ASV Kongresa Pārstāvju palāta pieņem Faluņgun aizsardzības likumu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

ASV Kongresa Pārstāvju palāta 2024. gada 25. jūnijā vienbalsīgi pieņēma H.R.4132 – Faluņgun aizsardzības likumu, kurā nosodīta Ķīnas komunistiskās (ĶKP) partijas īstenotā Faluņgun vajāšana, tostarp orgānu piespiedu izņemšana. Papildus aicinājumam piemērot sankcijas orgānu izņemšanā iesaistītajām personām šajā likumprojektā ĶKP tiek aicināta nekavējoties izbeigt Faluņgun apspiešanu.

Pensilvānijas pārstāvja Skota Perija (Scott Perry) ierosinātais likumprojekts H.R.4132 tiks nosūtīts Senātam, un to parakstīs prezidents Baidens.

null

Pārstāvju palātas loceklis Skots Perijs runā pirms balsojuma 2024. gada 25. jūnijā.

Pirms balsojuma Pārstāvju palātas loceklis Perijs sacīja, ka ĶKP vajā Faluņgun kopš 1999. gada. Faluņgun ir meditatīva sistēma, kas pilnveido apziņu un ķermeni, un tās praktizētāji ievēro "Īstenības, Labestības un Pacietības" principus. Pēc ĶKP aplēsēm, 1999. gadā Ķīnā bija aptuveni 70 līdz 100 miljoni praktizētāju.

Tomēr, neraugoties uz šīs prakses popularitāti, ĶKP ir nežēlīgi apspiedusi Faluņgun, turpināja Perija kungs. Praktizētāji tiek nelikumīgi aizturēti, spīdzināti un pakļauti piespiedu darbam. Daudzi pat tikuši nogalināti, izņemot viņiem orgānus. "Ķīnā, ja jums ir nauda, nav jāgaida rindā, lai saņemtu orgānu. ... Šādu orgānu piedāvājums ir pilnībā gatavs," viņš teica.

Perija kungs raksturoja likumprojektu kā "pirmo Kongresa saistošo apņemšanos īstenot stingrus juridiskus pasākumus attiecībā uz Faluņgun vajāšanu un orgānu piespiedu izņemšanu, padarot Faluņgun par tiesību akta centrālo elementu – rīcība, kas pēc 25 gadiem jau ir novēlota". Likums arī paredz sankcijas Ķīnas amatpersonām un citiem, kuri "ir apzināti atbildīgi vai līdzvainīgi, bijuši tieši vai netieši iesaistīti orgānu piespiedu izņemšanā" Ķīnā".

"Plaši izplatītā, sistemātiskā, valsts atbalstītā Faluņgun vajāšana, ko īsteno Ķīnas komunistiskās partijas vadība ĶTR, ir nepārprotams Faluņgun praktizētāju pamattiesību pārkāpums un var tikt uzskatīta par genocīdu," teikts likumprojektā.

Tajā arī minēts, ka ASV Kongress, cilvēktiesību juristi, cilvēktiesību eksperti un citas neatkarīgas organizācijas visā pasaulē ir iesniegušas lielu daudzumu datu par ĶKP veikto orgānu izņemšanu no Faluņgun praktizētājiem. "Ticami pierādījumi liecina, ka Faluņgun praktizētāji ir pakļauti plaši izplatītai orgānu piespiedu izņemšanai un ir īpaši izraudzīti šīs barbariskās prakses īstenošanai," likumprojektā norādīts.

Atbilstīgi likumprojektam, cilvēka nogalināšana, piespiedu kārtā iegūstot orgānus, ir rupjš vispārpieņemto medicīnas ētikas normu pārkāpums un ir tiešā pretrunā ar cilvēka tikumības pamatnormām.

https://package.minghui.org/mh/2024/6/25/uscongress-bill118hr4132.pdfBill H.R.4132 - Falun Gong Protection Act (PDF fails).

Likumprojekta pilns teksts latviešu valodā:

LIKUMPROJEKTS

Nodrošināt sankciju piemērošanu attiecībā uz orgānu piespiedu izņemšanu Ķīnas Tautas Republikā, kā arī citu iemeslu dēļ.

1. DAĻA. Saīsinātais nosaukums

Šo likumu var dēvēt par "Faluņgun aizsardzības likumu".

