Pēc advokātu un ģimeņu iesniegtajām apelācijām tiesvedība Faluņgun praktizētāju lietās tiek pārtraukta

Faluņgun apspiešanā pēdējo 18 gadu laikā valsts ierēdņi, kuru pienākums ir ievērot taisnīgumu un aizsargāt cilvēkus, ir pārkāpuši likumu un kaitējuši nevainīgiem pilsoņiem. Tomēr bijušas arī amatpersonas, kuras, uzzinot faktus par vajāšanām, ieklausījās savas sirdsapziņas balsī. Veiksmīga apelācija Liaoninas provincē un līdzīgi gadījumi ir cerīga pazīme, kas norāda, ka Ķīnā notiek pārmaiņas taisnīguma virzienā.

Izbeigta divu praktizētāju no Liaoninas lietu izskatīšana

2016. gada novembrī Li Šidzjiņs un Liņ Joujaņs – divi Faluņgun praktizētāji no Tielinas apgabala –, devās uz Baicji pilsētu, lai izplatītu kalendārus, kuros bija informācija par Faluņgun. Milicija viņus arestēja un aizturēja. Tielinas apgabala prokuratūra cēla apsūdzību pret šiem praktizētājiem Tielinas tiesā, un šajā lietā bija paredzēta uzklausīšana.

Šo divu praktizētāju ģimenes locekļi viņu aizstāvībai nolīga divus advokātus – Suņ Diaņdzjuņu no Šaņdunas un Ma Veju no Tiaņdzjiņas. Advokāti paskaidroja amatpersonām, ka ne Ķīnas Konstitūcija, ne spēkā esošie likumi nepamato Faluņgun apspiešanu.

Advokāti arī minēja vairākus piemērus no vēstures, kad totalitārie režīmi izraisīja noteiktu grupu nelikumīgas vajāšanas. Vai tas bija holokausts, vai Kultūras revolūcija Ķīnā, vēlāk tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas saskārās ar nopietnām sekām par savu pakļaušanos rīkojumiem izdarīt slepkavību tā vietā, lai rīkotos saskaņā ar sirdsapziņu.

Šo abu praktizētāju ģimenes locekļi arī sazinājās ar tiesas amatpersonām un sniedza liecības par labumu, ko dod Faluņgun. Tiesu amatpersonas pieņēma šo informāciju un piekrita izskatīt lietu, pamatojoties uz likumu. Viņi arī ierosināja ģimenēm iesniegt rakstisku apelāciju aizturēto praktizētāju vārdā.

Pēc tam tiesas amatpersonas pieņēma lēmumu pārtraukt tiesvedību un atgriezt lietas materiālus Tielinas apgabala prokuratūrai, kā arī paziņoja, ka viņi vairs nenodarbosies ar šīm lietām [lieta Nr. 2017-4 un Nr. 2017-5].

Tikmēr, atrodoties aizturēšanas centrā, šie divi praktizētāji runāja ar citiem ieslodzītajiem par Faluņgun un vajāšanām. Daudzi ieslodzītie bija aizkustināti un pauda savu atbalstu. Kad 17. februārī praktizētāji tika atbrīvoti, visi kamerā ieslodzītie un cietuma uzraugi atvadījās no viņiem ar laba vēlējumiem.

Plakāts uz ielas Tielinas pilsētā Liaoninas provincē, uz kura rakstīts: "Pasaulei nepieciešama Īstenība, Labestība, Pacietība". Ar mazākiem hieroglifiem rakstīts: "Faluņgun tiek atbalstīts visā pasaulē."

Līdzīgs gadījums noticis ar Dzju Čanjinu un Van Juaņšenu Dzjidžou pilsētā Hebejas provincē. Pēc aresta 2016. gada oktobrī viņi tika aizturēti, un 7. janvārī notika tiesas sēde. 10. februārī Dzjidžou prokuratūra atsauca Dzju Čanjina lietu.


Avots: Falun Gong Practitioners' Cases Dismissed After Appeals from Lawyers and Family

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.