Džan Lei kungs arestēts, četri viņa ģimenes locekļi nosūtīti uz piespiedu darba nometni

2009. gada 12. septembrī Liņhajas pilsētas milicijas darbinieki nelikumīgi arestēja Džan Lei kungu, Faluņgun praktizētāju no Dzjiņdžou pilsētas. Nākamajā dienā Liu Haivans un citi Liņhajas pilsētas Valsts drošības daļas darbinieki arestēja četrus viņa ģimenes locekļus, kuri arī ir Faluņgun praktizētāji: viņa tēvu, Džan Deguo kungu, viņa māti, Li Dziņcju kundzi, viņa sievu, Džao Sjaočuņas kundzi un viņa sievas māti, He Guisjanas kundzi. Visiem šiem četriem praktizētājiem tika nelikumīgi piespriests ieslodzījums piespiedu darba nometnē, bet Džan Lei kungs pašlaik ir ieslodzīts Liņhajas pilsētas aizturēšanas centrā.

Saskaņā ar informētāja sniegtajām ziņām, Džan Lei kunga vecāki, sieva un sievas māte tika uz 15 diennaktīm ieslodzīti Dzjiņdžou pilsētas aizturēšanas centrā. Milicijas darbinieki bija teikuši aizturēto praktizētāju radiniekiem, lai viņi 28. septembrī, pulksten 16:00, atbrauc uz aizturēšanas centru pēc saviem ģimenes locekļiem. Taču, kad viņu radinieki ieradās Dzjiņdžou pilsētas aizturēšanas centrā, milicijas darbinieki viņiem paziņoja, ka ap pulksten 14:00 Liņhajas pilsētas Valsts drošības daļas darbinieki ir aizveduši šos četrus praktizētājus uz Masaņdzja piespiedu darba nometni Šeņjanas pilsētā. Visiem četriem praktizētājiem tika nelikumīgi piespriests vienu gadu ilgs ieslodzījums piespiedu darba nometnē.

Džan Lei kungs

Džan Lei kungs ir 33 gadus vecs. Viņš strādāja par Liaoninas provinces Dzjiņdžou pilsētas Sjiņhualunas vara ražošanas uzņēmuma personāla daļas vadītāju. Viņš ir labsirdīgs un talantīgs cilvēks. Viņa darba pienākumu izpildījums tika novērtēts ar „izcilību”. Uzņēmuma vadība atzinīgi novērtēja Džan Lei un iecēla viņu augstā vadības amatā.

2009. gada 12. septembra pēcpusdienā Liņhajas pilsētas Valsts drošības biroja darbinieki arestēja Džan kungu viņa darba vietā. Viņi konfiscēja viņa biroja datoru un 5000 juaņas [1]. Tajā pat dienā Džan kunga priekšnieki devās uz Valsts drošības biroju ar prasību nekavējoties viņu atbrīvot. Taču amatpersonas birojā sacīja: „Šī lieta ir saistīta ar Faluņgun. Neviens nav izņēmums.”

Pēdējo desmit gadu laikā ĶKP arī nežēlīgi vajāja Džan kunga vecākus par viņu nelokāmo ticību Faluņ Dafa. Viņa tēvs tika nelikumīgi uz diviem gadiem ieslodzīts piespiedu darba nometnē. Viņa mātei divreiz tika nelikumīgi piespriests piespiedu darbs, un ieslodzījumā viņa kopumā pavadīja četrus gadus. Kad Džan kungs precējās, viņa vecāki bija ieslodzīti piespiedu darba nometnē.

Džao Sjaočuņas kundze, Džan Lei kunga sieva

2009. gada 13. septembrī, pulksten 17:00, vairāki miliči no Liņhajas pilsētas Valsts drošības biroja iebruka Džan Lei kunga mājās un izdarīja tur kratīšanu, taču viņi neatrada neko tādu, ko viņi varētu izmantot, lai apsūdzētu Lei kungu. Tad viņi arestēja viņa sievu, Džao Sjaočuņas kundzi, kura ir 31 gadu veca. Četri miliči vilka viņu lejā pa trepēm. Viņas kājas nebija apautas, un viņai nošļuka bikses. Kāda sieviete to ieraudzīja un gāja Džao kundzei palīdzēt uzvilkt nošļukušas bikses, bet viens milicis iekliedzās: „Tā nav jūsu darīšana.” Sieviete teica: „Jūs esat aizgājuši par tālu. Galu galā viņa taču ir sieviete.” Miliči ar varu iegrūda Džao kundzi milicijas automašīnā. Viņai tika nelikumīgi piespriests gadu ilgs ieslodzījums Masaņdzja piespiedu darba nometnē.

