Tiešsaistes seminārā Starptautiskajā cilvēktiesību dienā aicina izbeigt Ķīnas komunistiskā režīma īstenotās orgānu izņemšanas zvērības

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

10. decembrī, Cilvēktiesību dienā, organizācija "Ārsti pret orgānu piespiedu izņemšanu" (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH) rīkoja tiešsaistes semināru "Cilvēce krustcelēs: vispārējās cilvēktiesības pret komercializētu orgānu piespiedu izņemšanu dzīviem cilvēkiem", kurā tika atmaskota Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) šausminošā orgānu izņemšanas prakse.

Tiešsaistes pasākumā uzstājās ievēlētās amatpersonas un cilvēktiesību organizāciju pārstāvji no ASV, Kanādas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Indijas un Rumānijas. Viņi izteica priekšlikumus, kā ar likumdošanas un plašsaziņas līdzekļu ietekmes paplašināšanas palīdzību aizsargāt Faluņgun praktizētāju pamattiesības, īpaši ticības un vārda brīvību. Faluņgun praktizētāji Ķīnā tiek nežēlīgi vajāti, un neskaitāmi daudzi ir tikuši nogalināti, īstenojot orgānu nelikumīgu izņemšanu.

Daudzi runātāji atsaucās uz "Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju", kas tika pieņemta Parīzē 1948. gada 10. decembrī. Tajā pašā gadā cilvēki zvērēja, ka nacistu pastrādātās zvērības nekad vairs neatkārtosies.

Taču 73 gadus vēlāk, ĶKP pārvaldībā, Faluņgun praktizētāji un citi joprojām nevar izmantot savas pamattiesības – ticības brīvību. Vēl ļaunāk, daudzi savas pārliecības dēļ pat tiek nogalināti. ĶKP turpina izdarīt noziegumus pret cilvēci un genocīdu, kas ir jāaptur.

ASV Pārstāvju palātas loceklis saka – pienācis laiks pieņemt "Faluņgun aizsardzības likumu"

 
ASV Kongresa loceklis Skots Perijs.

ASV Kongresa loceklis Skots Perijs (Scott Perry) sacīja: "Mūsu tauta turpina būt lieciniece arvien biedējošākiem komunistiskās Ķīnas izvirtības piemēriem un skaidri redz, ka tā ir vadījusi Faluņgun praktizētāju orgānu izņemšanas kampaņu. Tie ir dzīvi cilvēki, kuriem tiek izņemti orgāni. Iespējams, ka tā rezultātā dzīvību zaudējuši aptuveni pusotrs miljons ticīgo."

Viņš norādīja, ka ĶKP noziegumi attiecībā uz Faluņgun varētu būt viens no ļaunākajiem noziegumiem, kas pastrādāti mūsdienās, un paziņoja, ka nepieciešams īpašs tiesību akts, kas vērsts uz Faluņgun vajāšanu Ķīnā; ka ir pienācis laiks ieviest "Faluņgun aizsardzības likumu".

Perijs sacīja, ka šī likumprojekta pieņemšana ļautu ASV prezidentam piemērot sankcijas ikvienam, kas tieši vai netieši veicina orgānu ieguvi Ķīnā. Tas arī ļautu valsts sekretāram noteikt, vai ĶKP īstenotā Faluņgun vajāšana saskaņā ar tās definīciju ir genocīds – noziegums pret cilvēci.

Likumprojekts nostiprinās arī starptautiski atzītus cilvēktiesību pamatprincipus, proti, tiesības uz dzīvību, brīvību un personisko drošību. Nevienu nedrīkst turēt verdzībā vai kalpībā.

Viņš teica: "Ķīnā notiekošā Faluņgun vajāšana – gan piespiedu orgānu izņemšana, gan nepamatota ieslodzīšana vai piespiedu darbs – ir ļauna un aplama, un Kongresam ir jāapņemas nodrošināt, ka miljoniem Faluņgun praktizētāju netiek liegta brīvība praktizēt savu reliģisko pārliecību."

Viņš sacīja, ka ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar visiem pārējiem, lai likumprojekts tiktu virzīts uz priekšu Kongresā.

Beļģijas parlamenta deputāte: "Faluņgun vajāšanas jautājuma iekļaušana politiskajā dienaskārtībā"

 
Beļģijas Parlamenta deputāte Annika Pontjē.