2. DAĻA. KONSTATĒJUMI

Kongress konstatē sekojošo:

(1) Faluņgun ir budisma tradīcijas garīgā prakse, kas balstās uz īstenības, labestības un pacietības principiem. Praksi Ķīnā 1992. gadā ieviesa Li Hundži kungs, un tās mērķis ir uzlabot fizisko, psiholoģisko un garīgo labsajūtu, praktizējot vingrojumus, meditāciju un morālo pilnveidošanos.

(2) 1999. gada 20. jūlijā, pēc gadiem ilgušas, arvien saasinātākas vajāšanas no valdības puses, toreizējais ģenerālsekretārs Dzjans Dzemiņs uzsāka intensīvu vajāšanu visā valstī, kuras mērķis bija izskaust Faluņgun. Kopš tā laika Ķīnas Tautas Republikā (ĶTR) ir tikuši apcietināti simtiem tūkstošu Faluņgun praktizētāju.

(3) Savā 2020. gada ziņojumā par starptautisko reliģisko brīvību, kas publicēts 2021. gada 12. maijā, Valsts Departaments sadaļā par Ķīnu norādīja: "Pirms valdība 1999. gadā aizliedza Faluņgun, valdība lēsa, ka tam bija 70 miljoni piekritēju. Faluņgun avoti lēš, ka desmitiem miljonu cilvēku turpina praktizēt privāti, savukārt Freedom House aprēķini liecina, ka praktizē septiņi līdz 20 miljoni cilvēku."

(4) Freedom House savā ziņojumā Freedom in the World 2021, kas veltīts Ķīnai, norāda, ka "2020. gadā turpinājās režīma īstenotā Faluņgun garīgās grupas izskaušanas kampaņa. Pēdējos gados simtiem Faluņgun praktizētāju ir saņēmuši ilgus cietumsodus, un vēl daudzi citi tikuši patvaļīgi ieslodzīti dažādās "juridiskās izglītošanas" iestādēs. Ieslodzītie parasti tiek spīdzināti, lai panāktu, ka viņi atsakās no savas pārliecības, un dažkārt ieslodzījuma laikā viņi iet bojā."

(5) Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās reliģiskās brīvības komisija sava 2021. gada ziņojuma galvenajos secinājumos par Ķīnu norādīja: "Saskaņā ar ziņojumiem, 2020. gadā tūkstošiem Faluņgun praktizētāju tika vajāti un arestēti par savas ticības praktizēšanu, un daži no viņiem, iespējams, mira vardarbības un spīdzināšanas dēļ, atrodoties apcietinājumā. Arī ticami starptautiski ziņojumi liecināja, ka orgānu izņemšana, tostarp no Faluņgun praktizētājiem, visticamāk, turpinās."

(6) Plaši izplatītā, sistemātiskā, valsts atbalstītā Faluņgun vajāšana, ko īsteno Ķīnas komunistiskās partijas vadība ĶTR, ir nepārprotams Faluņgun praktizētāju pamattiesību pārkāpums un var tikt uzskatīta par genocīdu.

(7) Kampaņu pret Faluņgun pārrauga Ķīnas komunistiskās partijas centrālās nodaļas, tostarp arī tā sauktā "Centrālā vadošā grupa ķecerīgu reliģiju novēršanai un apkarošanai". 2021. gada 12. maijā Amerikas Savienoto Valstu valdība noteica sankcijas šīs grupas bijušajam direktoram Jujam Huejam.

(8) Ziņojumi, piemēram, tie, kas minēti šajā tiesību aktā liecina, ka Ķīnas orgānu transplantācijas sistēma lielākoties neatbilst Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēm par cilvēka šūnu, audu un orgānu transplantāciju, jo tiek apgalvots, ka orgāni, lielākoties, ir iegūti no ieslodzītajiem bez viņu brīvprātīgas piekrišanas, tiek ziņots, ka orgāni tiek tirgoti par naudu, orgānu ieguves procesa pārredzamības un izsekojamības līmenis ir zems, un Ķīnas komunistiskā partija nav ļāvusi veikt neatkarīgu vai objektīvu inspekciju, rūpīgu pārbaudi un transplantācijas sistēmas izvērtēšanu.

(9) 2021. gada 14. jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību ekspertu kopīgajā paziņojumā tika pausts ārkārtīgs satraukums par "ziņojumiem saistībā ar iespējamo orgānu izņemšanu, kas vērsta pret minoritātēm, tostarp Faluņgun praktizētājiem, uiguriem, tibetiešiem, musulmaņiem un kristiešiem, kuri Ķīnā atrodas apcietinājumā".

