Lielbritānija: ievēlētās amatpersonas un prominences sūta apsveikumus par godu 30. gadadienai, kopš sabiedrība iepazīstināta ar Faluņ Dafa

Pasaules Faluņ Dafa diena tiek atzīmēta 2022. gada 13. maijā, un šogad aprit 30. gadadiena, kopš pasaule tika iepazīstināta ar Faluņ Dafa.

Vietējie praktizētāji 7. maijā Londonā rīkoja gājienus un svētku pasākumus. Daudzas ievēlētās amatpersonas nosūtīja viņiem savus apsveikumus, kuros pauda atzinību Faluņ Dafa principiem "Īstenība - Labestība - Pacietība" un izteica atbalstu praktizētāju centieniem panākt ticības brīvību. Viņi arī pauda nopietnas bažas par Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) īstenoto orgānu izņemšanu Faluņ Dafa praktizētājiem Ķīnā.

Daži parlamenta locekļi paziņoja, ka turpinās izdarīt spiedienu uz Lielbritānijas valdību, lai tā palīdzētu apturēt vajāšanu, norādot, ka nepaliks vienaldzīgi un necietīs ĶKP nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus.

Deputāts Īans Murejs savā vēstījumā norādīja: "Atvainojiet, ka šodien nevaru būt kopā ar jums klātienē. Visu laiku, kamēr parlamentā pārstāvu Edinburgas dienviddaļu, aktīvistu grupa manā vēlēšanu apgabalā pastāvīgi mani ir informējusi par Faluņgun praktizētāju vajāšanu Ķīnā. Tas ir nepieņemami, ka desmitiem gadu pēc šīs neciešamās prakses sākuma tā joprojām tiek pieļauta."

"Jebkuru grupu vajāšana Ķīnā un visā pasaulē ir nepieņemama, un Ķīnas valdība būtu jāsauc pie atbildības. Nesenā informācija par attieksmi pret uiguru tautu ir vēl viens pierādījums tam, ka šīs valsts rīcība ir pretrunā visām starptautiskajām tiesībām un normām.

Turklāt starptautiskajai sabiedrībai būtu jāapvienojas, lai vienoti vērstos pret Faluņgun vajāšanu un vienoti nostātos pret visa veida rasismu un nevienlīdzību. Faluņgun vērtības nes īstenību, labestību, un pacietību. Vai mums šobrīd nevajadzētu mazliet vairāk šo vērtību sabiedrības dzīvē?"

 
Parlamenta loceklis Īans Murejs.

Deputāte Keita Smita savā vēstulē norādīja: "Liels paldies par to, ka sazinājāties ar mani jautājumā par Faluņ Dafa praktizētājiem un Ķīnas valdības šausminošo attieksmi pret viņiem.

Es stingri nosodu šīs darbības un atbalstu visus tiesību aktus, kas apliecina, ka Apvienotā Karaliste aizstāv un ciena cilvēktiesības, ņemot vērā šādu apspiešanu."

"Reliģijas un ticības brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām, kas ir neatņemama un pienākas ikvienam cilvēkam. Tā ir viena no mūsdienu lielākajām traģēdijām, kad visā pasaulē turpinās sistemātiska un vardarbīga cilvēku apspiešana tikai viņu reliģiskās izvēles dēļ."

"Es pilnībā solidarizējos ar Faluņ Dafa praktizētājiem, un joprojām ceru, ka aktīvas kampaņas un apņemšanās ievērot cieņas un labestības pamatprincipus, kā arī jēgpilna valdības rīcība var nodrošināt viņiem plaukstošu nākotni. Tādēļ ir pareizi, ka mēs šodien pulcējamies, lai pievērstu uzmanību reliģiskajām vajāšanām un neiecietībai, kas pārņēmusi visu Ķīnu, un ka mēs iestājamies par cieņu un taisnīgumu šajā vietā."

 
Parlamenta locekle Keita Smita.

