Atklāta diskusija, Praktizētāju forums

Pieredzes apmaiņas konferenču raksti | Pieredzes apmaiņa | Izpratne un uzskati | Jaunie praktizētāji | Viedokļi | Ieteikumi | Liecinieki

 • Ķīnas universitātes absolventa pilnveidošanās pieredze

  Tā kā mani bija maldinājusi ĶKP visu aptverošā propaganda, man bija slikts priekšstats par Faluņ Dafa. Taču tolaik es vēlējos uzzināt, kādēļ tik daudz cilvēku tam tic un kādēļ tik daudzi no viņiem ir profesori un augsti izglītoti cilvēki, zinoši cilvēki. Vai viņi bija tumsonīgi? Vai tiešām viņiem visiem trūka veselā saprāta? Vēlāk es izlasīju praktizētāju rakstus no ”Sarkanās dinastijas melu grāmatas”, un pēc tam man radās vēlēšanās izlasīt īstās Faluņgun grāmatas.
 • "Nedomājiet, ka jūs esat bezspēcīgi! Sanāksim kopā, lai palīdzētu!"

  Apmeklējot interneta mājas lapu, kuru izveidojusi Faluņgun Cilvēktiesību darba grupa, daudzi cilvēki uzzina faktus par Ķīnas komunistiskā režīma brutālo un necilvēcisko vajāšanu pret Faluņgun. Daudzi ieraksta savus vārdus mājas lapā, lai nosodītu vajāšanu un atbalstītu Faluņgun. Tālāk seko citāti no komentāriem, kas publicēti mājas lapā vācu valodā.
 • Cilvēktiesību advokāte: Vai Ķīna turpinās pārkāpt Ķīnas likumus, starptautiskos likumus un mūsu cilvēces morāles pamatus?

  Diemžēl valdošā elite Ķīnā ignorē vēstures gaitā gūtās mācības. Pilsoņtiesību kustību dalībnieku rīkotās miermīlīgās apelācijas ASV efektīgi iemācīja amerikāņiem vērtēt cilvēku nevis pēc viņa ādas krāsas, bet gan pēc viņa rakstura. Tas, kas šodien Ķīnā tiek pārbaudīts, ir ne tikai Faluņgun praktizētāju tiesības Ķīnā brīvi praktizēt saskaņā ar savu ticību, bez pakļaušanas vajāšanai, kas ietver spīdzināšanu un vardarbīgu nāvi bez tiesas sprieduma, bet arī Ķīnas kā valsts tieslietu un konstitucionālā struktūra.
 • Honkongā ieceļojušā Kontinentālās Ķīnas tūrista iesniegtais raksts

  Pagājušā gada 15. janvārī, Mēness kalendāra Lukturu svētkos, viņas drauga brāļadēls, braucot ar motociklu, saskrējās ar braucošu betona maisīšanas mašīnu. Viņam tika izsisti priekšējie zobi un saplosīts deguns. Pa muti un degunu ārā šļācās asinis. Viņu nogādāja slimnīcā, lai sniegtu neatliekamo palīdzību, kur tika atklāts, ka viņam galvaskausā ir nopietna iekšējā asiņošana. Viņa asinsspiediens bija tikai 24, un pulss 196. Ārsti tuviniekiem paziņoja, lai viņi gatavojas viņa nāvei!
 • Diskusija par šķīstību, patiesumu, cieņu un taisnīgumu

  Praktizētājs rakstā sacīja: ”Tie, kas patiesi tic Faluņgun mācībai, ir atbrīvojušies no savām cilvēka sirdīm. Viņiem nav tirdošu un netīru domu, tādēļ viņi ir šķīsti, patiesi, cienīgi un taisnīgi.” Tā tas patiešām ir! Pēc septiņu gadu ilgās nežēlīgas un neprātīgas vajāšanas, ko īsteno ļaunā ĶKP, un pilnveidošanās saskaņā ar Faluņgun mācības principiem, praktizētāji ir spējuši iziet tam cauri ar cieņu un taisnīgumu, parādot, ka ”viena taisna doma uzveic simt ļaunumu”.
 • Meditācija un mūsu rakstura pilnveidošana

  Tajā brīdī es pēkšņi iedomājos par sagatavošanos meditācijai, kad mēs sēžam ar sakrustotām kājām, turam muguru un kaklu taisni, atstājam spraugu starp augšējiem un apakšējiem zobiem, ļaujam sirdī rasties žēlsirdībai un pieņemam miermīlīgu sejas izteiksmi. Pēc tam, kad atbrīvojos no pieķeršanās savā sirdī, manas kājas joprojām sāpēja, bet tas vairs neietekmēja manu sirdi. Tagad es varu ar miera pilnu sejas izteiksmi meditēt, par spīti sāpēm manās kājās.
 • Tīrā bērnu pasaule

  Jauna semestra sākums – tie ir jauni mācību priekšmeti un jauni pulciņi, viss jauns. Tikai viens nekad nemainās: sirds, kura vienmēr grib atgriezties mājās, uz Minhuei pulciņu, kur mēs bijām kā viena ģimene. Minhuei pulciņā mēs mācījāmies un izpildījām Faluņgun vingrojumus, lasījām un skaitījām no galvas „Luņ Jui” un Skolotāja Li dzejoļu krājumu „Hun Jiņ”.
 • Es piedzīvoju Faluņ Dafa brīnumus

