Turēt godā tikumu: uzvedībai jāatbilst Debesu priekšrakstiem

Senos laikos cilvēki cienīja Debesis, turēja godā tikumu un uzskatīja, ka cilvēka uzvedībai ir jāatbilst Debesu priekšrakstiem.

Īstenojot Debesu gribu un piešķirot lielu nozīmi sava rakstura un uzvedības pilnveidošanai, tradicionālā ķīniešu kultūra veda cilvēkus pretī tādām garīgām vērtībām kā labsirdība un izpratne par tikumību. Tā atbrīvoja cilvēkus no tieksmes pēc pašlabuma, slavas un ieguvumiem, tanī pašā laikā uzsverot nepieciešamību pilnveidoties garīgi, lai gūtu piepildījumu un Debesu svētību.

Senajās grāmatās aprakstītais stāsta mums, ka materiālie labumi nav tas, par ko patiešām būtu vērts raizēties. Tolaik cilvēki lika uzsvaru uz tikumību un labu uzvedību. Senajās grāmatās tika norādīts, ka cilvēkam jāraizējas par tikumiem, kas nav iegūti, nevis par savām vajadzībām, kas tiek apmierinātas negodprātīgā ceļā; jo vairāk bagātību tiks sarausts, jo vairāk problēmu var rasties. Turpretim patiesi tikumīgs cilvēks galu galā tiks svētīts pat tad, ja nonāks nelaimē.

Tālāk seko stāsts no Pavasaru un Rudeņu perioda, kas ilga aptuveni no 771. līdz 476. gadam pirms mūsu ēras.

Cildeni tikumi vairo visas valsts slavu

Dzji Veņdzi, kas miris 568. gadā pirms mūsu ēras, kalpoja par premjerministru Lu valsts (šodienas Šaņdunas province) 20. un 21. valdniekam. Tomēr ne viņa sieva, ne bērni nestaigāja tērpti zīdā un atlasā. Zirgi viņu staļļos ēda zāli, nevis prosu.

Men Sjaņdzi tolaik bija kādas Lu valstī pazīstamas ģimenes galva. Viņa dēls Džunsuņs reiz jautāja Dzji: „Jūs esat premjerministrs, tomēr jūsu ģimene netērpjas zīdā vai atlasā un jūsu zirgi netiek baroti ar prosu. Citi var nodomāt, ka esat skops, un tas nevairo valsts prestižu.”

Uz to Dzji Veņdzi atbildēja: „Es labprāt redzētu savu ģimeni grezni ģērbtu un savus zirgus labi paēdušus. Diemžēl daudzi vienkāršie ļaudis mūsu valstī ir spiesti ēst sliktu pārtiku un staigāt nodilušās drānās. Es neuzdrīkstos nošķirt savu ģimeni no saviem tautiešiem tieši tāpēc, ka ieņemu premjerministra amatu. Turklāt esmu dzirdējis, ka cildeni tikumi tautā tikai vairo valsts slavu. Nedomāju, ka izrādīšanās ar dārgām drānām un ekipāžām vairos valsts prestižu.”

Dzirdot par šo dialogu starp viņa dēlu un premjerministru, Men Sjaņdzi gaužām sadusmojās uz savu dēlu. Viņš ieslodzīja Džunsuņu karcerī uz septiņām dienām. Pēc šī gadījuma Džunsuņa ģimene sāka valkāt tikai vienkāršas drānas un viņa zirgi prosas vietā tika baroti ar zāli.

Uzzinājis par pārmaiņām, kas notikušas ar Džunsuņu, Dzji Veņdzi atzīmēja: „Cilvēks, kurš spēj izlabot savas kļūdas, ir cienīgs būt par piemēru citiem.” Viņš iecēla Džunsuņu prestižā vidēja ranga amatpersonas amatā.

Dzji Veņdzi ziedošanās sabiedrības labklājībai, atbildīgā izturēšanās pret savu pienākumu pildīšanu, uzcītība, pildot valsts lietas, un taupība, kas valdīja paša mājās, palīdzēja mainīt tikumus un paražas Lu valstī. Paaudzes ir nomainījušas cita citu, bet par premjerministra Dzji Veņdzi tikumu tiek runāts vēl šobaltdien.

Adaptēts no Konfūcija „Apkopotām runām”.


Raksts krievu valodā: http://fr.clearharmony.net/articles/a118521-Cherir-la-vertu-le-comportement-devrait-correspondre-a-ce-qui-a-ete-ordonne-par-le-Ciel.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.