Kanādas likumdevēji no dažādām partijām iesniedz Parlamentam aicinājumu pieņemt likumprojektu cīņai pret orgānu izņemšanu

Desmitiem tūkstošu kanādiešu šogad ir parakstījuši petīciju, aicinot piemērot sankcijas Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) amatpersonām, kas iesaistītas Faluņgun vajāšanā. Šie paraksti tika iesniegti parlamentā, un Kanādas parlamentārieši mudina valdību rīkoties.

Federālie likumdevēji no dažādām partijām ir iesnieguši petīciju parlamentā un mudinājuši Kanādas valdību rīkoties, lai piemērotu sankcijas ĶKP amatpersonām, kuras piedalījušās Faluņgun vajāšanā.

Grupas "Faluņgun draugi parlamentā" līdzpriekšsēdētājs: "Kanādai būtu jāvirza svarīgais likumprojekts, lai sodītu noziedzniekus"

Videoierakstā, kas tika nosūtīts 20. jūlijā – vajāšanu 22. gadadienā, parlamenta deputāts un grupas "Faluņgun draugi parlamentā" līdzpriekšsēdētājs Gārnets Dženiss sacīja: "Daudzi parlamentārieši, tostarp arī es, ir iesnieguši petīcijas Pārstāvju palātā, aicinot valdību piemērot Magņitska sankcijas tiem, kas iesaistīti Faluņgun praktizētāju vajāšanā. Pagājušajā parlamentā pieņemtais Magņitska likums, kuru iniciēja mans kolēģis, parlamenta deputāts Džeimss Bezāns, nodrošināja valdībai visus instrumentus, lai sodītu tos, kas iesaistīti Faluņgun praktizētāju vajāšanā, bet galu galā, šo sankciju faktiskā piemērošana ir valdības, Ārlietu ministrijas ziņā."

Viņš teica: "Mēs esam strādājuši, lai virzītu likumprojektu S-204, likumprojektu, kas paredz kriminālatbildību personām, kas dodas uz ārzemēm saņemt orgānus, kas izņemti bez [donora] piekrišanas. Kanāda var un tai ir jādara vairāk, lai novērstu orgānu piespiedu izņemšanu un tirdzniecību, kā arī kanādiešu līdzdalību tajā, kas dažkārt var būt saistīts ar šo briesmīgo praksi. Tāpēc likumprojekts S-204 ir tik svarīgs."

"Šie ir daži nozīmīgi soļi, kurus Kanādas valdība var spert, lai risinātu un apkarotu Faluņgun praktizētāju šausminošo vajāšanu, kas ietver sevī orgānu piespiedu izņemšanu un tirdzniecību. Es ar prieku solidarizējos ar jums šajos nozīmīgajos centienos."

Dženiss 18. jūnijā nosūtīja likumprojektu S-204 (Likums par orgānu tirdzniecības apkarošanu) uz otro lasījumu Pārstāvju palātā. Likumprojekts paredz kriminālatbildību kanādiešiem, kuriem tiek transplantēti orgāni, kas piespiedu kārtā izņemti savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, kā arī aizliedz ieceļot Kanādā tiem, kas iesaistīti orgānu tirdzniecībā. Daudzi parlamenta deputāti ir iesnieguši petīciju likumprojekta atbalstam, un arī pats Dženiss to ir iesniedzis vairākas reizes.

Grupas "Faluņgun draugi parlamentā" līdzpriekšsēdētāja: "Kategoriski nosodīt orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem"

Parlamenta deputāte, Liberāļu partijas veterāne un grupas "Faluņgun draugi parlamentā" līdzpriekšsēdētāja Džūdija Sgro pauda atbalstu likumprojektam un sacīja, ka tiesību akti cīņai ar orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem ir bijuši vajadzīgi jau sen. Debatēs, kas notika 18. jūnijā, viņa sacīja: "Mēs kategoriski nosodām nelikumīgo un ekspluatatīvo tirdzniecību ar cilvēku orgāniem, un tas tika pausts jau iepriekšējā balsojumā par likumprojektu S-240, un tas notiks arī šoreiz. Mums, tāpat kā, manuprāt, visiem kanādiešiem, joprojām ir ļoti spēcīga nostāja šādos jautājumos."

