Vairāk nekā 600 likumdevēji no 30 valstīm aicina nekavējoties izbeigt Ķīnas režīma īstenoto 21 gadu ilgo "sistemātisko un nežēlīgo" Faluņgun vajāšanu

Ņujorka – 606 likumdevēji no 30 valstīm un dažādām partijām ir izdevuši kopīgu paziņojumu, aicinot Ķīnas komunistisko partiju (ĶKP) nekavējoties pārtraukt "sistemātisko un nežēlīgo kampaņu Faluņgun garīgās prakses "izskaušanai".

Paziņojumu parakstījuši pašreizējie un bijušie ministri, senatori, parlamenta locekļi, kongresa locekļi un dažādu štatu likumdevēji no 30 valstīm Eiropā, Ziemeļamerikā, Tuvajos Austrumos, Āzijas un Klusā okeāna reģionā un Latīņamerikā. Viņi pauž dziļas bažas par labi dokumentētajām, 21 gadu ilgajām, vardarbīgajām ĶKP izvērstajām represijām, ar kurām saskaras Faluņgun praktizētāji savos centienos nosargāt ticības brīvību. Viņi atzīst 20. jūliju par dienu, kad pirms vairāk nekā divām desmitgadēm sākās vajāšanas, un atzīmē, ka Faluņgun (saukts arī par Faluņ Dafa) ir sena ķīniešu meditācijas prakse, kuras pamatā ir trīs principi - Īstenība, Labestība, Pacietība.

"Faluņgun vajāšana Ķīnā ir viena no visbrutālākajām kampaņām pret ticīgo grupu mūsdienās", teikts kopīgajā paziņojumā. "Kopš 1999. gada jūlija miljoniem Faluņgun praktizētāju Ķīnā tikuši patvaļīgi arestēti un ieslodzīti, neievērojot pienācīgo juridisko procedūru, un daudzi no viņiem tikuši spīdzināti un pat nogalināti."

"Mēs ...aicinām Ķīnas valdību ievērot starptautiskās normas un ...nekavējoties pārtraukt Faluņgun vajāšanu Ķīnā, kā arī bez ierunām atbrīvot visus ieslodzītos Faluņgun praktizētājus un citus sirdsapziņas gūstekņus."

Šis kopīgais paziņojums ir visa politiskā spektra parlamentāriešu bezprecedenta mēģinājums nosodīt netaisnību, kurai ĶKP pakļauj Faluņgun. Parziņojumu parakstījušas pašreizējās un bijušās amatpersonas no Apvienotās Karalistes, Kanādas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Dānijas, Īrijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Šveices, Beļģijas, Rumānijas, Austrijas, Polijas, Čehijas Republikas, Slovākijas, Izraēlas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Latvijas, Norvēģijas, Argentīnas, Japānas, Taivānas, Venecuēlas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Indonēzijas. Vairāk nekā 20 ASV likumdevēji un citas amatpersonas ir izplatījušas atsevišķus personiskus paziņojumus, aicinot izbeigt Faluņgun vajāšanu saistībā ar tās 21. gadadienu. Pilns šo paziņojumu teksts ir pieejams šeit.

Kopīgajā starptautiskajā paziņojumā ir atzīmētas Eiropas Parlamenta un ASV Kongresa iepriekšējās rezolūcijas, kurās nosodīta Faluņgun vajāšana, vienlaikus atsaucoties uz nesen notikušo Neatkarīgo tribunālu Apvienotajā Karalistē, kurš konstatējis, ka "piespiedu orgānu izņemšana plašā mērogā ir notikusi visā Ķīnā jau gadiem ilgi, un Faluņgun praktizētāji ir viens no – un, iespējams, galvenais – orgānu ieguves avots."

Citāti no ziņojumu parakstījušo amatpersonu komentāriem

Vairāki likumdevēji kopā ar saviem parakstiem sniedza arī papildus komentārus. Šajā publikācijā ir iekļauti atsevišķi piemēri.

"Jūs varat paļauties uz mani kā valsts deputātu un Ārlietu un reliģisko lietu komitejas locekli, un manu apņemšanos aizsargāt cilvēktiesības, un es nosodu Faluņgun garīgās prakses praktizētāju vajāšanu." Francisko Sančess, Argentīnas Nacionālā Kongresa Pārstāvju palātas loceklis.

