Uzņēmumu līdzdalība cilvēktiesību pārkāpumos: ieskats CAL paneļdiskusijā

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

2023. gada novembrī "Korporatīvās pārskatatbildības laboratorija" (Corporate Accountability Lab, CAL) organizēja visaptverošu paneļdiskusiju, kas sastāvēja no divām daļām, un kuras mērķis bija analizēt jaunās tendences korporatīvās pārskatatbildības tiesvedības jomā. Šis nozīmīgais forums nodrošināja platformu cilvēktiesību aizstāvjiem un praktizējošiem juristiem, lai apmainītos ar viedokļiem par dinamisku mijiedarbību starp globālo komercdarbības praksi un cilvēktiesību ievērošanu. Apspriedēs galvenā uzmanība tika pievērsta juridisko stratēģiju attīstībai, lai panāktu, ka korporācijas ir atbildīgas par savu ietekmi uz cilvēktiesībām un vidi, tādējādi veicinot izpratnes padziļināšanos par sarežģītajām juridiskajām problēmām un sasniegumiem šajā jomā. Šajā ekspertu sanāksmē tika aplūkotas nozīmīgas juridiskās prāvas un izšķirošie spriedumi, kas varētu kalpot par kritisku atskaites punktu praktizējošiem juristiem, kuri apņēmušies panākt taisnīgumu korporatīvās atbildības jomā.

Lieta "Doe I pret Cisco Systems, Inc.", ko iesniedza un risināja Cilvēktiesību juridiskais fonds (Human Rights Law Foundation, HRLF), Vašingtona, Kolumbijas apgabals (galvenokārt) ar "Schonbrun DeSimone Seplow Harris & Hoffman, LLP," Venisa, Kalifornija, palīdzību, bija viena no lietām, kas tika izraudzīta izskatīšanai, pamatojoties uz tās nozīmīgumu.

"Cilvēktiesību juridiskais fonds" ir organizācija, kas koncentrējas uz likumu izmantošanu, lai aizsargātu ķīniešu disidentus no spīdzināšanas un citiem briesmīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tā jau iepriekš ir veiksmīgi izskatījusi sarežģītas lietas, kurās gūti panākumi. Piemēram, lieta "Doe pret Liu Cji, 349 F. Supp. 2d 1258 (N.D. cal. 2004); Jingrong et al, v. CACWA et al., 311 F.Supp.3d 514 (2018)", kā arī Spānijā ierosinātā lieta, pārstāvot Tibetas budistus.

"Korporatīvās pārskatatbildības laboratorija" ir 2017. gadā ASV dibināta novatoriska organizācija, kuras mērķis ir izmantot likumus, lai sauktu korporācijas pie atbildības par cilvēktiesību un vides pārkāpumiem visā pasaulē.

Paneļdiskusija

Pirmajā paneļdiskusijas daļā tika apspriesta lieta "Al Shimari pret CACI", prasība Irākas spīdzināšanas upuru vārdā pret ASV valdības darbuzņēmējiem, un lieta "Doe pret Cisco Systems", tiesas prāva Faluņgun praktizētāju vārdā pret amerikāņu tehnoloģiju uzņēmumu. Otrajā paneļdiskusijas daļā tika apspriesta lieta "Ratha pret Phatthana Seafood", kurā Kambodžas valstspiederīgo vārdā pret Taizemes un Amerikas korporācijām, kas darbojas jūras produktu nozarē, tika iesniegta prasība par cilvēku tirdzniecību, un lieta "Doe pret ExxonMobil", kurā Indonēzijas valstspiederīgo vārdā tika iesniegta prasība pret Amerikas naftas uzņēmumu un tā filiālēm.

