Vīrieša balss solo: "Atbrīvojiet viņus"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Teksta un mūzikas autors un izpildītājs Rendels Efners
Realplayer On-line (612Kb)
Realplayer Download (2Mb)
MP3 Download (3,7Kb)


Lejuplādēšanas instrukcija:
Virziet peli uz linku, uzklikšķiniet peles labo taustiņu un izvēlieties "Save Target As..."


Set them Free

I hear the chimes of freedom ring again
I heard them once before when they were blowing in the wind
The Chinese people walk in chains, they’re longing to be free
It’s time to tell the world the truth about the CCP (Chinese Communist Party).

I’d like to paint a picture in this song,
About what it’s like in China if you practice Falun Gong,
Or if you are a Christian or you’re for democracy
They’ll put you in a prison cell and throw away the key.

Set them free, set them free, set them free, set them free
Set them free, set them free, set them free, set them free.

The labor camps are like a living hell
Where you’re beaten, starved and brainwashed and there’s nowhere to appeal
There is no law or justice, there is just the CCP
Who hide their evil deeds behind a cloak of secrecy.

The free world should stand up for liberty
But now we sell out human rights to buy a cheap TV,
We see slavery and torture and we turn our head aside
I’d rather spend a little more than pay for genocide.

Set them free, set them free, set them free, set them free
Set them free, set them free, set them free, set them free.

The world will not forget the Berlin Wall
And how the people danced with joy, just to see it fall
The Chinese leaders shake with fear remembering that day
They know their time is almost up and soon they’ll have to pay.

The blood red dragon can no longer fly
Nine swords have pierced its armor and it looks about to die
Now millions of its members have renounced it publicly
The world will be a better place without the CCP.

Set them free, set them free, set them free, set them free
Set them free, set them free, set them free, set them free.


Tulkojums latviešu valodā:

Atbrīvojiet viņus

Es dzirdu, kā atkal brīvibas zvani skan
Es dzirdēju tos jau iepriekš, kad to skaņas atnesa vējš
Ķīnas ļaudis, važās kalti, viņi ilgojas būt brīvi
Ir laiks pateikt pasaulei patiesību par ĶKP (Ķīnas komunistisko partiju).

Es vēlos šajā dziesmā attēlot to,
Kā tas ir Ķīnā, ja tu praktizē Faluņgun,
Vai arī, ja esi kristietis, jebšu atbalsti demokrātiju
Viņi ieliks tevi cietumā un aizsviedīs prom atslēgu.

Atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus,
Atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus.

Darba nometnes ir kā dzīva elle
Kur tevi sit, mērdē badā, skalo smadzenes, un tev nav kur apelēt
Tur nav ne likuma, ne taisnīguma, tur ir tikai ĶKP
Kas slēpj savus ļaunos darbus aiz slepenības aizsega.

Brīvajai pasaulei ir jāiestājas par brīvību
Bet tagad mēs nododam cilvēktiesības, lai nopirktu lētu TV,
Mēs redzam verdzību un spīdzināšanu un aizgriežam mūsu galvas sānis
Es drīzāk iztērēšu mazliet vairāk, nekā maksāšu par genocīdu.

Atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus,
Atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus.

Pasaule nekad neaizmirsīs Berlīnes Mūri
Un to, kā cilvēki aiz prieka dejoja, redzot to krītam
Ķīnas līderi bailēs trīc, atceroties to dienu
Tie zina, ka to laiks ir gandrīz beidzies, un tiem drīz būs jāmaksā

Asinssarkanais pūķis vairs nevar lidot
Deviņi zobeni ir caurdūruši tā bruņas, un izskatās, ka tas tūlīt mirs
Tagad miljoniem tās biedru publiski atsakās no tās
Pasaule būs labāka bez ĶKP.

Atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus,
Atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus, atbrīvojiet viņus.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a27753-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.