Li Dzjiņcju kundze, Džan Lei kunga māte

58 gadus vecā Li Dzjiņcju kundze strādāja par grāmatvedi Liņhajas pilsētas pārtikas produktu birojā. 2009. gada 13. septembrī, pulksten 17:00, seši miliči no Liņhajas pilsētas, izliekoties par nojaukšanas un rekonstrukcijas dienesta darbiniekiem, pieklauvēja pie Li kundzes dzīvokļa durvīm un teica, ka viņiem nepieciešams veikt mērījumus. Viņi piemānīja Li kundzi, kura viņiem noticēja un atvēra durvis. Miliči nekavējoties uzsāka kratīšanu Li kundzes dzīvoklī. Viņi konfiscēja viņas datoru, printeri un Faluņ Dafa grāmatas. Pēc tam viņi arestēja Li kundzi. Viņas 80 gadus vecā māte, kas vairs nespēj pati sevi aprūpēt, nokrita ceļos un rāpoja pretī miličiem, lūdzoties neaizvest viņas meitu. Taču miliči viņu ignorēja. Viņi nelikumīgi piesprieda Li kundzei gadu ilgu ieslodzījumu Masaņdzja piespiedu darba nometnē. Pašlaik nav neviena, kas parūpētos par viņas veco māti, kura katru dienu raud, jo ļoti ilgojas pēc savas meitas.

Li kundze sāka praktizēt Faluņgun 1995. gadā. Kopš 1999. gada 20. jūlija, kad Ķīnas komunistiskā partija sāka celt neslavu un vajāt Faluņgun, Li kundze divas reizes devās uz Pekinu, lai apstiprinātu Dafa. Par to viņai tika nelikumīgi piespriests piecus gadus ilgs ieslodzījums piespiedu darba nometnē. Atrodoties ieslodzījumā, viņa pārcieta psiholoģiskas un fiziskas spīdzināšanas, to skaitā nežēlīgu sišanu, ieslodzīšanu vieninieku kamerā, piespiedu sēdēšanu uz neliela ķebļa un sišanu ar elektrošoku. Vairāki uzraugi pielietoja četrus elektrošoka stekus, lai sistu viņai ar elektrošoku pa seju. Rezultātā viņas seja tika apdedzināta, un viņai četras reizes nolobījās āda. Uzraugi arī sita viņai ar elektrošoku pa krūtīm, kas izraisīja stipras sirdsklauves un vēlāk noveda pie sirds darbības traucējumiem. ĶKP amatpersonas arī atlaida Li kundzi no viņas iepriekšējās darba vietas.

Džan Deguo kungs, Džan Lei kunga tēvs

Džan Deguo kungs ir 60 gadus vecs zemnieks. 1996. gadā viņš sāka praktizēt Faluņgun. 2009. gada 13. septembrī, pulksten 17:00, kad Džan kungs atgriezās mājās no darba, viņš atklāja, ka seši miliči no Liņhajas pilsētas Valsts drošības biroja veic kratīšanu viņa dzīvoklī. Miliči viņu arestēja un nelikumīgi piesprieda viņam gadu ilgu ieslodzījumu piespiedu darba nometnē. Šobrīd viņš ir ieslodzīts Masaņdzja piespiedu darba nometnē.

Iepriekš Džan kungs bija uz diviem gadiem nelikumīgi ieslodzīts Dziņdžou pilsētas piespiedu darba nometnē, kur viņš cieta no nežēlīgas spīdzināšanas.

