ASV valdība turpina iesākto, aizstāvot reliģisko brīvību pasaulē

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps 2020. gada 2. jūnijā izdeva rīkojumu par reliģijas brīvības veicināšanu pasaulē. Tas sekoja viņa 2018. gada 3. maija rīkojumam, kurā uzsvērta ticībā balstīto un sabiedrisko organizāciju loma ASV sabiedrības stiprināšanā.

"Mēs paužam atzinību prezidentam Trampam par to, ka viņš turpina izvirzīt par prioritāti reliģijas brīvību pasaulē, kā valsts drošībai obligātu un ārpolitikai prioritāru nosacījumu," tajā pašā dienā paziņoja ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisijas (USCIRF) priekšsēdētājs Tonijs Pērkinss. "Šis izpildrīkojums mudina ASV valdību rīkoties ātri un saukt pie atbildības ārvalstu valdības, kas izdara smagus pārkāpumus, kā arī būtiski palielināt ASV ekonomisko palīdzību, lai atbalstītu programmas, kas veicina reliģisko brīvību visā pasaulē."

Pēdējā USCIRF ikgadējā ziņojumā, kas publicēts 2020. gada 28. aprīlī, Ķīna atkal tika iekļauta "īpašas bažas izraisošu valstu" sarakstā par sistemātisku un nežēlīgu reliģiskās brīvības apspiešanu. Ziņojumā pieminēta arī Faluņgun vajāšana Ķīnā, tostarp orgānu piespiedu izņemšana dzīviem Faluņgun praktizētājiem.

Rīkojuma īss kopsavilkums

Jaunākais izpildrīkojums, kas pieejams Baltā nama mājaslapā, satur astoņas sadaļas un sākas ar tā izdošanas motivāciju: "Reliģiskā brīvība, Amerikas pirmā brīvība, ir morālās un nacionālās drošības obligāta prasība. Reliģiskā brīvība visiem cilvēkiem visā pasaulē ir Amerikas Savienoto valstu ārpolitikas prioritāte, un Amerikas Savienotās Valstis respektēs un neatlaidīgi veicinās šo brīvību."

Rīkojumā reliģiskās kopienas un organizācijas, kā arī citas pilsoniskās sabiedrības institūcijas, nosauktas par nozīmīgiem partneriem ASV valdības centienos veicināt reliģisko brīvību visā pasaulē.

Sagaidāms, ka ASV valsts sekretārs sadarbosies ar ASV Starptautiskās attīstības aģentūru (USAID), lai tuvāko 180 dienu laikā izstrādātu plānu, kā "piešķirt prioritāti starptautiskajai reliģiskajai brīvībai ASV ārpolitikas plānošanā un īstenošanā, kā arī Valsts un USAID departamenta ārvalstu palīdzības programmās." Līdztekus finansējumam 50 miljoni ASV dolāru gadā, kas paredzēts saistīto programmu atbalstam, rīkojums garantē, ka ticībā balstītās un reliģiskās organizācijas, pretendējot uz federālo finansējumu, netiks diskriminētas.

Ar šo rīkojumu valsts sekretārs tika pilnvarots pieprasīt misiju vadītājiem valstīs, kuras izraisa īpašas bažas, izstrādāt visaptverošus rīcības plānus. Tas attiecas uz valstīm, kuras "veikušas vai pieļāvušas reliģiskās brīvības pārkāpumus, kā norādīts ikgadējā ziņojumā par reliģijas brīvību pasaulē, saskaņā ar 1998. gada Starptautiskās reliģiskās brīvības likuma 102. punkta b) apakšpunktu (publiskās tiesības 105-292)."

Turklāt Valsts departamenta darbinieki izies apmācības, un tiks novērtēti ekonomiskie instrumenti, lai veicinātu reliģijas brīvību iepriekš minētajās valstīs. "Šie ekonomiskie instrumenti, pēc vajadzības un likumā atļautajā apjomā, var ietvert reliģiskās brīvības programmu palielināšanu, ārvalstu palīdzības pārdalīšanu, lai pilnīgāk atspoguļotu apstākļus valstī vai ierobežotu vīzu izsniegšanu saskaņā ar likuma 604. punkta a) apakšpunktu."

Rīkojumā arī teikts: "Finanšu ministrs, konsultējoties ar valsts sekretāru, var apsvērt sankciju piemērošanu saskaņā ar 2017. gada 20. decembra rīkojumu Nr. 13818 (Personu, kas iesaistītas nopietnā cilvēktiesību pārkāpumā vai korupcijā, īpašumu bloķēšana), ar kuru, cita starpā, tiek īstenots Pasaules Magņitska cilvēktiesību atbildības akts."

ASV valdības kopīgie centieni

Papildus šo rīkojumu izdošanai, prezidents Tramps runāja par reliģisko brīvību arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2019. gada septembrī.

Savā runā prezidents uzsvēra ASV valdības stingro atbalstu šim jautājumam.

"Parasti, kad notiek starptautiski pasākumi, kas saistīti ar reliģisko brīvību, tajos piedalās diplomātiskā ešelona zemākā līmeņa pārstāvji," intervijā laikrakstam Deseret News sacīja bijusī ASV Starptautiskās reliģiskās brīvības komisijas komisāre Kristīna Ariaga.

ASV Starptautiskās reliģiskās brīvības īpašais vēstnieks Sems Braunbeks ir atkārtoti uzsvēris ASV valdības apņemšanos nodrošināt reliģiskās brīvības ievērošanu. Deseret News publicētajā rakstā citēts viņa teiktais: "Jums bija vajadzīga administrācija, kas patiešām vēlētos veicināt (reliģisko brīvību), un tieši to tā arī tagad dara."

Arī ASV Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos (CECC) 2020. gada janvārī publicēja savu 2019. gada ziņojumu, kurā aprakstīta cilvēktiesību un tiesiskās situācijas pasliktināšanās Ķīnā.

Šajā ziņojumā bija minēti Minghui.org vietnē apkopotie dati par to, ka 2018. gadā Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) izvērsto vajāšanu rezultātā bojā gājuši vismaz 69 Faluņgun praktizētāji, un vismaz 931 Faluņgun praktizētājam tika nelikumīgi piespriests cietumsods.

Ziņojuma autori Amerikas Savienotajām Valstīm iesaka saukt pie atbildības atsevišķas ĶKP amatpersonas, kuras pārkāpušas cilvēktiesības, piemēram, ticības brīvību, īstenojot pret tām finansiālas sankcijas vai neizsniedzot vīzas. ASV valdībai būtu skaidri jānošķir "Ķīnas tauta un kultūra" no "Ķīnas valdības un komunistiskās partijas".


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185413.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.