Viņa sacīja – būdama grupas "Faluņgun draugi parlamentā" līdzpriekšsēdētāja, viņa pietiekošo labi pārzina jautājumu par orgānu izņemšanu un to, kā šis likumprojekts varētu palīdzēt izbeigt šo šausminošo praksi. "Esmu redzējusi daudz fotogrāfiju un runājusi ar cilvēkiem, kuru ģimenēm ir nācies iziet cauri šim briesmīgajam procesam."

"Līdzīgi likumprojekti parlamentā tiek izskatīti jau vairāk nekā 12 gadus, un šajā laikā orgānu transplantātu tirdzniecības dēļ gājuši bojā daudzi nevainīgi cilvēki, kas mums visiem šķiet absolūti šausmīgi," viņa sacīja.

Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi strādāt kopā, lai šie tiesību akti tiktu pieņemti. "Mums ir vajadzīga šī iespēja saukt pie atbildības Kanādas pilsoņus vai pastāvīgos iedzīvotājus, kuri izdarījuši kādu no minētajiem pārkāpumiem ārvalstīs."

Viņa piebilda: "Man nesen stāstīja par vairākiem kanādiešiem, kuri devušies uz ārzemēm, īpaši uz Ķīnu, veikt nieru transplantāciju un citas lietas. Es gribētu aicināt kanādiešus, pirms viņi to dara, padomāt par to, no kurienes šie orgāni nāk... . Iedomājieties, ka par 5000 ASV dolāru kāds var saņemt transplantātu, un nekad neaizdomāties, no kurienes šis orgāns nācis."

Sgro sacīja, ka orgānu tirdzniecība, orgānu izņemšanas prakse, izmantojot piespiedu līdzekļus, lai pārdotu tos peļņas nolūkā, ir absolūti nosodāma, un tā ir globāla problēma, kas prasa gan tiesisku, gan politisku risinājumu. Viņa ar nepacietību gaida, kad parlaments to pieņems, un pēc tam ļoti aktīvi īstenos dzīvē, lai izbeigtu cilvēku orgānu transplantātu tirdzniecību.

"Visi piekrīt, ka tas būtu jāpieņem"

18. jūnijā notikušajās debatēs parlamenta deputāts Aleksis Brunells-Djuseps centās ātri virzīt likumprojektu S-204 Pārstāvju palātā pēc tam, kad to jau divreiz vienbalsīgi pieņēma Senāts un vienreiz Pārstāvju palāta. "Visi piekrīt, ka tas būtu jāpieņem," viņš sacīja.

Parlamenta deputāts Gords Džonss piebilda, ka "šī prettiesiskā un nelikumīgā orgānu izņemšanas industrija apdraud neaizsargātus cilvēkus visā pasaulē" un "šo nelegālo nozari ir veicinājis orgānu trūkums pasaulē".

"Mēs vienkārši nevaram tā turpināt. Tas ir absolūti nepieņemami, un mums kā parlamenta deputātiem ir kaut kas jādara lietas labā," viņš atzīmēja.

Dažādu partiju deputāti aicina izbeigt vajāšanu un sodīt vainīgos

Kopš 2021. gada februāra beigām Kanādas Parlamentā vismaz 32 deputāti ir iesnieguši petīcijas, ko parakstījuši viņu vēlētāji. Vairāk nekā 20 no viņiem ir atbalstījuši šīs petīcijas, aicinot Kanādas valdību īstenot Magņitska likumu, lai sodītu vajāšanā iesaistītos, tostarp iesaldējot viņu aktīvus un aizliedzot viņiem iebraukt Kanādā.

Parlamenta deputāte no Jaunās demokrātu partijas Hēzera Makfērsone 10. martā sacīja: "Petīciju iesniedzēji aicina Kanādas valdību piemērot visas juridiskās sankcijas, tostarp aktīvu iesaldēšanu un aizliegumu ieceļot Kanādā. Mani vēlētāji ar nepacietību gaida atbildi no valdības."

Parlamenta deputāts no Liberāļu partijas Džons Makkejs 12. martā sacīja: "Petīciju iesniedzēji vērš uzmanību uz to, ka Kanādā pastāv Magņitska likums jeb "Likums par taisnīgumu korumpētu ārvalstu amatpersonu upuriem", kas paredz sankcijas amatpersonām par rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņi vērš uzmanību uz to, ka pēdējā 21 gada laikā Ķīnas komunistiskā partija ir spīdzinājusi un nogalinājusi lielu skaitu cilvēku, kas praktizē Faluņgun."