  Izlasījis grāmatu "Džuaņ Faluņ", es neatlaidīgi turpināju to studēt. Apmēram pēc viena mēneša es pirmo reizi piedzīvoju Dafa brīnumu. Visas manas slimības izzuda. Es patiešām sajutu, ka esmu atbrīvojies no sāpēm. Tai pašā laikā es ātri atbrīvojos no saviem kaitīgajiem ieradumiem, tādiem kā alkohola lietošanas un smēķēšanas. Es esmu no visas sirds pateicīgs Skolotājam Li Hundži par viņa žēlsirdību.
 • Kāpēc es jutos tik aizkaitināms

  Es ilgu laiku biju ātri aizkaitināmā noskaņojumā, un tas vēl aizvien nav novērsts. Pilnveidošanās praksē šī aizkaitināmība parādās dažādos aspektos. Tā pat kļūst par pieradumu, ko nav viegli pamanīt. Tas nav tikai tādēļ, ka ir slikts raksturs. Aiz tās slēpjas daudz pieķeršanās.
 • Visa mana laime nāk no Faluņ Dafa

  Savas dzīves pirmajā pusē es cīnījos par iztiku un biju spiesta fiziski strādāt. Pēc tam, kad es apprecējos, es ļoti cietu no dažādām slimībām un dzīvoju zem pastāvīga savas ģimenes spiediena. Es jutos kā bezcerīgi staigājošs līķis. Es vēlos dalīties savā pieredzē, kā es pārcietu nebeidzamo postu, līdz es beidzot ieguvu jaunu dzīvi un spožu nākotni, praktizējot Faluņgun; gluži tāpat kā uzspīd pilns mēness, kad aizgājuši tumšie mākoņi.
 • Atmiņas par Faluņgun semināru Jaņbiaņas pilsētā, Ķīnā

  1994. gadā no 20. līdz 28. augustam Skolotājs lasīja lekcijas Jaņbiaņas pilsētas Auditorijā. Lekciju apmeklētāju skaits bija milzīgs, apmēram 3000 cilvēku no aptuveni desmit Ķīnas provincēm. Klausītāju vidū bija arī praktizētāji-veterāni, kas sekoja līdzi Skolotājam no viena lekciju kursa uz otru, kā arī Faluņ Dafa Pētniecības asociācijas darbinieki. Viņi visi bija ļoti draudzīgi un labestīgi.
 • Ja mēs ilgstoši atstājam bez ievērības Likuma mācīšanos, mums mūžīgi nāksies nožēlot zaudēto

  Savā sapnī es biju aizgulējies, un kad ierados, eksāmens bija jau sācies. Tur vēl bija kādi 50-60 draugi praktizētāji, kuriem arī bija jāliek tas pats eksāmens. Kad tika nokārtots eksāmens vienā priekšmetā, visi devās uz citu telpu, lai kārtotu eksāmenu nākamajā priekšmetā. Es sapratu, ka tas nozīmē daudzu pārbaudījumu izturēšanu. Eksāmena laikā es biju galīgi nesaprātīgs, vāji atbildēju pat tajos priekšmetos, kas man labi padevās. Tur bija tādi jautājumi, uz kuriem agrāk es atbildēju bez grūtībām. Kādēļ es tagad nespēju uz tiem atbildēt?
 • Meklēt sevī – lielisks līdzeklis

  Kopš tā brīža, kad Skolotājs atklāja mums dziļo Faluņgun mācību, Likumu, viņš vienmēr mums ir teicis, ka neatkarīgi no tā, kādā situācijā esam nonākuši, mums nepieciešams ieskatīties sevī un atrast problēmas, kas ir mūsos pašos – meklēt sevī un pilnveidot sevi pašu. Kad nomierinos, es uzdodu sev jautājumu: “Kādas man ir nepilnības, kādi man ir trūkumi?”
 • Neatstāt novārtā sevis pilnveidošanu šajā laika periodā

  Es sapratu, ka praktizētājam jebkurā situācijā ir jāpilnveido sevi atklāti un ar cieņu, saglabājot labestīgu un mierpilnu sirdi, kas parāda Faluņ Dafa praktizētāja īpašības – nesavtību un spēju vienmēr vispirms domāt par citiem. Nav svarīgi, vai tā ir ģimene, sabiedrība vai darba kolektīvs – ja mēs nepievēršam uzmanību saviem vārdiem un darbiem, un rīkojamies tāpat, kā to dara laicīgie cilvēki, tad mēs varam neviļus kādu aizvainot, kas var kļūt par iemeslu tam, ka šis cilvēks pazaudēs savu iespēju.
 • Sabiedrībai bez morāles ierobežojumiem nav nākotnes

  Sabiedrībai bez morāles ierobežojumiem nav nākotnes! Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) mērķis, uzspiežot ķīniešiem ateismu ar dogmu, ka “nav jābaidās ne no debesīm, ne zemes”, ir izkropļot ķīniešu prātus un domāšanas veidu. Tas ierobežo cilvēku domāšanu ĶKP kontrolētajos rāmjos. ĶKP manipulējusi ar veselām paaudzēm labestīgu un godīgu ķīniešu, iedvešot tiem savu ideoloģiju, kurā nepastāv nekādu morāles ierobežojumu.