National Review: "ĶKP īstenotā Faluņgun vajāšana ir genocīds"

"Amerikas politiķiem vajadzētu nepārprotami nosodīt Faluņgun vajāšanu un atzīt to par genocīdu," saka Hadsona institūta Reliģijas brīvības centra direktore Nina Šeja (Nina Shea) rakstā ar nosaukumu "ĶKP īsteno otro genocīdu – attiecībā uz Faluņgun", kas 4. februārī tika publicēts žurnālā National Review.

Nina Šeja ir Hadsona institūta Reliģijas brīvības centra direktore.

Proti, par šo genocīdu "liecina vairāki detalizēti ziņojumi, kuros secināts, ka liels skaits aizturēto praktizētāju ir tikuši piespiedu kārtā pakļauti medicīniskām procedūrām, kas neizbēgami noveda viņus nāvē." Šajos ziņojumos norādīts, ka pēc tam, kad Ķīnas valdība pirms 20 gadiem paziņoja par nodomu likvidēt Faluņgun, Ķīnas komunistiskā partija (ĶKP) papildus masveida arestiem, cilvēku pazušanai un spīdzināšanai, ir mērķtiecīgi pakļāvusi aizturētos Faluņgun sekotājus orgānu piespiedu izņemšanai.

"Tas nozīmē, ka upuri tiek nogalināti tajā brīdī vai arī īsi pirms tam, kad viņu sirdis, aknas, plaušas un nieres tiek ķirurģiski izgrieztas, lai pārdotu tās – kā pati Pekina dižojas – pasaulē lielākajā orgānu transplantācijas tirgū," skaidroja Šeja. Viņa piebilda, ka jaunie un kritiski svarīgie ANO ekspertu spriedumi ir nostiprinājuši pārliecību par genocīdu.

Vajāšanas sākās 1999. gadā saskaņā ar bijušā Ķīnas prezidenta un ĶKP ģenerālsekretāra Dzjana Dzemiņa izdoto rīkojumu. Pēc Pekinas aplēsēm, tajā laikā [Ķīnā] bija aptuveni 70 miljoni Faluņgun praktizētāju. ASV Valsts departaments norādīja, ka ĶKP izveidoja "ārpus likuma ietvariem pastāvošu, partijas vadītu drošības aparātu, lai iznīcinātu Faluņgun kustību".

Atsaucoties uz pētījumiem, kas dokumentēti grāmatā "Asiņainā raža", kuru sarakstījuši bijušais Kanādas valdības ministrs Deivids Kilgors un eksperti Deivids Matass un Ītans Gatmens, Šeja atzīmēja: "Lielākā daļa no milzīgā orgānu apjoma, kas nepieciešams transplantācijām [Ķīnā] tiek iegūta, nogalinot nevainīgus cilvēkus – uigurus, tibetiešus, mājas baznīcu kristiešus un, galvenokārt, garīgajā mācībā balstīta vingrojumu kompleksa Faluņgun praktizētājus."

Arī citi pētījumi ir apstiprinājuši pierādījumus tam, ka Faluņgun praktizētāji nav tikai vieni no orgānu piespiedu izņemšanas upuriem, bet, iespējams, pēdējo divu desmitgažu laikā ir bijuši galvenie tās upuri. 2020. gadā ir bijuši vismaz divi šādi izvērtējumi. Viens, kuru veica Metjū Robertsons no "Komunisma upuru piemiņas fonda" un kuru publicējis Džeimstaunas fonds, un otrs izvērtējums, kuru veica "Neatkarīgais tribunāls par orgānu piespiedu izņemšanu pārliecības dēļ ieslodzītajiem Ķīnā" – neatkarīga ekspertu grupa, ko vadīja sers Džefrijs Naiss, kurš nesen darbojās arī tribunālā uiguriem.

Minētie izvērtējumi saskanēja ar faktu, ka "Ķīnas slimnīcas plāno transplantācijas pēc pieprasījuma, dažu dienu vai nedēļu laikā", kā dokumentēts ziņojumā "Asiņainā raža", un tas ir krasā kontrastā ar Nacionālā Veselības institūta datiem, kas liecina – ASV vidējais gaidīšanas laiks uz nierēm ir četri gadi. Saskaņā ar Ķīnā reģistrēta transplantācijas uzņēmuma tīmekļa vietnes arhivēto 2004. gada versiju, potenciālajiem ārvalstu pacientiem tika teikts: "Ķīnā mēs pārstādām nieres no dzīviem donoriem. Tas ir pavisam savādāk nekā miruša cilvēka ķermeņa [līķa] nieru transplantācija, par kurām var dzirdēt Japānas slimnīcās un dialīzes centros."