Parlamenta deputāts no Konservatīvo partijas Toms Kmiecs 26. martā atzīmēja: "Petīciju iesniedzēji lūdz piemērot Magņitska likumu tiem, kas vajā Faluņgun praktizētājus kontinentālajā Ķīnā. Viņi vēlētos, lai sankcijas saskaņā ar Magņitska likumu tiktu piemērotas: Dzjan Dzemiņam, Luo Gaņam, Liu Dzjinam, Džou Junkanam, Bo Sjilajam, Li Laņcjinam, Vu Guaņdženam, Li Dunšenam, Cjanam Vejam, Huanam Dzjefu, Dženam Šuseņam, Vanam Lidzjuņam, Džanam Čaojinam, Dzja Čuņvanam – par Faluņgun praktizētāju vajāšanu kontinentālajā Ķīnā."

"Gadiem ilgi Ķīnas amatpersonas ir vadījušas slepkavības, spīdzināšanu un orgānu piespiedu izņemšanu tirdzniecības un transplantācijas nolūkos," 27. aprīlī sacīja parlamenta deputāts un partijas "Kvebekas bloks" pārstāvis Deniss Trūdels. "Šīs atbaidošās prakses upuri ir politieslodzītie, uiguri, tibetieši un reliģiskās minoritātes, tādas kā Faluņgun praktizētāji. Ķīnā ir jāpārtrauc etnisko un reliģisko minoritāšu vajāšana, un un atbildīgie vadītāji ir jāsoda."

Bijusī Zaļo partijas līdere Elizabete Meja, 4. maijā iesniedzot petīciju, teica: "Petīcija attiecas uz cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnas Tautas Republikā. Konkrētāk, petīciju iesniedzēji aicina valdību piemērot Magņitska sankcijas, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu attiecībā uz Faluņ Dafa un Faluņgun praktizētājiem, kurus Ķīnas Tautas Republikā pastāvīgi vajā Ķīnas komunistiskā partija."

Parlamenta deputāte no Konservatīvo partijas Tamāra Džansena 7. jūnijā paziņoja: "Petīciju iesniedzēji aicina pievērst uzmanību bijušajam Ķīnas komunistiskās partijas līderim Dzjanam Dzemiņam un viņa atbalstītājiem, kuru izvērstā Faluņgun izskaušanas kampaņa, tostarp patvaļīga liela skaita Faluņgun praktizētāju spīdzināšana un nogalināšana, ir nesodīti turpinājusies pēdējos 19 gadus."

Arī Parlamenta deputāts no Konservatīvo partijas Jasrajs Singhs Hallans 7. jūnijā sacīja: "Vairāk nekā 21 gadu Ķīnas komunistiskās partijas amatpersonas ir organizējušas daudzu tādu cilvēku, kuri praktizē Faluņgun garīgo praksi (kas popularizē īstenības, labestības un pacietības principus), spīdzināšanu un nogalināšanu. Tas ietver arī praktizētāju masveida nogalināšanu viņu dzīvībai svarīgu orgānu dēļ, lai nodrošinātu ar tiem komunistiskā režīma piekopto orgānu transplantātu tirdzniecību."

Valdības atbilde: "Pie katras izdevības Kanāda turpina pievērst uzmanību vajāšanām"

Ārlietu ministra parlamentārais sekretārs Robs Olifants ir atbildējis uz petīcijas iesniegšanu rakstiski, sakot, ka Kanāda ir pastāvīgi aicinājusi Ķīnu ievērot, aizsargāt un veicināt vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, kā arī reliģijas un ticības brīvību.

Viņš uzsvēra, ka Kanāda ir publiski paudusi bažas par etnisko un reliģisko minoritāšu grupu un Faluņgun praktizētāju iebiedēšanu un apspiešanu, un turpinās to darīt pie katras atbilstošas izdevības.

Savā atbildē Kanādas tieslietu ministrs un ģenerālprokurors Deivids Lameti norādīja, ka cilvēku orgānu tirdzniecības apkarošana ir sarežģīts jautājums, kas prasa gan tiesiskus, gan politiskus risinājumus.

Kanādā orgānu transplantāciju un ziedošanu reglamentē visaptverošs tiesiskais regulējums federālā un provinču/teritoriālā līmenī, tostarp ārstniecības likums un krimināllikums.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194305.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.