CECC ziņojums: Faluņgun praktizētājiem ir tiesības brīvi praktizēt savu ticību

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Savā 2020. gada gada ziņojumā par cilvēktiesībām, kas publicēts 2021. gada 14. janvārī, ASV Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos (U.S. Congressional-Executive Commission on China, CECC) paziņo, ka Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) turpina vajāt Faluņgun. Tāpēc Komisija rekomendē ASV Kongresa locekļiem un administrācijas amatpersonām, iesaistoties komunikācijā ar Ķīnas valdību, uzsvērt, ka Faluņgun praktizētājiem Ķīnā ir tiesības brīvi praktizēt savu ticību.

Tāpat kā iepriekšējos gados, ziņojumā norādīts, ka ĶKP turpina aizturēt Faluņgun praktizētājus un pakļaut viņus nežēlīgai attieksmei. 2019. gadā tika notiesāti vismaz 774 praktizētāji. Valdības īstenotās apspiešanas dēļ ir grūti noteikt Faluņgun praktizētāju skaitu Ķīnā.

CECC ziņojumā citēta vēl kāda ASV Valsts departamenta atskaite, kurā teikts, ka ĶKP izmanto "ārpus likuma ietvariem pastāvošu, partijas vadītu drošības aparātu, lai iznīcinātu Faluņgun un citas grupas".

Ziņojumā arī minēti Minghui.org tīmekļa vietnē publicētie dati, kuri liecina, ka ĶKP varas iestāžu ļaunprātīga rīcība 2019. gadā izraisījusi 96 praktizētāju nāvi un 2020. gada pirmajā ceturksnī vēl 17 nāves, no tām lielākais skaits konstatēts valsts ziemeļu daļā: Šaņdunas, Heilundzjanas, Liaoninas un Dzjiliņas provincēs.

Ziņojumā pievērsta uzmanība arī Minghui.org dokumentētajiem reliģiskās brīvības pārkāpumiem attiecībā uz praktizētājiem, ieskaitot aizturēšanu un arestu, piekaušanu, miega liegumu un citus spīdzināšanas veidus.

Ziņojuma autori piemin Minghui.org atskaiti, kas liecina, ka laikā no 2020. gada janvāra līdz aprīlim seši praktizētāji nomiruši spīdzināšanas rezultātā, atrodoties apcietinājumā, un vēl 11 miruši pēc atbrīvošanas vai drošības iestāžu darbinieku ļaunprātīgas izturēšanās rezultātā.

Turklāt CECC ziņojumā iekļauts Faluņgun praktizētājas Cujas Fenlaņas gadījums, "kura tika aizturēta 2016. gada maijā, kad viņa devās saņemt paciņas, kurās, kā apgalvoja varas iestādes, atradās veiksmes amuleti ar Faluņgun motīvu "Īstenība Labestība Pacietība"." Kopš Ķīnas valdība 1999. gadā aizliedza garīgo kustību, varas iestādes ir vairākkārt vajājušas vai sodījušas Cujas kundzi par viņas saistību ar Faluņgun." Viņai tika piespriests 15 gadus ilgs cietumsods.

Ziņojumā minēts vēl kāds gadījums, par kuru Minghui.org ziņoja 2020. gada 27. janvārī – Faluņgun praktizētājs Gun Fencjans tika nogādāts koronavīrusa karantīnas slimnīcā Heilundzjanā, lai slēptu pierādījumus par nežēlīgo izturēšanos pret viņu apcietinājumā.

Komisija rekomendēja ASV Kongresa locekļiem un administrācijas amatpersonām "aicināt Ķīnas valdību garantēt visiem pilsoņiem reliģijas brīvību saskaņā ar tās starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, kā arī skaidri norādīt Ķīnas varas iestādēm, ka reliģijas brīvība ietver tiesības brīvi pieņemt ticību un nodarboties ar reliģiskām aktivitātēm bez valdības iejaukšanās."

Šajā ziņojumā Kongresa locekļi un administrācijas amatpersonas tiek aicināti uzsvērt Ķīnas valdībai, ka tiesības uz reliģijas brīvību ietver Faluņgun praktizētāju tiesības brīvi praktizēt savu ticību Ķīnā.

CECC arī mudina ASV amatpersonas pieprasīt atbrīvot Ķīnas pilsoņus, kuri tiek ierobežoti, aizturēti vai ieslodzīti par miermīlīgu savas reliģiskās pārliecības īstenošanu, kā arī cilvēkus, kuri tiek ierobežoti, aizturēti vai ieslodzīti par viņu saistību ar šiem cilvēkiem. Komisija norādīja, ka administrācijai jāizmanto spēkā esošie likumi, lai sauktu pie atbildības Ķīnas valdības amatpersonas un citas personas, kas ir līdzvainīgas smagos reliģiskās brīvības ierobežošanas pārkāpumos.


Avots: http://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189954.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.