(10) Pamatojoties uz neatkarīgiem pētījumiem un oficiālo statistiku, ir skaidrs, ka daudzas orgānu transplantācijas ĶTR neatbilst starptautiski atzītiem ētikas standartiem.

(11) Freedom House savā ziņojumā Freedom in the World 2021 sadaļā par Ķīnu norāda: "Valdība apgalvo, ka ir pārtraukusi transplantēt orgānus, kas iegūti no ieslodzītajiem, kuriem izpildīts nāvessods. Tomēr transplantācijas nozares mērogs un ātrums, ar kādu tiek sagādāti daži orgāni, ievērojami pārsniedz to, kas ir iespējams, izmantojot valstī topošo brīvprātīgās ziedošanas sistēmu, un starptautiskā sabiedrība arvien vairāk pievērš uzmanību iespējamiem noziegumiem pret cilvēci saistībā ar šo praksi."

(12) 2019. gada datu par orgānu ziedošanu ĶTR statistiskajā analīzē, kas publicēta žurnālā BMC Medical Ethics, tika secināts: "Acīmredzamā valsts sistemātiskā datu viltošana saistībā ar orgānu ziedošanu Ķīnā nopietni grauj godprātīgos centienus integrēt Ķīnu starptautiskajā transplantācijas kopienā".

(13) Amerikas Savienotajās Valstīs 2019. gadā bija aptuveni 145 miljoni reģistrētu orgānu donoru: 19 257 personas ziedoja savus orgānus, kā rezultātā tika veiktas 39 719 transplantācijas; faktisko donoru un reģistrēto donoru attiecība ir aptuveni 0,00013. Līdzīgi rādītāji ir arī Apvienotajā Karalistē, Kanādā un citās valstīs. Turpretī ĶTR apgalvoja, ka līdz 2019. gada sākumam tur būs vairāk nekā 900 000 reģistrētu orgānu donoru; arī dati no Ķīnas liecina par 5818 orgānu donoriem un 19 454 transplantācijām 2019. gadā, tādējādi faktisko donoru un reģistrēto donoru attiecība ir 0,0057. Lai gan šajā salīdzinājumā netiek analizēti citi iespējamie mainīgie lielumi, fakts, ka Ķīnas topošā orgānu ziedošanas programma 2019. gadā piesaistīja 44 reizes vairāk orgānu donoru nekā Amerikas Savienotās Valstis, ir pelnījis starptautisku uzmanību.

(14) Ticami pierādījumi liecina, ka Faluņgun praktizētāji ir pakļauti plaši izplatītai orgānu piespiedu izņemšanai un ir mērķtiecīgi izvēlēti šīs barbariskās prakses īstenošanai.

(15) 2007. gada janvārī Kanādas cilvēktiesību advokāts Deivids Matass un bijušais Kanādas valsts sekretārs Āzijas un Klusā okeāna reģionā Deivids Kilgors publicēja savus secinājumus, kas apstiprināja, ka Ķīnā, visticamāk, notiek vardarbīga orgānu izņemšana Faluņgun praktizētājiem. Viņi arī secināja, ka tajā laikā ĶTR nebija nekādu pierādījumu par brīvprātīgas ziedošanas sistēmu un ka, neraugoties uz to, Ķīnas valdība ziņoja par krasu orgānu transplantācijas infrastruktūras paplašināšanos (trīskāršs palielinājums) laikā no 1999. līdz 2004. gadam, kas sakrita ar Faluņgun vajāšanas sākumu.

(16) 2016. gadā Matass, Kilgors un izmeklēšanas žurnālists Ītans Gatmens publicēja izsmeļošu ziņojumu, kurā secināts, ka, visticamāk, sākot ar 2000. gadu katru gadu ir veiktas 60 000 līdz 100 000 orgānu transplantācijas, un ka Faluņgun praktizētāji ir galvenais orgānu ieguves avots transplantācijai Ķīnā.

(17) Savā 2020. gada ziņojumā Kongresa Izpildu komisija Ķīnas jautājumos atsaucās uz ziņojumiem, kuros paustas bažas par to, ka ĶTR falsificē datus par orgānu ziedošanu, tādējādi raisot jaunas šaubas par ĶKP apgalvojumiem, ka tā ir izbeigusi orgānu piespiedu izņemšanu.