"No apspiešanas, spīdzināšanas un represijām cietušo Faluņgun praktizētāju vajāšana ir viena no šausminošākajām Ķīnas komunistiskās partijas īstenotajām kampaņām. Es vienmēr jutīšu līdzi un atbalstīšu tos, kas praktizē šo miermīlīgo garīgo rituālu." Austrālijas Parlamenta loceklis Džordžs Kristensens.

"Esiet droši, ka es arī turpmāk atbalstīšu jūsu mērķi izbeigt Faluņ Dafa necilvēcīgo vajāšanu. Es nebeigšu atgādināt Ķīnas vadībai, ka tādas saistības, kā "Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām" attiecas arī uz diktatūrām." Austrijas Nacionālās padomes locekle, Zaļo partijas pārstāve Dr. Eva Ernsta-Džiedžika.

"Es domāju par Faluņ Dafa praktizētāju radiniekiem, kuri miruši no spīdzināšanas, ieslodzījumā vai orgānu nelikumīgas tirdzniecības rezultātā. Starptautiskā uzmanība var veicināt izpratni par šīm problēmām un tādējādi palielināt spiedienu uz Ķīnas valdību, lai apturētu šādas prakses.

Es vēlos pateikties Faluņ Dafa Informācijas centram par tā plašo izglītojošo darbu un ceru, ka nākotnē ikviens Ķīnā (un visā pasaulē) varēs praktizēt ticību, kas viņam piemērota, nebaidoties no sekām." Austrijas Nacionālās padomes locekle no Sociāldemokrātiskās partijas, Ģimenes lietu pārstāve Petra Vimmere.

"Es aicinu starptautisko sabiedrību stingrāk un atklātāk paust savu viedokli, nosodot Ķīnas valdības nepārtraukto, valsts atbalstīto cilvēka pamattiesību noliegšanu. Mums jāturpina strādāt un jācer, ka pienāks diena, kad Ķīna sāks ievērot tiesiskumu, vārda, pulcēšanās un reliģijas brīvību; diena, kad Tiaņaņmeņas laukumā varēs skaļi runāt par Faluņgun principiem: Īstenību, Labestību, Pacietību." Kanādas Parlamenta loceklis un bijušais Vides ministrs Pīters Kents.

"Es izsaku atzinību Faluņgun praktizētājiem par viņu nelokāmo apņemšanos aizstāvēt universālo principu" Īstenība, Labestība, Pacietība." Kanādas Parlamenta locekle un bijusī Pilsonības un Imigrācijas lietu ministre Džūdija Sgro.

"Es vēlos pateikties jums par šo iespēju paust visstingrāko atbalstu [Faluņgun vajāšanas izbeigšanai] un citām svarīgām iniciatīvām, kuras valstīm un pilsoniskajai sabiedrībai būtu jāveic, lai nodrošinātu cilvēktiesību, cilvēka pamatbrīvību un, jo īpaši, reliģijas un ticības brīvības ievērošanu." Bijušais Itālijas Ārlietu ministrs Džulio Terci.

"20. jūlijā aprit 21 gads kopš tika uzsākta Faluņgun praktizētāju vajāšana. Brīvā pasaule lēnām sāk apzināties Ķīnas komunistiskās partijas nežēlību pret savu tautu."

"Es vēlos veicināt izpratni par daudzajiem Faluņgun praktizētājiem, kuri ieslodzīti "pāraudzināšanai" darba nometnēs, cietumos un citās ieslodzījuma vietās kā sirdsapziņas gūstekņi. Ir ziņojumi par spīdzināšanu un pat orgānu izņemšanu piespiedu kārtā. Tieši tāpēc tika iniciēts šis kopīgais paziņojums."

"Faktiski minoritāšu vajāšana Ķīnā ir viens no visļaunākajiem cilvēktiesību noziegumiem, ko pasaule jebkad ir pieredzējusi. Daži starptautiskie novērotāji un juridiskās autoritātes raksturo to kā genocīdu."

"Mums brīvajā pasaulē ir jāaizstāv cilvēki Ķīnā. Mums jānostājas blakus. Tāpēc šis kopīgais paziņojums ir tik svarīgs. Ķīnas komunistiskajai partijai ir jāzina, ko vēlas brīvā pasaule. Mēs vēlamies, lai šī vajāšana un visas pārējās vajāšanas tiktu izbeigtas. Tās ir jāpārtrauc tūlīt." Zviedrijas Parlamenta deputāte Anna - Sofija Alma.

