Neatkarīga Krievijas informācijas aģentūra ИНТЕРФАКС ziņo par piespiedu orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā

Valstis visā pasaulē arvien aktīvāk rīkojas, lai apturētu piespiedu orgānu izņemšanu Ķīnā, nosoda šīs ļaundarības un cenšas nepieļaut, lai viņu pilsoņi aiz nezināšanas kļūst par šo noziegumu līdzdalībniekiem.

2014. gada 5. martā Itālijas Senāta Cilvēktiesību komisijas locekļi vienbalsīgi pieņēma rezolūciju, kurā aicināja Itālijas valdību, izmantojot diplomātiskos kanālus, savākt datus un informāciju par orgānu izņemšanu Ķīnā. Rezolūcija aicina Ķīnas valdību nekavējoties atbrīvot visus savas pārliecības dēļ ieslodzītos Ķīnā, tostarp Faluņgun garīgās prakses sekotājus.

Ilinoisas Pārstāvju palāta 2014. gada 26. februārī pieņēma rezolūciju, kurā „ASV valdība un ASV prezidents tiek mudināti izmeklēt orgānu transplantāciju Ķīnā, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai apturētu atbaidošo transplantāciju praksi – orgānu izņemšanu dzīviem Faluņgun praktizētājiem.”

2013. gada 12. decembrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā „pauž dziļas bažas par pastāvīgiem un ticamiem ziņojumiem par sistemātisko, valsts sankcionēto orgānu izņemšanu ieslodzītajiem, kuri tiek turēti apcietinājumā kā sirdsapziņas gūstekņi, un kuri nav devuši tam savu piekrišanu.” Rezolūciju kopīgi ierosināja 56 Eiropas Parlamenta locekļi no četrām politiskajām partijām.

Rezolūcija aicina ES un tās dalībvalstis publiski nosodīt orgānu transplantācijas pārkāpumus Ķīnas Tautas Republikā (ĶTR) un palielināt to iedzīvotāju izpratni šajā jautājumā, kuri dodas uz Ķīnu. Tā arī aicina ES veikt pilnīgu un pārredzamu izmeklēšanu par orgānu transplantācijas praksi ĶTR.

Viena no lielākajām Krievijas neatkarīgajām informācijas aģentūrām ИНТЕРФАКС, tāpat kā Krievijas valsts ziņu aģentūras, ir publicējusi rakstu „Eiropā aicina Ķīnu nekavējoties mainīt cilvēku orgānu transplantācijas praksi.”

ИНТЕРФАКС publicētais raksts:

„Brisele. 19. marts. INTERFAX.RU. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs Anrī Maloss trešdien Briselē atklāja konferenci „Cilvēku orgānu tirdzniecība Ķīnā: Eiropai ir jārīkojas tūlīt.”

Viņš nodēvēja par „skandalozu” valsts līmenī pastāvošo cilvēku orgānu izņemšanas praksi Ķīnā, un izteica cerību, ka Eiropas līderi izvirzīs šo jautājumu apspriešanai tikšanās laikā ar ĶTR priekšsēdētāju Sji Dzjiņpinu, kurš 31. martā ieradīsies oficiālā vizītē Briselē.

Maloss paziņoja, ka „uz nāvi notiesāto ieslodzīto, tostarp sirdsapziņas gūstekņu un nacionālo minoritāšu pārstāvjiem izņemto orgānu izmantošana pārdošanai Ķīnā vai ārpus tās ir apkaunojums visai cilvēcei, un tam ir nekavējoties jādara gals.”

Konferences dalībnieki – Eiropas Parlamenta locekļi, bezpeļņas organizāciju pārstāvji, ievērojami juristi un ārsti nosodīja šo praksi un aicināja Ķīnu cienīt cilvēka pamattiesības.

Dalībnieki atbalstīja pagājušā gada decembrī pieņemtās EP rezolūcijas secinājumus un rekomendācijas. EP rezolūcijā ir atzīts, ka minoritātes, tostarp Faluņgun sekotāji bieži vien kļūst par piespiedu orgānu izņemšanas upuriem Ķīnā.

Visi konferences dalībnieki aicināja Ķīnu sakārtot likumdošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas regulē orgānu transplantāciju.”


Avots: http://www.interfax.ru/world/365829


Raksts krievu valodā: http://ru.clearharmony.net/articles/201403/111661.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.