Parlamenta deputāte Ferjala Klārka savā vēstulē norādīja: "Es joprojām esmu dziļi satraukta par cilvēku vajāšanu Ķīnā viņu reliģijas vai pārliecības dēļ, neatkarīgi no tā, vai tie ir uiguru musulmaņi Siņdzjanā, kristieši, budisti vai Faluņgun praktizētāji. Brīvība praktizēt, mainīt vai dalīties savā ticībā vai pārliecībā bez diskriminācijas vai vardarbīgas pretestības ir cilvēktiesības, kas pienākas visiem cilvēkiem."

"Kā jau iepriekš norādīju, man ir zināmas neticami satraucošās apsūdzības, kas vairāku gadu garumā izskanējušas saistībā ar cilvēku orgānu ieguvi Ķīnā. Es arī saprotu, ka minoritāšu un reliģiskās grupas, tostarp Faluņgun praktizētāji, var kļūt par īpašu [orgānu izņemšanas] mērķi."

"2014. gada beigās Ķīnas varas iestādes paziņoja, ka valsts pārtrauks orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem, kam piespriests nāvessods. Šīs politikas īstenošana būtu nozīmīgs solis. Tomēr es zinu, ka jaunākajos ziņojumos ir teikts, ka šī prakse turpinās, tostarp "Starptautiskās koalīcijas transplantātu ļaunprātīgas izmantošanas pārtraukšanai Ķīnā" iniciētā "Ķīnas tribunāla" spriedumā. "Ķīnas tribunāls" secināja, ka piespiedu orgānu izņemšana jau gadiem ilgi tiek veikta visā Ķīnā ievērojamā apjomā, un galvenie upuri ir Faluņgun praktizētāji un uiguri.

Es joprojām uzskatu, ka Apvienotās Karalistes valdībai ir jāuzdod papildu jautājumi Ķīnas vadībai par šo problēmu un jānodrošina, ka tā turpina izskatīt visus iesniegtos jaunos pierādījumus. Uzskatu, ka Apvienotās Karalistes valdībai būtu arī jāpieprasa, lai Pasaules Veselības organizācija sniedz skaidru atbildi saistībā ar "Ķīnas tribunāla" secinājumiem un atbilstošu neatkarīgu novērtējumu."

"Varu jums apliecināt, ka turpināšu izdarīt spiedienu uz Apvienotās Karalistes valdību, lai tā nodotu skaidru vēstījumu, ka mēs nestāvēsim malā un necietīsim šādus rupjus cilvēktiesību pārkāpumus."

 
Parlamenta locekle Ferjala Klārka.

Deputāts Marks Pričards savā vēstulē norādīja: "Es joprojām esmu dziļi noraizējies par Ķīnā notiekošo Faluņgun praktizētāju vajāšanu. Slikta izturēšanās pret Faluņgun praktizētājiem ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc Ķīna ir viena no 31 Apvienotās Karalistes prioritārajām valstīm cilvēktiesību jomā un kāpēc Apvienotā Karaliste turpina paust bažas ANO saistībā ar Ķīnas valdības izturēšanos pret reliģiskajām minoritātēm.

Jūs pieminējāt nelikumīgu orgānu transplantāciju. Ārlietu un sadraudzības lietu ministri ir rūpīgi izskatījuši ziņojumu, ko sagatavojis "Ķīnas tribunāls", kuru iniciēja "Starptautiskā koalīcija transplantātu ļaunprātīgas izmantošanas pārtraukšanai Ķīnā". Apvienotās Karalistes nostāja joprojām ir tāda – ja tā ir taisnība, sistemātiska, valsts īstenota orgānu izņemšana ir uzskatāma par nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu."

 
Parlamenta loceklis Marks Pričards.

Baronese Kerolaina Koksa savā apsveikumā sacīja: "Es ļoti apbrīnoju jūsu uzticību Īstenībai, Labestībai un Pacietībai, kā arī palīdzību, ko esat snieguši tik daudziem cilvēkiem.

Mani ārkārtīgi satrauc arī ciešanas, kas tiek sagādātas tik daudziem cilvēkiem, tostarp patiesi satricinošie ziņojumi par ieslodzīšanu, spīdzināšanu, elektrošoku un orgānu izņemšanu."

 
Baronese Kerolaina Koksa.

