Detalizēta informācija par vairāk nekā 20 Dafa praktizētāju no Liaoniņas provinces nelikumīgajiem arestiem

2006. gada 22. jūlijā vairāk nekā 20 Dafa praktizētāji tika arestēti un ieslodzīti Paņdzjinas cietumā un Ieslodzījuma centrā. Tie, kas piedalījās aizturēšanā, neuzrādīja nekādas pilnvaras, kas dotu viņiem tiesības arestēt Dafa praktizētājus vai konfiscēt viņiem piederošo īpašumu. Turklāt, dažu praktizētāju ģimenes locekļi tika piekauti un pat arestēti. Dzou Limina kunga meita tika piekauta, kā rezultātā daudzās vietās uz viņas ķermeņa izveidojās asins izplūdumi un zilumi; Džan Javei kunga sieva tika piekauta, un viņa sievasbrālis tika arestēts. Naktī uz 22. jūliju Šalinas pilsētā policijas darbinieki sarīkoja banketu, lai atzīmētu tik daudzu praktizētāju arestu. Policistu ļaundarības sabiedrībā izraisīja milzīgu sašutumu.

Kad noziedznieki devās uz Džao Lisjiņas mājām, lai viņu arestētu, Džao kundzes nebija mājās, tādēļ policisti arestēja viņas meitu, kas tikko beigusi koledžu. Viņi četras stundas slepus novēroja Džao kundzes namdurvis. Pagaidām vēl nav zināms, vai Džao kundzes meita tika atbrīvota, vai ne. Džao kundzes vīrs Jan Džifa kungs ilgstošās vajāšanas rezultātā pirms vairākiem mēnešiem nomira. Iznācis no piespiedu darbu nometnes, viņš bija palicis bez iztikas līdzekļiem un pajumtes.

Liu Guancjina kungs ir Liaohe Naftas ieguves Julou Arodskolas skolotājs. Kad 22. jūlijā viņš pārnāca mājās, viņu arestēja Sjinluntai apgabala Valsts Drošības brigādes priekšnieka vietnieks Huan Haiou un Sjinluntai policijas apakšnodaļas priekšnieka vietnieks Gun Cjinžuns, kā arī vadošie policisti Hou Mins un Duaņ Jindzjie. Pavisam piecu cilvēku grupa ilgu laiku dežūrēja pie Liu kunga mājām. Policisti konfiscēja viņam piederošo īpašumu un piesavinājās viņa personiskās mantas. Kad policisti Liu kungu veda projām, viņš paceļam sauca: „Faluņ Dafa ir labs!”

22. jūlijā policisti devās veikt praktizētāju arestus arī uz Gaošenas pilsētu Paņšaņā. Tā kā Dafa praktizētāji, kurus viņi grasījās arestēt, tobrīd nebija mājās, policisti konfiscēja viņu ģimenēm piederošo īpašumu un piesavinājās viņu personīgās mantas.

Saskaņā ar policistu plāniem, viņi bija paredzējuši arestēt vairāk nekā 20 cilvēkus, turklāt viņi draudēja, ka turpinās arestēt cilvēkus. Daži vietējie policisti sacīja praktizētājiem, lai tie neiziet no mājas.

Šī uzdevuma veikšanai no Paņšaņas un Šuantaidzi apgabala tika norīkoti policisti no Sabiedriskās drošības apakšnodaļas, Valsts Drošības dienesta, Liaohe policijas iecirkņa, Šenli policijas iecirkņa, Dzjiaņše policijas iecirkņa un Huncji policijas iecirkņa. No Sjinluntai apgabala tika nosūtīti vairāki policisti Valsts Drošības brigādes priekšnieka vietnieka Huan Haiou vadībā. Arestus vadīja pilsētas, apgabala un rajona Politiskā un Likumdošanas komiteja un „Ofiss 610” [1] („Stabilitātes saglabāšanas birojs”).

Šajās darbībās iespējams bija iesaistīti cilvēki, kas novērsušies no Dafa un kļuvuši par spiegiem, kas piegādā informāciju par praktizētājiem. Ir zināms, ka šī akcija tikusi plānota vairāk nekā pusgadu.

Turklāt, arestēto praktizētāju ģimenes locekļi un tuvinieki devās uz Paņdzjiņas cietumu un Ieslodzījuma centru, uz Politisko un Likumdošanas komiteju, Valsts Drošības dienestu, „Ofisu 610” un citām ar šo saistītajām iestādēm, lai pieprasītu nekavējoties atbrīvot viņu ģimenes locekļus.

Nodaļas, kas tieši iesaistītas masveida arestos:

Paņdzjiņas Sjinluntai apgabala Sabiedriskās drošības apakšnodaļa

Paņdzjiņas Šuantaidzi apgabala Sabiedriskās drošības apakšnodaļa

Liaohe vietējais policijas iecirknis: 86-427-3685010

Huncji vietējais policijas iecirknis: 86-427-3887322

Šenli vietējais policijas iecirknis: 86-427-3835892

Dzjiaņše vietējais policijas iecirknis: 86-427-3881908

Liu Dešens, Paņdzjiņas pašvaldības Politiskās un Likumdošanas komitejas sekretārs: 86-427-2839045(birojs), 86-427-2839049

Jan Džeņfu, Paņdzjiņas pašvaldības Sabiedriskās drošības dienesta priekšnieks: 86-427-2822003

Suņ Tiaņmins, atbildīgais par interneta novērošanu (Interneta policijas brigāde) Paņdzjiņas pašvaldības Sabiedriskās drošības dienestā: 86-13324251388 (mobilais)

Džou Laisjiņs, Politiskās drošības nodaļas priekšnieks, Paņdzjiņas municipālā Valsts Drošības brigāde: 86-427-2682030 (birojs), 86-427-2838165 (mājas), 86-13604277978 (mobilais)


Paņdzjiņas Ieslodzījuma centrs:

Priekšnieks Dzjin Čenšens: 86-427-2682511 (birojs), 86-13909875868 (mobilais)

Priekšnieka vietnieks Van Jungans – atbildīgais jautājumos, kas saistīti ar Faluņgun praktizētājiem: 86-427-2862533 (birojs)

Paskaidrojumi

1. "Ofiss 610" - organizācija, kas izveidota speciāli Faluņgun vajāšanai. Tai piešķirta neierobežota vara katrā Ķīnas komunistiskās partijas administrācijas līmenī, kā arī visās citās politiskās un juridiskās sistēmās.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a35231-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.