Pirmās paneļdiskusijas laikā Cisko konsultante Terija Mārša pastāstīja, ka šo lietu ir ierosinājuši vairāki Faluņgun praktizētāji, kuri ar Cisco sniegto atbalstu Ķīnā tika pakļauti patvaļīgai aizturēšanai, spīdzināšanai un piespiedu pārveidošanai. Māršas kundze īpaši izcēla prasītāju apgalvojumu, ka Ķīna ir meklējusi Rietumu tehnoloģiju uzņēmumu palīdzību, lai izveidotu rīku, ar kura palīdzību varētu turpināt Faluņgun vajāšanu, un Cisco solīja tai palīdzēt, galu galā izstrādājot un attīstot vairākus sarežģītus tehnoloģiskus rīkus, lai atvieglotu praktizētāju identificēšanu, aizturēšanu un piespiedu pārveidošanu.

Jo īpaši viņa norādīja, ka:

- Lieta tika ierosināta 13 Faluņgun praktizētāju vārdā, kurus Ķīnā identificēja, aizturēja un spīdzināja pēc tam, kad viņi bija iesaistījušies Faluņgun reliģiskajās aktivitātēs internetā, kuras tika fiksētas ar augsto tehnoloģiju novērošanas iekārtu "Zelta vairogs".

- Faluņgun ir reliģija, kuras pamatā ir īstenības, labestības, un pacietības principi un kura radusies Ķīnā 90. gados. Reliģijai kļūstot arvien populārākai, Ķīnas komunistiskā partija uzsāka nežēlīgus represīvus pasākumus, lai piespiestu praktizētājus atteikties no savas ticības.

- 90. gados Ķīna meklēja Rietumu tehnoloģiju uzņēmumu palīdzību, lai izveidotu pilnīgu novērošanas aparātu, jo Ķīnas inženieriem trūka attiecīgo zināšanu. Plānojot šo "Zelta vairoga" projektu, Ķīnas varas iestādēm bija skaidrs, ka tām ir vajadzīgas tādas funkcijas, kas atvieglotu Faluņgun apspiešanu.

- Prasītāji apgalvo, ka Cisco atsaucās šim aicinājumam, uzskatot to par izdevīgu iespēju nostiprināties Ķīnas tirgū. Šim nolūkam Cisco izstrādāja un attīstīja "pirmās šāda veida funkcijas", lai palīdzētu identificēt, aizturēt un spīdzināt Faluņgun sekotājus. Tās bija:

- Faluņgun interneta aktivitāšu modeļu bibliotēka, kas ļāva veikt apjomīgus brīdināšanas pasākumus reāllaikā un automatizētu uzraudzību.

- datubāzes ar detalizētiem praktizētāju personīgajiem datiem, kas bija pieejamas amatpersonām aizturēšanas centros un psihiatriskajās slimnīcās, kur Faluņgun praktizētāji tika pakļauti piespiedu pārveidošanai.

- viens no produktiem, ko Cisco reklamēja kā "vienīgo produktu, kas spēj atpazīt vairāk nekā 90 % Faluņgun vizuālās informācijas".

- katram no prasītājiem vai viņu ģimenes locekļiem tika nodarīts kaitējums pēc tam, kad Cisco izstrādāja šīs funkcijas Ķīnas vajadzībām. Piemēram, trīs no prasītājiem 2001. gadā tika aizturēti tās pašas izmeklēšanas ietvaros. Fiktīva tiesas procesa laikā pret vienu no šīm personām Sabiedriskās drošības dienests balstījās uz "pierādījumiem" par Faluņgun aktivitātēm internetā, kas tika iegūti, izmantojot "Zelta vairogu". Papildus nežēlīgai fiziskai spīdzināšanai (piemēram, pakļaušanai elektrošoka steku triecieniem) Ķīnas drošības dienesti izmantoja arī "Zelta vairoga" savākto personisko informāciju, lai mēģinātu piespiest prasītājus atteikties no savas pārliecības.