Burtersetas baronese Ruta Listere savā vēstulē norādīja: "Lūdzu, nododiet mītiņa dalībniekiem visa laba vēlējumus no manis – Īstenība, Labestība un Pacietība ir vērtības, pie kurām ir vērts strādāt ne tikai politikā. Tāpēc es novēlu visiem mītiņa dalībniekiem veiksmi jūsu darbā."

 
Burtersetas baronese Margota Ruta Alīne Listere .

Baronese Dženeta Fuksa savā vēstulē norādīja: "Man žēl, ka nevaru būt kopā ar jums klātienē, bet es sūtu jums laba vēlējumus, lai šis mītiņš noritētu ļoti veiksmīgi. Faluņ Dafa principi – Īstenība, Labestība un Pacietība – ir fundamentāli svarīgi visām civilizētajām sabiedrībām un ir pelnījuši īpašu atzinību. Es tikai vēlos, lai daudz vairāk sabiedrību un tautu īstenotu šos principus dzīvē."

 
Baronese Dženeta Fuksa.

Lords Hiltons norādīja: "Mans vēstījums ir šāds: reliģijas un ticības brīvība reti kad ir bijusi tik nepieciešama kā šodien, kad tik daudzviet pasaulē ir apdraudēts miers. Es lūdzos par to, lai vēl vairāk cilvēku cienītu jūsu vērtības un īstenotu tās praksē."

 
Lords Hiltons.

Mančestras bīskaps Deivids Volkers rakstīja: "Es no visas sirds piekrītu savam kolēģim, Sentolbansas bīskapam, kurš sacīja: "Tas, ka visā Ķīnā kopā ar citām reliģiskajām minoritātēm turpinās traģiska Faluņgun locekļu vajāšana, ir situācija, kas raisa visdziļāko nožēlu. Reliģijas brīvība ir cilvēktiesības, kas pelnījušas vispārēju cieņu. Tām nācijām, kas atzīst un ievēro cilvēktiesību doktrīnu, vajadzētu kolektīvi un visstingrākajā veidā nosodīt Ķīnas komunistiskās partijas īstenoto ticības apspiešanas praksi."

 
Mančestras bīskaps Deivids Volkers.

Parlamenta deputātes Marijas Rimmeres palīgs rakstīja: "Diemžēl 7. maijā Marija atrodas ārpus valsts, tāpēc nevar personīgi piedalīties. Viņa lūdza man nodot jums laba vēlējumus un cer, ka viss noritēs gludi. Viņa arī lūdza apliecināt, ka turpinās cīnīties pret orgānu izņemšanu Ķīnā, jo īpaši no Faluņgun sekotājiem. Tā ir lieta, no kuras viņa nekad neatkāpsies."

 
Parlamenta deputāte Marija Rimmere.

Deputāts Dr. Metjū Ofords rakstīja: "Par Faluņgun praktizētāju vajāšanu Ķīnā es zinu jau daudzus gadus, un es zinu, ka Apvienotās Karalistes valdība ir tikpat ļoti nobažījusies kā es. Attieksme pret viņiem ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc Ķīna ir viena no 31 Apvienotās Karalistes prioritārajām valstīm cilvēktiesību jomā."

"Ziņojumi par sistemātisku orgānu piespiedu izņemšanu ir īpaši satraucoši, un es turpināšu strādāt kopā ar kolēģiem Apvienotās Karalistes Parlamentā, lai liktu valdībai pārskatīt "Starptautiskās koalīcijas transplantātu ļaunprātīgas izmantošanas pārtraukšanai Ķīnā" secinājumus."

 
Dr. Metjū Ofords.

Apvienotās Karalistes Konservatīvās partijas Cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāja vietnieks Benedikts Rodžerss paziņoja: "Neatkarīgi no mūsu reliģiskās, garīgās vai politiskās pārliecības mūs vieno cilvēcīgums.

Daudzus gadus, piedaloties kampaņās un aizstāvot disidentus Ķīnā, vajātos kristiešus Ķīnā, uigurus, tibetiešus, Honkongas iedzīvotājus un tos, kas visā Ķīnā tiek vajāti, es vienmēr esmu atbalstījis Faluņgun praktizētājus un esmu iestājies pret šo barbarisko noziegumu pret cilvēci – orgānu piespiedu izņemšanu."