He Guisjanas kundze, Džan Lei kunga sievasmāte

62 gadus vecā He Guisjanas kundze ir pensionēta Liņhajas pilsētas Cementa rūpnīcas strādniece. 2009. gada 13. septembrī, pulksten 17:00, viņas dzīvoklī pēkšņi nodzisa elektrība. Viņa izgāja gaitenī, lai pārbaudītu elektrības skaitītāju, un ieraudzīja tur cilvēku, kas pārbaudīja skaitītāju (patiesībā šis cilvēks manipulēja ar skaitītāju, lai pārtrauktu elektroenerģijas padevi). Šis cilvēks apgalvoja, ka viņš ir no elektrības ražošanas biroja un ka viņam ir nepieciešams kaut ko pārbaudīt He kundzes dzīvoklī. Iegājis dzīvoklī, viņš ieraudzīja uz gultas Faluņ Dafa grāmatu un tūlīt pat pa savu mobilo telefonu pazvanīja milicijai. Ieradās seši miliči, ieskaitot Liņhajas pilsētas Valsts drošības daļas priekšnieku Liu Haivanu, kuri uzlika He kundzei, kura tajā momentā bija ģērbusies vienā apakšveļā un čībās, roku dzelžus. He kundze sacīja: „Atļaujiet man apģērbties.” Taču viņi neļāva viņai to izdarīt un grūda viņu lejā pa kāpnēm. Viņi arestēja He kundzi un vēlāk nelikumīgi piesprieda viņa gadu ilgu ieslodzījumu Masaņdzja piespiedu darbu nometnē.

Miliči no Liņhajas pilsētas milicijas nodaļas arī izdarīja kratīšanu He Guisjanas kundzes dzīvoklī. Viņi konfiscēja viņas datoru, ko lietoja viņas ģimenes locekļi, kuri nepraktizē Faluņgun, un 13 000 juaņu. Miliči melīgi paziņoja: „Ja tie nav līdzekļi Faluņgun finansēšanai, tad tie tiks atgriezti jums atpakaļ.” (Viss Faluņgun materiāliem nepieciešamais finansējums nāk no praktizētāju personīgajiem ieguldījumiem.) Šo naudu ģimene bija atlikusi, lai nomaksātu parādus. Miliči arī pārmeklēja garāžu apakšējā stāvā, bet neko tur atrada. Turklāt viņi pieprasīja, lai He kundzes vīrs atslēdz citu dzīvokli, kur agrāk dzīvoja Džan Lei kungs. Pārliecinājušies, ka He kundzes vīram nebija šī dzīvokļa atslēgu, viņi piezvanīja atslēdzniekam Li Laņdunam, lai viņš atnāk un atver durvis, un pēc tam konfiscēja Džan Lei kunga portatīvo datoru un citas personiskās mantas.

Kad He kundzes vīrs devās uz milicijas iecirkni, lai pieprasītu atpakaļ savas 13 000 juaņas, viņam pat neatļāva ieiet pa vārtiem. Vēlāk viņš palūdza savu māsīcu parunāt ar Liņhajas pilsētas milicijas nodaļas priekšnieka vietnieku Džan Bo, jo domāja, ka viņas pazīšanās ar Džanu Bo palīdzēs atrisināt šo problēmu. Taču Džans Bo bija ļoti rupjš un sacīja, ka milicija neatdos naudu, jo viņi uzskata, ka tā tiks izlietota priekš Faluņgun. Džan Bo arī piedraudēja viņai, lai apturētu He kundzes vīru no naudas atprasīšanas un sacīja: „Tavs vecākais brālis arī ir Faluņgun praktizētājs. Mēs vēl neesam viņu arestējuši.” Kad He kundzes vīrs uzzināja par Džan Bo draudiem, viņš nobijās un neuzdrošinājās algot advokātu, lai aizstāvētu savus arestētos radiniekus.

Pirms šī aresta He Guisjanas kundze jau reiz bija nelikumīgi ieslodzīta uz diviem gadiem Masaņdzja piespiedu darba nometnē par to, ka viņa devās uz Pekinu, lai apelētu Faluņ Dafa aizstāvībai. Nometnē viņa tika nežēlīgi sista un spīdzināta.


Paskaidrojumi:

1. "Juaņa" – naudas vienība Ķīnā; 500 juaņas – Ķīnas pilsētas strādnieka vidējā mēneša izpeļņa.

Raksts krievu valodā pieejams: http://ru.clearharmony.net/articles/200912/7022.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.