Augsta līmeņa amatpersonas Austrijā sūta apsveikumus Pasaules Faluņ Dafa dienā

2021. gada 13. maijā tika atzīmēta 22. Pasaules Faluņ Dafa diena. Vairāki Austrijas parlamenta deputāti un federālās zemes valdības galva nosūtīja vēstules Austrijas Faluņ Dafa informācijas centram, kurās izteica apsveikumus Pasaules Faluņ Dafa dienā un nosodīja Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) īstenoto 22 gadus ilgo šīs senās garīgās prakses vajāšanu.

Parlamenta loceklis un Austrijas Liberāldemokrātu partijas pārstāvis Dr. Martins Grāfs.

Parlamenta loceklis un Austrijas Liberāldemokrātu partijas pārstāvis Dr. Martins Grāfs (Martin Graf) rakstīja: "Tā kā visā pasaulē ir vairāk nekā 100 miljoni praktizētāju un mācība ir tulkotas vairāk nekā 40 valodās, nebūtu pareizi teikt, ka Faluņ Dafa ir vienkārši meditācijas prakse. Drīzāk tā ir miermīlīga kustība, kuras mērķis ir veicināt pozitīvāku domāšanu sabiedrībā, praktizētājiem pilnveidojot sevi un meklējot savas problēmas sevī. Faluņ Dafa pamatprincipi "Īstenība, Labestība, Pacietība" ir jāveicina, un tiem jākļūst par jebkuras sabiedriskās iekārtas iekšējo kodolu un pamatu Rietumu pasaulē. Vēl vairāk, es vēlos sirsnīgi sveikt visus tos, kas ir nepagurstoši strādājuši, lai novērstu Faluņ Dafa praktizētāju vajāšanu, un 13. maijā visi kopā svinēsim Pasaules Faluņ Dafa dienu."

Karintijas federālās zemes valdības galva Dr. Pīters Kaizers.

Karintijas federālās zemes valdības galva Dr. Pīters Kaizers rakstīja: "Faluņ Dafa principi – Īstenība, Labestība un Pacietība ir cēlušies no budistu cjigun prakses." "Viņu [Ķīnas komunistiskās partijas] īstenotā Faluņgun praktizētāju apspiešana, vajāšana un spīdzināšana nav pieļaujama. ĶKP rīcība mūsu globālajā sabiedrībā pārkāpj indivīda pamatbrīvības, kas noteiktas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantā."

Parlamenta locekle no Sociāldemokrātiskās partijas Petra Vimmere.

Parlamenta locekle no Sociāldemokrātiskās partijas Petra Vimmere (Petra Wimmer) rakstīja: "Jaunās koronavīrusa pandēmijas laikmetā aizvien biežāk tiek pārkāptas personas brīvības un pamattiesības, un tas apliecina, cik svarīgas ir spēcīgas demokrātiskās vērtības. Tiesībām uz vienlīdzību, tiesībām uz dzīvību, tiesībām uz personisko brīvību un tiesībām netikt pakļautam pazemojošiem sodiem vai spīdzināšanai vajadzētu būt pašsaprotamām visās pasaules valstīs. Diemžēl Faluņ Dafa praktizētājiem Ķīnā šo tiesību nav. Viņi tiek vajāti, spīdzināti un nogalināti savas pārliecības un vērtību dēļ."

"Solidaritāte ir svarīga vērtība, jo īpaši globalizētā pasaulē. Es katru dienu cīnos par solidaritāti. Domās esmu kopā ar to Faluņ Dafa praktizētāju ģimenēm, kuri ir miruši spīdzināšanas, ieslodzījuma vai nelikumīgas orgānu tirdzniecības dēļ. Starptautiskās sabiedrības uzmanība var veicināt izpratni par šiem jautājumiem un tādējādi palielināt spiedienu uz Ķīnas valdību, lai tā pārtrauktu šādu praksi.

Es pateicos Faluņ Dafa informācijas centram par tā plašo patiesības skaidrošanas darbību un ceru, ka nākotnē ikviens Ķīnā (un visā pasaulē) varēs praktizēt sev piemērotu ticību, nebaidoties no sekām."

Austrijas parlamenta deputāte un Sociāldemokrātiskās partijas pārstāve globālās attīstības jautājumos Petra Baira.

"Man ir prieks apsveikt Faluņgun praktizētājus Pasaules Faluņ Dafa dienā," rakstīja Austrijas parlamenta deputāte un Sociāldemokrātiskās partijas pārstāve globālās attīstības jautājumos Petra Baira (Petra Bayr). Viņa uzsvēra: "Cilvēktiesību ievērošana un reliģiskās brīvības aizsardzība ir jautājumi, kas mani kā sociāldemokrātu pārstāvi globālās attīstības jautājumos ļoti uztrauc."

Parlamenta deputāte no Austrijas Zaļo partijas Dr. Eva Ernsta-Dziedžica.

Parlamenta deputāte no Austrijas Zaļo partijas Dr. Eva Ernsta-Dziedžica (Ewa Ernst-Dziedzic) rakstīja: "Kā rīkoties valstī, kur sistemātiski tiek apspiesti Faluņ Dafa praktizētāji vai tādas minoritātes kā tibetieši un uiguri, kur notiek organizēta orgānu zādzība un kur vispārējās cilvēktiesības netiek atzītas pat kā jēdziens? Austrijai šajā jautājumā ir jāieņem skaidra nostāja un jāturpina iestāties par vajāto grupu aizsardzību starptautiskajā arēnā. Mums ir atkārtoti jārisina cilvēktiesību pārkāpumu jautājums ES un ANO ietvaros un jāvēršas pret šo humanitāro negodu, jo Ķīnas vadībai ir vienalga, kāds ir tās tēls pasaulē.

Tāpēc es turpināšu izmantot savas parlamentārās pilnvaras, lai piespiestu Ķīnas vadību izbeigt Faluņ Dafa necilvēcīgo vajāšanu. 1998. gadā Ķīna parakstīja Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām – starptautisku konvenciju, kurā nepārprotami solīts garantēt tās pilsoņiem domas, apziņas un reliģijas brīvību. Mums tas ir pastāvīgi jāatgādina atbildīgajām personām Ķīnas varas struktūrās."


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/18/193174.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.