"Pekinas režīms ir jāsauc pie atbildības. Ir jāpanāk taisnīgums. Taisnība ir jāpasaka un jāpanāk atbildība.

Esmu ar jums. Es cīnos par jums. Es nekad jūs nepametīšu."

"Šodien nevaru jums pievienoties, jo pašlaik beidzu rakstīt grāmatu par jums. Šajā grāmatā būs jūsu stāsts. Un stāsts par visas Ķīnas tautas centieniem panākt taisnīgumu. Es ceru, ka tas jums rādīs gaismu un mudinās rīkoties. Un es ceru, ka tas veicinās pārmaiņas."

 
Benedikts Rodžerss.

Eiropas "Taivānas sieviešu asociācijas prezidente" un "Ķīnas Republikas Ārzemēs dzīvojošo ķīniešu konsultatīvās komitejas" locekle Laņa Guojuja savā vēstulē norādīja: "Es esmu no Taivānas un ierados Apvienotajā Karalistē pēc tam, kad Taivānā ieguvu augstāko izglītību. Apvienotajā Karalistē esmu nodzīvojusi vairāk nekā 40 gadus."

"Ar Faluņgun [sekotājiem] Londonā esmu kontaktējies vairāk nekā 20 gadus. Tas, ka Faluņgun kļūst populārs Lielbritānijā, ir skaidri redzams izaugsmes process.

Faluņgun ir populārs ne tikai Ķīnas sabiedrībā, bet arī augstu novērtēts Rietumu sabiedrībā. Tā dotais ieguldījums ir neparasts. Šogad aprit 30. gadadiena, kopš pasaule tika iepazīstināta ar Faluņ Dafa. Izsaku savu personīgo atzinību un apsveicu. Es novēlu, lai Faluņ Dafa tiktu izplatīts un praktizēts pasaulē miljoniem gadu."

Par godu Pasaules Faluņ Dafa dienai apsveikumu atsūtīja arī lords Džons Kilklūnijs no Ziemeļīrijas un parlamenta deputāte Šerona Holdera no Londonas. Savās vēstulēs viņi pauda atbalstu un apsveica praktizētājus, kas piedalās mītiņā.

 
Lords Džons Kilklūnijs no Ziemeļīrijas.

 
Parlamenta deputāte Šerona Holdera.

Situācijas vēsture: kas ir Faluņ Dafa?

Pirmo reizi ar Faluņ Dafa (zināmu arī kā Faluņgun) Li Hundži kungs iepazīstināja sabiedrību Čančuņas pilsētā, Ķīnā, 1992. gadā. Šobrīd šo garīgo disciplīnu praktizē vairāk nekā 100 valstīs un reģionos visā pasaulē. Miljoniem cilvēku ir pieņēmuši šo mācību, kas balstīta uz "Īstenības Labestības Pacietības" principu, un apguvuši piecus vingrojumu kompleksus, tādējādi uzlabojot savu veselību un pašsajūtu.

Bijušais Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) vadītājs Dzjan Dzemiņs uztvēra šīs garīgās disciplīnas pieaugošo popularitāti kā draudu ĶKP ateistiskajai ideoloģijai un 1999. gada 20. jūlijā izdeva rīkojumu aizliegt šo praksi.

Minghui.org vietne ir apstiprinājusi, ka pēdējo 22 gadu laikā vajāšanas rezultātā ir gājuši bojā tūkstošiem praktizētāju. Tiek uzskatīts, ka faktiskais bojā gājušo skaits ir daudz lielāks. Vēl vairāk praktizētāju savas ticības dēļ ir tikuši ieslodzīti cietumos un pakļauti spīdzināšanai.

Ir konkrēti pierādījumi, ka ĶKP sankcionē orgānu izņemšanu no ieslodzītajiem praktizētājiem, kuri tiek nogalināti, lai apgādātu ar orgāniem transplantācijas nozari.

Saskaņā ar Dzjana personīgo rīkojumu ĶKP izveidoja "ofisu 610" – ārpus likuma ietvariem pastāvošu drošības organizāciju ar tiesībām ignorēt milicijas un tiesu sistēmas un kuras vienīgā funkcija ir īstenot Faluņ Dafa vajāšanu.


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200271.html


Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.