Vēl viens lietā iesaistītais jurists Pols Hofmans īsumā iepazīstināja ar nesen pieņemto Devītā apgabala apelācijas tiesas atzinumu. Hofmana kungs norādīja, ka ekspertu grupa ir apstiprinājusi, ka saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem ir pieļaujamas prasības saistībā ar palīdzības sniegšanu un atbalstīšanu, un uzskatīja, ka būtisks atbalstīšanas un līdzdalības standarta aspekts ir apzināšanās, ka šāda palīdzība veicina ļaunprātīgu rīcību. Runājot par ieilgušo korporatīvās atbildības problēmu, Hofmana kungs paskaidroja – ekspertu grupa ir apstiprinājusi, ka pieci ASV Augstākās tiesas tiesneši ir vienojušies par to, ka korporācijām nav jābūt imūnām pret tiesvedību. Hofmana kungs aprakstīja, kā komisija izvērtēja iespējamās ārpolitiskās problēmas saistībā ar šo prasību, un galu galā secināja, ka nav iemesla noraidīt lietu, pamatojoties uz šiem aspektiem.

Vairāki paneļdiskusijas dalībnieki uzsvēra Faluņgun praktizētāju iesniegto pierādījumu spēku un atzina viņu pierādījumu vākšanas komandu par vienu no labākajām.

Kopsavilkums

Šajā nozīmīgajā paneļdiskusijā, ko 2023. gada novembrī rīkoja "Korporatīvās pārskatatbildības laboratorija", tiesību eksperti un cilvēktiesību aizstāvji apsprieda jaunākos notikumus korporatīvās pārskatatbildības tiesvedības jomā. Īpaša uzmanība tika pievērsta nozīmīgajai lietai "Doe I pret Cisco Systems, Inc.", kurā ASV Devītās apgabaltiesas Apelācijas tiesa atļāva ķīniešu Faluņgun praktizētājiem iesniegt savas prasības pret ASV tehnoloģiju gigantu Cisco Systems saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem.

Šie praktizētāji apgalvoja, ka Cisco palīdzēja Ķīnas valdībai īstenot cilvēktiesību pārkāpumus, radot novērošanas tehnoloģiju, kas tika izmantota viņu vajāšanai un apspiešanai. Devītā apgabala tiesas nolēmumā tika precizēts, ka ASV korporācijas var tikt sauktas pie atbildības saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem, tādējādi radot precedentu korporatīvās pārskatatbildības jomā. Ekspertu grupa apsprieda arī citas nozīmīgas lietas, uzsverot mainīgo situāciju likumdošanas jomā, kad starptautiskās korporācijas tiek pastiprināti kontrolētas saistībā ar to lomu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā.

Devītās apgabaltiesas lēmums, kas prasībā par līdzdalību un atbalstīšanu, ir balstīts uz apzināšanās, nevis ļauna nolūka aspektu, ir nozīmīgs solis taisnīguma nodrošināšanā tiem, kas cietuši no korporāciju līdzdalības cilvēktiesību pārkāpumos. Kamēr atbildētāji cenšas panākt lietas atkārtotu izskatīšanu pilnā tiesas sastāvā un, iespējams, pārskatīšanu Augstākajā tiesā, šī lieta gūst rezonansi starptautiskajās tiesību normās un korporatīvajā pārvaldībā.

Paneļdiskusijas dalībnieki akcentēja "Cilvēktiesību juridiskā fonda" misiju izmantot tiesisko regulējumu, lai aizsargātu cilvēktiesības un vides standartus pret uzņēmumu ļaunprātīgu rīcību visā pasaulē.

Par lietu "Doe I pret Cisco Systems, Inc."

"Doe I pret Cisco Systems, Inc." ir nozīmīga juridiska lieta, kurā tiek izskatītas cilvēktiesību problēmas saistībā ar ASV korporāciju lomu nepieļaujamu pārkāpumu veicināšanā ārvalstīs. Šajā tiesas prāvā Faluņgun praktizētāji no Ķīnas cēla prasību pret ievērojamu amerikāņu tehnoloģiju uzņēmumu "Cisco Systems, Inc.". Prasītāji apsūdzēja Cisco par līdzdalību cilvēktiesību pārkāpumos, ko pret viņiem veic Ķīnas valdība.

Faktiski lieta "Doe I pret Cisco Systems, Inc." ir pagrieziena punkts korporatīvās juridiskās atbildības un cilvēktiesību jomā, demonstrējot sarežģīto saikni starp starptautiskajām cilvēktiesību normām, uzņēmumu rīcību un ASV tiesisko regulējumu.