(18) 2020. gada 1. martā "Neatkarīgais tribunāls par orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā" – izmeklēšanas struktūra, kas pazīstama kā tautas tribunāls, kuru izveidoja pēc "Starptautiskās koalīcijas transplantātu ļaunprātīgas izmantošanas pārtraukšanai Ķīnā" pasūtījuma un kuras sastāvā bija attiecīgie eksperti tiesību, kultūras un medicīnas jomā un kuru vadīja sers Džefrijs Naiss, – publicēja savu galīgo spriedumu, kurā, cita starpā, teikts:

(A) ĶTR ir veikts ļoti liels skaits transplantācijas operāciju. Tribunāls par ticamu atzīst to, ka no 2000. līdz 2014. gadam tika veikti 60 000 līdz 90 000 operāciju gadā. Tiek ziņots, ka 2017. gadā bija reģistrēti 5146 donori, kas rada neizprotamu starpību;

(B) "Piespiedu orgānu izņemšana ilgus gadus un plašā mērogā tiek praktizēta visā Ķīnas teritorijā. Faluņgun praktizētāji ir viens no – un, iespējams, galvenais – orgānu ieguves avots";

(C) "ieslodzītajiem Faluņgun praktizētājiem sistemātiski tika veiktas asins analīzes un orgānu pārbaudes", kamēr citiem ieslodzītajiem tās netika veiktas, kas liecina, ka Faluņgun praktizētāji tika īpaši atlasīti vai mērķtiecīgi izvēlēti šīm medicīniskajām pārbaudēm; un

(D) "... ĶTR un tās vadība aktīvi kūdīja uz Faluņgun praktizētāju vajāšanu, ieslodzīšanu, slepkavībām, spīdzināšanu un pazemošanu ar vienu vienīgu mērķi – izskaust šo praksi un ticību Faluņgun vērtībām.

(19) Starptautiskā nevalstiskā organizācija "Ārsti pret orgānu piespiedu izņemšanu" iesniedza Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam cilvēktiesību komisāram petīciju ar vairāk nekā trim miljoniem parakstu, kas savākti visā pasaulē laika posmā no 2012. līdz 2018. gadam, ar aicinājumu veikt izmeklēšanu par orgānu piespiedu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem, taču tas palika bez ievērības.

(20) 2016. gada jūnijā Pārstāvju palāta ar Rezolūciju Nr. 343 114 pieņēma piekto pēc kārtas rezolūciju, nosodot Ķīnas īstenoto Faluņgun vajāšanu un "paužot bažas par pastāvīgajiem un ticamajiem ziņojumiem attiecībā uz sistemātisko, valsts sankcionēto orgānu izņemšanu savas pārliecības dēļ ieslodzītajiem, tostarp lielam skaitam Faluņgun praktizētāju un citu reliģisko un etnisko minoritāšu grupu pārstāvjiem" un aicinot izbeigt Faluņgun "izskaušanas" kampaņu un orgānu piespiedu izņemšanu.

3. DAĻA. KONGRESA VIEDOKLIS

Kongress uzskata, ka –

(1) cilvēka nogalināšana, piespiedu kārtā izņemot tam orgānus, ir rupjš vispārpieņemto medicīnas ētikas normu pārkāpums un ir tiešā pretrunā ar cilvēka tikumības pamatnormām;

(2) Orgānu piespiedu izņemšana pārkāpj Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3. pantu, kas nosaka, ka "Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību", un 4. pantu, kas nosaka, ka "Nevienu cilvēku nedrīkst turēt verdzībā vai nebrīvē";

(3) Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomei vajadzētu oficiāli nosodīt Ķīnas Tautas Republiku (ĶTR) par Faluņgun vajāšanu;

(4) jebkāda ASV valdības vai ASV personas vai organizācijas sadarbība ar ĶTR orgānu transplantācijas sistēmu vai līdzdalība tajā rada nopietnas ētiskas problēmas, kas apdraud ASV orgānu transplantācijas sistēmas integritāti; un

(5) Ķīnas komunistiskās partijas valsts atbalstītajai Faluņgun vajāšanai ir nekavējoties jābeidzas.