Beļģijas Parlamenta deputāte Annika Pontjē (Annick Ponthier) sacīja – gan plašsaziņas līdzekļiem, gan politikas veidotājiem būtu jāpievērš daudz lielāka uzmanība orgānu piespiedu izņemšanai, jo tas ir nenoliedzams noziegums pret cilvēci.

Viņa atzīmēja, ka personīgi iepazinusies ar šo problēmu, izlasot Ķīnas tribunāla (neatkarīgs tautas tribunāls, kas izmeklē orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā) spriedumu 2020. gada pavasarī. Pēc tam viņa veica savu pētījumu. 2021. gada septembrī viņa piedalījās "Pasaules samitā par orgānu izņemšanas no dzīviem cilvēkiem apkarošanu un novēršanu", kas papildināja viņas zināšanas par šo tēmu.

Viņasprāt, ĶKP vajā Faluņgun, jo Faluņgun principi atšķiras no ideoloģijas, ko tā uzspiež saviem iedzīvotājiem. Tāpēc ĶKP pakļauj Faluņgun praktizētājus smadzeņu skalošanas seansiem, nelikumīgam ieslodzījumam, kā arī garīgai un fiziskai spīdzināšanai. Cenšoties noskaņot sabiedrību pret Faluņgun, partija izmanto arī plašsaziņas līdzekļus, lai izplatītu savus apmelojošos vēstījumus. Viņa teica, ka nesaprot, kā mūsdienās, valsts, kas parakstījusi "Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju", var rīkoties tik nežēlīgi.

Pontjē kundze norādīja, ka ikvienam vajadzētu pievērst uzmanību Faluņgun praktizētājiem, jo tie ir skaitliski vislielākā ĶKP noziedzīgās orgānu izņemšanas dzīviem cilvēkiem upuru grupa. Gan viņa, gan viņas partija cer pieņemt savu rezolūciju un iekļaut to darba kārtībā, lai apturētu ĶKP īstenoto Faluņgun vajāšanu.

Kanādas Parlamenta deputāts: "ĶKP veiktā orgānu izņemšana ir steidzami risināms cilvēktiesību jautājums"

 
Kanādas Parlamenta deputāts Gārnets Dženiss.

Kanādas Parlamenta deputāts Gārnets Dženiss (Garnett Genuis) ir viens no iniciatoriem likumprojektam S204, kas vērsts uz orgānu ieguves no dzīviem cilvēkiem izbeigšanu. Savā runā viņš norādīja – ja šis likumprojekts tiks pieņemts, visas darbības, kas saistītas ar orgānu iegūšanu Ķīnā, būs krimināli sodāmas. Tā mērķis ir izbeigt orgānu izņemšanas dzīviem cilvēkiem noziegumu.

Dženiss norādīja, ka visām pusēm būtu jārīkojas, lai apturētu ĶKP īstenoto orgānu ieguvi, jo tas ir steidzami risināms cilvēktiesību jautājums. Viņš īpaši pieminēja "Vispārējo deklarāciju par orgānu piespiedu ieguves apkarošanu un novēršanu", par kuru tika paziņots septembrī notikušajā pasaules samitā.

Viņš teica: "Šī deklarācija ir starptautisks ceļvedis pasākumiem, ko valstis visā pasaulē, tostarp Kanāda, varētu veikt, lai aizstāvētu un aizsargātu visu orgānu piespiedu izņemšanas un tirdzniecības upuru pamattiesības."

Viņš atzina, ka, saskaroties ar pašreiz notiekošajām vajāšanām, ir jāizdara izvēle. "Klusēt nozīmē palīdzēt ļaundariem. Tāpēc vēl lielākam skaitam valstu ir jārīkojas, lai kopīgi apturētu ĶKP īstenoto Faluņgun vajāšanu."

Kopīgiem spēkiem apturēt ĶKP īstenoto orgānu izņemšanu un Faluņgun vajāšanu

 
Lords Hants.

Bijušais Apvienotās Karalistes veselības ministrs un parlamenta deputāts lords Hants (Lord Hunt) teica, ka bijis satriekts, uzzinot par ĶKP organizēto orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem. Viņš norādīja, ka būtu jāpilnveido tiesību akti, lai aizliegtu došanos uz ārzemēm ar mērķi iegūt piespiedu kārtā izņemtus orgānus, jo īpaši tad, ja trešā persona gūst no tā milzīgu peļņu.