2023. gada jūlijā ASV Devītās apgabaltiesas Apelācijas tiesa pieņēma nozīmīgu lēmumu šajā lietā. Tiesa nolēma, ka ķīniešu Faluņgun praktizētāji var iesniegt prasību pret Cisco Systems par līdzdalību cilvēktiesību pārkāpumos. Šis lēmums ir īpaši ievērojams ar tā sekām attiecībā uz Ārvalstnieku deliktu statūtiem.

Sprieduma galvenie aspekti ir šādi:

1. Korporatīvā atbildība saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem: Devītā apgabala tiesa precizēja, ka ASV korporācijas var tikt iesūdzētas tiesā saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem. Šī interpretācija atbilst Augstākās tiesas nostājai Nestlé USA lietā, kur netieši tika atzīts, ka ASV uzņēmumi saskaņā ar šiem tiesību aktiem likumsakarīgi ir uzskatāmi par atbildētājiem.

2. Palīdzības sniegšana un atbalstīšana kā prasības pamatojums: tiesa apstiprināja, ka "palīdzības sniegšana un atbalstīšana" cilvēktiesību pārkāpumos tiek atzīta par starptautisku tiesību pārkāpumu, un tādējādi ir sodāma saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem. Tas nozīmē, ka subjekti var tikt saukti pie atbildības ne tikai par tiešiem pārkāpumiem, bet arī par netiešu šādu pārkāpumu veicināšanu.

3. Apzināšanās par palīdzības sniegšanu un atbalstīšanu: Devītā apgabala tiesa attiecībā uz palīdzēšanu un atbalstīšanu par piemērotāku atzina "apzināšanās", nevis " nolūka" kritēriju. Tas nozīmē, ka atbildības iestāšanās gadījumā pietiek ar to, ka uzņēmums apzinās, ka ir palīdzējis izdarīt cilvēktiesību pārkāpumus, un to ir vieglāk pierādīt nekā uzņēmuma mērķtiecīgu iesaistīšanos šādu pārkāpumu izdarīšanā.

4. Ārvalstnieku deliktu statūtu piemērošana darbībām ASV: tiesa nosprieda, ka, lai saskaņā ar Ārvalstnieku deliktu statūtiem varētu celt prasību par palīdzēšanu un atbalstīšanu, darbībām, kas uzskatāmas par būtisku palīdzību, ir jānotiek galvenokārt Amerikas Savienotajās Valstīs, kas arī tika konstatēts Cisco gadījumā.

Cisco lietas turpmākā virzība

Pēc 2023. gada jūlija tiesas sprieduma atbildētāji šajā lietā lūdza lietas atkārtotu izskatīšanu Devītās apgabaltiesas pilnā tiesas sastāvā. Šis pieprasījums joprojām tiek izskatīts. Ja pieprasījums tiek noraidīts, atbildētājiem būs iespēja lūgt ASV Augstāko tiesu pārskatīt Devītā apgabala tiesas lēmumu, pirms lieta tiek atgriezta apgabaltiesā turpmākai izskatīšanai.

Augstākajai tiesai būs vairākas iespējas: tā var apstiprināt pārskatīšanu un izskatīt visus neatrisinātos jautājumus, vai arī tā var neizsniegt apstiprinājumu un atteikties izskatīt lietu, šādā gadījumā Devītā apgabala tiesas lēmumi ietekmēs lietas virzību uz tiesu.

Paredzams, ka Cisco lieta, ņemot vērā tās nozīmīgo ietekmi uz starptautiskajām cilvēktiesībām un korporatīvo atbildību, izraisīs plašas debates, atspoguļojumu medijos un sabiedrības interesi, jo īpaši, ja tā nonāks līdz Augstākajai tiesai. Tas arī pievērsīs pastiprinātu pasaules uzmanību Faluņgun praktizētāju smagajai situācijai.

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/16/214333.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.