4. DAĻA. PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKO POLITIKU

Amerikas Savienoto Valstu politika ir šāda –

(1) izvairīties no jebkādas sadarbības ar ĶTR orgānu transplantācijas jomā, kamēr pie varas ir Ķīnas komunistiskā partija;

(2) veikt atbilstošus pasākumus, tostarp izmantojot attiecīgās sankciju sistēmas, lai piespiestu Ķīnas komunistisko partiju izbeigt jebkuru valsts īstenotu orgānu ieguves kampaņu; un

(3) sadarboties ar sabiedrotajiem, partneriem un starpvalstu institūcijām, lai pievērstu uzmanību Ķīnas īstenotajai Faluņgun vajāšanai un cieši koordinētu sadarbību ar starptautisko sabiedrību jautājumā par mērķtiecīgām sankcijām un vīzu ierobežojumiem.

5. DAĻA. SANKCIJU PIEMĒROŠANA SAISTĪBĀ AR ORGĀNU PIESPIEDU IZŅEMŠANU ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKĀ

(a) Sankciju piemērošana. Prezidents piemēro c) apakšpunktā aprakstītās sankcijas attiecībā uz katru ārvalstu personu, kas iekļauta jaunākajā sarakstā, kas iesniegts saskaņā ar (b) apakšpunktu.

b) Personu saraksts.

(1) KOPUMĀ. Ne vēlāk kā 180 dienas pēc šā likuma stāšanās spēkā prezidents iesniedz attiecīgajām Kongresa komitejām to ārvalstu personu sarakstu, tostarp augstāko valsts amatpersonu, militārpersonu un citu personu sarakstu, kuras, pēc prezidenta domām, ir apzināti atbildīgas vai līdzvainīgas, tieši vai netieši bijušas iesaistītas orgānu piespiedu izņemšanā Ķīnas Tautas Republikā.

(2) SARAKSTU ATJAUNINĀŠANA. Prezidents iesniedz attiecīgajām Kongresa komitejām atjauninātu sarakstu saskaņā ar (1) punktu —

(A) tiklīdz kļūst pieejama jauna informācija;

(B) ne vēlāk kā vienu gadu pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas; un

(C) pēc tam piecus turpmākos gadus, katru gadu.

(3) FORMĀTS. – Sarakstu, kas prasīts 1. punktā, iesniedz nenoslepenotā veidā, bet tam var pievienot arī noslepenotu pielikumu.

(c) Sankciju apraksts. Šajā apakšsadaļā aprakstītās sankcijas ir šādas:

(1) ĪPAŠUMU BLOĶĒŠANA. – Prezidents īsteno visas pilnvaras, kas prezidentam piešķirtas ar Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu (50 U.S.C. 1701 un turpmākie panti) (izņemot to, ka šā likuma 202. nodaļas (50 U.S.C. 1701) prasības nepiemēro), tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai bloķētu un aizliegtu visus darījumus ar īpašumu un īpašuma interesēm, ja šāds īpašums un īpašuma intereses atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, tiek ievesi Amerikas Savienotajās Valstīs, atrodas vai nonāk Amerikas Savienoto Valstu personas valdījumā vai kontrolē.

(2) NAV PIEĻAUJAMA NOTEIKTU PERSONU IECEĻOŠANA.–

(A) NEATBILSTĪBA VĪZAS UN IECEĻOŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KRITĒRIJIEM. – Ārvalstu personai, kas iekļauta jaunākajā sarakstā, kas iesniegts saskaņā ar (b) apakšpunktu:

(i) nav pieļaujama ieceļošana Amerikas Savienotajās Valstīs;

(ii) nav tiesību saņemt vīzu vai citus dokumentus, lai ieceļotu Amerikas Savienotajās Valstīs; un

(iii) tā nav tiesīga saņemt ieceļošanas vai nosacītas ieceļošanas atļauju Amerikas Savienotajās Valstīs, vai saņemt jebkādus citus piešķīrumus saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likumu (8 U.S.C. 1101 et seq.).

(B) SPĒKĀ ESOŠO VĪZU ANULĒŠANA. Uz (A) apakšpunktā aprakstīto ārvalstu personu attiecas arī šādi nosacījumi:

(i) jebkuras vīzas vai cita ieceļošanas dokumenta anulēšana neatkarīgi no tā, kad vīza vai cits ieceļošanas dokuments ir ticis izsniegts.

(ii) anulēšana saskaņā ar i) punktu stājas spēkā nekavējoties un automātiski anulē jebkuru citu derīgu vīzu vai ieceļošanas dokumentus, kas ir ārvalstnieka rīcībā.

