Kas patiesībā slēpjas aiz vārdiem "Ķīnas Tautas Republika"

1949. gadā Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) gāza Ķīnas Republiku un pasludināja Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) izveidošanu. Šo jaunizveidojumu ĶKP nodēvēja par "jauno Ķīnu", vienlaikus apgalvojot, ka laiks pirms tam bijis "vecā Ķīna" vai "vecā sabiedrība".

Tomēr vēstures analīze par 71 gadu ilgo ĶKP valdīšanu rāda, ka ĶKP nav nesusi ķīniešu tautai labāku dzīvi un šīs septiņas desmitgades ir bijušas pārpildītas ar uzskatu kontroli, reliģiskajām vajāšanām, ekonomiskiem ierobežojumiem, netaisnību, ciešanām un nāvi.

Citiem vārdiem sakot, pretēji ĶKP apgalvojumiem, Ķīnas Tautas Republika nepastāv ne Ķīnas, ne tautas, ne arī republikas labā.

Nepastāv Ķīnas labā

ĶKP tika izveidota 1921. gadā kā komunistiskās internacionāles filiāle. Komunistisko internacionāli jeb Trešo internacionāli izveidoja Vladimirs Ļeņins, lai veicinātu komunisma izplatību visā pasaulē. Ķīnā ĶKP tika izveidota ar Padomju Savienības atbalstu, un tās mērķis bija gāzt Guomiņdana (GMD) vadīto Ķīnas Republiku un nodibināt komunistiskā režīma valdīšanu.

Tajā laikā viena no ĶKP galvenajām misijām bija "atbalstīt Padomju Savienību." Kompartijas vadība sūtīja Padomju Savienībai visas savas svarīgākās atskaites. Šobrīd, pēc Padomju Savienības sabrukuma, pateicoties Krievijā atslepenotajiem dokumentiem, iespējams brīvi iepazīties ar ĶKP iekšējiem lēmumiem. Kad pirmais ĶKP ģenerālsekretārs Čeņ Dusjiu pajautāja, kāpēc Ķīnas kompartijai ir jāpakļaujas Padomju Savienībai, viņu izslēdza no komunistiskās partijas.

Komunisma būtību Kārlis Markss jau definēja "Komunistiskās partijas manifestā." "Rēgs klīst pa Eiropu – komunisma rēgs," rakstīja Markss.

Daudzo politisko kampaņu laikā, īpaši Ķīnas Kultūras revolūcijas periodā, ĶKP iznīcināja neskaitāmas senās kultūras relikvijas un pakļāva vajāšanai miljoniem kultūras elites pārstāvju, tādējādi atsakoties no senās Ķīnas civilizācijas vēstures un iznīcinot tradicionālās ķīniešu kultūras mantojumu. Tāpēc "Ķīnas Tautas Republika" nepārstāv Ķīnu, kā arī nerīkojas Ķīnas vārdā.

Nepastāv tautas labā

Pēdējo vairāku desmitgažu laikā ĶKP atkal un atkal nodeva ķīniešu tautu, lai pastiprinātu savu totalitāro varu.

Zemnieki ir lielākā iedzīvotāju grupa Ķīnā. ĶKP aicināja zemniekus uz savu "revolūciju" – uzbrukt un nogalināt zemes īpašniekus un bagātos cilvēkus, lai sadalītu viņu zemes un īpašumus. Savukārt šie zemnieki pievienojās Sarkanajai armijai, lai cīnītos pilsoņu karā pret GMD.

Tomēr 1950. gadā, gadu pēc tam, kad ĶKP nāca pie varas, tā ieviesa kooperatīvus - kopīpašumus, kurus cilvēki "brīvprātīgi" izveidoja, lai apmierinātu viņu kopējās ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības un vēlmes. Pēc dažiem gadiem sākās tautas komūnu dibināšana, un zemniekiem atkal tika atņemta zeme.

Galu galā zemnieki palika bez nekā un bija spiesti dzīvot ĶKP kontrolē.

Otra lielākā grupa Ķīnā ir strādnieki, kurus ĶKP slavināja kā "vadošo šķiru" un sauca par "valsts saimniekiem". Savās politiskajās kustībās ĶKP tos izmantoja, lai iznīcinātu "šķiru ienaidniekus", tostarp vietējo buržuāziju, inteliģenci un citas ĶKP nevēlamas grupas.

Kad ĶKP pārslēdzās uz reformu un atklātības politiku, tā bez nožēlas atteicās no strādnieku šķiras. Strādniekus atlaida no darba vai piespieda aiziet pensijā. Valdība viņiem nepiešķīra bezdarbnieka pabalstus un bieži vien aizkavēja algu vai pensiju izmaksu. ĶKP šos upurus sauca vienkārši par "reformas cenu".

Valsts uzņēmumu reformas rezultātā aptuveni 30 miljoni strādājošo zaudēja darbu un daudzi no tiem nonāca uz nabadzības sliekšņa.

Šī gada sākumā Ķīnas premjerministrs Li Kecjans sacīja, ka Ķīnā ir 600 miljoni cilvēku, kuru ienākumi mēnesī ir mazāki par 1000 juaņām (150 ASV dolāri).