Ķīnas varas iestādes apgalvoja, ka 2015. gadā Ķīna ir pārtraukusi tādu ļaunprātīgu praksi, kā uz nāvi notiesāto ieslodzīto izmantošanu orgānu iegūšanai, un tā vietā izveidojusi brīvprātīgu donoru sistēmu. Taču Ķīnas tribunāls atklāja, ka oficiālā Ķīnas transplantācijas statistika ir "falsificēta". "Tika konstatēta "neizprotama plaisa" starp "ticamiem" novērtējumiem, kas balstīti uz slimnīcu datiem, par aptuveni 60 000 līdz 90 000 transplantācijām gadā un 5146 piemērotiem orgānu donoriem, par kuriem ĶTR ziņoja viena gada laikā," rakstīja Šeja. "Tribunāla veiktie un citi pētījumi liecina, ka šo plaisu palīdzēja aizpildīt Faluņgun ieslodzītie, kā dzīvu cilvēku orgānu avots. Jāpiebilst, ka plašsaziņas līdzekļos bieži minētā informācija par 65 000 Faluņgun praktizētājiem, kas nogalināti viņu orgānu dēļ, ir ņemta no Ītana Gatmena pētījuma, kas aptver tikai laika periodu no 2000. līdz 2008. gadam."

Papildu pierādījumi, tostarp liecinieku sniegtās liecības, parāda, ka Faluņgun ieslodzītie cietumā parasti tiek pakļauti medicīniskām pārbaudēm; rezultāti tiek ievadīti valdības datubāzēs, lai slimnīcu sistēma varētu izmantot orgānus. "Džeimstaunas fonds detalizēti apraksta transplantoloģijas medicīnas personāla un ĶKP kadru sadarbību Faluņgun apspiešanas kampaņā, un ciešu koordināciju saistībā ar orgānu transplantācijām starp ĶKP, Tautas atbrīvošanas armiju, cietumiem un slimnīcām," skaidrots National Review rakstā.

Turklāt Ķīnas tribunāls pirms diviem gadiem secināja, ka īstenojot orgānu izņemšanu, ĶKP ir izdarījusi "noziegumu pret cilvēci" un tādējādi palielinājusi iespēju, ka Faluņgun praktizētāji var nomirt orgānu izņemšanas dēļ. "Vairāku desmitu ANO cilvēktiesību ekspertu sagatavotā dokumentācija atklāj, ka mērķtiecīgai orgānu izņemšanai tiek pakļauti vienīgi Faluņgun praktizētāji un citi reliģiskās pārliecības dēļ ieslodzītie, savukārt citi ieslodzītie ar tikpat vērtīgiem orgāniem netiek uzskatīti par īpašiem orgānu ieguves avotiem," norāda raksta autore. "Tas, ka ĶKP mērķtiecīgi vēršas pret aizturētajām reliģiskajām minoritātēm, jo īpaši pret Faluņgun, liecina, ka peļņa nav tās galvenais motīvs (lai gan nauda var būt motīvs iesaistītajam medicīnas personālam)."

2021. gada jūnijā 12 neatkarīgie cilvēktiesību eksperti, kurus ANO ir pilnvarojusi ziņot par tādiem jautājumiem kā spīdzināšana, aizturēšana, reliģijas brīvība, sieviešu un minoritāšu tiesības, savā kopīgajā ziņojumā norādīja, ka viņus "ļoti satrauc" "ticamā informācija" "par orgānu izņemšanu Faluņgun praktizētājiem, uiguriem, tibetiešiem, musulmaņiem un kristiešiem, kuri atrodas ieslodzījumā Ķīnā". Faktiski šīs grupas pret savu gribu kļuva par medicīnisku izmeklējumu subjektiem, kuru rezultāti tika "reģistrēti dzīvo orgānu avotu datubāzē, kas atvieglo orgānu sadali". Turpretim ticami informācijas avoti liecina, ka "citiem ieslodzītajiem šādas pārbaudes nav jāveic".

Rezumējot, šī informācija atklāj saikni starp ĶKP rīkojumu "iznīcināt Faluņgun" un Ķīnas tribunāla un citu ekspertu secinājumiem, ka "ĶKP un valsts amatpersonas ir atlasījušas lielu skaitu ieslodzīto Faluņgun sekotāju drošai nāvei, nosūtot tos uz transplantācijas operāciju galdiem. Tas liecina par apzinātu genocīdu," rakstīja Šeja.

"Amerikas politiķi atkal demonstrē gatavību atzīt ĶKP represijas. Viņiem ir skaidri jānosoda šī Faluņgun vajāšana un jāpasludina tā par genocīdu," noslēgumā secina raksta autore. "Ja tas būtu izdarīts agrāk, uiguru genocīds, iespējams, nekad nebūtu noticis. Lai vai kā, Pekinas olimpiskās spēles dod iemelsu pievērst īpašu uzmanību šai šausminošajai un joprojām notiekošajai ĶKP īstenoto cilvēktiesību pārkāpumu epizodei."

Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199091.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.