(3) IZŅĒMUMS. Sankcijas saskaņā ar (2) punktu nepiemēro ārvalstniekam, ja ārvalstnieka uzņemšana vai izmitināšana Amerikas Savienotajās Valstīs ir nepieciešama, lai ļautu Amerikas Savienotajām Valstīm ievērot Nolīgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas mītni, kas parakstīts 1947. gada 26. jūnijā Leiksaksesā un stājās spēkā 1947. gada 21. novembrī starp Apvienoto Nāciju Organizāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm, vai arī saskaņā citām ASV spēkā esošām starptautiskām saistībām.

(d) Sodi. – Sodi, kas paredzēti Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likuma (50 U.S.C. 1705) 206. punkta (b) un (c) apakšpunktos, tiek piemēroti personai kas pārkāpj, mēģina pārkāpt, piedalās sazvērestībā lai pārkāptu vai izraisa noteikumu, kas izdoti a) apakšpunkta izpildei, pārkāpšanu tādā pašā mērā, kādā šādi sodi tiek piemēroti personai, kas izdara prettiesisku darbību, kura aprakstīta šā likuma 206. panta a) punktā.

(e) Izņēmums, lai nodrošinātu atbilstību valsts drošības prasībām. – Saskaņā ar šo punktu sankcijas nepiemēro par šādām darbībām:

(1) Darbības, uz kurām attiecas prasība ziņot saskaņā ar 1947. gada Nacionālās drošības likuma V sadaļu (50 U.S.C. 3091 et seq.).

(2) Jebkādas Amerikas Savienoto Valstu pilnvarotas izlūkošanas vai tiesībaizsardzības darbības.

6. DAĻA. ZIŅOJUMS

(a) Kopumā. Ne vēlāk kā vienu gadu pēc šī likuma stāšanās spēkā valsts sekretārs, vienojoties ar Veselības un sociālo pakalpojumu ministru un Nacionālo veselības institūtu direktoru, iesniedz attiecīgajām Kongresa komitejām ziņojumu par Ķīnas Tautas Republikā īstenoto orgānu transplantācijas politiku un praksi.

b) Iekļaujamie jautājumi. – Saskaņā ar a) apakšpunktu pieprasītajā ziņojumā jāiekļauj –

(1) kopsavilkumu par ĶTR de jure un de facto politiku attiecībā uz orgānu transplantāciju, tostarp attiecībā uz pārliecības dēļ ieslodzītajiem (tostarp Faluņgun) un citiem ieslodzītajiem;

(2) (A) orgānu transplantāciju skaits, kas ir zināms vai tiek lēsts, ka tiks veikts katru gadu ĶTR;

(B) zināmo vai prognozēto brīvprātīgo orgānu donoru skaits ĶTR;

(C) novērtējums par transplantācijai paredzēto orgānu avotiem ĶTR; un

(D) novērtējums par to, cik ilgs laiks (dienās) ir nepieciešams, lai iegūtu orgānu transplantācijai Ķīnas medicīnas sistēmā, un novērtējums par to, vai šāds termiņš ir iespējams, pamatojoties uz zināmo vai aplēsto orgānu donoru skaitu ĶTR;

(3) saraksts ar visām Amerikas Savienoto Valstu dotācijām pēdējo desmit gadu laikā, ar kurām ir atbalstīti pētījumi orgānu transplantācijas jomā ĶTR vai sadarbība starp Ķīnas un Amerikas Savienoto Valstu iestādēm; un

(4) atzinums par to, vai Faluņgun praktizētāju vajāšana Ķīnas Tautas Republikā ir "zvērība" (kā tas definēts 2018. gada Likuma par genocīda un zvērību novēršanu (Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act of 2018, Public Law 115-441; 22 U.S.C. 2656 note) 6. pantā).

(c) Formāts. – Saskaņā ar a) apakšpunktu, prasīto ziņojumu iesniedz nenoslepenotā veidā, bet tam var pievienot noslepenotu pielikumu.

7. DAĻA. NOTEIKTAS ATTIECĪGĀS KONGRESA KOMITEJAS

Šajā likumā termins "attiecīgās kongresa komitejas" nozīmē:

(1) Pārstāvju palātas Ārlietu komiteja; un

(2) Senāta Ārlietu komiteja.Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/27/218782.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.