"Jebkura situācija, kas izraisa aktīvu minoritāšu diskrimināciju no jebkuras valdības puses, ir jānosoda, un var apgalvot, ka Ķīnas valdība ir atbildīga ne tikai par šausminošu diskrimināciju, bet arī par kultūras genocīdu pret daudzām minoritātēm savās robežās.

Ķīnas iekšpolitikā un ārpolitikā vērojama satraucoša tendence attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem kopumā, tostarp vēsturiski Tibetā, kā arī pret tiem, kas praktizē Faluņgun. Faluņgun praktizētāji tiek pakļauti atbaidošai vajāšanai no Ķīnas valdības puses, kura kopš 90-tajiem gadiem ir centusies izskaust tos, kas praktizē šo garīgo disciplīnu.

Visiem cilvēkiem ir tiesības uz vārda un reliģijas brīvību, un Ķīnai tas ir jārespektē. Mēs arī turpmāk uzņemsimies atbildību visur aizstāvēt Cilvēktiesības, un jebkura valdība, kas sankcionē vai pieļauj pārkāpumus pret saviem pilsoņiem (vai citiem), ir jāsauc pie atbildības un tai jāsastopas ar starptautiskās sabiedrības reakciju." Apvienotās Karalistes Parlamenta loceklis Tomijs Šepards.

"Ķīnas valsts nepārtraukti iesaistās cilvēktiesību pārkāpumos pret Ķīnas pilsoņiem, un ir ļoti svarīgi, lai mēs, pēc iespējas vairāk, runātu par to.

Ķīnā tiek apspiesta reliģijas, domas, runas, pārvietošanās, pulcēšanās un biedrošanās brīvība. Tā kā Ķīna pastiprina savu represiju kampaņu pret uiguriem un tiem, kas praktizē Faluņgun, mums ir jāpastiprina mūsu protesti.

Tāpēc es ar prieku parakstīšu paziņojumu un izrādīšu solidaritāti visiem tiem, kuri atrodas Ķīnā un ārpus tās, un kuri cīnās pret Ķīnas valsts represīvajām darbībām." Apvienotās Karalistes Parlamenta locekle Keita Osamora.

"Pateicos par jūsu e-pasta vēstuli saistībā ar to, ka šogad aprit 21 gads, kopš Ķīnas komunistiskā partija uzsāka Faluņgun garīgās disciplīnas "izskaušanas" kampaņu. Es noteikti izteikšu viedokli jūsu vārdā. Varat būt droši, ka es arī turpmāk pievērsīšu lielu uzmanību šīs situācijas attīstībai." Apvienotās Karalistes Parlamenta loceklis sers Deivids Amess.

"Tie ir cilvēki, kas tiek nogalināti, kaut kas necilvēcīgs, kaut kas ļoti barbarisks. Tāpēc, manuprāt, ir nepieciešams juridisks process, lai to izbeigtu." Indonēzijas Pārstāvju palātas loceklis Drs.H. Guspardi Gaus, M.Si.

"Katrs cilvēks ir pelnījis cieņu, viņam jābūt tiesībām uz savu ķermeni un ticības brīvību. Valdības mērķis ir aizsargāt šīs brīvības, nevis vajāt." Jaunzēlandes Parlamenta loceklis Deivids Seimors.

"Kopš savas pirmās dienas politikā esmu sekojis un kritizējis Ķīnas pilsoņu apspiešanu kopumā, nacionālo minoritāšu, reliģisko grupu, cilvēktiesību aktīvistu, politisko disidentu un Faluņgun apspiešanu… . Es ļoti cienu ķīniešu tautu. Tikai cilvēktiesības un demokrātija var nest Ķīnai labklājību, mieru un stabilitāti. Faluņgun, kā miermīlīga garīgā kustība, var to veicināt." Bijušais Eiropas Parlamenta deputāts un bijušais Eiropas Liberāļu un demokrātu alianses (ALDE) prezidents un Liberal International goda prezidents no Nīderlandes Hanss van Bālens.

"Taivāna vismaz var pārbaudīt to personu identitāti, kas vajā Faluņgun ... un klasificēt tos kā personas non-grata vai arī veikt izmeklēšanu par to, vai tām ir nelikumīgs finansējums Taivānā. Ja tā kļūs par izplatītu praksi visā pasaulē, mēs liksim Ķīnas komunistiskajai partijai saprast: ja jūs vajāsiet Faluņgun, jums visā pasaulē nebūs kur paslēpties. Kādu dienu, kad sāksies kriminālvajāšana, jums vairs nebūs kur paslēpties."

