Cilvēktiesību advokāte: Vai Ķīna turpinās pārkāpt Ķīnas likumus, starptautiskos likumus un mūsu cilvēces morāles pamatus?

Lūk, ko par Faluņgun apelāciju pie Džunnaņhai sacīja Cilvēktiesību likumu fonda (nevalstiska organizācija, kas izveidota, lai aizsargātu visu cilvēku tiesības būt brīviem no spīdzināšanas un vajāšanas, saskaņā ar Cilvēktiesību deklarāciju un vairākiem starptautiskiem līgumiem un konvencijām, kas pieņemtas pēc Otrā Pasaules kara Holokausta) izpilddirektore advokāte Terija E. Mārša:

1999. gada 25. aprīlī 10 000 Faluņgun praktizētāju devās uz Apelāciju biroju Pekinā, Ķīnā, lai, izmantojot savas konstitucionālās un likumīgās tiesības, apelētu aptuveni četrdesmit Faluņgun praktizētāju aizstāvībai, kas tika arestēti Tiaņdzjiņas pilsētā par miermīlīgu protestu pret Tiaņdzjiņas laikrakstā publicētajiem apmelojumiem un nepamatotu uzbrukumu miermīlīgas, garīgas prakses Faluņgun principiem. Kad praktizētāji bija ieradušies Pekinā, vietējā policija neļāva viņiem izmantot savas tiesības apelēt un tā vietā nostādīja viņus uz ielas ietves iepretim valdības ēku kompleksam Džunnaņhai. Kā atzīmē laikraksta „The Epoch Times” angļu versijas redaktors Stefans Gregorijs, īsā laika sprīdī “Džunnaņhai iemītnieki varēja vērot skatu, kā 10 000 Faluņgun praktizētāji aplenc valdības ēku kompleksu” (raksts pieejams: http://www.fofg.org/news/news_story.php?doc_id=988).

Tā kā “10 000 Faluņgun [praktizētāji]” sarīkoja miermīlīgu un likumīgu apelāciju pret Ķīnas varas iestāžu pārkāpumiem attiecībā uz citu Faluņgun praktizētāju konstitucionālajām un pilsoniskajām tiesībām, tūkstošiem Faluņgun praktizētāju Ķīnā arī ir tikuši arestēti, spīdzināti un nomocīti līdz nāvei par viņu miermīlīgo apelāciju pret valdības nelikumīgo vajāšanu pret iekvienu likumpaklausīgu Faluņgun praktizētāju, kurš atteicies nodot un nopelt Faluņgun principus un mācību Ķīnā. Diemžēl valdošā elite Ķīnā ignorē vēstures gaitā gūtās mācības. Pilsoņtiesību kustību dalībnieku rīkotās miermīlīgās apelācijas ASV efektīgi iemācīja amerikāņiem vērtēt cilvēku nevis pēc viņa ādas krāsas, bet gan pēc viņa rakstura. Līdzīgām apelācijas kustībām bijusi tāda pati situāciju uzlabojoša ietekme, to skaitā Rozas Parkas vadītā apelācija ASV un Mahatmas Gandija kustība Indijā.

Tas, kas šodien Ķīnā tiek pārbaudīts, ir ne tikai Faluņgun praktizētāju tiesības Ķīnā brīvi praktizēt saskaņā ar savu ticību, bez pakļaušanas vajāšanai, kas ietver spīdzināšanu un vardarbīgu nāvi bez tiesas sprieduma, bet arī Ķīnas kā valsts tieslietu un konstitucionālā struktūra. Vai Ķīna tiks pārvaldīta saskaņā ar saviem likumiem un konstitūciju, vai arī tā turpinās pārkāpt Ķīnas likumus, starptautiskos likumus un morāles priekšrakstus, kas veido mūsu cilvēces pamatus?

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39271-article.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.