Viņš īpaši uzsvēra, ka nav zināmi arī cilvēku ķermeņu izstādēs izmantoto plastificēto ķermeņu izcelsmes avoti, un būtu jāizstrādā likumi, kas pieprasītu sniegt visu informāciju, lai tādējādi mēģinātu apturēt ĶKP šausminošos noziegumus.

 
Dr. Ābrahams Matai, "Harmonijas fonda" dibinātājs, Indija.

Dr. Ābrahams Matai (Abraham Mathai) sacīja, ka vairāk nekā 20 gadus Faluņgun praktizētāji ir bijuši pakļauti orgānu piespiedu izņemšanai: "Ja mēs pieveram acis uz šādu briesmīgu noziegumu, tad kur ir mūsu sirdsapziņa? "Vispārējā deklarācija par orgānu piespiedu ieguves apkarošanu un novēršanu" ir papildinājums pirms 73 gadiem pieņemtajai "Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai". Mums ir jāpārtrauc ĶKP īstenotā orgānu izņemšana dzīviem cilvēkiem."

 
"Rumānijas Neatkarīgās cilvēktiesību biedrības" prezidente Lučika Humeniuka.

"Rumānijas Neatkarīgās cilvēktiesību biedrības" prezidente Lučika Humeniuka (Lucica Humeniuc) norādīja, ka nesen pieņemtā "Vispārējā deklarācija par orgānu piespiedu ieguves apkarošanu un novēršanu" iezīmē pagrieziena punktu un ir steidzami jāizveido neatkarīgs starptautisks uzraudzības un ziņošanas mehānisms par cilvēktiesību situāciju Ķīnā.

Viņa teica: "21. gadsimtā orgānu piespiedu izņemšana no dzīviem cilvēkiem nekādā ziņā nav tikai valsts problēma, bet gan visas cilvēces problēma. Deklarācija, kuru tiek aicinātas parakstīt visas organizācijas un privātpersonas pasaulē, ir līdzeklis, lai apturētu ĶKP nežēlību."

 
Faluņ Dafa informācijas centra pārstāvis Erpins Džans.

Faluņ Dafa informācijas centra pārstāvis Erpins Džans (Erping Zhang) pastāstīja par Faluņgun praksi un ĶKP īstenoto praktizētāju vajāšanu pēdējo 22 gadu laikā. Viņš norādīja, ka Faluņgun praktizētāji ir palikuši uzticīgi savai ticībai, un dara visu iespējamo, lai arvien vairāk cilvēku uzzinātu par ĶKP ļauno būtību.

Situācijas vēsture: kas ir Faluņ Dafa?

Pirmo reizi ar Faluņ Dafa (zināmu arī kā Faluņgun) Li Hundži kungs iepazīstināja sabiedrību 1992. gadā Čančuņas pilsētā, Ķīnā. Šobrīd šo garīgo disciplīnu praktizē vairāk nekā 100 valstīs un reģionos visā pasaulē. Miljoniem cilvēku, kas ir pieņēmuši šo mācību, kas balstīta uz "Īstenības Labestības Pacietības" principu, un apguvuši piecu plūstošu kustību vingrojumu kompleksus, ir uzlabojuši savu veselību un pašsajūtu.

Bijušais Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) vadītājs Dzjan Dzemiņs uztvēra šīs garīgās disciplīnas pieaugošo popularitāti kā draudu ĶKP ateistiskajai ideoloģijai un 1999. gada 20. jūlijā izdeva rīkojumu aizliegt šo praksi.

Saskaņā ar Dzjana personīgo rīkojumu ĶKP izveidoja "ofisu 610" – ārpus likuma ietvariem pastāvošu drošības organizāciju ar tiesībām ignorēt milicijas un tiesu sistēmas un kuras vienīgā funkcija ir īstenot Faluņ Dafa vajāšanu.

Minghui.org vietne ir apstiprinājusi, ka pēdējo 22 gadu laikā vajāšanas rezultātā ir gājuši bojā tūkstošiem praktizētāju. Tiek uzskatīts, ka faktiskais bojā gājušo skaits ir daudz lielāks. Vēl vairāk praktizētāju savas ticības dēļ ir tikuši ieslodzīti cietumos un pakļauti spīdzināšanai.

Ir konkrēti pierādījumi, ka ĶKP sankcionē orgānu izņemšanu ieslodzītajiem praktizētājiem, kuri tiek nogalināti, lai apgādātu ar orgāniem transplantācijas nozari.


Raksts angļu valodā: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196971.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.