"Faluņgun kā ticība jau ilgu laiku tiek vajāta, tiek vajāts liels skaits cilvēku. Dažādās metodes, kas tikušas uzkrātas šo vajāšanu rezultātā, tika izmantotas katoļu, kristiešu, daoistu un uiguru vajāšanai, tāpēc Faluņgun jautājuma atrisināšana ir būtiska visu šo problēmu risināšanā."

"Es ceru, ka Ķīna likvidēs komunistisko partiju un dos savai valstij un tautai iespēju." Taivānas Likumdevēju palātas loceklis Van Tin-Ju.

606 parlamenta deputātu parakstītais Kopīgais paziņojums ar aicinājumu apturēt Faluņgun praktizētāju vajāšanu

Mūs māc dziļas bažas par Ķīnā notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā uz Faluņgun praktizētājiem.

Mēs saprotam, ka Faluņgun (jeb Faluņ Dafa) ir garīga meditācijas prakse, kas balstīta uz "Īstenības, Labestības, Pacietības" principiem. 2020. gada 20. jūlijā tiek atzīmēta 21. gadadiena, kopš Ķīnas komunistiskā valdība uzsāka sistemātisku un nežēlīgu kampaņu, lai "izskaustu" Faluņgun. "Kopš 1999. gada jūlija miljoniem Faluņgun praktizētāju Ķīnā tikuši patvaļīgi arestēti un ieslodzīti, neievērojot pienācīgo juridisko procedūru, daudzi no viņiem tikuši spīdzināti un pat nogalināti. Vismaz tūkstošiem cilvēku ir miruši šādas spīdzināšanas un cita veida ļaunprātīgas attieksmes rezultātā milicijas apcietinājumā.

Šīs zvērības ir dokumentāli apstiprinājušas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas, valsts iestādes un Apvienoto Nāciju Organizācija. 2007. gada ASV Valsts departamenta ziņojumā par cilvēktiesībām teikts: "Novaks [ANO īpašais ziņotājs spīdzināšanas jautājumos Manfreds Novaks] ziņo, ka Faluņgun praktizētāji sastāda 66 % no visiem iespējamās spīdzināšanas upuriem valdības apcietinājumā." Amnesty International ziņojumā par 2017. un 2018. gadu teikts: "Faluņgun praktizētāji joprojām tiek pakļauti vajāšanai, patvaļīgai aizturēšanai, negodīgiem tiesas procesiem, spīdzināšanai un cita veida ļaunprātīgai attieksmei. " Faluņgun vajāšana Ķīnā ir viena no visbrutālākajām kampaņām pret ticīgo grupu mūsdienās.

2013. gadā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju 2013/2981(RSP), kurā "pauž dziļas bažas par pastāvīgajiem un ticamajiem ziņojumiem par sistemātisko, valsts sankcionēto orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem, kuri tiek turēti apcietinājumā viņu pārliecības dēļ un kuri nav devuši tam savu piekrišanu, tostarp no daudziem Faluņgun praktizētājiem, kas ieslodzīti viņu reliģisko uzskatu dēļ, kā arī no citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupām Ķīnas Tautas Republikā." 2016. gadā ASV Kongress vienbalsīgi pieņēma līdzīgu rezolūciju H.Res.343. 2019. gadā Neatkarīgais tribunāls Londonā tiesneša Džefrija Naisa vadībā pieņēma lēmumu: "Piespiedu orgānu izņemšana ilgus gadus un plašā mērogā tiek praktizēta visā Ķīnas teritorijā. Faluņgun praktizētāji ir viens no – un, iespējams, galvenais – orgānu ieguves avots."

Mēs, zemāk parakstījušies, aicinām Ķīnas valdību ievērot starptautiskās normas un Apvienoto Nāciju Organizācijas "Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām", kuru parakstījusi arī Ķīna, un nekavējoties pārtraukt Faluņgun vajāšanu Ķīnā, kā arī bez ierunām atbrīvot visus ieslodzītos Faluņgun praktizētājus un citus "sirdsapziņas gūstekņus".


Avots: https://faluninfo.net/over-600-lawmakers-from-30-countries-call-for-the-immediate-end-to-the-chinese-regimes-21-year-systematic-and-brutal-persecution-of-falun-gong/

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.