ASV ievieš papildu vīzu ierobežojumus Ķīnas amatpersonām, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos

Cenšoties veicināt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, ASV īsteno virkni pasākumu pret Ķīnas komunistiskās partijas (ĶKP) amatpersonām par iesaistīšanos cilvēktiesību pārkāpumos.

Pēc tam, kad 7. decembrī tika noteiktas sankcijas Nacionālā Tautas Kongresa Pastāvīgās komitejas 14 priekšsēdētāja vietniekiem un 10. decembrī vēl 17 ārvalstu valdību amatpersonām un viņu tuvākajiem ģimenes locekļiem, tostarp vienam ķīniešu milicim, kurš piedalījās Faluņgun vajāšanā, ASV Valsts departaments 21. decembrī paziņoja par papildu vīzu ierobežojumiem Ķīnas amatpersonām, kas iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos.

"Ķīnas autoritārās varas iestādes drakoniski ierobežo ķīniešu tautas vārda, reliģijas vai ticības brīvību, biedrošanās brīvību un tiesības uz mierīgu pulcēšanos. Amerikas Savienotās Valstis ir skaidri norādījušas, ka šāda veida cilvēktiesību pārkāpumu izdarītāji mūsu valstī nav gaidīti," teikts ASV valsts sekretāra Maika Pompeo paziņojumā.

Pompeo norādīja, ka papildu ierobežojumi ir noteikti Imigrācijas un Pilsonības likuma 212. pantā, un tie ierobežos "vīzu izsniegšanu Ķīnas amatpersonām, kuras uzskata par atbildīgām vai līdzvainīgām politikas īstenošanā vai darbībās, kuru mērķis ir represēt reliģisko un garīgo prakšu sekotājus, etnisko minoritāšu grupu pārstāvjus, disidentus, cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, arodbiedrību pārstāvjus, pilsoniskās sabiedrības līderus un miermīlīgus protestētājus."

"Šie papildu ierobežojumi var attiekties arī uz šo personu ģimenes locekļiem," viņš piebilda.

Pompeo arī atzīmēja, ka "šī rīcība demonstrē ASV valdības apņēmību saukt Ķīnas komunistisko partiju (ĶKP) pie atbildības par arvien pieaugošajām represijām pret ķīniešu tautu. Šogad Amerikas Savienotās Valstis ir noteikušas vīzu ierobežojumus un finansiālas sankcijas ĶKP amatpersonām, kas iesaistītas šausminošajos pārkāpumos Siņdzjanā, piekļuves ierobežošanā Tibetai un Honkongai solītās autonomijas iznīcināšanā. Šodienas rīcība rada papildu ierobežojumus, kas piemērojami visām šādās represīvās darbībās iesaistītajām ĶKP amatpersonām, neatkarīgi no to atrašanās vietas."

Viņš teica, ka ASV iestājas par cilvēkiem, kuri tiek vajāti par miermīlīgiem centieniem īstenot savas tiesības. "Mēs prasām viņus nekavējoties atbrīvot un uzstājīgi aicinām ĶKP varas iestādes ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, uz kurām Ķīnas iedzīvotājiem ir tiesības saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju."


Avots: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188950.html

Jūs tiekat laipni aicināti izdrukāt un izmantot visus Clearharmony mājas lapā publicētos rakstus un to saturu, tomēr lūdzam atsaukties uz pirmavotu.