilvēcīgos darba apstākļos ražot preces eksportam uz Rietumvalstīm, tostarp ASV, tādējādi rupji pārkāpjot starptautiskos līgumus cīņā pret šādu praksi; un

TĀ KĀ, neskatoties uz to, ka plašsaziņas līdzekļos ir maz informācijas par ĶKP īstenoto Faluņgun vajāšanu, vairāk nekā 5000 Virdžīnijas iedzīvotāju ir parakstījuši petīcijas, kas iesniegtas viņu pašvaldībās, un vairāk nekā 20 Virdžīnijas štata pašvaldības ir pieņēmušas līdzīgas rezolūcijas, nosodot ĶKP zvērības attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem Ķīnā, tostarp piespiedu orgānu izņemšanu un piespiedu darbu; un

TĀ KĀ Faluņgun praktizētāji ir devuši ieguldījumu sabiedrības labā visā kopienā, un visi Virdžīnijas iedzīvotāji solidarizējas ar Faluņgun praktizētājiem viņu centienos panākt ticības brīvību; un

TĀ KĀ Virdžīnijas iedzīvotājiem ir jābūt pilnībā informētiem par iespējamību, ka vietējos veikalos pieejamās preces ir Ķīnas piespiedu darba sistēmas produkti; un

TĀ KĀ Virdžīnijas štata iedzīvotājiem un mediķu aprindām ir jābūt pilnībā informētiem par riskiem, kas saistīti ar ceļošanu uz Ķīnu orgānu transplantācijas nolūkos, lai palīdzētu novērst to, ka iedzīvotāji neapzināti kļūst par līdzdalībniekiem valsts sankcionētā orgānu piespiedu izņemšanā Faluņgun praktizētājiem un citiem pārliecības dēļ ieslodzītajiem; tāpēc šajā sakarā tiek

NOLEMTS, ka Pārstāvju palātas locekļi nosoda Faluņgun praktizētāju vajāšanu, ko īsteno Ķīnas komunistiskā partija; un tiek

NOLEMTS, ka Pārstāvju palātas locekļi stingri nosoda ieslodzīšanu cietumā, spīdzināšanu, piespiedu darbu un valsts sankcionēto orgānu piespiedu izņemšanu, kas vērsta pret Faluņgun praktizētājiem Ķīnā, un pieprasa nekavējoties izbeigt Ķīnas komunistiskās partijas īstenoto Faluņgun vajāšanu; un visbeidzot

NOLEMJ, ka Pārstāvju palātas sekretāram jānosūta šīs rezolūcijas kopijas Virdžīnijas gubernatoram, Virdžīnijas Kongresa deputātiem un Virdžīnijas Veselības departamentam, aicinot viņus tālāk izplatīt šīs rezolūcijas kopijas saviem vēlētājiem, lai tie būtu informēti par Pārstāvju palātas locekļu nostāju šajā jautājumā.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/1/199747.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.