Turpretī ierēdņi ir sagrābuši milzīgas bagātības. 2014. gadā vienā no mājām, kas piederēja Valsts Enerģētikas padomes bijušajam direktora vietniekam Vei Penjuaņam, varas iestādes atrada 200 miljonus juaņu (30 miljoni ASV dolāru) skaidrā naudā. Atrastās naudas saskaitīšanai tika atvestas 16 naudas skaitīšanas mašīnas, četras no kurām skaitīšanas procesā salūza.

Sešus gadus vēlāk, varas iestādes ziņoja, ka bijušā partijas sekretāra un kompānijas Huarong Group priekšsēdētāja Laja Sjaomiņa kapitāls sastāda 1,8 miljardus juaņu (290 miljoni ASV dolāri). Lajam piederēja arī vairāk nekā 100 nekustamo īpašumu, bija vairāk nekā 100 nelikumīgu darījumu partneru un vairāk nekā 100 mīļāko.

ĶKP traģiskā vēsture un tās amatpersonu absurdā rīcība, pretēji partijas apgalvotajam, demonstrē intereses, kas ir pretrunā ķīniešu tautas interesēm.

Nepastāv republikas labā

Pilsoņu kara laikā, lai gūtu sabiedrības atbalstu, ĶKP apsolīja izveidot demokrātisku republiku. Tomēr pēc varas pārņemšanas, tā ātri vien pārvērta republiku par vienas partijas diktatūru. Patiesībā, 1954. gadā tā Konstitūcijas tekstam pievienoja vārdus "ĶKP vadībā".

Lai demonstrētu "demokrātiju", tā izveidoja astoņas mazas partijas, taču šīm partijām bija stingri jāseko ĶKP vadībai. Patiesībā daudzi no šo dekoratīvo partiju līderiem bija slepeni ĶKP biedri.

Nacionālais Tautas kongress, virspusēji raugoties, ir augstākais valsts varas līmenis Ķīnā. Tomēr šīs institūcijas vairāk nekā 3000 pārstāvju vidū reti kurš ir zemnieks vai strādnieks. Vairums ir ierēdņi, tādi kā provinču partijas komiteju vadītāji, gubernatori, mēri, pašvaldību vadītāji, valstij piederošu uzņēmumu priekšsēdētāji utt.

"Būt republikai" nozīmē, ka valsts ievēro tiesiskumu un tās pilsoņiem ir vārda un reliģijas brīvība.

Savu neskaitāmo politisko kustību gaitā ĶKP ir atņēmusi cilvēkiem vārda un reliģijas brīvību, apklusinājusi inteliģenci un iedvesusi cilvēkiem bailes no režīma. Cilvēki turēja muti ciet un neuzdrošinājās kritizēt ĶKP, nemaz jau nerunājot par sava viedokļa paušanu laikrakstos vai protestēšanu uz ielas. Nemitīgās ĶKP propagandas ietekmē daudzi cilvēki pakāpeniski iekrita tās loģikas slazdos un sāka ticēt partijai.

Kāds interneta lietotājs rakstīja par ĶKP sekojošo:

"Starp gandrīz 200 pasaules valstīm:

– 20 valstīs cilvēkiem pašiem ir jāmaksā par savu veselības aprūpi;

– četrās valstīs (Ķīnā, Krievijā, Vjetnamā, Ziemeļkorejā) mirušo līderu iebalzamētie ķermeņi ir izlikti vispārējai apskatei caurspīdīgos sarkofāgos;

– četras valstis (Ķīna, Kuba, Irāna, Ziemeļkoreja) bloķē internetu;

– trīs valstīs (Ķīnā, Beninā, Ziemeļkorejā) darbojas mājsaimniecības reģistrācijas sistēma (kas piespiež cilvēkus dzīvot vienā vietā);

– divu valstu (Ķīnas un Ziemeļkorejas) studenti skolās ir spiesti apmeklēt politiskās audzināšanas nodarbības;

– divu valstu (Ķīnas un Ziemeļkorejas) konstitūcijās ir ieviests apzīmējums "diktatūra" (ĶKP savu valdīšanu sauc par "tautas demokrātisko diktatūru");

– vienā valstī (Ķīnā) darbojas viena bērna politika;

un tikai viena valsts (Ķīna) ietilpst katrā no šīm kategorijām."

Turklāt ĶKP īsteno arī šausminošas reliģisko grupu vajāšanas, jo īpaši attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem. Viens no atbaidošākajiem ĶKP noziegumiem ir orgānu piespiedu izņemšana Faluņgun praktizētājiem.

Faluņgun apspiešana ir ilgusi jau 21 gadu un turpinās vēl šobrīd. Saskaņā ar Minghui.org statistiku ĶKP režīms šā gada pirmajos sešos mēnešos arestēja vai pakļāva vajāšanai 5313 Faluņgun praktizētājus 238 pilsētās 28 provincēs. 132 praktizētājiem tiesas piesprieda cietumsodu.

Kā jau minēts iepriekš, ĶKP valdīšanā nav vietas ķīniešu kultūrai, tautai un nav vietas republikai.

Kļūstot par lieciniekiem tam, kā ĶKP slēpa informāciju par koronavīrusa uzliesmojumu, cilvēki visā pasaulē, tostarp daudzi ķīnieši, jau ir atpazinuši tās melīgo dabu un sākuši saraut saites ar ĶKP.


Avots: http://en.minghui.org/html/articles/2020/10/30/188035.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.